1. Pitanje: Molim za definiciju pojmova iz rečenice : “koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti”

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 u uvodnom tekstu na str. 7 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 8. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2017 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta što procjenjuje Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju odgovora navedenih u prijavnici. U svakoj prijavnici postoje pitanja u okviru kojih prijavitelji mogu objasniti djelovanje svoje organizacije u odnosu prema prioritetima Programa podrške 2017, kao i koncept predloženoga programa/projekta u odnosu na navedene prioritete.

2. Pitanje: Imam pitanje vezano za ispunjenje formalnih i ostalih uvjeta za prijavu na PP 2017, a konkretno vezano uz PP4 i PP5. Mora li "suvremena kultura i umjetnost" stajati u statutu udruge. U statutu naše organizacije ne možemo pronaći riječ "suvremene" jer je veći dio djelatnosti usmjeren ka očuvanju kulturne i umjetničke baštine. Hoćete li ovaj formalan uvjet: "suvremena kultura i umjetnost" vrednovati na osnovu teme projekta ili na osnovu popisa djelatnosti u statutu?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2017 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

Djeluje li organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti nije formalni uvjet te se neće provjeravati uvidom u statut organizacije. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 u uvodnom tekstu na str. 7 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 8. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2017 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti.  U svakoj prijavnici postoje pitanja u okviru kojih prijavitelji mogu objasniti djelovanje svoje organizacije u odnosu prema navedenim prioritetima, kao i koncept predloženoga programa/projekta.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, da li je program/projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2017 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena.  Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, da prijavljeni program/projekt nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2017 i/ili da program/projekt nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Napominjemo da sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

3. Pitanje: Udruga smo za promicanje hrvatskog sporta koja promiče sportske vrijednosti, mlade nade te neafirmirane sportske klubove. Prijavili bismo mrežni portal s obzirom na to da on dotiče i kulturnu komponentu u pogledu razvijanja medijske pismenosti kod mladih na jedno od programskih područja (područje 1 ili 6). Možemo li portal prijaviti u jedno od programskih područja javnih poziva? Ako ne, može li se prijaviti snimanje filma o provedbi jedne akcije i njezinom kontinuitetu, na primjerice Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ili Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2017 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.
U skladu s navedenom svrhom kultura i umjetnost, kako u području djelovanja organizacije, tako i u predloženom projektu, moraju činiti okosnicu aktivnosti i projekta i misije organizacije, a ne tek sredstvo kojim se postižu drugi ciljevi. Svi prijavitelji trebaju u prijavnici obrazložiti dosadašnje djelovanje organizacije na području kulture i umjetnosti te to djelovanje staviti u suodnos s prioritetima Programa podrške 2017.  Prioriteti Programa podrške 2017 su kritičnost i refleksivnost; otklon od dominantnih koncepcija; angažiranost; inovativnost te istraživački pristup te sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta. Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje i kategoriju u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga programa/projekta članovi Povjerenstva procjenjuju djeluje li organizacija u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, je li program/projekt u skladu s prioritetima Programa podrške 2017 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena.  Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, da prijavljeni  program/projekt nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2017 i/ili da program/projekt nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.
Dakle, ako Vaša organizacije ne djeluje primarno na području kulture i umjetnosti prijava niti u jednom programskom području neće biti prihvatljiva.

4. Pitanje: Da li Zaklada "Kultura Nova" financira projekte samo udruga i umjetničkih organizacija ili financira i projekte kulturnih institucija kao što su centri za kulturu?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu i Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava u skladu s osnovnom svrhom Zaklade, na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017., mogu se prijaviti udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske ili umjetničke organizacije upisane u Registar umjetničkih organizacija.
S obzirom na navedeno, institucije u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na raspisane javne pozive. Ipak, takve institucije mogu sudjelovati kao članice suradničkih platformi u sklopu Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017.
U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. u programskim područjima 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj i 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi, u tekstu na str. 53 te str. 62 možete pronaći popise prihvatljivih članica suradničkih platformi u pojedinim programskim područjima:

PP4

  •     udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
  •     udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, registrirane u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
  •     ustanove u kulturi, registrirane u Republici Hrvatskoj, čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano  doprinosom cjelokupnom razvoju platforme
  •     drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme

PP5

  •     udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj
  •     organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u jednoj od europskih država
  •     drugi pravni subjekti u kulturi, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme registrirani u jednoj od europskih država

Detaljne informacije o programskim područjima te sve uvjete, postupke kao i kriterije možete pronaći u Vodiču za prijavu koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama Zaklade.

