KRILA

MAKE A MOVE – Lab u Rijeci

Projekt MAKE A MOVE razvija i testira inovativni program Umjetničkog inkubatora, posebno dizajniranog za subjekte neinstitucionalnog sektora i prvu grupu nezavisnih izvedbenih umjetnika koju čini ukupno 40 sudionika iz najmanje 5 europskih zemalja. Projekt će razvijati 10 novih produkcija suvremenog kazališta u različitim fazama razvoja, a koje će biti prezentirane kao radovi u nastajanju u najmanje 3 europske zemlje za vrijeme trajanja projekta. Projekt će identificirati najmanje 5 novih međunarodnih projekata suradnje i inicirati prikupljanje sredstava i prijave na natječaje. Unutar projekta MAKE A MOVE realizirat će se tri Laba od kojih je jedan u Rijeci te čiji je tematski okvir kazalište na specifičnoj lokaciji i upravo se tu aktivnost prijavljuje unutar ovoga poziva. U trajanju od 10 dana, 10 europskih i 10 lokalnih umjetnika unutar posebno razvijenog kurikuluma od strane partnerskih institucija visokog obrazovanja istražuje svoje umjetničke ideje kroz procese su-stvaralaštva i razmjene te razvija nove međunarodne projekte suradnje. Lab u Rijeci održat će se u rujnu, a glavni organizator je umjetnička organizacija KRILA u suradnji s međunarodnim partnerima.

HUIU

Suradnja i (z)druženje

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika (HUiU) usmjerava svoje kapacitete na pružanje podrške samozaposlenim umjetnicima koje nadahnjuje umjetnička radoznalost i istraživački žar u profesionalnom i kreativnom radu. Stoga se od HUiU-a, a sukladno preporukama nacionalnih i europskih strateških dokumenata, zahtjeva kreativno i intelektualno ulaganje u razvoj programa/projekata osnaživanja samozaposlenih umjetnika, što nadalje podrazumijeva uključivanje u europski umjetnički i gospodarski prostor. Stoga se i projekt "Suradnja i (z)druženje" zasniva na partnerstvu između HUiU-a i Poligona, kreativnog centra iz Ljubljane, čiji će članovi tijekom 6 mjeseci trajanja projekta osmisliti aktivnosti, metode i alate budućeg međunarodnog projekta koji će informirati i educirati afirmirane i neafirmirane samozaposlene umjetnike o njihovim mogućnostima, pravima i obvezama da bi se što učinkovitije pozicionirali na polju suvremene kulture i umjetnosti, ali i na tržištu rada.

UKE

Osmišljanje projekta Ecocentric 2019

Osmišljavanje projekta Ecocentric 2019 provodi se kroz pripremu, komunikaciju, sastanke te sudjelovanje u programima partnerskih organizacija kako bi se uspostavila suradnja koja spaja znanstveno i umjetničko kroz transdisciplinarne strategije. Ova suradnja vodi ka prijavljivanju i vođenju projekata od svih partnerskih organizacija kako bi se istražilo, produciralo i prezentiralo iskustvo suradnje znanstvenika, tehnologa i umjetnika koji se bave odnosom čovjeka, okoliša i tehnologije. Ovaj projekt, tako, stvara prostore za suradnju umjetnika i znanstvenika koji se bave osobnim doživljajem tehnologije i prirodnog okoliša.

KA-MATRIX

Kulturni placemaking – međunarodna suradnja

Kulturni placemaking je međunarodni suradnički projekt udruga KA-MATRIX i Urban Foxes (Bruxelles) čiji je cilj povezivanje organizacija kroz projekt urbanih intervencija i kreativnog placemakinga (ko-kreiranja prostora) javnih prostora kroz kulturne i umjetničke praske. Razvoj projekta obuhvaća osmišljavanje ideje izrade i postavljanja nekoliko prostornih intervencija na javnim prostorima osmišljenih zajedničkim radom lokalnih i međunarodnih umjetnika, u dogovoru s lokalnom zajednicom. Svrha zajedničkog rada je davanje javne, društveno-kulturne namjene ukazujući na mogućnosti (pre)namjene prostora za šire građanstvo primjenom urbane pedagogije, urbanih intervencija i kulturnog placemakinga. Ovaj pristup je inovativna i urbana metoda koja pomaže građanima da transformiraju svoje javne prostore u živa mjesta koja koriste lokalne resurse i služe zajedničkim potrebama. Ova suradnja omogućit će razmjenu iskustva i znanja te širenje informacija u cilju daljnjeg razvoja programa udruga u području suvremene kulture i umjetnosti.

