VRUM

Sudjelovanje VRUMa na Ljetnoj školi

Umjetnička organizacija VRUM 2013. je godine usmjerila svoje djelovanje na razvoj mlade publike inicirajući i koordinirajući nacionalnu platformu za razvoj publike KLIKER, stvarajući autorske projekte namijenjene mladoj publici, istražujući nove inovativne i interaktivne formate predstava, radionica, seminara i rezidencija, zagovaračkim aktivnostima te prenoseći specifične vještine i znanja stručnjacima za odgoj i obrazovanje, stručnjacima iz umjetničkog sektora i mladim autorima. Kada se govori o razvoju publike, često se postavlja pitanje uključivanja publike u središte djelovanja i njezino povećanje, no, kojim se sredstvima ostvaruje taj cilj kada publika ne odlučuje sama o kulturnim sadržajima koje posjećuje. Na koji način OCD-ovi mogu utjecati na konvencionalne modele kulturnog (su)djelovanja u kontekstu poticanja suradnji i otvaranja dijaloga između obrazovnih ustanova i javnih kulturnih institucija? Sudjelovanje na Ljetnoj školi prilika je za pronalazak odgovora na navedena pitanja i razmjenu novih metodologija pristupa, razvoja i uključivanja publike koja je primarna kad je u pitanju konzumacija kulturnog sadržaja, ali sekundarna u slučaju odabira tog sadržaja.

Kurziv

Publika u centru: Razvoj organizacijskih kapaciteta Kurziva

Za organizaciju koja proizlazi iz neprofitnog medija specijaliziranog za suvremene kulturno-umjetničke prakse, medijacija sadržaja i komunikacija s publikom kralježnica je organizacije. Transformacijom medijskog polja pokazalo se da je za dopiranje do novih publika potrebno izaći iz okvira medija te tragati za pristupima publici drugim metodama. Stoga više od 10 godina Kurziv razvija obrazovni program koji je iz jedinstvene cjeline prerastao u rizomatsku strukturu obrazovnih formata razvijanih za različite publike. Kurziv razvija i suradnje s organizacijama nezavisne scene i šireg civilno društvenog polja, kao i s institucijama i komercijalnim subjektima. Značajan smjer razvoja je ulaganje u obrazovanje članova organizacije te razvoj vlastitih kapaciteta kao i praćenje dinamika u polju novih medija s ciljem odgovora na potrebe, interese i navike suvremenih korisnika interneta. Četiri su smjera strategije razvoja publike Kurziva: istraživanje, edukacija, umrežavanje i promocija. Edukativni programi koje Zaklada Kultura nova pruža važna su komponenta ove strategije i stoga sudjelovanje u Ljetnoj školi Kurziv smatra organskim i nužnim nastavkom ulaganja u razvoj svojih organizacijskih kapaciteta.

KONTEJNER

Sudjelovanje na Ljetnoj školi u Lisabonu

KONTEJNER u zadnjih 5 godina veliki dio svojih aktivnosti posvećuje razvoju publike kroz edukativne programe različitog formata, direktan rad s ranjivim društvenim skupinama, uključivanje novih, mladih ljudi u rad udruge te razvoj nove komunikacijske strategije, što je ostvareno upravo kroz podršku Zaklade Kultura nova za razvoj publike. Jedan od mladih članova organizacije, Jurica Mlinarec, posebno je iskazao interes za profesionalnim razvojem u ovom području: kroz edukativne projekte poput Kratkog spoja u kojem je sudjelovao i čiji dio programa sada vodi, kroz rad s volonterima i rad s građanima na stručnim vodstvima te organizaciju manjih diskurzivnih programa, kao i kroz vlastite afinitete u istraživačkom radu i akademskom razvoju. Kao udruga koja njeguje transfer znanja i poticanje rada u skladu s afinitetima, prepoznat je interes i motiviranost kolege za radom u ovom području, te potreba da se njegovo dosadašnje znanje i entuzijazam razvije i nadogradi. Sudjelovanjem na ovoj edukaciji dodatno se ulaže u usavršavanje mladih članova i ojačavanje kapaciteta udruge u području razvoja publike, koji je jedan od glavnih strateških ciljeva organizacije.

