ART RADIONICA LAZARETI

ARL 2020 – godišnji program

ARL će tijekom 2021. nastaviti provoditi i stvarati aktivnosti postojećih i kontinuiranih programskih jezgri na kojima se temelji koncept programa i prostora ARL kao javnog prostora i mjesta aktivnog društvenog i kulturnog djelovanja. Aktivnosti su posvećene stvaranju, produkciji, distribuciji i razvoju suvremenih umjetnosti, nezavisne kulture, inovativnih umjetničkih, društvenih i kulturnih praksi kroz aktivnosti godišnjih programa: Galerije Otok, Scena Karantena, rezidencijalne umjetničke i istraživačke boravke, književni program, program izdavaštva ARL, intervencije u javnim prostorima i dr. Kroz skup aktivnosti pod nazivom "Arhiviranje ARL" nastavit će se rad na istraživanju, sumiranju i objavljivanju materijala i publikacija o radu i djelovanju od 1989. Ishodišna ideja djelovanja ARL jest stvaranje novih komunikacijskih situacija i modela društvenosti te stvaranje zajednice kroz umjetnost, kulturu, neformalnu i izvaninstitucionalnu edukaciju, razmjenu znanja i vještina i neposredno djelovanje kao potencijalnih pokretača participacije i pozitivnih društvenih promjena.

Mirovna grupa mladih Dunav

Klub YPGD

Cilj programa je osigurati da Klub djelujući kao sociokulturni centar za mlade realizira aktivnosti koje doprinose razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u gradu Vukovaru u proizvodnji i participaciji u kulturi, te kao mjesto koje doprinosi razvoju nezavisne kulturne scene u gradu kroz aktivnosti koje promiču suvremeni audiovizualni izričaj, uključuju korisnike u realizaciju i pridonose stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje, izradu, distribuciju i promociju djela različitih disciplina. Ciljevi programa su: ostvariti središnje okupljalište vukovarskih nezavisnih i neafirmiranih umjetnika i aktivista, koji djelujući u prostoru stvaraju nova autorska djela i prezentacijom potiču zajednicu na djelovanje. Aktivnosti programa uključuju osiguranje prostora i mjesta za svakodnevni rad umjetnika i kreativaca, organiziranje i provedbu radionica, produkciju glazbenih djela, digitalnog crtanja, društvene interkulturalne i književne večeri, izložbe, radionice grnčarstva, radionice gitare i bubnjeva, radionica svjetla, Beat busters radionicu ritma, radionice cijanotipije, jam sessione, likovne radionice, sociokulturalne aktivnosti u Klubu i panel diskusije.

Multimedijalni institut

Kulturni i društveni centar MaMa

Osnovni cilj MaMe u području kulture je promicanje inovativnih kulturnih praksi povezanih ponajprije s novim tendencijama u umjetnosti i teoriji, kao i s razvojem komunikacijskih tehnologija, dok MaMa kao društveni centar i svojevrsni inkubator potiče razvoj zajednica oko pojedinih društveno relevantnih tema i artikulaciju kritičkih društvenih pozicija. U programu će se godišnje realizirati preko 60 programskih jedinica u organizaciji Multimedijalnog instituta, a očekuje se ukupno više od 160 javnih događanja u MaMi, što uključuje brojne gostujuće programe. Programske linije koje će se realizirati tijekom 2021. su: Programi Multimedijalnog Instituta (Cruising sa Srđanom Sandićem / Konstelacije suvremenog mišljenja / Čitateljske grupe / Javna knjižnica / Ekološki tehnotop / Aktualnost revolucije: međunarodni filozofski skup / Medijski arhiv / Hacklab u MaMi); Mama na mreži (MaMa na zahtjev / audio knjige); događanja u organizaciji drugih korisnika Mame; prostor za ne-javna događanja (uredski prostor za druge organizacije). Program MaMe se primarno obraća mlađoj publici, zainteresiranoj za nove tendencije u kulturnoj proizvodnji kao i za razvoj novih tehnologija. Programi u MaMi su otvoreni i za najšire građanstvo.

Savez udruga Rojca

Dnevni boravak DC Rojc

Dnevni boravak Rojca zajednički je prostor i mjesto susreta udruga u Društvenom centru Rojc kojim upravlja Savez udruga Rojca. Samostalno i u suradnji s udrugama iz DC Rojc u prostoru se organiziraju kulturni i društveni programe. Korištenje prostora za sve korisnike je besplatno, kao i programi koji se u njima održavaju. Vrste programa koji se provode su: izložbeni, filmski, književni, kazališni, programi novomedijske kulture i interdisciplinarni programi. Predstavljaju se i programi udruga koje se bave izvaninstitucionalnom kulturom, s naglaskom na promoviranje suvremenih inovativnih praksi, prožimanje socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu, angažirano djelovanje u zajednici. Dnevni boravak svojim prostornim resursom potiče komunikaciju i suradnju među udrugama iz različitih područja djelovanja te povezuje umjetnike, kulturne djelatnike i građane/publiku. Jedinstvenost crpi iz svih 17 tisuća kvadrata Rojca koji su kulturni inkubator grada Pule. Prezentiranjem programa u Dnevnom boravku razvija se kulturnu i društvenu javnu ulogu Društvenog centra Rojc kao nezavisnog i autonomnog prostora koji ima značajan utjecaj na razvoj lokalnih zajednica u cjelini.

Centar za ženske studije

Suvremene feminističke kritičke intervencije u kuturnoumjetničkom polju

Program će obuhvatiti edukativne cikluse posvećene suvremenim feminističkim teorijama i praksama te njihovom zrcaljenju u području kulture i umjetnosti. Kroz različite programe bavit će se politikama umjetnosti kao i materijalnim uvjetima njezine proizvodnje i reprodukcije, klasnom i rodnom dimenzijom institucije umjetnosti te umjetničkog rada kroz teorije socijalne reprodukcije, imajući u vidu socioekonomske, povijesne silnice te umjetničke i političke progresivne pokrete i udruženja na lokalnoj i globalnoj razini. Kroz feminističku epistemologiju bavit će se i kritičkom analizom sistemske situiranosti percepcije femininosti, rodnim, rasnim, etničkim i seksualnim slobodama u kapitalizmu, ali i refleksijama na potonje u (angažiranim politikama) umjetničkog diskursa kroz različite formate (film, književnost, popularnu kulturu, izvedbene umjetnosti, vizualnu umjetnost itd.) koji se svakodnevno prelijevaju i oblikuju kroz društvene i proizvodne odnose. Povezivanjem različitih rodno osviještenih kulturnih i umjetničkih praksi i teorija utjecat će se na pozitivne promjene u demokratizaciji šire društvenosti koja počiva na emancipatornim, solidarnim i feminističkim uvidima.