GMK

Community of learning

Projekt je zamišljen kao pedagoški eksperiment koji kroz razmišljanje iz umjetničke perspektive redefinira načine na koje učimo, a oslanja se na školu emancipatorske i radikalne pedagogije kao svojevrsnu alternativu institucionaliziranom obrazovanju. Projekt predstavlja otklon od dominantnih pristupa obrazovanju, promišlja o novim metodologijama prenošenja znanja, aktivnom angažmanu umjetnika u edukativnom procesu te potiče razvitak novih prostora i platformi za diseminaciju znanja. Ideja koju se nastoji razvijati s međunarodnim partnerima predstavlja inovativan pristup i doprinos u odnosu na dostupne edukativne modele. Stoga se u okviru projekta predlažu modeli koji se temelje na kolaborativnom i otvorenom eksperimentu i interakciji s polaznicima. Inovativni modeli razvijaju horizontalni model učenja koji se temelji na oblikovanju tzv. zajednice za učenje. Istovremeno projekt teži kritički reflektirati postojeće pedagoške modele te uvoditi raznolike iskustvene oblike učenja i omogućiti pristup različitim oblicima znanja. Projekt razvijaju Free Home Univeristy, Pekarna Magdalenske mreže te Galerija Miroslav Kraljević.

VRUM

A Lover's Discourse

U suradnji s partnerima iz berlinske organizacije Tanzkomplizen, kroz dvogodišnji projekt namjera je kreirati plesno-kazališni projekt inspiriran djelom Rolanda Barthesa "A Lover's Discourse" koji će uključivati profesionalne i poluprofesionalne izvođače u dobi od 16 i više godina te će biti namijenjen publici istog uzrasta. U istraživanje, a zatim i u izvedbu, uključit će se veći broj ljudi različite dobe, spola i seksualnih orijentacija, boje kože, nacionalnosti, ali i umjetničkog "backgrounda" i izvođačkih sposobnosti. Stavljajući na taj način naglaske na Različitost i Drugost, cilj je kreirati "queer" prostor u kojem biti drugačiji postaje osnovni postulat normalnosti ("sve što je ljudsko nije mi strano"), a ljubavnički diskurs perspektiva koja nas istovremeno razgraničava (pozicija Ljubavnika usamljena je), kao i povezuje (Ljubavnik je uvijek onaj koji čeka). Nastoji se kreirati prostor empatije koja se prepoznaje kao nužnost. Projekt započinje radnim sastancima u Berlinu i Zagrebu te umjetničkim istraživanjem i razradom koncepta kako bi se kvalitetno obradila kompleksna tematika i osmislila cjelovita teorijska i praktična metodologija osmišljavanja novog inovativnog izvedbenog formata.

LOFT

CVIJEĆE, suvremeni portugalski autor u hrvatskom ambijentalnom teatru

Cvijeće je projekt razvoja međunarodne suradnje koji predstavlja pripremnu fazu razvoja istoimenog kazališnog projekta. Osmišljen kao serija organizacijskih sastanaka i kreativne razmjene između članova LOFT-a, umjetničke organizacije iz Zagreba, i portugalskog pisca Afonsa Cruza, autora romana Cvijeće, projekt je fokusiran na stvaranje osnovnih uvjeta potrebnih za kvalitetno, progresivno i dostojanstveno umjetničko stvaralaštvo. U svojoj srži, Cvijeće je kazališni odjek suvremenog romana definiran kao dijalog između više umjetničkih instanci koje pripadaju dvjema kulturama. Kroz pretprodukcijske aktivnosti, sudionici projekta postavit će osnovni logistički okvir suradnje, a glavni fokus bit će stavljen na umjetničko oblikovanje buduće predstave te moć suvremenog ambijentalnog teatra, ali i lutkarstva kao nerijetko marginalizirane umjetnosti, kako bi se prenijela priča o ljubavi i psihologiji pamćenja, glavnim temama romana. Pritom će se posebno voditi računa o režijskoj i dramaturškoj inovativnosti, istraživanju novog kazališnog jezika te ispitivanju novih modela međunarodne umjetničke suradnje. Razvoj projekta uključuje i dogovore s potencijalnim koproducentima iz Zagreba/Hrvatske.

