Udruga za razvoj cirkuskih i izvedbenih umjetnosti Tricycle Trauma

Produkcija i distribucija umjetničkih radova udruge Tricycle Trauma u 2021. godini

Program je utemeljen na produkciji novih radova, provedbi kontinuiranog edukacijskog programa i distribuiranju postojećih radova. Distribucije se odnose na najrecentnije predstave eksperimentalnog cirkusa – "Iskrenje: duodrama za čovjeka i trapez", "Prirodno ludilo, umjetna glupost" te performansa "Dva lica". Kontinuirani edukacijski program cirkuskih disciplina s naglaskom na tehnike trapeza i monocikla, rad s mladima na autorskim kreacijama, radionice diljem Hrvatske za djecu, mlade i odrasle. Produkcije se odnose na predstave "Bosa", "Pogrebni običaji" i performans "U prazno", a produkcija hibridnih izvedbenih programa kojima se okupljaju umjetnici s različitih umjetničkih polja u kreiranju multidisciplinarnih hibridnih performansa na "Noć mračnog cirkusa" i "Karavanu noći mračnog cirkusa". Distribucija predstava uključuje i "Playback performans" i "Mala noćna mora" koje se nisu mogle izvoditi zbog epidemiološke situacije. Kontinuiranim produciranjem, izvedbama i edukacijskim programima organizacija radi na razvoju i jačanju scene suvremenog cirkusa, djeluje na nivou cijele države nastojeći tako decentralizirati kulturne programe, uključiti aktere iz manjih sredina i povezati se s umjetnicima, podupirati se suradnjama i koprodukcijama.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive

queerANarchive 2021.

Prijava se odnosi na produkciju i distribuciju kulturnog i umjetničkog sadržaja koji u vrijeme retradicionalizacije društva koja potiče netrpeljivosti prema seksualnim manjinama, kao i manjinama uopće, te u vrijeme normalizacije LGBTQ zajednice poduprte neoliberalnim politikama promovira queer kulturu koju kolektiv definira kao kulturu propitivanja normi kroz izmještanje privatnog u javno, propitivanja pozicija moći te nerijetko pozivanje na provokativnu estetiku s ciljem razvoja pluralističke umjetničke scene i društva općenito. Produkcija i distribucija realizira se kroz programske linije qIZLOŽBE, qRADIONICE, qFEST i društveno-glazbeni program ZVJERINJAK.

Kazališna družina KUFER

KUFER: razvoj produkcije i distribucije dramskih umjetnika mlađe generacije

Kazališna družina KUFER platforma je za prezentaciju, edukaciju, produkciju i distribuciju kazališnih predstava suvremenih neafirmiranih umjetnica i umjetnika mlađe generacije. KUFER djeluje u koprodukciji i suradnji s drugim kazališnim organizacijama i institucijama, a osim promocije suvremenog dramskog pisma i novog naraštaja dramskih umjetnika i umjetnica, KUFER zagovara istraživački i inovativan pristup, profesionalnost u umjetničkom radu te međugeneracijsku suradnju mladih s već etabliranim i profiliranim autorima i autoricama. U 2021. godini KUFER se nastavlja voditi navedenom misijom te pruža priliku kazališnim praktičarima da se okupe vođeni estetskim i/ili generacijskim motivima i istraže svoje umjetničke potencijale. U programu za 2021. godinu planirane su dvije nove produkcije, distribucija prošlogodišnjih aktivnih predstava u Zagrebu i na gostovanjima te edukacijski program KUFERedu.

Umjetnička organizacija P137

P137: Razvoj

Umjetnička organizacija P137 u 2021. godini realizira program "P137: Razvoj". Sastoji se od dva programska smjera koji se odnose na umjetničke suradnje i vlastiti izvedbeno-skladateljski rad uz kontinuirani rad na razvoju same organizacije kroz povećanje svih kapaciteta organizacije s ciljem osiguravanja profesionalne i kvalitetne provedbe projekata te mogućnošću povećanog vlastitog umjetničkog stvaralaštva organizacije. U programskom kontekstu naglasak se stavlja na vlastiti izvedbeno-skladateljski rad koji organizacija vidi kao programski prioritet i kao priliku u njezinom daljnjem djelovanju i razvoju kroz rad braće Sinkauz.

Studio za suvremeni ples

Organizacijski i programski kapaciteti Studija za suvremeni ples

Studio za suvremeni ples (SSP) u 2021. godini želi nastaviti razvoj organizacijskih i programskih kapaciteta organizacije kroz produkciju novih radova i umjetničkih aktivnosti, provođenje programa razvoja publike te distribuciju postojećih radova organizacije. Navedeno se realizira kroz sljedeće programske jedinice: Premijerna predstava u koreografiji Ane Kreitmeyer; Male forme: Martina Tomić; Premijerna predstava u koprodukciji s GK Trešnja; Distribucija aktivnih i postojećih plesnih predstava SSP-a; Program profesionalnih treninga i radionica za plesače; Razvoj publike; Predstava u tehnologiji Virtualne Stvarnosti; SSP: 60; Umjetničko istraživanje I. Đula i M. Tomić. Ovim projektom se ujedno žele stvoriti profesionalni uvjeti za umjetnički rad kao i nastaviti razvoj te rast organizacije. Realizacijom projekta se nastavlja suradnja sa stalnom producenticom u periodu od godine dana, nastavlja se rast vidljivosti organizacije, implementira se nova tehnologija virtualne stvarnosti u izvedbenoj umjetnosti, nastavlja se s aktivnostima razvoja publike te cjelokupne promidžbe suvremenog plesa i pokreta tijekom cijele 2021. godine, a pogotovo ususret 60. obljetnici SSP-a.

Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

Klub-knjižara Giardini 2

Klub-knjižara Giardini 2 je književno-kulturni klub otvoren u središtu Pule 2019. godine s ciljem produživanja djelovanja udruge Sa(n)jam knjige u Istri s kratkoročnog trajanja festivala Sa(n)jam knjige i Monte Librić na cjelogodišnji period. Ovaj je prostor zamišljen kao kombinacija knjižare i književnog kluba u kojemu se održava niz javno dostupnih kulturnih programa koji za cilj imaju obogaćivanje kulturne ponude grada koji, kao i većina obalnih gradova, pati od disbalansa između ljetnog preopterećenja i zimske pustoši. Centralna je okosnica planiranog programa praćenje suvremenih trendova u književnom polju, posebice onom domaćem, pri čemu dio programa otvara književnost prema drugim umjetničkim formama te otvara mogućnost za drugačije ideje književnog stvaranja, ali i književne recepcije. Tako je posebna pažnja u programu posvećena formatima koji izazivaju klasičnu ideju recepcije književnih djela, npr. kroz program “Pula (ni)je punk” koja omogućava novu vizuru glazbene povijesti Pule spajajući na taj način književno i glazbeno polje. Program namijenjen mladima osmišljen je na način koji nadilazi klasični, mehanički pristup lektirnim naslovima i umjesto toga nudi kreativan način promišljanja i proizvodnje poezije.