Hrvatsko dizajnersko društvo

Izložbeni i diskurzivni program HDD galerije

HDD galerija svojim se djelovanjem u posljednjih 10 godina etablirala kao središnje mjesto za predstavljanje dizajna u Hrvatskoj. U okviru njenog programa realiziraju se projekti istraživačkog karaktera, usmjereni na kritičko rasvjetljavanje odnosa između dizajna, društva, kulture i svakodnevnog života, na otvaranje novih tema poput spekulativnog i kritičkog dizajna, na promoviranje dizajna kao suštinski interdisciplinarne djelatnosti te na proizvodnju ozbiljnog, relevantnog diskursa o dizajnu kao praksi. Galerija također potiče projekte istraživanja dizajnerskog nasljeđa kako bi se popunile praznine u dostupnim izvorima informacija o povijesti dizajna u Hrvatskoj te kako bismo kao društvo, učeći iz prošlosti, izvukli i neke bitne zaključke o ulozi dizajna u našem današnjem vremenu. Program je podijeljen u pet programskih linija: Dizajn iz drugog rakursa, Dizajniranje povijesti – historizacija dizajna, Diskurzivni objekti, Studije slučajeva i U prvom licu. Održat će se 12 izložbi, od čega 11 u HDD galeriji, a jedna izložba u Orisu – kući arhitekture. U sklopu uhodane partnerske suradnje HDD će također s dvije izložbe gostovati u Galeriji HUiU u Puli, s četiri u MKC Split i s jednom u Muzeju grada Rijeke.

Kino klub Split

Centar za audiovizualnu kulturu i umjetnost

Kino klub Split udruga je građana osnovana 1952. koja se brine za razvoj i očuvanje audiovizualne umjetnosti i kulture. Djeluje kroz tri programska područja: Edukativne programe, Produkciju audiovizualnih djela i Arhiv. Edukativni program provodi se kroz predavanja (seminare, masterclassove), radionice (osnovne, specijalizirane i usmjerene, teoretske i praktične) i projekcije (ciklus filmova, večeri analize, autorske večeri). Edukativne programske aktivnosti realiziraju se samostalno ili modularno pokrivajući različite tematske cjeline (Škola KKS-a, Škola medijske kulture za nastavnike, Laboratorij tj. Kinolab: svi pilot projekti, jednokratne, interdisciplinarne,
eksperimentalne i specijalizirane programske aktivnosti). Produkcija audiovizualnih djela zagarantirana je besplatnim korištenjem opreme i prostora. Infrastruktura se kontinuirano unapređuje, a Klub na ovaj način producira više desetaka radova godišnje. Djelovanje Arhiva odvija se kroz zaseban set istraživačkih i promotivnih aktivnosti, ovisno o aktualnim mogućnostima. Arhiv sadrži audiovizualna djela (oko 620 uradaka) i materijale, foto dokumentaciju, pisane materijale, vlastite publikacije i drugu edukativnu literaturu.

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Godišnji program BAZE

Crvena nit koja povezuje različite formate u godišnjem programu BAZE i glavna odrednica djelovanja organizacije jest društveni angažman kroz umjetnost. Kroz programsku liniju Kultura u kvartu, čije su aktivnosti najzastupljenije, angažiranost se promišlja iz perspektive izgradnje kulturne infrastrukture odozdo. Nastavlja se s produkcijom suvremenih umjetničkih projekata i kulturnim programom temeljenima na istraživanju kvarta, no, nakon 20 godina rada, to se čini u novom okviru – kroz Muzej susjedstva Trešnjevka, participativnu instituciju u nastajanju. U liniji edukacije planiraju se dva nova projekta fokusirana na mlade, a u liniji izdavaštva pripremaju se dva nova izdanja te se nastavlja s radom javne knjižnice i čitaonice. U BAZI se odvija i četvrta programska linija: organiziranje radnika u kulturi. Podrazumijeva okupljanje na istraživanju trenutnih kulturnih politika i proizvodnih uvjeta s ciljem utemeljenog angažmana i zagovaranja promjene dominantnih tendencija. Dugoročno se teži stvaranju boljih uvjeta za proizvodnju kvalitetne, društveno relevantne, široko dostupne umjetnosti iza koje stoje dostojno tretirani proizvođači.

Što, kako i za koga

Program Galerije Nova i WHW Akademije

U iduće tri godine međunarodno priznat program Galerije Nova, kao i do sada obuhvaća izložbene, produkcijske, edukativne i diskurzivne aktivnosti. One su tematski usmjerene procesima zajedničkog učenja, novim modelima obrazovanja i suradnji, angažmanu umjetnosti prema društvenim temama solidarnosti, skrbi, budućnosti i ekologiji. U dijalogu s edukativnim programom WHW Akademije, program se temelji na uvjerenju da umjetnost može artikulirati kritičku društvenu raspravu, prijeći granice izolacije i uspostaviti komunikaciju s lokalnom i međunarodnom publikom. Program lokalno potiče inkluzivnu i edukativnu ulogu umjetničke produkcije, potičući oblike suradnje kroz različite inovativne formate (izložbe, edukaciju, predavanja, podcast). Posebnosti programa su: nehijerarhijsko povezivanje umjetnosti s teorijom i aktivizmom; jaka lokalna i međunarodna suradnička mreža koju je WHW stvorio; inovativnost programa u otklonu od dominantnih koncepcija afirmacijom potisnutih društvenih tema i razvojem novih suradničkih modela. Udruga se aktivno zalaže za kontinuirano unapređenje kapaciteta produkcije domaće umjetnosti u međunarodnom kontekstu i upravljanja nezavisnom galerijskim prostorom.

Udruženje za razvoj kulture „URK“

Klub Močvara

Klub Močvara mjesto je stvaranja i prožimanja kulturnih, umjetničkih, urbanih i alternativnih programa. Raznoliki program okuplja raznovrsnu publiku, čime nastaje važan socijalno-kulturni kontekst kroz koji se stvaraju i povezuju brojne kreativne i inovativne kulturne prakse. Močvara je mjesto produkcije i prezentacije interdisciplinarnih lokalnih, regionalnih i međunarodnih sadržaja, poticanja i razvoja suradničkih projekata i artikulacije različitih društvenih angažmana, ali i mjesto koje korisnicima pruža mogućnost stjecanja znanja i vještina putem programa neformalne edukacije, kao i uključivanja u aktivnosti. Programi su naročito usmjereni prema mladima te njeguju vrijednosti tolerancije i osjetljivi su na potrebe različitih supkulturnih i ranjivih društvenih skupina. Program se osmišljava prema kriterijima društvene i kulturne relevantnosti, a ne prema kriterijima profita i komercijalne uspješnosti. Program je uspješno prilagođen online formatu na društvenim mrežama, kao i epidemiološkim prostornim standardima u samom Klubu za vrijeme mjera potaknutih globalnom krizom uslijed pandemije bolesti COVID-19.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Klub Booksa

Klub Booksa inovativan je program koji proizvodi i promovira kulturne i umjetničke prakse koje odstupaju od dominantnih koncepcija i angažira zajednicu u njihovu produkciju. Ciljane skupine programa su mladi (prvenstveno studenti), umjetnice, aktivistice, mladi zaposleni profesionalci u kreativnim industrijama, osobe starije životne dobi, lokalna zajednica te organizacije civilnog društva (primarno iz područja nezavisne kulture). Aktivnosti u klubu dijele se na: književne (razgovori, tribine, predavanja); edukacijske (radionice kreativnog pisanja, čitateljski klubovi, putopisna predavanja); glazbene (koncerti autorske glazbe); podršku i solidarnost (pružanje prostornih, tehničkih i organizacijskih resursa drugim organizacijama i pojedincima); rad sa zajednicom (čitaonica, info-točka, participativne aktivnosti Raspričavanja); te ljetni program Booksa u parku. Korisnici aktivno sudjeluju u osmišljavanju i provedbi kulturnih i umjetničkih programa i edukaciji u područjima u kojima formalno obrazovanje ne nudi sadržaje, potiče društveni angažman, kritički pristup suvremenoj umjetnosti i kulturi te solidarnost u zajednici.

Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture - Radiona

Održive zajednice - suvremene hibridne umjetnosti

Radiona djeluje deset godina u kreiranju novih praksi na intersekcijama intermedijalnih, novomedijskih, hibridnih i digitalnih umjetnosti u suvremenom kontekstu kroz spajanje tehnologije, umjetnosti, znanosti, kulture i edukacije. Programi su otvoreni, participativni i inkluzivni te djelujući kroz svoje brojne aktivnosti i niz sekcija lab strateški stvara dugoročno djelovanje s ciljem stvaranja novih teritorija intermedijalnih praksi. Udruga radi na kontinuiranom razvoju zajednice i publike te koristi potporu Zaklade Kultura nova u kategoriji za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnosti od 2015. ciljano za edukativne i produkcijske aktivnosti, razvoj međunarodnih projekata, rezidencijalni program i suradničke prakse. Radiona trenutno sudjeluje u nizu međunarodnih EU projekata i partnerstvima s lokalnim dionicima (udruge, organizacije, inicijative, gradovi i županije). Uzevši u obzir velik broj aktivnosti u domaćem i međunarodnom kontekstu pitanje prostora i kapaciteta te zapošljavanje od najveće su važnosti za djelovanje udruge. S ciljem stvaranja kvalitetnijeg okruženja za rad, udruga se u 2020. ojačala novim članstvom, sekcijama i kapacitirala za online streaming.

Cirkus Kolektiv - udruga za suvremeni cirkus i srodne umjetničke prakse

Cirkus Kolektiv 2021

Osnovni koncept djelovanja udruge je podijeljen na tri područja fokusirana na suvremeni cirkus: distribucija kulturno-umjetničkog programa, neformalna edukacija u tehničkom i kreativnom aspektu u cirkuskim disciplinama kroz promišljenu metodologiju te produkcija performansa i predstava suvremenog cirkusa. Koncept proizlazi iz nekoliko ciljeva: educiranje publike, približavanje suvremene cirkuske umjetnosti široj javnosti, pružanje mogućnosti za profesionalno ostvarivanje i razvitak individualnog i grupnog potencijala i identiteta kroz aktivnosti suvremenog cirkusa, razvijanje specifičnog umjetničkog izričaja koji se oslanja na posebnosti lokalnog konteksta i reinterpretaciju istih te aktivno sudjelovanje u kulturnoj ponudi grada i šire. Rad udruge se uvelike oslanja na suvremene cirkuske prakse u kojima se potiče analitičnost, kritičnost, istraživanje i razumijevanje suvremenih uvjeta koji nas oblikuju, te izričaj u cirkuskim disciplinama uz sinergiju s drugim poljima umjetnosti. Udruga etablirane strukture djelovanja i poučavanja modificira i prenamjenjuje nastojeći stvoriti optimalno radno okruženje za istraživanje, produkciju i distribuciju suvremene cirkuske umjetnosti.

Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja

Klub Kotač

Klub Kotač je polivalentni prostor u Društvenom centru Rojc u kojem se provode programi za mlade i ostalu javnost s ciljem višenamjenskog korištenja, otvorenosti i dostupnosti korisnicima u svrhu razvoja kulturnog i društvenog kapitala. Zamišljen je i kao netipično coworking mjesto u kojem mogu sudjelovati kolektivi, udruge, pojedinci koji se bave kulturom, umjetnošću, audio-vizualnom umjetnošću te digitalnim tehnologijama. Bogat program uključuje sadržaje u koje su mladi uključeni kao posredni i neposredni kreatori ili kao primarna publika, a obuhvaćaju različite prakse suvremene glazbene umjetnosti, urbane kulture, graffiti, street art, vizualne umjetnosti, novih medija i tehnologije, DIY kulture i kulture mladih. U klubu 2021. planirano je više od 100 kulturnih događanja uživo i online koji će uključivati: edukacijske programe, izložbe, brojna glazbena događanja raznih formata i žanrova, prikazivanje filmova i specijaliziranih emisija, tematska druženja, performanse, slušaonice, radionice, prezentacije te će kontinuirano promovirati i umrežavati u neformalnu platformu glazbenike, umjetnike, razne umjetničke projekte, kolektive, inicijative koje djeluju na području neinstitucionalne kulture i umjetnosti.

Savez udruga KAoperativa

Mala Scena i Urbani Park Hrvatskog doma

KAoperativa će u 2021. godini samostalno ili u koprodukciji s članicama Saveza organizirati programe u prostoru Male scene i Urbanog parka HD. Programi će se kroz sljedeće grupe aktivnosti: Produkcijske aktivnosti (večeri improvizacijske glazbe Scan the Jam, koncerti nezavisne glazbe, javna kulturno-društvena događanja, uključivanje volontera u programiranje, uređenje, osposobljavanje i održavanje prostora); Koprodukcije/partnerski programi (organizacijsko - logistička pomoć u provedbi programa: koncerti i festivali, elektronička glazba, radionice, filmski programi i sl.); Edukacijske aktivnosti (tečajevi, radionice, programska razmjena između članica Saveza, uključivanje novih dionika i razmjena znanja i iskustva u suradnji s gradskim institucijama i predstavnicima istih u stvaranju prilagođenog programskog sadržaja u odnosu na dostupnu infrastrukturu); Upravljanje prostorom Male scene HD; Upravljanje Urbanim Parkom HD. U suradnji s organizacijama karlovačke platforme provodit će se i zagovaračko-istraživačke aktivnosti usmjerene na unapređenje uvjeta rada lokalne nezavisne kulturne scene.

Građanska organizacija za kulturu

Predgrađe Supkulture 2021.

"Predgrađe supkulture" program je koji obuhvaća godišnje aktivnosti udruge za kulturu Gokul. Riječ je o kulturnim događanjima mješovitog tipa (izložbe, filmske projekcije, koncerti, kazališne predstave, radionice, predavanja i slično), a koje će se u najvećoj mjeri održavati u Zelenoj dvorani. Riječ je o izložbama, promocijama knjiga, filmskim projekcijama, koncertima, kazališnim predstavama manjih i srednjih produkcijskih zahtjeva, radionicama i predavanjima. Uz to, prostor Zelene dvorane organiziran je na način da funkcionira i kao mjesto druženja – svojevrsni "dnevni boravak". U redovne i glavne aktivnosti ovdje spadaju izlagački programi Green Room galerije, filmski programi pod nazivom "Green Room Cinema", glazbeni program pod nazivom "Green Room Sessions" i književni program naziva "Književnost u Zelenoj". Pored organizacije kulturnih događanja, udruga Gokul ima i glazbenu izdavačku djelatnost – na vlastitoj etiketi Geenger Records tijekom jedanaest godina djelovanja objavila je 88 glazbenih albuma. Uz navedeno, udruga Gokul od 2003. godine organizira međunarodni festival kratkometražnog filma Tabor Film Festival, kao filmski festival Kiki, namijenjen djeci i mladima.

HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA

HULU 2021

HULU Split kontinuirano promovira suvremene oblike umjetničkog izražavanja na lokacijama povijesne kulturne baštine, a Salon Galić je jedina galerija neprofitne udruge u strogom centru Splita koja se bavi isključivo suvremenom umjetnošću. Cjelogodišnja prisutnost suvremenih umjetničkih praksi u centru Splita predstavlja odmak od dominantne kulturne ponude u staroj gradskoj jezgri omogućavajući sustavni utjecaj na razvoj interesa šire javnosti za suvremenu umjetnost. Program se temelji na recentnim umjetničkim produkcijama profesionalnih umjetnika koji kroz različite oblike suvremenog izražavanja reagiraju na društvenu, političku, gospodarsku, povijesnu, kulturnu i etičku zbilju te otvaraju prostor za kritičko promišljanje i dijalog s publikom. Okosnicu programa čine multidisciplinarni projekti s fokusom na novomedijske umjetničke prakse. Osim izložbenog dijela, program uključuje edukativno diskurzivne aktivnosti s naglaskom na korištenje digitalnih tehnologija u svrhu razvoja publike kao što su 3D simulacije i virtualne šetnje izložbama, video filmovi i prezentacije istih na online platformama. Svi programi su uvijek otvoreni za javnost i besplatni.

Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture

Klub kulture - multimedijalni centar

Klub kulture – multimedijalni i kulturni centar svojim programom želi komplementarno integrirati tri segmenta unutar svojih prostora: kulturnu ponudu, prostor za probe umjetnika i program neformalnog obrazovanja. Projektom se želi obogatiti i upotpuniti sadržaje koji se nude u gradu Križevcima i na području Sjeverozapadne Hrvatske s ciljem uključivanja umjetnika, kulturnih radnika i mladih na korištenje resursa kluba. Kroz neformalni sadržaj želi se poticati mlade na korištenje alternativnih i nedovoljno zastupljenih formi obrazovanja. U sklopu Kluba kulture – multimedijalnog i kulturnog centra djeluju tri prostora: Klub kulture (multimedijalni prostor, 220 m2), Individuum, (prostor za individualne probe, 24 m2), Galerija K2 s terasom i dvorištem (likovna galerija i prostor za ljetna događanja udruge KVARK, 320 m2). Aktivnosti Kluba kulture su: organizacija glazbenih događanja (koncerti, DJ programi, slušaone i sl.); organizacija kazališnih programa (kazališne predstave, performansi, žonglerske predstave); organizacija edukativnih programa (neformalno obrazovanje); galerijski prostor (postav izložbi i audiovizualnih radova); prostor za probe (kazalište, žongleri, glazbenici, DJ-evi).

Labin Art Express XXI

DKC Lamparna 2021-2023

Nakon što se do kraja 2020. dovrši pretvorba "Lamparne" iz alternativnog u društveno-kulturni centar, od 2021. do 2023. nastavit će se s primjenom novog strateškog modela sudioničkog upravljanja centrom te s provedbom najuspješnijih kulturno-umjetničkih programa i aktivnosti testiranih tijekom dvogodišnje provedbe projekta. Na taj će se način olakšati pristup te omogućiti osmišljavanje i sudjelovanje u provedbi programa i aktivnosti "Lamparne" svim zainteresiranim OCD-ima i građanima, čime se razvija postojeća te stvara nova publika. Naglasak će i dalje biti na organiziranom i kreativnom provođenju slobodnog vremena mladih u svrhu unapređenja kvalitete življenja te poticanja aktivnog građanstva. Putem kulturno-umjetničkih, zabavnih, rekreativnih i edukativnih programa, popraćenih atraktivnim medijskim kampanjama i promotivnim materijalima, uz poseban naglasak na online aktivnosti putem društvenih mreža, korisnici centra moći će se i nadalje upoznati s najnovijim umjetničkim praksama u svijetu i potencijalima lokalne/regionalne umjetničke scene, ali i unaprijediti svoju kreativnost, znanja i vještine, upoznati se s izazovima lokalnog razvoja te aktivno sudjelovati u procesima odlučivanja.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar

Mediteranski plesni centar (MPC) kao osnovne pojmove na kojima temelji rad koristi Kreaciju, Prezentaciju i Edukaciju, koji su ujedno nazivi tri modula aktivnosti u prostoru. MPC kroz cjelogodišnji program doprinosi decentralizaciji i razvoju suvremene plesne umjetnosti u Hrvatskoj unutar europskog konteksta. Kreacija je izražena kroz umjetničke rezidencije domaćih i inozemnih umjetnika kojima pružamo uvjete za propitivanja i eksperimentiranja koja rezultiraju novim znanjima i vještinama u suvremenom plesu i cross-over žanrovima. Modul edukacije odnosi se na radionice i seminare za različite ciljane skupine, amatere i profesionalce. Prezentacija uključuje sve javne izvedbe radova u nastajanju te završenih projekata, okrugle stolove, projekcije i izložbe popraćene diskusijama kroz koju dobivamo i povratnu informaciju za nastavak rada. Novitet u 2021. je prenošenje programa na digitalnu platformu zbog većeg dosega krajnjih korisnika te prilagodba novonastalim uvjetima rada. Stvaranjem dinamičnog sociokulturnog okruženja, kako za sudionike tako i za korisnike programa, a u sinergiji s edukacijom i stvaralaštvom, potiče se kreativnost i unapređuje poznavanje suvremene umjetnosti.

Atelieri Koprivnica

AK galerija_prostor suvremene umjetnosti

"AK galerija_prostor suvremene umjetnosti" godišnji je program fokusiran na multimedijalne, angažirane i inovativne umjetničke prakse kroz izložbene, teorijsko-edukativne i rezidencijalne programske linije. Izložbeni program čine samostalne izložbe autora odabranih preko otvorenog natječaja, izložbe mladih koprivničkih autora koji se bave suvremenim umjetničkim praksama, godišnja izložba članova udruge koja predstavlja produkciju nastalu u zadnjih godinu dana. Teorijsko-edukativnim programom publici se predstavljaju suvremene kustoske i teorijske smjernice u Hrvatskoj, a rezidencijalni program bavi se specifičnostima bivšeg vojnog kompleksa u kojem je galerija smještena, istražuje mogućnosti utjecaja umjetničkih strategija na sudbinu javnih prostora kroz gostovanje i istraživački rad umjetnika. AK je jedino izvaninstitucionalno izlagačko mjesto u gradu, potiče izložbenu djelatnost, produkciju novih umjetničkih radova, razmjenu znanja, kritičko promišljanje kulturnog, društvenog i političkog okruženja te ističe suvremenu umjetnost kao polje od izrazite važnosti za kulturni razvoj grada. AK galerija dio je udruge Atelieri Koprivnica i od 2013. djeluje kao izlagački prostor.