5. Pitanje: Prvi put planiramo aplicirati platformu na natječaj Zaklade "Kultura nova", Program podrške Zaklade s rokom 06.09.2017. Možete li nam objasniti što trebamo napraviti kako bi u korisničkoj podršci mogli prijaviti projekte?

Odgovor: Prijava na Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. predaje se isključivo u elektroničkom obliku. E-prijavnicama možete pristupiti putem e-korisničkog profila koji se otvara u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica na sljedećoj poveznici: http://prijave2.kulturanova.hr/login.
Ako se organizacija prvi put prijavljuje u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica potrebno se registrirati, odnosno otvoriti e-korisnički profil organizacije. Detaljne upute za registraciju nalaze se na naslovnoj stranici Zakladine elektroničke baze prijavnica. Putem e-adrese i lozinke, koje ste upisali prilikom registracije, možete se zatim prijaviti u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica. Prijavitelj iz određene organizacije koji se prvi registrira postaje glavni administrator korisničkog profila za tu organizaciju te on ostalima, koji žele pristupiti i uređivati prijavnice te organizacije, mora poslati odobrenje za pristup korisničkom profilu. Korisnik će odobrenjem dobiti administratorske ovlasti za korisnički profil te organizacije, koje uključuju uređivanje, pohranjivanje i slanje prijavnica. Tijekom procesa prijavljivanja samo registrirani korisnici profila organizacije imaju pristup prijavnicama te organizacije. Napominjemo da u e-korisničkom profilu nije moguće započeti ispunjavanje opisnog i proračunskog dijela e-prijavnice prije nego što se ispune podaci o organizaciji.

6. Pitanje: Što se točno misli pod "bespovratnim potporama organizaciji"?

Odgovor: Bespovratna sredstva su sredstva iz javnih izvora namijenjena financiranju aktivnosti neprofitnog karaktera koje su od opće ili javne koristi, bez obzira na izvor sredstava (državni proračun, proračun jedinica lokalne ili područne/regionalne samouprave, sredstva Europske unije) itd. Sve financijske podrške koje Zaklada dodjeljuje putem javnih poziva bespovratna su sredstva.

7. Pitanje: Na vašim stranicama pročitala sam uvjete koje udruge ili umjetničke organizacije moraju ispunjavati da bi se mogle prijaviti na program podrške. Htjela bih samo provjeriti da li se novoosnovane umjetničke organizacije koje tek započinju sa radom i djelovanjem mogu prijaviti? Iz onoga što piše čini mi se da ne. Da li je to točno? Ako ne, koliko bi vremena organizacija morala djelovati da bi se mogla prijaviti? Koji su neki minimalni parametri?

Odgovor: Popis formalnih uvjeta za prijavu na Program podrške 2017. s rokom prijave 6.9. koji se odnose na sva programska područja možete pronaći u Vodiču za prijavu na stranici 18, dok dodatne formalne uvjete za pojedino programsko područje možete pronaći u poglavlju koje se odnosi na pojedinačno programsko područje. Uvjet koji spominjete ovisi o tome u koje programsko područje Programa podrške s rokom prijave 6.9. podnosite prijavu. U slučaju prijave na Programska područja 1,4,5,6,7 prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja Javnog poziva. Međutim, u Programskim područjima 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekta i 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ne postoji takvo ograničenje pa prijavu u tim programskim područjima, u svim kategorijama, može podnijeti i novoosnovana organizacija, udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj.