Studio Pangolin

Studio Pangolin 2021

Pangolin nastavlja s radionicama, autorskim i suradničkim projektima. "Zvukospjevi" će se koncentrirati na postprodukciju i vidljivost projekta, film Hewitt "Žene Minorne Spekulacije" izvest će se kao film i izvedba, a "Vremeplovke", koje se razvija od umjetničkog istraživanja, poprimaju oblik prijedloga za znanstveno fantastični film u nepoznatom žanru pod raznim imenima. Hušman završava projekt "Pustijerna" i kreće u produkciju projekta "Čovjek bez kuće beskućnik, a što je kuća bez stanara". Projekt o Pionirskom gradu "Ne precrtavati nego crtati!" prikazat će u HKW u Berlinu, a od segmenta tog projekta razvija se projekt radnog naslova "Lika, bez naziva". Također se prijavljuje umjetničko istraživanje "Lojić meso, maline, metal_lemni plam" koje istražuje sjecište osjetilnog: nevidljivog, nečujnog, nemirisnog, netaktilnog; eksperimentalni film "Sidelines" V. Guzmić koji predstavlja hibridni filmski projekt koji se bavi pitanjima pozicija, orijentacija i točaka gledišta. Planirane su radionice "Grrrl power – feministička radionica za mlade djevojke" (u suradnji s N.Pećarinom i GMK) i "Spoken word u drugom filmu", koji okuplja mlade iz međimurskog romskog naselja Kuršanec (u suradnji s B. Muckom i NGO Sfera).

Platforma za unapređenje kulture

Grad na drugi pogled

"Grad na drugi pogled" je putujući interdisciplinarni istraživačko-edukacijski i izložbeni projekt koji povezuje angažirano promišljanje grada, umjetničku produkciju city-specific radova, edukaciju učenika i studenata kroz radionice s vizualnim umjetnicima te razvoj publike. Projekt je namijenjen strateškom umrežavanju svih sudionika u projektu i jačanju interesa zajednice za praćenje i sudjelovanje u programima suvremene kulture u lokalnom kontekstu. Za vrijeme provedbe projekta u svakom gradu organiziraju se urbane šetnje, popratna predavanja i dodatne radionice iz društveno-umjetničkih područja vezanih za urbani kontekst, koji doprinose sagledavanju, propitivanju i imaginiranju urbanih identiteta. Završni rezultat višemjesečnog procesa je izložba u partnerskom lokalnom izložbenom prostoru, na kojoj su zajedno i ravnopravno predstavljeni radovi mentora-umjetnika i sudionika radionica, čime sudionici i njihova šira okolina dugoročno markiraju izložbeni prostor.

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "PULS"

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika PULS

PULS je udruga koja okuplja profesionalne plesače, koreografe i plesne pedagoge s ciljem afirmacije i razvoja plesne umjetnosti. Od 2018. PULS je preuzelo novo vodstvo koje Udrugu vidi kao tijelo koje treba pružiti produkcijsku podršku umjetnicima, istovremeno stvarajući osnove za bolje uvjete rada na plesnoj sceni. Namjera nije propisivati unisona mišljenja, nego kroz projekte odgovoriti na pojedinačne zahtjeve članova. U 2021. godini PULS planira produkciju čak četiri predstave čiji koreografi spadaju u kategoriju mladih ili je projekt društvenog i/ili umjetničkog istraživačkog karaktera. Projekt RESURS omogućuje mladim plesnim umjetnicima online class s renomiranim plesnim pedagozima, dok je projekt PULS GRADA istraživačko-izvedbeni projekt koji propituje pripadanje plesa kao potrebe u društvu te analizira načine nestajanja i nastajanja nekog plesnog djela. Uz navedene projekte koji se tiču produkcije i distribucije novih predstava, PULS provodi i projekt DEBATE ZA PLESNE ELABORATE u sklopu kojega se organiziraju tribine i/ili radionice na temu važnih pitanja plesne zajednice s ciljem angažiranog djelovanja u stvaranju boljih uvjeta rada na plesnoj sceni.

Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator

Godišnji program Alternatora

Alternator se, bivajući Udrugom za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti, temeljno bavi pitanjima socijalne inkluzije u kontekstu zastupljenosti, prilagodbe i ekspanzije dostupnog kulturnog sadržaja za osobe s invaliditetom (oštećenjima sluha i vida) te otvaranjem angažiranog prostora dijaloga o društveno tabuiziranim problematikama od javnog interesa posredstvom primateljskog iskustva mladih u kritičko-refleksivnom susretu sa suvremenom umjetnošću. Prijavljena programska aktivnost udruge obuhvaća tri projektne cjeline pod nazivima "Uključi me kulturno"; "Festival prava djece" i "Razgovor počinje filmom". Programsko-vrijednosni ciljevi Alternatora nadilaze edukacijsko-zagovarački rad te se šire na izgradnju socijalnog dijaloga, izgradnju kritičko-refleksivnog odnosa spram društveno-gorućih problema, razvoj dubinske inkluzivnosti te na osvješćivanje mehanizama prepoznavanja, razumijevanja i značenjskog vrednovanja konzumiranog umjetničkog materijala. Prijavljene projektne cjeline čine koherentni programski okvir objedinjenih vrijednosnih i terensko-praktičnih učinaka relevantnih za javnu dostupnost kulturnog sadržaja u korist selekcionirane osjetljive skupine te za djecu i mlade.

Umjetnička organizacija Punctum

Razvoj produkcije i distribucije projekata Umjetničke organizacije Punctum

Umjetnička organizacija Punctum neprofitna je organizacija osnovana 2017. godine u Zagrebu te djeluje kao produkcijska platforma za istraživanje, edukaciju, produkciju i distribuciju izvedbenih umjetnosti uglavnom mlađe generacije. Punctum je dosad realizirao nekoliko predstava u koprodukcijskom modelu te svoje predstave izvodi u zagrebačkom KunstTeatru i na gostovanjima. Osim predstava za odrasle "Doviđenja na nebu – razgovori s Krležom" Ivana Planinića i "Flex" Ivana Penovića, Punctum već dvije godine reprizira i dijelove omnibus predstave "Baloni" namijenjene djeci i osobama starije životne dobi. U 2021. godini Punctum će producirati i distribuirati novu premijernu predstavu "Ti si prvi hrabar" prema tekstu Espija Tomičića, u režiji Ivana Penovića te će nastaviti s distribucijom aktivnih predstava (osim već navedenih, tu je i monodrama "Mit o strancu" u izvedbi Karla Mrkše) u Zagrebu i na gostovanjima. Umjetnička organizacija Punctum u 2021. godini realizirat će i online projekt "Ekran Punctum" kao Video on demand platformu za sve dosadašnje predstave.

Centar za dramsku umjetnost

Centar za dramsku umjetnost - program razvoja organizacijskih, produkcijskih i prezentacijskih kapaciteta, 2021.

CDU, udruga osnovana 1995., kroz svoje kontinuirano djelovanje oblikuje kontekst i uvjete za rad suvremene izvedbene scene u Hrvatskoj istovremeno se povezujući s međunarodnom mrežom partnera. Godišnji program CDU-a artikulira se s obzirom na 3 temeljne sastavnice: prva je otvaranje prostora eksperimenta i istraživanja (u 2021. godini projekt "Pravila igre" Lucije Klarić te "koreografija empatije" Nine Gojić); druga je decentralizacija programskih aktivnosti i prostora suradnje (izmještajući većinu programskih aktivnosti u manje zajednice izvan Zagreba u kojima suvremene umjetničke prakse nisu zastupljene: UNSEEN mini film festival);treća je razvoj nove publike (razvijajući nove metode prezentacije: UNSEEN festival; nova umjetnička metodologija: "Pravila igre"). Uz to, CDU radi na stvaranju međunarodnih partnerstava (selekcija programa festivala DOK Leipzig, HRFF Belfast) te sudjeluje u stvaranju lokalnih platformi koja se bave problematikom kulturnog polja (platforma za radne uvjete u kulturi Za K.R.U.H.). Ova podrška uključuje troškove plaće koordinatora aktivnosti zaposlenog na poslovima produkcije i administracije, promidžbenim aktivnostima te troškove računovodstva, nužne za nesmetan rad i razvoj udruge.