Udruga Ri Rock

Kreator

Svrha cjelogodišnjeg programa udruge Ri Rock je podrška, promocija i razvoj publike alternativnog kulturnog izričaja, kao poticaj za kritičko i kreativno izražavanje pojedinaca te stvaranje novih kulturnih i umjetničkih programa. Fokus je na podizanju društvene svijesti, razine znanja i interesa za alternativnu kulturu i ekonomiju, razvoju kulturno-kreativnih industrija, jačanju civilnog društva i volonterstva te poticanju društvenih vrijednosti. Kroz javne prostore Omladinskog kulturnog centra Palach, tzv. ''MusicBox'' prostorije te prostora tzv. ''Umjetničkog kontejnera'' pruža se podrška i mogućnost umjetničkog stvaranja svima zainteresiranima. Prostori su javno otvoreni i dostupni za kreativno izražavanje i predstavljanje raznih umjetnika, dok starijoj populaciji predstavljaju značajan urbani resurs za razvoj i uživanje kulturno-umjetničkih sadržaja. Razvojem novih modela suradnje s udrugama osoba starije životne dobi, udrugama za zaštitu ljudskih prava te lokalnom samoupravom, nastoje se osmisliti i formirati kulturni sadržaji, odnosno model javno-civilnog partnerstva upravljanja prostorima za kulturu, stvoreni od te usmjereni ka potrebama pojedinaca i šire javnosti.

Savez udruga Molekula

Molekula - platforma za podršku nezavisnoj kulturnoj sceni

Savez udruga Molekula će i u narednom programskom periodu nastaviti s provedbom svojih aktivnosti. To se ponajprije odnosi na pružanje prostorne podrške nezavisnoj kulturnoj sceni s područja Rijeke i okolice tako što će nastaviti upravljati dvama prostorima (Filodrammatica i Omladinski kulturni centar Palach) koji su od krucijalnog značaja za opstanak i razvitak iste. Nastavit će s pružanjem logističke potpore umjetnicima i organizacijama nezavisne kulturne scene, zalaganjem za poboljšanje i proširenje prostornih kapaciteta te će nastaviti pružati potrebnu tehničku, logističku i promotivnu podršku u realizaciji programa. Savez će nastaviti raditi na jačanju svojih kapaciteta te se svojim djelovanjem još više približiti lokalnoj zajednici unutar koje djeluje.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Šesnaestica: Društveno-kulturni centar na Trešnjevci

Projekt "Šesnaestica" oživljava kulturni i društveni puls Trešnjevke-sjever kroz pogon gradskog prostora na adresi Ozaljska 16 kao prostora za javno korištenje unutar lokalne zajednice. Prostor je 2017. putem javnog natječaja Grada Zagreba dodijeljen na korištenje udruzi K-zona na period od pet godina za kulturne i umjetničke sadržaje za lokalno stanovništvo. Projektom društveno kulturnog centra na Trešnjevki odgovara se na problem slabe fokusiranosti kulturno-umjetničkih, radioničkih i edukativnih sadržaja na prostore van centra grada. Uključuje se lokalno stanovništvo, s posebnim naglaskom na mlade, umirovljenike, žene i LGBTIQ osobe na aktivno sudjelovanje u programu, njegovo kreiranje te edukacije kojima se poboljšavaju njihove vještine, samopouzdanje, mogućnost organizacije i participiranja u sadržajima unutar kvarta u kojem žive. Kao društveno kulturni centar "Šesnaesticu" karakterizira okrenutost urbanoj kulturi i kulturi mladih, inovativni modeli organizacije i suradnje te građanska participacija u kreiranju programa kroz ispitivanje potreba lokalnog stanovništva te ugroženih društvenih skupina.

Savez Platforma Hvar

Fabrika 35

U Fabrici 35 u Hvaru, kojom upravlja udruga Platforma, u okviru ovog projekta nastavit će se organizacija kulturno-umjetničkih programa kakvi su se provodili od otvaranja navedenog prostora, čime će se stvoriti mali, za lokalni kulturni život vrlo značajan centar koji će djelovati po principu inkluzivnosti i otvorenosti za sve dionike. Kontinuiranim radom stvorit će se cjelogodišnji program od velike važnosti za lokalnu zajednicu, pogotovo u zimskim mjesecima, a uključivat će izložbe, predstave, performanse, projekcije nezavisnih filmova predstavljanja knjiga i razne edukativne programe za djecu, mlade i odrasle. O važnosti prostora za zajednicu pokazuje statistika iz protekle godine, kada se održalo 70 događanja, 10 stalnih programa, a sudjelovalo je više od 20 udruga s oko 3.000 posjetitelja. Osim kulturnog programa važnost Fabrike u Hvaru je i u tome što je prostor tehnički opremljen, otvoren i siguran za rad drugih udruga koje će u njemu provoditi dio svojih aktivnosti, održavati sastanke, skupštine, predavanja, tribine, okrugle stolove prezentacije i slično. Prostor će imati i kalendar događanja Plan Hvar, prvu otočnu online platformu koja objedinjuje sva kulturno-društvena događanja na otoku Hvaru.

Autonomni kulturni centar

Program Autonomnog kulturnog centra

Program AKC-a je interdisciplinaran, a temelji se na neformalnoj edukaciji, produkciji, prezentaciji, izvedbi, društvenoj angažiranosti. Opći cilj programa udruge je ostvariti središnje okupljalište nezavisnih, (ne)afirmiranih i mladih alternativnih umjetnika, glazbenika, kulturnih radnika, promotora, producenata, aktivista, pripadnika supkultura kroz kulturni i aktivistički program na dnevnoj i večernjoj bazi, stvaranjem poticajnog okruženja za razvoj društveno kulturnog centra. Neformalna edukacija provodi se kroz kreativne radionice, izložbe, predstave, tribine, čitaonicu, produkciju filmova, open source i edukativne aktivnosti Hacklaba. Aktivnosti namijenjene društveno osjetljivim skupinama, djeci, mladima sastavni su dio programa. Glazbeni program najvidljivijeg kluba Attack obuhvaća nezavisne glazbene stilove povezane u najvećoj mjeri s tri subkulture punk, dub i trance, a otvoren je i svim drugim glazbenim žanrovima te vjerno prati nova strujanja u suvremenim glazbenim pravcima na međunarodnoj i domaćoj glazbenoj sceni. Osnovna nit vodilja u kreiranju programa je otklon od dominantnih kretanja, stvaranje u undergroundu, kreacija neovisna o tržištu i komercijalnosti programa.

