Odobrena financijska sredstva, u iznosu od 100 % od ukupno odobrenih financijskih sredstava, isplaćuju se korisniku u roku od četrdeset pet (45) dana od dana potpisivanja ugovora.

Zaklada zadržava pravo izmjene dinamike isplate sredstava ovisno o mogućnostima izvršenja Financijskoga plana Zaklade i predvidivoj dinamici provedbe projekta.