Udruga Sensoria

Sensoria 2021

Program udruge Sensoria za 2021. godinu uključuje pretprodukciju i razvoj filmskih/video projekata, tonsko-glazbenu produkciju, izdavaštvo te edukacijski ciklus. Organizacija je započela s pretprodukcijom dugometražnog poetsko-dokumentarnog filma "Brodski dnevnik BESA" o plovidbi oko svijeta jedrilicom "Besa" autora Jože i Renate Horvat. Nanovo se pokreće glazbeno-eksperimentalni projekt pod nazivom "Classica Transforma" u suradnji s Glazbenom školom Josipa Hatzea. Nastavlja se s produkcijom glazbenih radova autorice i performerice Ane Paške (Ana-Marija Fabijanić), a s udrugom Društvo za ENO glasbo (Ljubljana) i mentorom Janezom Križajem nastavlja se priprema provedbe projekta "Blind Date". U planu je i objava audio zapisa s audio/video izložbe "Festival" (Bakotin/Ilijić, 2017.) kojom bi nastavio započeti niz izdavačke djelatnosti u fizičkom obliku. Radit će se na pretprodukciji dokumentarno-eksperimentalnog filma o otočnoj skupini Cavtatskih otoka koji su zaštićeni kao posebni ornitološki rezervat zbog gnjezdilišta galeba klaukavca. Ovisno o situaciji s epidemijom bolesti COVID-19 u planu je nastavak započete edukacije na polju fizike zvuka te glazbeno-tonske produkcije.

RadioTeatar Bajsić i prijatelji

Prilagodba programa i distribucijskih kanala te stabilnost organizacije

RadioTeatar kao generator radiofonskog kazališta, ali i svih zamislivih izvedenica koje nastaju istraživanjem susreta ova dva medija nastavlja već započete radiofonske projekte, što samostalno, što one baštinjene iz Multimedijalne kolibe. No 2021., u svjetlu pandemijske realnosti, organizacija širi svoje djelovanje i u smjeru angažiranih sadržaja namijenjenih ranjivim skupinama kroz trogodišnji EU projekt "B_air", kao što i u fokus stavlja neke izvedbene formate koji su dosad bili u eksperimentalnoj fazi, kao što je primjerice soundwalk čija se izvedba uklapa u upute Stožera. RadioTeatar nastavlja okupljati umjetnike izrasle iz različitih konteksta i generacija: radijske, kazališne i glazbene umjetnike, većinom honorarce čija je egzistencija trenutno najugroženija. Trenutku prilagođena online ponuda unutar suradnje s platformom Book&Zvook obuhvaća audio knjige, novi format radiodramskog serijala za djecu, soundwalk aplikaciju, radio-paket za umirovljenike u domovima kao i umjetnički bolnički radio za odjele pedijatrije.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

Priče s ruba

Priče s ruba godišnji su program diskurzivnih, istraživačkih, umjetničkih, kulturnih i urbanističkih formata koji nadopunjuje SF:iusove projekte te im podiže vidljivost. One promoviraju korištenje i bavljenje javnim prostorom, kulturna i stručna istraživanja, interdisciplinarne suradnje, kao i produkciju radova i intervencija koji se bave društveno marginaliziranim temama, temama s rubnih područja i sjecišta kulture, umjetnosti i znanosti, kao i one aktivnosti i djela koje u svoj fokus uzimaju marginalizirane i granične prostore, prostore društvenih tenzija, u najširem smislu. Osnovni je cilj programa povećati vidljivost marginaliziranih tema te potaknuti kulturne radnike i umjetnike ne samo da se bave "nepopularnim" temama nego i da svoje radove izlažu na inovativne načine, izvan konvencionalnih galerijskih prostora, propitujući odnose moći, te izvan centara u kojima je koncentrirana umjetnička i kulturna produkcija. Distribucijom ovih aktivnosti i radova ciljani korisnici i publika će kroz različite javne formate biti educirani o marginaliziranim temama te će biti pozvani na sudjelovanje u njihovom daljnjem promišljanu i razradi.

Nevidljivi Sisak

Festival Željezara- kulturna revitalizacija Siska

Tematizirajući industrijsko naslijeđe i bogatu kulturno-umjetničku baštinu projekt predstavlja recentne edukativne, aktivističke i umjetničke prakse s naglaskom na modelima razvoja grada i urbane regeneracije. Sa sve naglašenijim edukativnim pristupom namjerava se dodatno intenzivirati suradnja s lokalnim stanovništvom odnosno poraditi na informiranosti gradskog stanovništva i institucija o razvoju projekta obnove skulptura nastalih u likovnim kolonijama bivše tvornice Željezara Sisak, tj. cjelokupne industrijske baštine, a sa svrhom njezinog konkretnijeg uvrštavanja u edukativnu kulturno-turističku ponudu grada. Program se odvija kontinuirano tijekom cijele godine, a čini ga nekoliko radionica, predavanja i diskusija te aktivnosti na društvenim mrežama – mini feljtoni i ogledi o provedenim aktivnostima, kao i standardni festivalski program koji se provodi na teritoriju cijelog grada pokušavajući uključiti što više građana raznih društvenih, ekonomskih i kulturnih profila. Također se posvećuje intenzivnija pažnja lokalnim kulturno-umjetničkim inicijativama odnosno pojedincima i udrugama iz Siska kao i iz Sisačko moslavačke županije.

Plesna mreža Hrvatske

Plesna mreža Hrvatske

Plesna mreža Hrvatske (PMH) je organizacija osnovana 2016. godine koja se bavi distribucijom djela suvremene plesne umjetnosti na nacionalnoj razini putem gostovanja predstava selektiranih godišnjim javnim natječajem projekta. Gostovanja se realiziraju u suradnji s odabranim partnerima projekta koji uključuje i sve aktivnosti vezane za promociju, distribuciju, razvoj publike i jačanje postprodukcije suvremene plesne umjetnosti na nacionalnoj razini. Projekt je potaknut činjenicom da je izvaninstitucionalna plesna produkcija, zbog nedostatka strukture koja bi osigurala izvedbe mimo premijernih izvedbi i gostovanja na manjim specijaliziranim plesnim festivalima, teško dostupna široj publici. Plesna mreža Hrvatske želi osigurati mjesto plesnim predstavama na pozornicama i u drugim izvedbenim prostorima kazališnih kuća, festivala, centara za kulturu, otvorenih učilištima, u raznim multimedijalnim, alternativnim i ambijentalnim prostorima, kao i sama poticati, organizirati i staviti u funkciju adaptabilne prostore s obzirom na vrlo bogatu i različitu poetiku suvremenog plesnog stvaralaštva u RH.