Generator multidisciplinarnih koprodukcija

Godišnji program GMK

GMK promiče kritičko promišljanje društvenih pojava koristeći umjetnost kao medij komunikacije, a publika, kako ona prisutna, tako i ona odsutna, čini ključne sudionike te komunikacije. Kada se publika angažira, stvara se mjesto antropologije: sjecište ljudskog djelovanja u malom utjelovljeno u umjetničkim projektima. Program razvoja publike za 2021. usko je povezan s cjelogodišnjim planom galerije: nastavit će se koristiti dosadašnje tehnike održavanja odnosa s postojećom publikom online informiranjem kao i putem tiskovina te publikacijama koje su dostupne u web arhivi. S obzirom na novonastalo stanje pandemije planira se jačanje online sadržaja u vidu podcasta i vlog-ova za publiku koja nije u mogućnosti fizički sudjelovati u programu. Krovna tema programa su politike solidarnosti koje će se primarno provoditi putem radioničkih i diskurzivnih programa, ali će biti inkorporirane i u ostale programe. Politike solidarnosti spadaju u vrijednosti suvremenog društva, a refleksija i edukacija o terminu fokus je u 2021. Razvoj publike je čimbenik društvene kohezije i inkluzije pa je program usmjeren ka povećanju raznolikosti publike s fokusom na atipičnu i manje zastupljenu publiku.

Forum udruga nezavisne kulture - FUNK

Društveno - kulturni centar FUNK

Društveno-kulturni centar FUNK nastao je kao platforma Saveza udruga FUNK osnovanog od strane pet udruga s područja nezavisne kulture u gradu Koprivnici. Okupljanjem navedenih udruga stvorena je platforma za snažniji i dinamičniji razvoj nezavisne kulture i umrežavanje koje Koprivnicu oživljava i otvara suvremenim kulturnim praksama. FUNK djeluje u jednoj od zgrada bivše koprivničke vojarne, sadašnjeg kampusa, te je angažmanom članica Saveza pretvoren u društveno-kulturni centar koji djeluje kao centar u kojem se provode sve aktivnosti saveza udruga. U ovom slučaju to znači produkcija različitih programa kao što su koncerti, radionice, predavanja, izložbe, okrugli stolovi, projekcije filmova i performansi. Nadalje, veliku važnost FUNK ima i u ostalim područjima, kao što su otvaranje prostora za mlade, povezivanje sa sveučilištem i studentima, upoznavanje publike s novim umjetničkim praksama, promicanje suvremenih modela nezavisnog kulturnog djelovanja i inovativnih modela nezavisne kulturne produkcije radi boljeg razvoja civilnog društva na regionalnoj i lokalnoj sceni, stvaranje mlade (nove) publike, podizanje kvalitete života u gradu i života mladih.

Kinoklub Karlovac

#nofilter - doprinos jačanju kapaciteta Kinokluba Karlovac za upravljanje prostorima u kulturi

Projekt #nofilter ima za cilj doprinijeti jačanju kapaciteta Kinokluba za upravljanje prostorima u kulturi te radu s mladima i razvoju tri filmska festivala: Festivala eksperimentalnog i igranog filma FUSE – Film Under Severe Experiment (za autore iznad 18 godina), Four River Film Festivala – međunarodnog festivala za mlade autore (do 20 godina) i Revije filmske mladeži – nacionalnog festivala za mlade autore (do 20 godina) te jedne kinoprikazivačke manifestacije Riječno kino. Spomenuti festivali i manifestacija osmišljeni su u Kinoklubu Karlovac koji ih i provodi. Projektom će biti osnaženi kapaciteti udruge za edukativno-radioničke programe koje udruga provodi za učenike osnovnih i srednjih škola te njihove učitelje i profesore. Sve aktivnosti na volonterskoj bazi provode članovi Kinokluba Karlovac. Zapošljavanjem osobe koja će raditi na organizaciji te upravljati novim prostorom u kojem djeluje Kinoklub omogućit će se snažnije razvijanje svih aktivnosti, s naglaskom na navedene festivale te senzibiliziranje ciljanih skupina za razvoj filmske umjetnosti u gradu koji još uvijek nema kino.

Ured za fotografiju

Galerija Spot

Galerija Spot djeluje kao mjesto izlaganja dokumentarno-konceptualne i društveno angažirane fotografije te radova nastalih na razmeđi fotografije i novih medija te kao mjesto otvaranja rasprave i razvijanja dijaloga o suvremenim umjetničkim praksama i teoriji fotografije. Program Galerije osmišljen je kao niz izložbeno-didaktičkih jedinica – osim izložbi, u program su uključene pojedinačne aktivnosti usmjerene na podizanje vizualne pismenosti: čitalačke grupe, radionice, panel diskusije, filmske projekcije i razgovori o fotografiji. Godišnji galerijski program čini 6 izložbi. Glavni ciljevi su poticanje te produkcija i distribucija novih umjetničkih projekata i radova, popularizacija dokumentarno-konceptualne i neoavangardne fotografije te stvaranje poticajnog okruženja za razgovor, razvoj novih znanja o mediju i teoriji fotografije. Rad Galerije usmjeren je i na razvoj suradničkih programa na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, što omogućuje širu tematsku perspektivu te stvara otvoren prostor za raspravu o brojnim kulturnim, umjetničkim i društvenim tendencijama, pristupajući fotografiji kao diskurzivnom području važnom za cjeloviti razvoj kulture.

IKS FESTIVAL

Centar SOLAR: Inovativna kazališna scena Split

Centar SOLAR djeluje kao snažno središte inovativnih praksi u Splitu koje kroz svoj cjelogodišnji program podržava projekte OCD-a na području plesne umjetnosti, post dramske umjetnosti, performans art scene, glazbeno scenske i interdisciplinarne umjetnosti te je već punih 7 godina uspješan provoditelj IKS Festivala – međunarodnog festivala suvremenog kazališta. Tijekom proteklih godina organizacija je ostvarila razmjene programa na nacionalnom nivou s Mrežom za izvedbene umjetnosti te mrežom Kliker. Organizacija nastoji stvoriti uvjete za razvoj istraživačkih umjetnosti, eksperimentalnog kazališta i interdisciplinarnih programa kako u društveno kulturnom centru SOLAR tako i na pozornici Amfiteatra u Domu mladih. Društveno-kulturni centar Solar provodi produkcije umjetničkih predstava i multimedijalnih projekata te podržava programe OCD-a koji bave istraživačkim projektima kroz interdisciplinarni pristup te ohrabruje one radove i djelovanja koja odstupaju od tradicije. Poseban naglasak stavlja na razvoj potencijala splitske kulturne scene – razvoj umjetnika i publike kroz aktivnosti tijekom cijele godine.