RESTART

Sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike

Prateći svjetske trendove i koristeći inovativne pristupe i prakse za razvoj publike u digitalnom dobu, alternativna distribucija sadržaja nužno mora uključiti i online publiku. Međunarodni projekt KineDok najveći je Restartov projekt koji razvija publiku putem alternativne distribucije od 2015. godine. Usvajajući inovativne pristupe korištenja novih medija, projekt se razvija i pokreće online platformu te primjenjuje inovativne pristupe i prakse razvoja nove, digitalne publike. Razvijena online platforma dostupna je putem KineDok internetske stranice te besplatna svim posjetiteljima KineDok lokacija u RH. Međutim, usprkos opsežnoj promociji i mnoštvu besplatnog sadržaja, platforma zasada ne ostvaruje željene rezultate. Pozitivne primjere nije moguće pronaći u RH jer je pojam online distribucije kulturnog sadržaja još uvijek u razvoju. Ljetna škola s fokusom na razmjenu iskustava, implementaciju strategija aktivnog uključivanja publike u ko-kreiranje sadržaja, korištenje digitalnih alata u kontekstu razvoja publike za kulturne sadržaje, svakako bi dala više uvida u razvoj digitalne publike, otkrivanje i definiranje publike te usmjeravanje online kulturnog sadržaja prema publici.

Seasplash

Sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike - Seasplash

Udruga Seasplash je, od otvaranja kluba Kotač, suočena s porastom broja kako članova organizacijskog i programskog tima tako i broja posjetitelja na programima. Budući da se kroz klub Kotač godišnje provede više od 150 raznovrsnih programa nužno je educirati organizacijski tim kako da donese realne organizacijske strategije, planove razvoja publike, koje metodologije i alate da koristi pri izvođenju aktivnosti razvoja publike, na koje načine sve može komunicirati sa svojom već postojećom i novom publikom, i sl. Svjesni kako je važno promišljati razvoj publike na razini cijele organizacije te koliko je važno procese razvoja publike utkati u organizacijsku strukturu, prijava za sudjelovanje u Ljetnoj školi od izuzetne je važnosti za organizaciju jer bi mogla pružiti konkretna znanja i vještine te dati uvid u sve potrebne procese koje organizacija mora prilagoditi svojim potrebama te sustavno provoditi na organizacijskoj razini. Za sudjelovanje na Ljetnoj školi dodatno motivira europska dimenzija usavršavanja u sklopu koje će se moći vidjeti primjeri dobre prakse u području razvoja publike različitih organizacija iz cijele Europe.

ViBRa

Udruga ViBRa uči razvijati publiku

Ovim projektom udruga ViBRa očekuje dobiti jednog kompetentnog, kvalificiranog i obrazovanog profesionalca na polju od presudne važnosti za daljnji životni vijek same udruge i njenih projekata - razvoju publike. Udruga ViBRa je od svojeg nastanka usmjerena prema razvoju i stvaranju nove publike. Od samoga početka prepoznata je važnost ovoga polja u kulturnoj atmosferi Republike Hrvatske, a kroz svoje projekte udruga je i na svojoj koži i iskusila, prije svega važnost ovoga polja, a onda i rezultate nedostatka obrazovanosti na istome. Prilika za sudjelovanjem na ovoj ljetnoj školi stigla je, stoga, kao odgovor na dugogodišnje vapaje udruge. Zato, najveća motivacija udruge ViBRa za sudjelovanjem na ovom projektu je učenje. Upoznavanje s novim metodama razvoja publike, otvaranje komunikacije i dijaloga sa stručnjacima iz područja i razumijevanje modernih tehnika ključni su za razvoj projekata koje udruga trenutno provodi, ali i onih koje će provoditi u budućnosti.