Udruženje hrvatskih arhitekata

Udruženje hrvatskih arhitekata

Udruženje hrvatskih arhitekata kroz program koji provodi stvara javni prostor za diskusiju o društvenim, kulturološkim i političkim pitanjima s kojima se kao pojedinci i društvo susrećemo u području arhitekture. Ciljevi su UHA-e bavljenje tekućim problemima prostornih politika na državnoj razini, osnažujući i kanalizirajući rad lokalnih Društava arhitekata od kojih se sastoji, povezivanje ostalih institucija i različitih privatnih i društvenih inicijativa koje se bave razvojem arhitekture i urbanizma te uključivanje i "nestručne" javnosti u razgovor o prostoru. Programske aktivnosti za 2021. godinu planirane su u skladu s ovim ciljevima, pa će tako "Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata" i platforma obnovi.zg popratiti trenutno stanje u prostoru, "Zagrebački salon" će osnažiti polemiku nerealiziranih radova, dok će uredska politika časopisa "Čovjek i prostor" uključivati istraživanje i analizu konteksta i aktualnosti, prateći teme s područja arhitekture, urbanizma, kulture stanovanja, estetike prostora, kulturne baštine i njene zaštite, dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti u Hrvatskoj.

Teatar to go

TTG 2021

Teatar to go (TTG) kao predstavnik nezavisne scene na istoku Hrvatske posljednjih je šest godina stekao potrebno analitičko i kritičko iskustvo preispitivanja i djelovanja u raznim okolnostima. Rad organizacije određen je suvremenim društvenim i kulturnim kontekstom, zbog čega je od samih početka razvijan alternativni model djelovanja. Program TTG 2021 stvara strukturu koja će podupirati produkciju i distribuciju kazališnih i audiovizualnih projekata na standardni i digitalni način. Interpretacija stanja na istoku Hrvatske čini okvir programa koji zadovoljava potrebu za vaninstitucionalnim umjetničkim sadržajem, ali i budi interes za sudjelovanjem u njemu. Aktivnosti su vezane uz kazališni (kazališne predstave) i audiovizualni segment (Revija hrvatskih kratkometražnih filmova Filmska RUNDA, filmske radionice, autorske filmske večeri) te aktivnosti vezane uz virtualni klub kazališne publike KLAP KLAP. Svaka aktivnost povezana je s angažmanom volontera i suradničkom praksom, što podupire i osnažuje realizaciju cijelog programa.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

Utopijske disonance

Zdravstvena i društveno-politička kriza 2020. predočila je jasnije globalne klasne razlike, a antropocen se na pozadini istih očituje (i) kao posljedica globalnog (post)kolonijalnog poretka. Utopijske disonance imenuju projekt vježbe imaginacije globusa bez vojnih granica s ciljem kreiranja intersemiotičke razmjene između raznih sustava poimanja svijeta koji streme ka neophodnim radikalnim alternativama postojećem. Proizvodnja i distribucija umjetničkih radova odvija se u polju odnosa (proširenog) grada i (proširenog) filma gdje se klasične i proto-modernističke (Platon, T. More i dr.) te modernističke utopije (V. Richter) kao i njihov kraj (H. Marcuse) sučeljavaju s feminističkom kritikom (R. Braidotti, J. Rendell) s jedne strane te obiljem popularnih filmskih distopija s druge. Tako nastalo inovativno teorijsko polje pak se sučeljava s neumitnom praksom životnih potreba, nastavljajući dugoročni rad udruge na infrastrukturnim manjkavostima republike u kojoj živimo i radimo, proučavajući (strukturalnu i interesnu) povezanost vode i električne energije te nastavljajući angažirano inzistirati na ekspanziji humanosti i kapaciteta zdravstvene zaštite kao egalitarnog prava svih građana.

Plesna udruga "Tiramola"

Podrška razvoju suvremene plesne scene u Splitu

Projekt plesne udruge Tiramola odnosi se na razvoj i osnaživanje regionalne zastupljenosti nezavisne suvremene plesne scene u Splitu. Naglasak se stavlja na kvalitetnu produkcijsku, distribucijsku i organizacijsku bazu kako bi se osiguralo kontinuirano djelovanje Udruge te tako ostvarilo preduvjete za zapošljavanje suradnika i osiguralo stabilne uvjete za pripremu novih umjetničkih programa. Projekt se sastoji od više programskih linija koje se odnose na produkciju i koprodukciju predstava suvremenog plesa i njihovu distribuciju, organizaciju festivala "Izvedbeni kolaž", neformalne edukacije putem platforme "Merge in motion", razvoj publike kroz projekcije plesnih filmova "Muze(j) plesa", multimedijalni projekt za djecu "Normanologija", umjetnička istraživanja putem programa "Intspacex", kulturnu razmjenu, koordinaciju gostovanja i suradnju s drugim dionicima izvedbene scene na partnerskim projektima.

Vizura aperta

Vizura aperta godišnji program izložbi, istraživanja i festivala

Festival "Vizura aperta" karakterizira produkcija novih umjetničkih radova, izložbe, predavanja, produkcija videa i eksperimentalnog filma, kao i projekcije i distribucije istih. Društvena angažiranost i otklon od dominantnih pristupa prisutan je u djelovanju Vizure aperte kroz suradnju s lokalnom zajednicom, istraživanje društvenog i političkog konteksta, kroz teme privatnog-javnog, kritike turistifikacije, izolacije i sl., aktivirajući pritom mještane kao i rad Domova kulture, čime se utječe na razvoj publike i doprinosi decentralizaciji kulture. Inovativnost suvremeno-umjetničkih i kustoskih praksi karakterizira izložbena praksa van galerijskih institucija, multidisciplinarna produkcija radova audio-vizualnih umjetničkih instalacija u javnom prostoru, na trgovima, ulicama i napuštenim kućama u kojima rade umjetnici, arhitekti, sociolozi i mještani. Vizura aperta je međunarodni festival suvremene umjetnosti i pripada krugu novomedijskih kulturnih praksi, održava se na Lastovu, u Janjini, Žuljani, Draču, Momjanu, Bujama i Putnikovićima te na Zlarinu. Daljnja post-festivalska događanja odvijaju se kroz izložbe i festivale u suradnji s OTFF-om, Gretom, ARL-om, Gliptotekom te Galerie Stock u Beču.

Lutkarska organizacija koju fakat trebamo

LOFT-ova inicijativa za razvoj kreativnih poslovnih modela, inovativne i kolaborativne umjetnosti te kriznog menadžmenta u slučaju pandemije

Tijekom 8 godina sustavnog rada na stvaranju i promociji suvremenih perspektiva kritički nastrojene lutkarske umjetnosti namijenjene najmlađoj publici UO LOFT postigla je zamjetnu vidljivost na nacionalnoj i internacionalnoj umjetničkoj sceni. U posljednjih godinu dana organizacija je doživjela umjetničku emancipaciju kroz uspostavljanje dviju samostalnih izvedbenih produkcija, pokretanje inovativnog i participativnog radioničkog sadržaja te partnerstvo s organizacijama u Hrvatskoj i regiji. U 2021. djelovanje organizacije temeljit će se na programskoj raznolikosti te usmjerenosti na “odraslu” publiku, geografskoj rasprostranjenosti te prilagodbi sadržaja online formatu u slučaju obustave događanja. Na razini poslovanja to znači sistematizaciju djelovanja, promidžbe i planiranja, čime će se uz neometanu umjetničku produkciju postići i efikasnija distribucija sadržaja kroz gostovanja predstava ili njihovu prilagodbu uvijek dostupnom online formatu. U svrhu održavanja programskog i financijskog rasta poslovanja iz prethodne dvije godine od Zaklade se potražuju sredstva za zapošljavanje na radno mjesto producentice, dio putnih troškova i web.

