Popis faza postupka provedbe Javnog poziva s rokovima izvršenja.

Faze provedbe Rokovi
Objava Javnog poziva 14. 10. 2019.
Razdoblje za postavljanje pitanja  14. 10. 2019. – 8. 11. 2019.
Rok za predaju prijava  13. 11. 2019. (16 h)
Komisijska provjera formalnih uvjeta 14. 11. 2019.
Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta 15. 11. 2019.
Procjena kvalitete prijava  18. 11. 2019. – 19. 12. 2019.
Objava rezultata prvog kruga selekcije 19. 12. 2019.
Rok za podnošenje prigovora 20. 12. 2019. – 3. 1. 2020.
Očitovanje na prigovore 16. 1. 2020.
Rok za prijavu na program "Europske diplome kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." 15. 1. 2020.
Procjena kvalitete selektiranih prijava 16. 1. 2020. – 30. 1. 2020.
Objava rezultata 31. 1. 2020.
Dostava dodatne dokumentacije i njena provjera 10. 2. 2020.
Potpisivanje ugovora do 28. 2. 2020.
Objava imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava 28. 2. 2020.