8. Pitanje: Molim vas da objasnite što znači da se na natječaj mogu prijaviti udruge ''na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj''.

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Sva pravila, uvjeti i kriteriji detaljno su propisani u Vodiču za prijavu koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade. U Vodiču za prijavu je u uvodnom tekstu na str. 7 opisano kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 8. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2017 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

9. Pitanje: Zanima nas da li u aplikaciji postoji mogućnost unosa deteljnijeg opisa projekta osim skraćenog sažetka sa maksimalnih 1200 znakova?  Čini nam se da su podaci o organizaciji nesrazmjerno zastupljeni u odnosu na podatke u projektu, te da u tih 1200 znakova projekt ne možemo do kraja objasniti.

Odgovor: Na mrežnim stranicama Zaklade objavljeni su ogledni primjeri e-prijavnice za svako programsko područje. Svaka prijavnica započinje poglavljem A. SAŽETAK PRIJAVE, u kojem, kako ste primijetili, treba navesti sažeti prikaz vašeg programa/projekta koji će biti objavljen zajedno s rezultatima javnog poziva. U poglavlju D. OPIS PROGRAMA/PROJEKTA od prijavitelja se traži da opišu koncept programa/projekta u odnosu na prioritete Programa podrške 2017 te koja su ishodišta programa/projekta (na koje se prakse, poetike, škole, struje, teorijske postavke i sl. program/projekt oslanja), za što prijavitelji imaju raspon od 5000 znakova. Također, navedeno poglavlje sadrži niz pitanja koja se odnose na program/projekt kako bi isti bio predstavljen u što punijem obliku.

10. Pitanje: Naša udruga trenutno priprema prijavu za natječaj PP1 (razvoj domaće produkcije i distribucije). Molili bismo Vas samo dvije kratke informacije: u informacijama o organizaciji, kod Vašeg upita o broju osoba koje volontiraju i broj sati volonterskog angažmana ostvarenih u 2016. godini, mi nemamo službeno registrirane volontere niti su njihovi sati upisani u registre (to ćemo imati u narednim projektima), već se radi o stručnoj filmskoj ekipi koja doprinosi udruzi s radom na specifičnom projektu (produkciji filma) u vidu umjetničke suradnje, ali bez naknade. Računa li se to kao volonterski rad, i ako da, je li moguće donijeti samo procjenu broja sati? Drugo, možemo li prijaviti PP1 (razvoj produkcije i dristribucije) i PP6 (podrška za razvoj publike) na isti poziv za natječaj, pošto su te aktivnosti komplementarne za filmsku djelatnost, te naša udruga pokreće projekt na istu temu u suradnji s javnom ustanovom u kulturi.

Odgovor: Prilikom ispunjavanja podataka o organizaciji u pitanje o udjelu volonterskog angažmana potrebno je unijeti podatke o  broju osoba koje volontiraju i broju sati volonterskog angažmana za koje su podaci evidentirani u skladu sa Zakonom o volonterstvu. Vezano za vaše drugo pitanje, svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017., odnosno ukupno može podnijeti najviše sedam prijava pri čemu neke od aktivnosti mogu biti komplementarne. Međutim treba imati na umu da se isti troškovi/aktivnosti ne mogu financirati kroz različita programska područja niti kroz različite kategorije, što je navedeno u Vodiču za prijavu na Programe podrške 2017 na str. 25.

11. Pitanje: Radimo prijavu za natječaj pa me zanima informacija da li pod ukupan iznos isplaćen za plaće u godini smatrate bruto 1 (to su neto plaće + mirovinsko, porezi i prirez i definirane su ugovorom) ili bruto 2 koji još uključuje i doprinose na plaću?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" nije propisala treba li u proračunski dio e-prijavnice upisati bruto 1 ili bruto 2 iznos. U slučaju da od Zaklade "Kultura nova" tražite pokrivanje plaće u stopostotnom iznosu, potrebno je upisati bruto 2 iznos u tablicu.