"Culture Hub Croatia" Platforma za edukaciju, kreativnost i poticanje razvoja kroz kulturu

Praznine2021

Projekt "Praznine" potaknut je problematikom masovnog turizma. Odnosi se primarno na reaproprijaciju ne samo prostora gradske jezgre Splita i "vlasništva" nad baštinom već i na potencijal kreativne zajednice koja je trenutno potisnuta i nevidljiva, a sastavni je dio genetskog koda grada. Projektom "Praznine" otvaraju se prostori koji se inače koriste u turističke svrhe te ih se daje na korištenje lokalnim i međunarodnim umjetnicima te članovima lokalne zajednice koji predlažu svoje programe kroz javni poziv i otvoreni kalendar. Dosadašnji dominantni umjetnički diskurs uglavnom fokusiran na kritiziranje trenutne situacije zamjenjuje se promišljanjem o prisvajanju i djelovanju u stvarnom vremenu i prostoru. Otvara se pitanje prostora – tko njime upravlja, kome je dostupan i na koje se načine koristi? Kratkoročnim intervencijama i nizom participativnih aktivnosti tijekom godine, poticanjem dijaloga s ciljem uključivanja lokalne zajednice i kvalitetnom suradnjom svih aktera na koncu omogućuje se stvaranje alternativnih mjesta kulture i umjetnosti.

Udruga Diston

Distune 2021

Distune 2021. je kulturno umjetnički program koji se tematski nastavlja na prethodne godine djelovanja organizacije, a odnosi se prvenstveno na glazbenu kulturu. Program s jasnom vizijom i kvalitetnom nadogradnjom obuhvaća više aktivnosti: klupski (koncertni) nastupi, razvoj publike i novi mediji. Promocijom ovih aktivnosti prezentiraju se recentna i nova (glazbena) postignuća domaćih i stranih gostiju, a koje odlikuje različitost u provedbi i inovativnost u izričaju. Mjesečnim ugovaranjem glazbenika u adekvatnim klupskim prostorima publiku se konstantno upoznaje s novim izdanjima i imenima te se na taj način razvija klupska scena općenito. Razvoj publike provodi se kroz radionice, prigodne slušaone i sajmove ploča. Radionice obuhvaćaju organizaciju glazbenog događaja (od ideje do realizacije), a specijalizirane slušaone i sajmovi ploča dodatno potiču publiku na praćenje suvremenih glazbenih trendova. Nova medijska aktivnost zastupljena je kroz festivale (Impulse i Velvet) koji objedinjuju glazbu i multimediju (video i film) i urbanu kulturu. Uz to, Impulsove tribine bave se aktualnim pitanjima glazbene industrije, dok Velvet publika uživa u koncertnim open-air večerima i performansima.

One Take Film Festival

One take film

One take film je cjelogodišnji projekt razvoja i promocije filmova snimljenih u jednom kadru kroz niz kreativnih programa otvorenih široj javnosti. Kroz svoje djelovanje udruga kontinuirano radi na educiranju djece i mladih, filmskoj pismenosti te oblikovanju prostora za nezavisnu filmsku scenu s posebnim naglaskom na alternativni film. Kroz 2021. godinu planira se održavanje "11. One Take Film Festivala" u promijenjenoj revijalnoj formi te razvoj novih aktivnosti koje će se održavati van programa festivala. Program događanja u 2021. godini stavlja naglasak na ruralnu suradnju, radeći na decentralizaciji vlastitih aktivnosti kroz edukacije za mlade i projekcije selektiranog programa "10. OTFF" u nezavisnim kinima diljem Hrvatske. One take film radi na poticanju kreativnog sektora, odgoju budućih filmskih profesionalaca te umrežavanju s hrvatskim i međunarodnim organizacijama iz polja filma.

Ansambl slobodnog plesa - Liberdance

Liberdance

Ansambl slobodnog plesa Liberdance u svojem radu prepoznaje dvije komponente: plesno-edukativnu i umjetničko-stvaralačku. Iz njih proizlazi program organizacije Liberdance koji podrazumijeva i odvija se kroz četiri programske jedinice tijekom cijele godine: redovna godišnja profesionalna plesna produkcija; amaterska plesna produkcija kroz redovnu edukativnu djelatnost koja radi na edukaciji mladih plesača i publike; Kazalište na otvorenom Kamenjak i međunarodnu suradnju te Zagrebačka plesna radionica. U realizaciji programskih jedinica Liberdance surađuje s velikim brojem domaćih i inozemnih plesnih umjetnika (plesači, pedagozi i koreografi). Liberdance redovito radi na povezivanju, umrežavanju i razmjeni znanja te iskustava s međunarodnim organizacijama kroz koje se otvaraju nove prilike i mogućnosti za domaće umjetnike u međunarodnom kontekstu.

UDRUGA za VIDLJIVOST OTOKA! LASTOVO!

LA!otokgLAzbe.

"LA!otokgLAzbe" cjelogodišnji je program kulturnih aktivnosti udruge koji se provodi u okvirima glazbene umjetnosti i koji je pozicioniran isključivo u lastovski otočni kontekst. Ideja o programu nastaje kao posljedica, točnije nadogradnja, dugogodišnjeg glazbenog festivala s namjerom i ciljem da se različiti glazbeni sadržaj inkorporira u različite kulturne aktivnosti kroz čitavu godinu, a ne samo u formi festivala i ne samo u periodu turističke sezone. Upravo je ovaj segment od velike važnosti za otok i njegovo stanovništvo zimi, posebice skupinu djece i mladih. Program "OTOKa GLAZBE" pozicionira Lastovo kao mjesto susreta izvođača-glazbenika-umjetnika s korisnikom-publikom-ljubiteljem glazbe ili s onima koji će to tek postati. Razne lokacije na otoku postaju mjesta gdje će se glazbena umjetnost "smjestiti" na različite načine: edukacijom, prezentacijom, suradnjama, upoznavanjem, istraživanjem i približavanjem publici. Program će se provoditi održavanjem radionica, rezidencija, online aktivnosti, koncertnih izvedbi, snimanih i arhiviranih medijskih zapisa, partnerstava, kontinuiranim održavanjem festivala, live streamovima te audio i video prijenosima.

Teatar Teatro VeRRdi

Teatro VeRRdi 2021

Program Teatro VeRRdi 2021 kapacitira godišnju produkciju organizacije radi osnaživanja i razvoja umjetničkih produkcija, distribucije umjetničkih radova i osnaživanja zadarske nezavisne scene. Šest je ključnih aktivnosti obuhvaćeno ovim programom: kazališni skup NOSI SE – festivalski prostor susreta, dijaloga, razmjene ideja i pokretanja novih zajedničkih kulturnih i umjetničkih inicijativa, zatim serija interdisciplinarnih (humanističko-društveno-izvedbenih) okruglih stolova DISKURZIVNI RELEJ koji kontekstualizira doživljaj umjetničkog sadržaja interdisciplinarnim metodama i premošćuje granice između krajnjih stanica – umjetničkog djela i gledatelja; pripreme dramskih predstava ŠKOLJKA ŠUMI i SITNI SVECI za zagrebačku i beogradsku premijeru nakon kojih slijedi organizacija gostovanja u regiji; DERIVAT festival; priprema obljetničke monografije VERRDIJEVIH 20. Navedeni programi izražavaju angažiranost, kritičnost i refleksivnost organizacije te otklon od dominantnih struja inkorporirajući ih u šestu aktivnost – sudjelovanje u programaciji i koordinaciji inicijative sudioničkog upravljanja DKC Zadar u izgradnji, u suradnji s Gradom i ostalim akterima zadarske nezavisne scene.