Pulska filmska tvornica

Klub Pulske filmske tvornice

Klub Pulske filmske tvornice posvećen je razvitku, unapređenju i promociji kratkog filmskog i video stvaralaštva te filmske umjetnosti općenito, a u cilju postizanja kvalitetne produkcije suvremenih dokumentarnih, igranih i eksperimentalnih filmova. Klub je svakodnevno mjesto okupljanja filmskih entuzijasta koji u poticajnom ambijentu razmjenjuju iskustva i ideje te razvijaju projekte za koje na raspolaganju imaju svu potrebnu logističku i tehničku potporu. U cilju pretvorbe Pule u kreativno raskrižje filmskog stvaralaštva i edukacije danas se ondje odvija lepeza programa i manifestacija – od cjelogodišnje produkcije, intenzivnih radionica, tjednih projekcija i predstavljanja popraćenih analizama i diskusijama, pa sve do revija i susreta sa stručnjacima s područja filmske umjetnosti koji građanima dočaravaju ljepotu i moć filma u svim njegovim tehničkim i umjetničkim aspektima.

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević

Kulturni centar Dobre Dobričević

Kulturni centar Dobre Dobričević smješten je u centru naselja Lastovo. Sastavni je dio kompleksa javnih zgrada (škola, uprava i sakralna građevina) s pripadajućim vanjskim prostorima – igralište, dvorište koje se koristi kao ljetno kino i javni vrt. Centar se sastoji od "kino sale", ureda Udruge Val za pomoć starijima i nemoćnima, ureda Udruge Dobre Dobričević te multifunkcionalne dvorane s knjižnicom i čitaonicom u kojoj se održavaju simpozij, radionice, promocije, projekcije, edukacije, izložbe i slično, te galerije namijenjene za rezidenciju umjetnika – gostiju koji sudjeluju u aktivnostima centra. Rad centra temelji se na organizaciji javnih kulturnih i umjetničkih događanja. Centar je postao prepoznatljiv kao javni interijer u kojem se tijekom cijele godine odvijaju brojne aktivnosti namijenjene stanovnicima i posjetiteljima otoka, a opremom i inventarom zadovoljava potrebe realizacije širokog spektra kulturnih događanja. Prostor koriste i lokalne udruge i institucije u provedbi svojih aktivnosti, a kontinuiranim radom centra te raznovrsnim programom osigurano je uključivanje svih dobnih skupina i susret različitih stranih i domaćih gostujućih i lokalnih grupa korisnika.

Kazalište Mala scena

Upravljanje prostorom - kazalište Mala scena

Otkako je 1. rujna1988. MS započela rad u svom prostoru, izvedeno je više od 130 premijera, a to je ujedno jedino privatno kazalište u Republici Hrvatskoj izgrađeno sredstvima i radom osnivača. Aktivnosti MS su priprema i izvođenje predstava za djecu i mlade. Korisnici su publika (djeca, mladi i odrasli), umjetnici i stručnjaci koji rade predstave, kao i građani. Posebnosti programa su suvremenost, društvena odgovornost te okrenutost pitanjima s kojima se mladi suočavaju u suvremenom svijetu. Program je orijentiran prema dobi publike, a tijekom 2021. izvodit će se 20 repriznih i 3 premijerna naslova. Prostor na Medveščaku, u kojem predstave igraju svakoga dana, veličine je 188,11 m2, sastoji se od dvorane, garderobe za publiku i izvođače te ureda, a organizacija ga sama održava. MS je jedino privatno kazalište u HR koje je uspješno prošlo tranziciju s osnivača na profesionalni menadžment. Financijska podrška za održavanje hladnog pogona MS kroz financiranje omogućit će opstanak i daljnji razvoj organizacije prema top formi i izvrsnosti. MS trenutačno zapošljava tri djelatnice i ima osamdesetak umjetnika-suradnika.

Umjetnička organizacija Atelijeri Žitnjak

Centar periferije 2021.

Centar periferije je krovni projekt umjetničke organizacije Atelijeri Žitnjak 2021. godine, čiji se programi i aktivnosti održavaju u istoimenom radnom, izložbenom i rezidencijalnom prostoru na jugoistočnoj periferiji Zagreba, nekadašnjoj žitnjačkoj osnovnoj školi, koja od 2003./04. funkcionira kao umjetničko-kulturni prostor, jedini na tom dijelu Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak te objedinjuje interdisciplinarne, intermedijalne i istraživačke okosnice djelovanja Atelijera Žitnjak. Projekt čine: Izložbeni program suvremeno-umjetničke Galerije AŽ, gdje je od 2005. održano više od 150 izložbi i drugih kulturnih događanja; Program međunarodnih i lokalnih rezidencijalnih boravaka (od 2007.), prepoznatljiv u gradu i zemlji po boravcima umjetnika iz inozemstva i Hrvatske u prostoru koji objedinjuje sve njihove potrebe na jednom mjestu; Dan otvorenih vrata (od 2019.), kada AŽ ugošćuju kustose s novim izložbenim konceptima; te Centriranje periferije (od 2017.), program posvećen edukacijskim i istraživačkim aktivnostima s različitim društvenim skupinama, s općim ciljem rasta prisutnosti prostora (umjetnosti i kulture) u svojoj neposrednoj, lokalnoj zajednici.

Fotoklub Split

Godišnji izložbeni program Galerije fotografije Fotokluba Split

Galerija fotografije Fotokluba Split djeluje od 1953. godine, a od 1956. godine u kontinuitetu se bavi isključivo fotografskom izlagačkom djelatnošću i kao takva zaštićeno je kulturno dobro pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. U više od šezdeset godina rada Galerija je postala kultno mjesto grada Splita i iznimno je prepoznata od strane lokalne zajednice te broj posjetitelja izložbenog programa na godišnjoj razini često prelazi i 60 tisuća. Svaka godine udruge raspisuje javni poziv za izlaganje u Galeriji fotografije, a potom sve prijave razmatra Umjetnički savjet udruge koji odlučuje koje će izložbe biti uvrštene u izložbeni program. Cilj našeg izložbenog programa jest ponuditi kvalitetan i diversificiran umjetnički sadržaj, doprinijeti afirmaciji mladih autora, uspostaviti otvoren prostor dijaloga i suradnje kustosa i umjetnika, potaknuti posjetitelje na kritičko razmišljanje te osvijestiti određenu društvenu problematiku kroz danas najzastupljeniji medij, koji u svakom pogledu oblikuje ljudsku svakodnevicu, a to je fotografija.

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

IN DIS ART

IN DIS ART je razvojni projekt Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika (HUiU), prvog strukovnog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u RH, osnovanog 2013. u Puli koji broji 44 člana iz cijele RH. Opći cilj projekta je pridonijeti razvoju društva u kojem interdisciplinarni izričaj umjetnosti obogaćuje život svakog pojedinca te kvalitativno utječe na odnose u društvu potičući razvoj gospodarstva kroz kreativnost i umjetnost. Projekt je osmišljen 2018. te je tada imao samo tri programska područja, dok danas projekt čini sedam razvojnih programa: Program strip čitaonice Mrkli Mrak, Galerijski program, Edukativni program za djecu i mlade, Istraživačko-zagovarački program, Program jačanja kapaciteta i edukacije članova HUiU-a te ostalih kulturno-umjetničkih djelatnika, Istraživačko-zagovarački program i Program samofinanciranja i Program razvoja publike. Uspješnost projekta posljednje tri godine rezultat je transparentne suradnje između članova HUiU-a i lokalne zajednice te njihovog aktivnog sudjelovanja u provedbi postojećih te kreiranju novih projektnih aktivnosti, što dugoročno pridonosi jačanju kapaciteta društveno angažirane publike u suvremenom kulturno-umjetničkom društvu.

