U Programskim područjima 1, 4, 5, 6 i 7

  • prva rata, u iznosu od najmanje 70 % od ukupno odobrenih financijskih sredstava, isplaćuje se korisniku u roku od četrdeset pet (45) dana od dana potpisivanja ugovora.
  • druga rata, u preostalom iznosu od ukupno odobrenih financijskih sredstava, isplaćuje se korisniku najkasnije trideset (30) dana prije isteka roka za provedbu odobrenih aktivnosti, ako je korisnik dostavio uredan polugodišnji opisni i financijski izvještaj, odnosno sažeti privremeni izvještaj o tijeku realizacije projekta.

U Programskim područjima 2 i 3 odobrena financijska sredstva, u iznosu od 100 % od ukupno odobrenih financijskih sredstava isplaćuju se korisniku u roku od četrdeset pet (45) dana od dana potpisivanja ugovora.

Zaklada zadržava pravo izmjene dinamike isplate sredstava i iznosa rata, ovisno o mogućnostima izvršenja Financijskoga plana Zaklade i predvidivoj dinamici provedbe programa/projekta.