AVANTI! Centar avangardi

Avanti! produkcija i program 2021

Avanti! produkcija i program 2021. obuhvaća aktivnosti udruge Avanti! Centar avangardi te ostvaruju glavne ciljeve organizacije: afirmaciju avangardnih umjetničkih i kulturnih praksi u RH i međuregionalno, unapređenje i širenje znanja u području avangardnih umjetnosti te razvijanje umjetničkih projekata kao sinergijskih spojeva inicijativa s područja vizualnih umjetnosti, filma/videa, izvedbenih umjetnosti, dizajna i arhitekture. U okviru programa "Naprijed Avanti!" kojim se zalažemo za izmicanje suvremene umjetničke produkcije iz gradskih sredina u one u kojima svjedočimo nižem standardu suvremene kulturne produkcije te u kojima značajno nedostaje novomedijske prakse, umjetnica Božena Končić Badurina, čija je praksa istraživačka i angažirana te potiče na refleksiju na društvenu situaciju, uz kustosku i produkcijsku podršku organizacije realizirat će novi rad. Avanti! će pripremiti i izdati monografiju povjesničara umjetnosti, kustosa i scenografa Tihomira Milovca, jednog od osnivača udruge, autora brojnih izložbi, kritičkih tekstova i eseja iz područja suvremene umjetnosti, jednako aktivnog u kazalištu kao scenograf brojnih predstava od sredine 1970-ih sve do danas.

YELO-za interdisciplinarni umjetnički proces

Razvoj produkcijskih kapaciteta umjetničke organizacije YELO

Program "Razvoj produkcijskih kapaciteta umjetničke organizacije YELO" ostvaruje se kroz tri segmenta: Produkciju novih programa ("Čitata" – interaktivna mobilna aplikacija za djecu i mlade); Razvoj produkcijskih kapaciteta (zapošljavanje producenta); Razvoj i distribucija (daljnji razvoj višegodišnjeg projekta "Hrvatski zvukopis" u Osijeku i Splitu i njegova međunarodna distribucija, u SAD-u, te razvoj interdisciplinarnog storytelling projekta "FRAGMENTI – oda tijelu" kao nastavak projekta "ZA vs PROTIV". Ovaj program ima za cilj proširiti znanje o novim medijima i virtualnoj stvarnosti, povezati umjetnike i znanstvene suradnike, približiti hrvatsko pismo i baštinu mladima, izgraditi audio i e-biblioteku za djecu s poteškoćama u razvoju, kontinuirano širiti mrežu suradnika, poticati razvoj neafirmiranih pisaca te stvoriti kulturno-turistički brend. Korisnici projekta su znanstveni suradnici, novomedijski umjetnici, pisci, izvođači, produkcijski tim, tehničari, osnovne i srednje škole / gimnazije, različite institucije zainteresirane za očuvanje kulturne baštine i razvoj novih medija, scena kulturne baštine, hrvatska književna scena, partneri u projektima i šira publika.

Umjetnička organizacija Ateatar

Izlazak

"Izlazak" je jednogodišnji program namijenjen produkciji i distribuciji VR iskustava na međunarodnoj sceni. Iz dostupnih podataka o preferencijama krajnjih korisnika, story-based indie projekti kakve organizacija proizvodi spadaju u nišu na VR tržištu. Tehnološki razvoj VR-a dinamičan je i brz, što povratno iziskuje vrlo agilnu proizvodnju VR sadržaja od strane umjetnika i studija. Program "Izlazak" organizaciji otvara jednogodišnji okvir za proizvodnju i distribuciju VR iskustava, odnosno infrastrukturu za konkuriranje na dinamičnom tržištu VR iskustava.

Filmski centar mladih Šibenik

Šibenska filmska poezija

Projekt Šibenska filmska poezija prvi je korak u stvaranju i oživljavanju filmske scene u gradu Šibeniku, trećem najvećem dalmatinskom gradu s populacijom od 46000 stanovnika. Program Šibenska filmska poezija podrazumijeva produkciju i distribuciju filmova nastalih u Šibeniku, s otklonom od dominantnih struja kao zajedničkom poveznicom, zatim pokretanje nezavisne filmske scene u Šibeniku te približavanje specifičnih i jedinstvenih lokalnih individua iz polja umjetnosti široj javnosti putem video intervjua i portala Kontejner. Ujedno podrazumijeva i distribuciju filmova na festivale.

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa Slagalica

Slagalica u svakom kantunu 2021

Projekt "Slagalica u svakom kantunu 2021" odvija se kroz više međusobno povezanih programskih linija, a koje vode ka zajedničkom cilju – ulasku Slagalice u što više pora kulturno-društvenog i umjetničkog života zajednice. Programske linije koje se isprepleću unutar ovog cjelogodišnjeg projekta su Izdavačka djelatnost koja obuhvaća put knjige od njena stvaranja do polica knjižnice i knjižare; Knjiga na sceni unutar koje se oživljavaju adaptirani autorski i dramski autorski tekstovi te sudjelovanje u zajedničkom projektu nezavisne scene pod nazivom Mjesto zajednice. Posebnu liniju koja se može svesti pod zajednički nazivnik razvoja publike čine različiti radionički programi, natječaji za najosjetljivije skupine društva – djecu, mlade i pripadnike treće životne dobi, programi unutar Kluba 65+ te program Od korice do priče, pjesme i ilustracije.

Stvaralačka mreža Zebra

Produkcija i distribucija programa Stvaralačke mreže Zebra i platforme Greta

Organizacija Stvaralačka mreža Zebra kroz prezentacijsku i distribucijsku platformu Greta te produkciju filmova i programa novih medija Interface već deset godina u kontinuitetu razvija, kreira i predstavlja suvremene tendencije u umjetnosti i audio-vizualnom stvaralaštvu. Godišnji program 2021. predstavlja značajan iskorak u djelovanju organizacije jer ista izlazi iz dosadašnjih prostora, no nastavlja s intenzivnim radom, integrirajući istovremeno tri progresivne produkcijsko-distribucijske grane djelovanja: produkciju filmskih projekata; interaktivnu online distribuciju suvremenog likovnog i audio-video stvaralaštva te produkciju i distribuciju programa novih medija Interface. Djelatnosti također uključuju produkciju tri dokumentarna, dva eksperimentalna te jednog igranog filma, realizaciju interaktivne VR online platforme za distribuciju recentnih suvremeno umjetničkih ostvarenja te izvedbu programa novih medija. Aktivnosti integriraju istraživanja, terenski rad, snimanja, montažu, programiranje web sučelja, oblikovanje vizualnog identiteta, izvedbu interaktivnog sučelja koje podržava distribuciju streaming i audio-video materijala te produkciju novo medijskih projekata.

Udruga za medijsko stvaralaštvo i kulturne aktivnosti Media Punkt

Program produkcijske i distribucijske podrške udruge Media Punkt 2021.

