E-prijavnica - Javni poziv na sudjelovanje u radionici "Razvoj publike"

Prijave se podnose u razdoblju od 11. do 25. veljače 2019.
Jezik izvođenja radionice je engleski.
Kako bi voditeljica radionice Donna Walker-Kuhne što kvalitetnije pripremila sadržaj radionice i prilagodila ga potrebama organizacija koje će sudjelovati na edukaciji, molimo Vas da na pitanja u ovoj e-prijavnici odgovorite na engleskom jeziku.

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.
Prostor za upis podataka nije ograničen, ali se svi prijavitelji pozivaju da odgovaraju sažeto, jasno i precizno.
Organizacije čiji sudionici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje na radionici neće moći uputiti prijavu na edukacijske programe u organizaciji Zaklade "Kultura nova" u iduće dvije godine računajući od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.
Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv na sudjelovanje u radionici "Razvoj publike" prijavitelji potvrđuju da pristaju na navedene uvjete te se obavezuju sudjelovati na radionici tijekom oba dana.

Podnošenjem ove prijave prijavitelji daju privolu za korištenje osobnih podataka navedenih u prijavnici koji će biti korišteni u svrhu provođenja postupka odabira kandidata za sudjelovanje u radionici "Razvoj publike".

1. Name and surname: *
2. Organization: *
3. Position in the organization: *
4. Organization address (street, city, county): *
5. Phone: *
6. E-mail *
7. Organization’s registration date in the Register of Artistic organizations or Register of Associations: *
8. Number of employees in the organization: *
9. Describe the work of your organization in the field of contemporary arts and culture. *
10. How do you define diverse audiences? *
11. What challenges does your organization face in terms of audience development? *
12. What do you hope to gain from the Audience Development workshop? *
13. If needed, please state additional information here.

Polja označena sa * su obavezna.