Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Razvoj novih organizacija

U cilju poticanja djelovanja i davanja potpore novonastalim organizacijama koje nemaju dovoljno razvijene kapacitete i resurse ni pristup izvorima financiranja, Zaklada u okviru ovog Programskog područja pruža financijsku i stručnu podršku za razvoj novih organizacija. Podrška je namijenjena organizacijama koje su osnovane i upisane u matični registar u razdoblju od prethodne tri godine, odnosno od 1. siječnja 2022. do dana zatvaranja ovog Javnog poziva (do 3. 9. 2024.).

Da bi ostvarile podršku u ovom Programskom području, organizacije moraju provoditi kulturno-umjetničke programe u suvremenoj kulturi i umjetnosti koji su dostupni javnosti. Provedba kulturnih i umjetničkih aktivnosti može započeti i završiti u bilo kojem trenutku u godini na koju se podrška odnosi.

Kulturno-umjetnički program može se ostvarivati u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti bez obzira na koju se od sljedećih pet kulturnih funkcija odnosi: stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija. Program se može provoditi samostalno, u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

** Šest kulturnih funkcija (stvaralaštvo, produkcija, distribucija, čuvanje, edukacija, menadžment) definirano je u Eurostat-ovom Izvještaju projekta ESSnet-Culture (European Statistical System Network on Culture). European Commission, Eurostat (2012.) Essnet-Culture. European Statistical System Network on Culture. Final Report. koji je dostupan ovdje

Podrška je namijenjena prvenstveno za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda te drugih sudionika programa, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacija itd. Svi dozvoljeni troškovi propisani su niže.

Zaklada "Kultura nova" putem ovog Programskog područja organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti uz financijsku pruža i stručnu podršku koja obuhvaća:

1. Obrazovni program u području kulturnog menadžmenta koji je besplatan i obvezan za sve predstavnike organizacija koje ostvare podršku u ovom Programskom području, a prethodno nisu sudjelovali u Zakladinom Obrazovnom programu ili

   Mentorski program koji je besplatan, opcionalan i namijenjen onim organizacijama i njihovim predstavnicima koje ostvare podršku u ovom Programskom području, a prethodno su sudjelovali u Zakladinom Obrazovnom programu

2. Administrativno-pravnu podršku.

Obrazovni program u području kulturnog menadžmenta osiguran je za najviše 10 organizacija, a uključuje:

 • organizacijski razvoj i upravljanje
 • upravljanje projektnim ciklusom (pisanje prijedloga projekta, projektni menadžment, praćenje, vrednovanje i programsko izvještavanje, izrada projektnog i godišnjeg proračuna, upravljanje financijama) te
 • sudjelovanje u kulturi.

Mentorski program u području kulturnog menadžmenta uključuje mentorske sate te je prilagođen potrebama svake pojedine organizacije, a usmjeren je na stjecanje specifičnih znanja i vještina u području kulturnog menadžmenta uz pomoć mentora.

U slučaju da financijsku podršku u ovom Programskom području ostvari manje od 10 organizacija, u Obrazovnom programu mogu sudjelovati i organizacije koje nisu ostvarile financijsku podršku prema utvrđenoj rang listi od najvećeg broja ostvarenih bodova prema najmanjem do popunjenja mjesta. U slučaju da je ostalo nepopunjenih mjesta, sudjelovanje može biti ponuđeno i organizacijama koje su ostvarile podršku u Programskom području 1.

U Obrazovnom programu ne mogu sudjelovati organizacije koje su isključene u skupini kriterija "Prihvatljivost prijavljenog programa/projekta".

Posebni ciljevi

 • doprinijeti razvoju organizacijskih kapaciteta novonastalih organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti jačanju stručnih kapaciteta i unutarnjem osnaživanju novonastalih organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti za razvoj i provedbu kulturno-umjetničkih programa
 • doprinijeti boljim uvjetima rada u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava propisane formalne uvjete u sljedećim podgrupama: "Prihvatljivi prijavitelji", "Broj prijava", "Traženi iznos", "Trajanje podrške" te ostale uvjete koji su detaljno propisani u "Uputama za prijavitelje". Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava u okviru skupine kriterija "Prihvatljivost prijavljenog programa/projekta" provjerava formalne uvjete navedene u podgrupi "Trajanje provedbe kulturno-umjetničkih aktivnosti".

- Formalni uvjeti:

 • Prihvatljivi prijavitelji: Udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i upisane su u matični registar od 1. siječnja 2022. do dana zatvaranja ovog Javnog poziva (do 3. 9. 2024.)., također upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • Broj prijava: Prijavitelj može predati najviše jednu (1) prijavu na javne pozive Programa podrške 2024 
 • Traženi iznos: Prijavitelj može zatražiti iznos do 7,000 eura.
 • Trajanje provedbe kulturno-umjetničkih aktivnosti: Provedba kulturni/umjetnički program/aktivnosti može započeti i završiti bilo kada tijekom 2025.
 • Trajanje podrške: Prijavitelj stručnu i financijsku podršku za organizacijski razvoj, zbog trajanja Obrazovnog ili Mentorskog programa, koristi tijekom cijele godine, od siječnja do prosinca 2025., bez obzira na to kada započinje i završava provedba kulturno-umjetničkog programa.

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je u e-prijavnici definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traže podršku od Zaklade:

 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu). Ukupan iznos koji se traži od Zaklade temelji se na bruto 2 odnosno ukupnom trošku plaće, uz napomenu da u bruto 2 ne ulaze naknade i dodaci na plaću, a koje je moguće prikazati u okviru poglavlja proračuna Neoporezivi primici zaposlenika.
 • neoporezivi primici zaposlenika. U ovom poglavlju moguće je prikazati dodatak na plaću u iznosu do 1,120 eura godišnje, prigodne nagrade (božićnicu, uskrsnicu, naknade za godišnji odmor i sl.) do 700 eura godišnje, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika u iznosu do 100 eura mjesečno odnosno do 1,200 eura godišnje, naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte.
 • troškovi naknada za rad po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i računi izdani od strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost
 • troškovi komunikacijskih, promotivnih i ostalih aktivnosti u svrhu jačanja vidljivosti promocije organizacije i kulturno-umjetničkog programa
 • putni troškovi (put; putno osiguranje; smještaj; troškovi izdavanja vize; propisane dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije
 • troškovi nabave literature, alata, materijala i sl.
 • troškovi edukacije u svrhu organizacijskog razvoja
 • troškovi poslovanja (administrativni i uredski troškovi; troškovi digitalne i ekološke transformacije)
 • troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30 %
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove koji su nužni za provođenje programa).

Ako prijavitelj program/projekt provodi u partnerstvu s drugim organizacijama ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama, prihvatljivi su ugovori o suradnji ili sporazumi o partnerstvu koji se odnose na sve gore navedene prihvatljive troškove.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type