Kazalište Mala scena

Suradnja s Shaanxi Zhongbeiyuan Children’s Art Theatre iz Xi'an-a, Kina

Projekt je usmjeren na dogovaranje buduće koprodukcije između Shaanxi Zhongbeiyuan Children’s Art Theatre iz Xi'ana (Kina) i kazališta Mala scena. Gostovanja Kazališta Mala scena po Kini s predstavama "Priča o oblaku", "Pale sam na svijetu" i "Iglica" potakla su kineskog partnera na razmišljanje o budućoj suradnji. Želja partnera jest da se napravi predstava temeljena na kineskim legendama uz miješani autorski tim iz Kine i Hrvatske. Ideja projekta je od stotinjak legendi koje spadaju u kinesku kulturnu baštinu, kroz suradnju dva različita subjekta, dva različita organizacijska oblika, uz mješoviti autorski tim umjetnika iz Hrvatske i Kine, stvoriti inovativnu, modernu, atraktivnu, angažiranu predstavu za djecu i mlade visokog umjetničkog dometa. Osmišljavanje projekta odvijat će se u Xi'anu gdje će se definirati opseg projekta, autorski tim, metodologija rada, ciljani uzrast publike, način rada, terminski plan i promotivne aktivnosti. Kroz projekt će se pokušati pomiriti potpuno različite škole i pristupi (suvremeno europsko kazalište za djecu i tradicionalno kinesko kazalište za djecu), što bi trebalo rezultirati novom vrijednosti i novom estetikom.

CDU

Rita Klaus – priprema projekta

Projekt Rita Klaus inspiriran je životom Rite Klaus, rođene u Istočnoj Njemačkoj, koja je emigrirala u zapadnu Njemačku, potom u Australiju. Iza sebe ostavila je bogat arhiv; seriju pisama upućenih njemačkom performeru Thomasu Fritschu, eseja, videa, slika. Međutim, taj arhiv nikada ne bi pronašao mjesto u muzejima i povijesnim knjigama. Koreograf Martin Hansen, rodom iz Australije, koji živi i radi u Berlinu, slučajno je pronašao arhiv. Projekt se bavi temom migrantskog rada, te statusom kulturnih radnika, postavljajući pitanje – što preostaje nakon smrti umjetnika, posebice onih koji stvaraju onkraj dominantnih centara proizvodnje. Ostvaruje se kao ko-produkcija između Radialsystema iz Berlina i CDU-a. Rad na projektu organiziran je kroz rezidencijalne blokove u suradnji s drugim međunarodnim partnerima. Prvi rezidencijalni blok, koji će se održati u suradnji s Art radionicom Lazareti iz Dubrovnika, zamišljen je kao inicijalni sastanak berlinskog producenta projekta, umjetnika i dramaturginje, te Srdjane Cvijetić iz ARL-a, a obuhvaća aktivnosti pripreme produkcije i organizacije projekta, budžetiranje, te distribucije projekta.

KUU Napredak Podgajci Podravski

Gostovanje u Budvi

Očuvanje kulturne baštine i uvođenje te angažiranja mještana sela u pripremi smotre. Cilj je upoznati mlađe naraštaje sa svojom baštinom, uvesti ih u očuvanje iste, te pokazati svoju baštinu putem nošnje pjesme i plesa izvan domovine.

Art Klub

Kiparski znanstveni laboratorij

Program provodi udruga Art Klub, a zasniva se na ideji organiziranja međunarodnog kiparskog simpozija i izložbe u obje zemlje partnera na bazi razmjene umjetnika. Umjetnici koji sudjeluju u ovom programu trebaju imati istraživački i inovativni pristup realizaciji skulpture u kamenu. Umjetnici će istraživati povezivanje znanosti, tehnike, biologije, psihologije i sl. s tradicionalnim pristupom izrade skulptura u kamenu. Radovi ostvareni na ovom simpoziju će biti izloženi na izložbama koje će se realizirati u više gradova u obje zemlje.

ARTIZANA

Ciklus hrvatskog filma u Vojvodini

U proteklim godinama kontinuirano se održavao program Ciklusa hrvatskog filma koji je postao redovita manifestacija u Vojvodini jer predstavlja promociju hrvatskog filma u okviru programa međunarodne suradnje u onim krajevima i mjestima u kojima je izražen nedostatak ovakve vrste upoznavanja s hrvatskom kulturom i filmskom baštinom. Osim projekcija, organizirani su razgovori s autorima i profesionalcima koji su vodili zanimljive rasprave s publikom na razne teme vezane za filmove koji se prikazuju u programu. Tako je u planu i ove godine nastaviti s prikazivanjem hrvatskih dokumentarnih filmova te posebnog programa filmova djece nastalih na prvoj održanoj radionici „Kad se male ruke slože“. Želja je prikazati i neke filmove koji su obilježili vrijeme pravih autorskih iskoraka nekih od najvećih hrvatskih filmskih redatelja koji su članovi Društva hrvatskih filmskih redatelja.