Kulturtreger

Edukacijom do novih strategija razvoja publike

Posljednjih godina Udruga Kulturtreger kontinuirano istražuje potrebe, sklonosti i navike postojeće publike, one koja dolazi na javne programe, jednako kao i one koja prati rad udruge na internetskim stranicama i društvenim mrežama. Tim udruge želi, kroz stalni proces educiranja u oblasti razvoja publike, naučiti detektirati i analizirati potrebe publike te istražiti postojeće i iznaći nove modele uključivanja građana u svoje programe i aktivnosti. Stjecanje vještina i znanja iz oblasti razvoja publike pomoći će udruzi da usvoji metodologiju kojom će optimizirati način komunikacije s istom. Kroz sustavniji razvoj odnosa sa zajednicom udruga će definirati i usvojiti komunikacijske metode kojima će dobiti jasniji pregled njezinih potreba i sklonosti te omogućiti dvosmjernu komunikaciju i kreativnu razmjenu. Udruga će takvim pristupom članovima zajednice kojoj se obraća omogućiti snažniji upliv u rad i programe koje provodi, odnosno osigurati prostor povjerenja i zajedničkog kreativnog procesa čime se ispunjava cilj da svi programi koje Kulturtreger provodi budu temeljeni na potrebama zajednice i provedeni u suradnji s njom.

Udruženje za razvoj kulture „URK“

URK – Ljetna škola stručnog usavršavanja za razvoj publike

Sudjelovanje predstavnika Udruženja za razvoj kulture URK na Ljetnoj školi razvoja publike u Lisabonu, Portugalu (22.-28. rujna 2019.) za glavni cilj ima obogatiti URK-ova znanja u području razvoja publike, s naglaskom na međunarodne trendove. S obzirom na URK-ovo dugogodišnje iskustvo provođenja kulturnih projekata i organizacije kulturnih događanja, te na 20-godišnji rad Kluba Močvara, URK se može pohvaliti publikom vrlo širokog spektra. Međutim, ta ista raznolikost, kao i raznovrsnost i velik broj projekata koje udruga provodi, u isto vrijeme otežavaju izgradnju kvalitetnog odnosa s tom istom publikom te komuniciranje svog rada s javnošću. Stoga je URK u zadnje vrijeme posvetio dodatnu pažnju području razvoja publike te trenutno provodi projekt Nevidljiva Močvara (financiran od strane Zaklade Kultura nova) koji za cilj ima razvoj publike programa Kluba Močvara. No, u tom procesu uočeno je da organizaciji nedostaju znanja iz tog područja, pogotovo što se tiče europskih tendencija. Sudjelovanjem na Ljetnoj školi želja je  ta znanja obogatiti te ojačati poziciju URK-a u međunarodnom okruženju.

Ured za fotografiju

Usmjeriti pogled

Rad UzF-a na razvoju publike uključuje usvajanje različitih pristupa, metoda i alata. Naime UzF djeluje s misijom širenja i promoviranja umjetničke produkcije, podizanja razine vizualne pismenosti, formiranja novih znanja te sustavnog razvijanja teorije i kritičkog promišljanja na području fotografije i novih medija što je nemoguće bez poticanja i sustavnog razvijanja aktivnog uključivanja publike kroz participativne i edukativne programe. Svoju strategiju razvoja publike UzF bazira na uvjerenju da je za kontinuiran interes publike potrebno razvijati senzibilitet i razumijevanje suvremenih umjetničkih radova. Stoga u protekle 3 godine UzF sustavno radi na osmišljavanju onih aktivnosti koje su posebno stimulativne za razvoj kritičkog mišljenja, koristeći pritom one alate koji omogućuju što direktniju komunikaciju s publikom. Ovakvim direktnim odgovorom na potrebu za širenjem znanja i educiranjem generalne publike afirmira se ideja da kulturni sadržaji trebaju biti razumljivi i dostupni svima, kao i da umjetnost nije tek izdvojeni segment svakodnevice, već njezin integralni dio.