Media Punkt svoj program kreira prema svojim ciljevima i načinu na koji djeluje. Našavši se u turbulentnom svijetu pogođenom korona krizom, Media Punkt pronalazi brze odgovore te se prilagođava nastaloj situaciji, promišljajući pritom kako organizirati događaje u kulturi koji bi ujedno postali i distribucijska platforma za nezavisnu scenu te pokreće dva projekta: "Drive in kultura" i "Drive in kultura Kids Edition". Vodeći se svojim ciljevima, a koji su afirmacija mladih i društveno angažiranih umjetnika te pronalazak novih narativnih formi koje će dekonstruirati socijalne konstrukte, kroz program udruge produciraju se i distribuiraju projekti koji se nalaze na margini umjetnosti. Fokus izvedbene produkcije kroz 2021. bit će na razvoju plesnih predstava, a to čini poligon za pokretanje Muškog plesnog ansambla. Pokretanjem Muškog plesnog ansambla odgovorilo bi se na potrebe plesnih umjetnika, ali i potrebe potencijalnih publika koje još nisu pronašle identifikaciju s umjetnicima na sceni. U svom programskom planu udruga ima razvoj dva kratkometražna igrana filma, jedan kratkometražni animirani film te online projekt "Teorije zavjere" s kojim će se propitati ono u što publika vjeruje.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Suhozidi: trag u krajoliku ili zaboravljena kulturna baština

Projekt "Suhozidi: trag u krajoliku ili zaboravljena kulturna baština" oslanja se na tradicijsko nasljeđe gradnje suhozida na mediteranskoj/hrvatskoj obali i otocima. Projekt se bazira na istraživanju, preispitivanju i reinterpretaciji kulturnog nasljeđa gradnje suhozida u formi ambijentalnih umjetničkih instalacija u kontekstu suvremene umjetničke prakse i propitivanja medija land arta. Tehnika gradnje suhozida koja se koristi u Hrvatskoj, Cipru, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Sloveniji, Španjolskoj i Švicarskoj je 2018. godine uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine. Polazna točka projekta polazi od činjenice koju je naveo Tim Ingold, da se forme krajolika mijenjaju kroz stalne aktivnosti, da je krajolik nedovršen, stalno izgrađen i neizgrađen i da je naposljetku kulturni proces. Gradnji umjetničkih instalacija prethodit će terensko istraživanje i suhozidna radionica. Nakon realizacije projekta u Hrvatskoj, lokacije s land art instalacijama postale bi dio land art staze te bi se uključile u lokalnu kulturnu i turističku ponudu.

Umjetnička organizacija Kazališna družina "Smješko"

Ana Prolić: "Sve 5!"

KD "Smješko" autorskim projektom-predstavom progovara o adolescentskoj anksioznosti kao stigmatiziranoj prešućenoj činjenici, a koja je prisutna kod 46 % adolescentske populacije u različitim oblicima. O ovoj, ujedno i sociološki teškoj i izrazito stigmatiziranoj tematici (bolesti) uglavnom se ne progovara u potrebnoj mjeri, izvan zdravstvenih okvira, iako posljedice trpi jedna od najosjetljivijih društvenih grupacija – adolescenti. Različite manifestacije iste ostaju neprepoznate i neadekvatno iskomunicirane te dodatno pojačavaju efekt krivnje i srama kod adolescenata. KD "Smješko" ovim projektom-predstavom ponovno stavlja na repertoar društveno odgovornu tematiku koja postavlja pitanja i pokušava naći odgovore u komunikaciji kako s publikom tako i institucijama te ostalom zainteresiranom javnosti. Iskustvo rada u ovakvom tipu društvenog angažmana KD "Smješko" ima već nekoliko godina, gdje su se suradnici intenzivno bavili problematikom posvojenja, ekologijom, odnosno istraživanjem manje poznatih dijelova biografija hrvatskih ličnosti. Primjerice, istraživalačkim principom rada nastao je predložak na temelju kojega je realiziran projekt-predstava "Moja obitelj i jedan jež".

K.U.U. PROMO-ART

Suvremeni zvukovi dubrovačke baštine

Programom "Suvremeni zvukovi dubrovačke baštine", dubrovački ambijenti, već 60 godina inspirativni za dramsku umjetnost, koristit će se i upotpuniti dodatnim multimedijskim umjetničkim intervencijama. U dubrovačkoj gradskoj jezgri, u dijelovima grada koji su nezanimljivi široj javnosti i van turističkih ruta, nalazi se više od dvadesetak manjih crkvica i kapela. Crkvice su uglavnom zatvorene za javnost, poneke su napuštene i u derutnom stanju. Mapiranje takvih, u prošlosti važnih, a danas skrivenih, sakralnih objekata, temelj je i inicijalna faza projekta koji bi umjetničkim intervencijama revitalizirao te aktualizirao percepciju i odnos kako prema samoj lokaciji (unutar socijalno-političkog, turističko-ekonomskog, ali i urbanog konteksta) tako i kroz aspekt same religije koja jest važan element života samih stanovnika Grada. U pojedini će se prostor intervenirati individualno i specifično, s pokušajem da se razviju i u samoj umjetničkoj praksi konkretiziraju njegove arhitektonske i akustičke karakteristike te vrijednost objekta za baštinu i tradiciju Grada, kao i za simbolički prostor religije.

Kazališna udruga starih - njega

Zvuci prošlih vremena

Koristeći izvorne instrumente, izvođači i njihovi pomagači zvukom i glasom vraćaju publiku u doba naših predaka, kada čovjek osim svojih prirodnih čula i vještina nije imao velike mogućnosti. Želeći napredovati iskoristio je svoje znanje i nadarenost, sluh i glas te je izradio Gajde, Gusle, Diple, Mih, Tarabuke, Gitaru, Tamburicu i mnoge druge da bi nam danas njegovi nasljednici uz zvuk prenijeli priču i sačuvali je od zaborava.

Kulturbunt

dječje slikovnice

Kulturbunt redovito djeluje i u području izdavaštva za djecu i mlade. U 2021. planiraju se objaviti najmanje dvije afirmativne, poučno zabavne slikovnice etabliranih autora za djecu i mlade. Slikovnice bi se bavile aktualnim temama i motivima koje potiču kreativno razmišljanje i djelovanje djece i mladih. Prvi naslov je "Crvenos", a radi se o klaunu dobričini koji svjesno odvaja od sebe i daruje druge. Druga knjiga je "Vuk dlaku mijenja a ćud?..." priča o vuku koji se na šaljiv, ali veristički način uklapa u sredinu. Uz potpuno autorstvo (tekst, ilustracije, uredništvo, dizajn, prijelom, priprema za tisak) članovi organizacije sami vrše distribuciju i promociju po vrtićima, školama i knjižnicama RH. Isto tako, uz javne promocije knjiga organiziraju se i likovno literarne radionice za djecu i mlade na zadane teme (socijalizacija, ekologija, zdravlje i sl.) u suradnji s knjižnicama, vrtićima i školama. S druge strane, kroz internet aktivnosti potiče se javnost na raspravu i kritiku. Autori, samostalni umjetnici Vanda Čižmek i Davor Šunk, dugi su niz godina prisutni na kulturnoj sceni RH.