Grupa Kugla

Šahtofonija Požuda

Manifest Požuda Valentine Saint-Point iz 1912. godine bio je prvi u nizu futurističkih manifesta koji je napisala žena i žestoka pobuna protiv originala, koji je napisao F.T. Marinetti, a koji je izrazio nesputano preziranje prema ženama. Njezina kritika natjerala je Marinettija da preispita svoj izvorni jezik, objašnjavajući u kasnijem intervjuu da je želio jednostavno odbaciti mit o ženskoj muzi i sentimentalnim ženama. U pripremi rada na našoj kritici kritike u šahtofonskoj formi stvaramo iznova situaciju jednog umjetničkog susreta iz 1983. godine, suradnje muzičara okupljenih oko Discipline Kičme i Kugla Glumišta prilikom snimanja kultne TV emisije u Beogradu o Kugla Glumištu. Sada je želja konstruirati situaciju obnovljenog umjetničkog dodira kao mjesta produktivnog dodira, ne samo zajedničke zvukovne umjetničke prakse nego i vizualne i izvedbene umjetnosti; da naša scena postane prostor višestrukih uvjetovanosti, od djelovanja umjetnika u neposrednom okolišu i objektivizaciju vlastitog tijela kao ultimativnog umjetničkog artefakta, do šireg političkog konteksta koji ovu situaciju dodira u smislu kritike post-tamne političke zbilje konkretno pacifistički definira.

Zara

Zadar Organ Festival

ZOF je prvi interdisciplinarni međunarodni orguljaški festival u Hrvatskoj čija se specifičnost programa očituje u organizaciji i realizaciji aktivnosti koje se istovremeno obraćaju stručnjacima, kao i široj publici. Program festivala usmjeren je na različite performanse koji će se baviti promoviranjem suvremenih tendencija u umjetnosti, rušenjem brojnih stereotipa vezanih za orgulje, preispitivanjem tradicionalnih okvira u pristupu i doživljaju orgulja te umjetnosti općenito, širenjem percepcije o izražajnim mogućnostima te poticanjem slobodnog i kreativnog izražavanja. Jedan od stereotipa svakako je onaj koji orgulje prepoznaje kao isključivo crkveni instrument, premda isti nije ni crkveno iznašašće, a niti europska tvorevina. Iz tog razloga, dva centralna događaja ZOF-a će na pozornici Kazališta lutaka Zadar predstaviti jedne od najmodernijih mobilnih električnih orgulja današnjice te s jedinstvenim programom predstaviti vodeće svjetske orguljaše. Osim navedenih, cilj ovog projekta višeslojna je integriranost u europske i svjetske umjetničke tokove te pridonošenje prisutnosti orgulja u kulturnim programima, kao i rast orguljaške scene u Hrvatskoj.

ZTK Osječko-baranjske županije

Radionica crtanja i 3D modeliranja

Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije (Zajednica) je središnje tijelo tehničke kulture u Osječko-baranjskoj županiji koje je usmjereno na razvoj i promicanje tehničke kulture među građanima, a posebno među djecom i mladima. Projekt je osmišljen tako da bi se održale radionice Crtanja i 3D modeliranja. Radionica Crtanja bi se održala u Osnovnoj školi Matija Gubec, Tavankut, Srbija. Poslije radionice u Srbiji, održala bi se još jedna radionica crtanja u Osijeku. Poslije obje radionice djeca iz Tavankuta, došla bi u Osijek na izložbu radova djece iz Osijeka. Nakon prve izložbe organizirala bi se i druga gdje bi djeca iz Osijeka otišla u Srbiju na izložbu radova djece iz Tavankuta.
Nakon radionice Crtanja odmah poslije pauze/užine održala bi se Radionica 3D modeliranja u trajanju od 3 školska sata gdje bi djecu upoznali s dizajniranjem uzoraka, osnovnim komponentama 3D pisača i samim radom istog. Također, ista radionica bila bi održana i u Osijeku poslije radionice Crtanja. Cilj ovog projekta je razvijanje međunarodne suradnje i razvijanje međunarodnih prijateljstava među mladima i djecom.