Platforma za Društveni centar Čakovec

Platforma za Društveni centar Čakovec za razvoj publike u suvremenim kulturnim i umjetničkim praksama Međimurja

Usavršavanje u radu u kulturi, a posebno u radu na razvoju otvorenog i uključivog ekosustava suvremene kulture i umjetnosti u Međimurju glavna je motivacija za sudjelovanjem u ovom stručnom usavršavanju. Kroz projekt Nove prakse-sudioničko upravljanje zgradom Scheier, prethodno djelovanje Platforme, ali i u budućim planovima, želja je u kulturu i umjetnost postupno uključivati zajednicu (što uključuje marginalizirane skupine-ljude s invaliditetom, nacionalne manjine), lokalne vlasti i OCD-ove. Razvoj publike jedan je od bitnih faktora u jačanju kulturno-umjetničke scene organizacije i stvaranju dobrih temelja za društveno-kulturni centar na kojem se radi. Uključivanje građana, njihovo osvještavanje i aktiviranje velik je izazov. Osim digitalne komunikacije i podrške, bitno je raditi na fizičkom sudjelovanju građana te osvještavanju procesa u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Želja je i dalje raditi na kapacitetima organizacije, osnaživanju u radu i kontaktu sa zajednicom te na aktivnom uključivanju publike. Cilj je stoga što bolje i u praksi pristupati ovom izazovu te dugoročno ostvariti vidljive rezultate i održivost suvremenih kulturno-umjetničkih nastojanja upravo u toj sferi djelovanja.

Hrvatsko dizajnersko društvo

Ljetna škola stručnog usavršavanja za razvoj publike

Unatoč tome što su promocija i dokumentiranje aktivnosti organizacije, ali i suvremenih i povijesnih dizajnerskih praksi općenito, od strateške važnosti, HDD-u je bitno proširiti polje djelovanja onkraj tog područja te stvarati sadržaje koji će biti relevantni čak i za one koji dosad nisu bili nužno zainteresirani za programe HDD-a, odnosno pobuditi u njima interes za dizajn i vizualnu kulturu općenito, a tek onda ponuditi ono što HDD inače radi kao trajan, rastući i evoluirajući kulturni sadržaj. U skladu s tim prepoznata je važnost definiranja strategije razvoja publike, koja je jedan od strateških ciljeva programa rada. Iz tog razloga ključno je znanje i iskustvo koje će otvoriti prostor samorefleksije. HDD radionicu primarno doživljava kao izvor smjernica, ali i alata za predviđanje dugoročno održivih modela razvoja publike, prvenstveno orijentiranih mlađoj populaciji - srednjoškolcima i studentima. Ti bi modeli trebali uzimati u obzir lokalni kontekst i potrebe publike te stavljati naglasak na edukaciju, kako bi publika sazrela u aktivnu, participativnu publiku, koja od korisnika sadržaja postaje aktivan korisnik dizajnerskih alata i vještina u svom svakodnevnom životu.

Savez udruga Rojca

Sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike

Savez udruga Rojca kroz projekte, otvorenu platformu i programe koje sudionički provodi u prostoru Dnevnog boravka, dvorištu Rojca te na Radio Rojcu kao mediju zajednice u Društvenom centru Rojc, od početaka svog djelovanja 2012. godine nametnuo se kao jedan od organizatora i partnera podrške u stvaranju kulturne i umjetničke scene u samom Društvenom centru i gradu Puli. Motivirani osnaživanjem vlastitih kapaciteta u polju razvoja publike te dosadašnjim provedenim programima i odazivom na iste, želja je educirati se te slušati europska iskustva i prakse kako bi bolje razumjeli potrebe vlastite publike, stvorili novu te osnažili postojeću. Korištenje kreativnog potencijala i kolaborativnih veza između organizacije kao stvaratelja programa i publike veoma su bitni faktori u osnaživanju i razvoju iste gdje integralni dio, osim publike, ima i njihovo doživljavanje sadržaja. Cilj je utjecati na stvaranje jače zajednice koja sudjeluje i doživljava prostor Dnevnog boravka kao ekstenziju vlastitih prostora u kojima djeluje, radi i stvara, te koji doživljavaju medij radija kao prostor ekstenzije vlastitih glasova u kojem mogu progovoriti i diskutirati o temama koje sami stvaraju.