Najsretnija beba Hrvatska

Slikovnica jež Bodljikavko

Projekt se odnosi na izradu i distribuciju dječje edukativne slikovnice "Jež Bodljikavko" koja se radi prema kratkometražnom filmu u produkciji Zagreb filma. Djeci će se na njima razumljiv i interesantan način približiti kategorije kojima se pridodaje vrlo malo pažnje: djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi (često stigmatizirana, otežane socijalizacije, nailaze na nerazumijevanje okoline); djeca samohranih roditelja (svako peto dijete u Hrvatskoj odrasta bez jednog roditelja, bivaju često stigmatizirana od strane vršnjaka, ali i institucija.); osobe starije životne dobi (Izvještaj Ureda pučke pravobraniteljice govori o iznimno nepovoljnom položaju starijih osoba kojima su često povrijeđena prava ili su diskriminirani.); osobe s invaliditetom (Izvješće UNESCO-a donosi da obrazovni fond globalno ima premali proračun za djecu s invaliditetom, posebnim potrebama ili poteškoćama u razvoju). Da bi došlo do promjena u društvu potrebno je educirati djecu već od najranije dobi, a kreativni pristup je pri tome najbolji jer tako najlakše uče.

Studentsko kulturno-umjetničko društvo "Ivan Goran Kovačić"

Božićna priča

Studentsko kulturno-umjetničko društvo "Ivan Goran Kovačić" izvest će i snimiti na nosač zvuka jednog od najvećih djela hrvatskih skladatelja, Rudolfa Matza, Božićna priča. Na temelju višegodišnjeg istraživanja umjetničkog vodstva Društva, djelo Rudolfa Matza prilagođeno je upravo za to da sekcije Društva samostalno izvedu i snime djelo na nosač zvuka. Društvo će, zahvaljujući različitim sekcijama koje djeluju unutar njega (Akademski zbor, Akademski harmonikaški orkestar, Folklorni ansambl, Tamburaški orkestar, Kazalište, Muški vokalni ansambl), na jedinstven način realizirati i ovjekovječiti ideju Rudolfa Matza: priču o vjeri, nadi, dobročinstvu, običajima, tradiciji, ali i čudima koja se događaju u siromašnoj obitelji malog prigorskog sela.

Tvrđava Brod Udruga za suvremenu umjetnost

Godišnji program

Projekt predstavlja mogućnost za autonomiju u organiziranju i prezentiranju vaninstitucionalnih oblika edukacije, informiranja i publiciranja projekata poznatih i nepoznatih autora te se može razviti u centralno mjesto za usvajanje novih znanja za participaciju na suvremenoj umjetničkoj sceni, ali i u žarište urbane misli i druženja kao doprinosa općem društvenom razvoju. Cilj je izgraditi svježiju scenu unutar lokalnog konteksta koji će podrazumijevati harmoničnost i kreativnost kao odmak od trivijalne svakodnevice. Život Galerije RUB odvija se kroz tjedan uz tehničku pomoć i nadzor stručnih osoba.

Udruga Kreativna akademija Labin

"(P)ostanimo kreativni"

Udruga je osnovana u svrhu razvitka i promocije suvremene kulture i umjetnosti te se aktivno bavi i fokusira na razvoj novih ideja i projekata u kulturi. Projekt izravno povećava socijalnu uključenost osoba starijih od 54 godine kroz provedbu kulturnih sadržaja, utječe na povećanje njihovog samopouzdanja, umanjuje socijalnu izolaciju kroz umjetnost koja se bavi zajednicom. Kreativnim radionicama, posjetima umjetničkim sadržajima i javnom prezentacijom svog rada oni postaju vidljivi članovi društva što izravno doprinosi unapređenju kvalitete njihova života. Likovne radionice za djecu osmišljene su s ciljem poticanja najboljeg u svakom pojedinom djetetu kroz odgoj iz područja umjetnosti. Polaznici radionica kroz nadahnuto stvaranje usvajaju ne samo razne tehnike rada, nego i koncentraciju te razvijaju sposobnost pronalaženja alternativnih rješenja i razmišljanja. Istražuju i otkrivaju svijet oko sebe i na taj način razvijaju osjećaj sigurnosti, jačaju samopouzdanje, samostalnost i samokontrolu, razvijaju kreativnost i maštu, stječu nova prijateljstva. Radionice nude odgovor na dječja pitanja – kako slikati i crtati, kako oblikovati i kako se umjetnički izražavati bez straha.

Udruga Pokretači alternativnog razvoja kulture

Kulturno-umjetnički projekt otoka - KUPO 2021

Kulturno-umjetnički projekt otoka – KUPO 2021 odgovara na potrebe produkcije i distribucije kulturnog sadržaja namijenjenih ponajprije mladima s otoka Murtera i okolice kroz filmski, koncertni i izložbeni program. Formiranjem volonterskog tima, fokus grupama, partnerstvom s Kulturnim centrom Baganelovica u Jezerima, Kulturno informativnim centrom Betina, NP Kornati, klubom Reful, Muzejom betinske drvene brodogradnje i Kino klubom Šibenik i komunikacijom s lokalnom vlastima planirani program usmjeren je na razvoj kulturnog programa za mlade te njegovo širenje i održivost u smislu poticanja, mentoriranja i primjera dobre prakse ciljanoj korisničkoj skupini mladih.

Umjetnička organizacija Kazališna družina Ritam igre

Cooltura - Nove produkcije i more gostovanja za promociju kazališne umjetnosti širom Dalmacije

Cooltura – nove produkcije i more gostovanja za promociju kazališne umjetnosti širom Dalmacije ima za cilj da Kazališna družina Ritam igre ostvari niz gostovanja kako s trenutnim repertoarom koji čine tri gotove predstave ("Roko i Cicibela", "Zavodnici", "Hasanaginica") tako i budućim novim produkcijama ("Ženici") diljem Dalmacije i šire. Gostovanja će biti usmjerena prema manjim mjestima koja nemaju svoja kazališta, s ciljem da se privuče publiku i pomogne u kulturnoj edukaciji iste, kao i prema stjecanju navika posjećivanja ovakvih manifestacija kako bi se u konačnici doprinijelo stvaranju obrazovanije, ali i privlačenju nove publike. Sama gostovanja ujedno će biti baza za uspostavu novih i učvršćivanje postojećih suradnji sa sličnim organizacijama (Omiš, Imotski) koje mogu donijeti svježe ideje i rezultirati novom produkcijom. Realizacijom ovog programa doprinosi se obogaćivanju kulturne scene u onim sredinama gdje je ona slabije razvijena i utječe na povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja.

Umjetnička organizacija Kazališni studio

2 B or...

Uz obilježavanje 20 godina djelovanja organizacija će predstaviti projekte koji čine sukus njihova dugogodišnjeg djelovanja – aktivnog i ustrajnog pokušavanja revitalizacije najvrjednijih aspekata dramsko-kazališne baštine i njezine ugradbe u ukus, promišljanje i stvaranje suvremenog. Tri su osnovne programske točke koje će biti u fokusu tijekom 2021. godine: monodrama JUDITA, program Ljetne kazališne radionice PLAY DRZIC! u Dubrovniku te predstava temeljena na djelima F.M. Dostojevskoga. Sve nastaje u svečanom obljetničkom ozračju – obilježavanjem 500 godina od prvoga izdanja djela koje se smatra početkom hrvatske književnosti; isticanjem svijesti o nužnosti nesebičnoga zalaganja za promicanje kazališne umjetnosti i kulture među mladima; umjetničkim obilježavanjem 200 godina od rođenja jednoga od najznačajnijih svjetskih pisaca, F. M. Dostojevskoga. Uz to, intenzivno će se raditi na dokumentiranju i sakupljanju građe o radu Kazališnog studija kao jedne od najdugovječnijih umjetničkih organizacija na području RH, koja kroz dva desetljeća djeluje s jednakim entuzijazmom i žarom.