Nisu dopuštene promjene aktivnosti koje mogu bitno izmijeniti sadržaj i prirodu programa/projekta na temelju kojega je dodijeljena podrška.

Zahtjev za promjenu aktivnosti tijekom provedbe programa/projekta potrebno je dostaviti pet (5) radnih dana prije nastanka promjene. Krajnji rok u kojem je Korisnik dužan obavijestiti Zakladu o svim promjenama odobrenih aktivnosti i planu njihove provedbe te zatražiti odobrenje promjena je najkasnije deset (10) radnih dana prije isteka roka za provedbu odobrenih aktivnosti definiranog Ugovorom o financiranju. Iznimno, zbog opravdanog razloga koji nije bio unaprijed predvidiv te uz odgovarajuće obrazloženje, Korisnik može zatražiti promjenu aktivnosti i plana njihove provedbe do dana isteka roka provedbe aktivnosti definiranih u ugovoru. Korisnici ne mogu zatražiti uvažavanje promjena nakon što su promjene već izvršene te se u tom slučaju te aktivnosti neće prihvatiti kao sastavni dio Opisnog i financijskog izvještaja.

Zahtjev za promjenu, zajedno s obrazloženjem, korisnik treba uputiti Zakladi putem elektroničkog sustava za komunikaciju s korisnicima (Korisničke zone) s obrazloženjem i prijedlogom novih aktivnosti i planom provedbe. Novi prijedlog aktivnosti i plan provedbe ne smiju ni na koji način utjecati na cjelokupni koncept odobrenoga programa/projekta. Zaklada će na zahtjev odgovoriti u roku od pet (5) radnih dana. Korisnik ne može napraviti/zatražiti sljedeću promjenu prije nego što Zaklada riješi prethodno predloženu promjenu aktivnosti, bilo da je odobri ili odbije.

Promjene aktivnosti i plana njihove provedbe trebaju biti svedene na najmanju moguću mjeru u odnosu na broj i učestalost tijekom provedbenoga razdoblja. Zaklada ima pravo ne odobriti promjenu ako se time bitno mijenjaju sadržaj i priroda programa/projekta ili ako se zahtjev ne temelji na objektivnim razlozima za promjenu.

Aktivnosti u Opisnom i financijskom izvještaju moraju biti izvršene u skladu sa zadnjim odobrenim planom aktivnosti, što je jedan od kriterija za vrednovanje administrativne kvalitete provedbe programa/projekta.