UO 21:21

21:21 - jačanje i razvoj stručnih kapaciteta organizacije

Umjetnička organizacija 21:21 unazad nekoliko godina intenzivno radi na povećanju, jačanju te razvoju stručnih kapaciteta organizacije. Samim time organizacija teži kontinuiranom stručnom usavršavanju svojih stalnih suradnika i koristi sve prilike koje joj se ukažu, a program Ljetne škole u Portugalu je upravo prilika za dodatnim stručnim usavršavanjem stalne suradnice organizacije. Osim spomenutog, 21:21 redovito radi na programima razvoja publike, suradnici se neformalno educiraju i izučavaju uspješne modele razvoja publike koje potom nastoje primijeniti i sprovesti unutar hrvatskih okvira. Upravo zato je želja da suradnica Tena Bošnjaković bude polaznica  ove Ljetne škole u Portugalu kako bi stekla nova znanja i vještine te usavršila postojeće prakse s kojima 21:21 kontinuirano radi na privlačenju, ali i razvoju nove publike. 21:21 ima limitirana sredstva kojima ne može pokriti ovakvo obrazovanje te bi podrška od strane Zaklade omogućila sudjelovanje na ovom neformalnom obrazovanju, a samim time bi direktno utjecala na aktivnosti koje 21:21 provodi kroz godinu u Zagrebu (izvedbe, radionice) i Zadru (festival Monoplay) odnosno na razvoj nove publike u spomenutim sredinama.

ARKTIK - Institut za budućnost

Umjetnost dostupna svima

“Umjetnost dostupna svima” – inicijativa je kvalitativne evaluacije prema kojoj posjetitelji umjetničkih događanja pri izlasku s događaja sami na ulaznicu upisuju cijenu ovisno o svom životnom standardu i zadovoljstvu odgledanom predstavom bez potrebe za deklariranjem i etiketiranjem kao nezaposlene osobe, studenta/ice, umirovljenika/ice, osobe s invaliditetom ili slabijeg socijalnog statusa. Sudjelovanje inicijative “Umjetnost dostupna svima” na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike osnovica je daljnjeg osnaživanja participativnog sudjelovanja publike u podržavanju recentne hrvatske kulturno-umjetničke produkcije. Ljetna škola će svim trenutnim i budućim projektima (i projektnim suradnicima/cama) umjetničke organizacije ARKTIK pružiti snažno, međunarodno iskustveno i teorijski utemeljene organizacijske kapacitete i senzibilitete za inovativnu i proaktivnu participaciju publike u stvaranju suvremene umjetničke scene. Cilj je u kontinuitetu, a uz povećanje kvalitete organizacijskih procesa - publici pružati stvarnu i neposrednu ulogu pri stvaranju, prikazivanju i daljnjoj distribuciji djela multimedijalnog eksperimentalnog i aktivističkog umjetničkog izričaja.

Kinoklub Zagreb

Sudjelovanje Kinokluba Zagreb na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike

Kinoklub Zagreb želi sudjelovanjem na Ljetnoj školi razviti interne organizacijske kapacitete u području razvoja publike odnosno omogućiti detektiranje novih potreba postojeće publike i razvitak metoda rada s publikom koje će se moći implementirati u izvedbu programa. Kroz sudjelovanje  želja je educirati se i o metodama istupanja prema novim publikama te biti dio razmjene pozitivnih praksi na međunarodnoj razini, pri čemu organizacija želi proširiti i mrežu mogućih suradnika. Konačno, želja je ne samo podizanje kvalitete rada na razini organizacije, već i na individualnoj razini informiranosti i stručnosti zaposlenika organizacije, volontera i suradnika kroz prenošenje znanja.

Domino

Razvoj publike

Razvoj publike zadnjih je godina često spominjan termin, preuziman u raspisima aplikacija i guran u kriterije, bez temeljnog razumijevanja termina i, uz rijetke izuzetke, vršenja sustavne edukacije na tu temu. Motivacija za prijavu i sudjelovanje na edukaciji predstavnika Domina leži upravo u želji za boljim razumijevanjem tema i alata relevantnih za razvoj odnosa s publikom, kao i u želji da se steknu nove vještine primjenjive u matičnoj organizaciji kako bi smisleno i sustavno radili na spajanju potreba publike s ponuđenim sadržajima, privukli nove korisnike svih skupina, ali i starima ponudili "dodanu vrijednost" na već naviknuto te stvorili održiv sustav na obostranu korist.