GRADSKA RADIONICA

ARAGA!

ARAGA! je skup polivalentnih umjetničkih programa koje Gradska radionica provodi u vlastitom prostoru u kojem promiče model autopoetične organizacije koja počiva na principu Safanog prostora (prostora u kojem se prožimaju profano i duhovno). Program se sastoji od sljedećih cjelina: Glazbenog programa (koncerti, glazbena druženja/improvizacije i rad u studiju); Programa vizualnih umjetnosti (izložbe, likovni studio); Druženja s umjetnicima (aktivnost predstavljanja profesionalnih umjetnika iz različitih disciplina koje objedinjuje materijalnu i konceptualnu komponentu njihova rada); Vrtnog đira (hibridna aktivnost predstavljanja autora iz različitih disciplina pretežno lokalne provenijencije te različitih kulturnih i društvenih praksi); Rezidencijalnog programa (omogućuje prostor za život i rad gostujućim umjetnicima i/ili angažman u programskim aktivnostima); Art Panoptikuma (prezentacije novosti iz svijeta umjetnosti); Art foruma (meta-umjetnički koncept razvoja publike i umjetničke kritike); Edukacijskih programa (radionice glazbe, vizualnih umjetnosti i kreativnih praksi) i Banke vremena (razvoj zajednice kroz solidarnu razmjenu znanja i vještina).

Silba Environment Art

SEA Silba Environment Art

SEA Silba Environment Art prva je umjetničko-ekološka multimedijalna platforma na otoku u RH, a osnovali su je 2006. umjetnici, zaljubljenici u Silbu i njezine prirodne i kulturne ljepote te je od 2015. registrirana kao umjetnička organizacija. Posvećena je istraživanju i eksperimentiranju u suvremenim umjetnostima te ekološkim i temama održivog razvoja otoka, sinergiji umjetnosti i prirode kroz hibridne umjetničke forme, međusektorskoj i međugeneracijskoj suradnji međunarodnih suvremenih umjetnika i lokalnog stanovništva na zajedničkim projektima koji unapređuju kvalitetu života na otoku. Program se realizira kroz umjetničke rezidencije, radionice, umjetničke kolonije, rezidencijalne boravke, performanse, izložbe, instalacije, akcije i izvedbe te kroz istraživački rad na vlastitim ili zajedničkim umjetničkim, kulturnim, ekološkim i projektima održivog razvoja, u suradnji s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim organizacijama i ljudima. Fokus je na umjetničkom istraživanju i eksperimentu te razmjeni znanja i vještina u kreiranju novih umjetničko-ekoloških stanja i principa, a u korist razvoja lokalne zajednice te poboljšanja kvalitete života na otoku i općenito.

Univerzalni Istraživački Institut UR

Suvremena kultura u Centru za mlade Dubrovnik

Cilj programa "Suvremena kultura u Centru za mlade Dubrovnik" je razvoj cjelogodišnjeg suvremenog kulturološkog programa za djecu i mlade u novouspostavljenom Centru za mlade Dubrovnik. U 2020.godini u civilno-javnom partnerstvu s Gradom Dubrovnikom te 8 udruga civilnog društva, udruga UR Institut osnovala je Centar za mlade Dubrovnik (CMD). U navedenom svaka udruga predstavlja drugi sektor djelatnosti (uz volonterski centar, info centar za mlade, poduzetnički centar za mlade, zajednicu tehničke kulture, modelare) udruga UR Institut predstavlja sektor za suvremenu postmodernu novomedijsku umjetnost, znanost i vezane kulturološke prakse. Kao partner Grad je ustupio prostor, dok je na udruzi da osigura cjelogodišnji program za mlade i sredstva za rad, što je cilj ovog programa koji se temelji na suvremenizaciji kulturološke ponude za mlade u Dubrovniku, promoviranju "open-source" i "makerspace" ideologije - besplatnom i svima dostupnom transferu i razvoju znanja, iznimnom angažmanu sa zajednicom, nadasve inovativnom te istraživačkom pristup u svrhu generiranja i razvoja održive kulture te novih kreativnih industrija, umjetnosti i znanosti (i vezane održive ekonomije).

Mediteranski kiparski simpozij

Park skulptura Dubrova

Park skulptura Dubrova proteže se na gotovo 40 ha površine na rubu Grada Labina te dijelom na području općine Sv. Nedelja. Nastao je kroz angažiranost umjetnika i povjesničara umjetnosti te od 1970. prkosi društvenim, političkim i umjetničkim promjenama. Uronjen u prirodnu šumu hrastova i borova, s pogledom na Stari grad Labin, a na sjevernom djelu na Učku, pruža doživljaj umjetnosti i prirode, ugode, meditacije i mira za njegove posjetitelje. Skulpture su sve rađene u kamenu, monumentalne, s pokojim dodatkom željeza kao spojem teških dijelova kamena. U Parku se nalazi 66 skulptura renomiranih nacionalnih i svjetskih kipara i slikara, također i land art projekt jednog od začetnika akademskog kipara, slikara i grafičara Josipa Diminića – amfiteatar Dolac, te jedinstvena Bijela cesta sa svojih 16 dionica. Park je otvoren za sve posjetitelje te je gotovo u potpunosti prilagođen i teže pokretljivim skupinama kao i osobama s drugim vrstama invaliditeta. Intencija programa je da Park ostane otvoren svima i da kroz različite metode i aktivnosti poveća participativnost građana u kreiranju umjetničkih programa, razvoju publike te adekvatnoj valorizaciji Parka u suvremenom kontekstu.

Prokultura - Opservatorij kulturnih politika - Split

KUĆU JEZIKA I KULTURE – PERISTIL (PROKULTURA HUB PERISTIL)

Smješten u srcu Palače HUB Peristil platforma je za kulturu, obrazovanje i razvoj koja kroz svoje kreativno i inovativno djelovanje promovira različite vidove umjetnosti i suvremene pristupe baštini. Temeljem iskustva istoimenog pilot-projekta u Omišu, HUB Peristil od siječnja 2020. ostvaruje različite programe s ciljem očuvanja živosti u središtu grada u suradnji s različitim partnerima i publikom. U prostoru HUB Peristila odvijaju se različiti umjetnički i edukativni programi, propitivanja uloge i važnosti kulture u društvu, odnosa javne uprave prema kulturnim sadržajima te razine uspostavljenog partnerstva. Uz dosad afirmirane programe koji donose različite izložbe, koncerte klasične i suvremene glazbe, susrete s umjetnicima, projekcije filmova, okrugle stolove i predavanja na temu javnih politika i decentralizacije, HUB Peristil najavljuje kreativne radionice, predavače i edukatore, otkrivanje novih sadržaja u suradnji s domaćim i stranim partnerima koji zajedno predstavljaju život s kulturom i kulturu življenja u gradu.