FADE IN

Razvoj publike za Fantastično dobre dokumentarce

Kreiranje metoda razvoja publike jedan je od osnovnih strateških ciljeva udruge Fade In koja kontinuirano traži načine kako da gradi, produbi i proširi publiku. U sklopu projekta "Fantastično dobri dokumentarci" produciraju se i distribuiraju radovi da bi ih drugi vidjeli u što većem broju, da bi se uključilo zajednicu u kreiranje sadržaja koji su bitni za društvo u cjelini. Organizacija nastoji da se kulturu učiniti dostupnom svima, pogotovo marginaliziranim skupinama i na područjima u kojima nema kvalitetnog kulturnog sadržaja.  Svrha je da organizacija raste zajedno s publikom, a kako bi se isto i ostvarilo, potrebna je kontinuirana edukacija kojoj se, nažalost, u Hrvatskoj nema često priliku pristupiti. Sudjelovanje u programu Ljetne škole koja je namijenjena edukaciji o razvoju publike, uvelike bi ojačalo kapacitete udruge kroz usvajanje novih znanja, metoda, informacija i razmjene iskustava u međunarodnom okruženju.

Metamedij

Metamedij - razvoj publike

Projekt bi imao za cilj razvoj programa koji se baziraju na jačanju medijskih kompetencija i suvremene umjetničke produkcije za razne dobne skupine koje udruga provodi unutar županijske platforme Mi plus. Programi umjetničke produkcije i medijske pismenosti u Istri su nepovezani i rascjepkani, a medijska pismenost nije još ušla u školski kurikulum zbog čega mladi nisu medijski obrazovani pa su to osnovni prioriteti i potrebe na koje udruga odgovara ovim programom. S obzirom na to da bi Centar bio smješten u jednu od manjih istarskih općina ili gradova, nužno je osmisliti metode i načine komuniciranja s lokalnom zajednicom, uključujući ih u programe zadovoljavajući istovremeno njihove različite potrebe te pritom i dalje djelovati u području suvremen umjetnosti.

Udruga Kozlići

Sudjelovanje na Ljetnoj školi

Kozlići su rezultat dugogodišnjeg rada osnivača udruge u različitim organizacijama u kulturi te suradnji na brojnim umjetničkim manifestacijama kroz koje se kontinuirano promišljalo o drugačijim i inovativnim projektima za djecu i mlade. Udruga je osnovana s namjenom približavanja sadržajnog kulturnog programa djeci i mladima. Područje djelovanja Kozlića je kultura i umjetnost te demokratska i politička kultura s posebnim naglaskom na promicanje društvene solidarnosti. Osnovni cilj udruge je poticanje kreativnog razvoja djece i mladih, poticanje socijalne jednakosti u društvu kroz različiti kulturno-obrazovni program te stvaranje dodatnog kulturnog programa za djecu i mlade. Isti bi djeci omogućio (često i prvi) doticaj s kulturom, a upravo je rano upoznavanje s umjetnošću i kulturom dokazano najbolji način za stvaranje buduće publike kulturnih događanja.

ISTRA FILM

Sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike

Istra film posljednjih nekoliko godina razvija stručne kapacitete kroz profesionalno usavršavanje predstavnika svoje organizacije. Ponajviše se pritom ulaže u izgradnju i jačanje novih znanja i sposobnosti u području razvoja publike. Kao organizacija koja se bavi filmskom produkcijom i organizacijom međunarodnog filmskog festivala oduvijek svjesni činjenice da posao organizacije ne bi imao smisla bez publike, svakodnevno se istražuju potrebe zajednice i pokušavaju se implementirati u projekte te se otkrivaju nove strategije za organizacijsku transformaciju prema smještanju publike u središte svog djelovanja. Cilj je da publika bude aktivna i sudjeluje u kreaciji programa organizacije koji pak trebaju biti društveno odgovorni i usmjereni prema potrebama zajednice. U organizaciji ne postoji tek potreba, već i golema želja za stjecanjem novih znanja i vještina iz područja razvoja publike jer upravo u odnosu organizacije prema publici stoji ključ za uspješno provođenje samih projekata i programa.

RatCat

Razvoj stručnih ljudskih kapaciteta udruge RatCat

Udruga RatCat se kroz dosadašnje kratko, ali iznimno aktivno djelovanje uvjerila kako je potrebno imati temeljnu publiku koja će imati konstantu u posjećivanju aktivnosti koje organizira udruga. Spomenuta publika jedan je od glavnih motiva brojnih aktivnosti udruge. Osim što brojniji posjeti doprinose češćim organizacijskim aktivnostima, temeljna publika na događanja ujedno privlači nove posjetitelje koji s vremenom postaju neraskidiv dio kulturnih programa. Razvoj spomenute publike udruga smatra iznimno važnim procesom prema kojem bi se svaka kulturna organizacija trebala sve više usmjeravati. Osim kroz selekciju glazbenih izvođača koji u Šibeniku nastupaju kroz nekoliko glazbenih programa, udruga pristup razvoju publike želi proširiti kroz edukativne sadržaje i nove suvremene koncepte. Sudjelovanjem na Ljetnoj školi u Lisabonu, predstavnik udruge će primijeniti novostečena znanja i iskustva u trenutne aktivnosti udruge RatCat te ih podijeliti s udrugama i kulturnim dionicima u gradu Šibeniku. Organizacijom sve većeg broja kulturnih događaja u Šibeniku u suradnji sa šibenskim udrugama i javnom samoupravom, sve više se ističe potreba za stručnom edukacijom najaktivnijih članova udruge.

Teatar "Scena"

Volim grad koji tone

Namjera je istraživati mogućnosti koje običan građanin ima da utječe na probleme u svom gradu (Rijeci) s naglaskom na dva: iseljavanje i zagađenje. To bi radili ispitujući mišljenje građana u sklopu promocije naše nedavno održane predstave koja se bavi tom problematikom.

Udruga Lastin rep

Sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike

Kao pripovjedačici i likovnoj umjetnici koja provodi projektne aktivnosti unutar udruge Lastin rep, rad Margarete Peršić često obuhvaća motiviranje polaznika radionica te osvajanje interesa šire skupine građana za rad Udruge. Pronalaženje afirmativnih elemenata za objedinjavanje idejne slike s kojom bi se "publika" mogla identificirati te zbog toga i poželjela angažirati u radu na projektu svestrano korisnom za zajednicu česta je poteškoća u radu organizacije koju se nastoji prevladati. Širenjem znanja o razvoju publike i upoznavanjem pozitivnih primjera koji imaju dodirnih točaka s našim iskustvom, organizacija bi uspjela nadrasti doživljene poteškoće i bolje iskoristiti vlastiti potencijal.

UO Kazališna družina "Smješko"

Sudjelovanje na ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike u Programskom području 8 u okviru Programa podrške 2019.

KD "Smješko" uvela je na repertoar ciklus dokumentarno-igranih predstava, temeljenih na biografijama povijesnih ličnosti – žena, koje su svojim djelima dale značajan doprinos hrvatskoj kulturi i društvu, a široj javnosti njihove inspirativne biografije ostaju nepoznate. Ciljana publika je srednjoškolskog uzrasta. Kako ista nije u dovoljnoj mjeri obuhvaćena organiziranim programom posjete kazalištima, a posebnost ovog žanra nije još dovoljno prepoznata, toliko je skepsa u svezi ovakvih predstava veća. Unatoč nagradama/pozivima na gostovanja na relevantnim festivalima, KD «Smješko», ne dopire do ciljane publike te ovu radionicu vidi kao nasušnu potrebu oko definiranja ciljeva i procesa, kao i usmjerenja na koji način početi raditi na razvoju pridobivanja ciljane publike, kojoj su ovakve edukativne predstave potrebne, zbog šireg obrazovanja i opće kulture, poticanja na kritičko razmišljanje te educiranja o ženama hrvatske spisateljske povijesti (Marija J. Zagorka, Ivana Brlić Mažuranić). Ujedno ovim žanrom KD otvara cijelo novo područje i prostor što repertoara, tako i publike kojoj se obraća. Stoga bi ova radionica bila od izuzetne važnosti za KD "Smješko".