Umjetnička organizacija Histeria Nova

Izrada priručnika za sigurnost i rigging

Izrada priručnika za rigging je najvažniji aspekt u gotovo svim programskim aktivnostima Histeria Nove s obzirom na to da u Republici Hrvatskoj uloga i funkcija profesionalnog riggera i supervisora sigurnosti još uvijek ne postoji. U 2020. godini uz financijsku podršku Zaklade "Kultura Nova" organizacija je uspjela stvoriti uvjete za zapošljavanje visinskog tehničara, ali javljali su se samo riggeri iz inozemstva, dok su hrvatski alpinisti, penjači i riggeri ostali samo honorarni vanjski suradnici. Biennale Novog pokreta je izuzetno kompleksan međunarodni projekt koji će rezultirati stvaranjem multimedijalnog vertikalnog spektakla pod nazivom MALI PRINC za izvedbu na krovu dvorane Krešimira Ćosića u Zadru. Programi predviđeni za 2021. koji se održavaju u tu svrhu podrazumijevaju: 4 adaptacije vertikalnih plesnih predstava u Zadru i Šibeniku, 3 plesne radionice, 1 inkluzivnu radionicu vertikalnog plesa za osobe s invaliditetom, 3 interdisciplinarna predavanja i 2 filma. Za sve navedeno potrebno je napisati, dizajnirati, izraditi i potpisati Priručnik za sigurnost i rigging zbog modernizacije aktualne plesne scene, kao i profesionalizacije svih budućih vertikalnih plesnih programa u zemlji.

VRUM umjetnička organizacija

Noću / Nachts / At Night

"Noću / Nachts / At Night" je kazališno-plesno-multimedijalni projekt koji će se pripremati u koprodukciji umjetničke organizacije Vrum, Plesnog teatra Ljubljana (Slovenija) i Schäxpir festivala u Linzu (Austrija). Razvoj projekta temelji se na literarnom i vizualnom predlošku ilustrirane knjige "Nachts" njemačkog pisca i ilustratora Wolfa Erlbrucha, a autorski će tim preispitati ograničenja i potencijale mraka/noći/nepoznatog; suprotstavljajući s mrakom povezane pojmove ništavila, nebivanja, nepostojanja, izostanka te pripadajućeg straha i zazora dijametralno suprotnog konceptu ništavila kao mjesta neograničenih mogućnosti (A. Camus "Avec le vide, les pleins pouvoirs"). Ovaj projekt tretiran je kao putovanje koje osim mašte želi razviti povjerenje u druge i želi potaknuti sudjelovanje/interakciju – držeći se za ruke učiniti zajednički korak prema nepoznatom. Izostanak svjetla ujedno će naglasiti potencijale korištenja dodatne osjetilne percepcije prilikom umjetničke izvedbe te razvijati medij svjetla/rasvjete u kazalištu kao (inter)aktivni element. Međunarodni autorski tim i partnerstvo projektu će osigurati pluralizam ideja i metodologija te distribuciju na širem planu.

UDRUGA PLESNIH UMJETNIKA HRVATSKE

Smrt ne postoji?

Smrt ne postoji? je projekt kojim se ostvaruje međunarodna suradnja dvije organizacije, iz Berlina i Zagreba, te umjetnica i voditeljica projekta uključenih u provedbu i istraživanje. Projektom se omogućava kvalitetna pretprodukcijska faza koja će stvoriti bazu za realizaciju međunarodnog izvedbenog projekta. Projekt se odnosi na stvaranje preduvjeta za daljnji rad koji tematizira pitanje bolesti i smrti, fizikaliteta umirućeg tijela te odnosa prema umirućima u današnjem svijetu zapadne civilizacije koja suočavanje s prirodnim procesima i dalje stavlja u tabu teme. Projektom će se obuhvatiti istraživanje teme te postavljanje kvalitetnih temelja i produkcijskih odnosa međunarodnih partnera koji unutar projekta surađuju. Temelj koncepta je detaljno istraživanje potencijalnih suradnika te različitih stručnih gledišta na temu bolesti i smrti. Aktivnosti se odnose na istraživački proces komunikacije sa stručnjacima u polju znanosti, sociologije, psihologije i zdravstvene njege, kao i istraživanje dostupnih materijala te dosadašnjih umjetničkih propitkivanja spomenute teme koja je u današnje vrijeme suočavanja s najvećom pandemijom novog doba svakodnevica svih stanovnika svijeta.

Umjetnička organizacija Oaza

MADE IN ACADEMY

Projekt MADE IN povezuje područja dizajna, umjetnosti i obrta na europskom nivou kroz suradnju obrtnika, dizajnera, umjetnika i kustosa s jedne, organizacija u kulturi, muzejskih institucija i umjetničkih organizacija s druge strane, a manifestira se kroz digitalnu platformu koja sadrži arhiv obrta i dokumentaciju te putujuću izložbu kolaborativnih dizajnersko-obrtničko-umjetničkih projekata. Projekti do sada nastali u okviru platforme na kritički način obrađuju teme lokalnih materijala i sirovine, očuvanja znanja, proizvodnje u gradovima, odnosa socijalnog dizajna i lokalne zajednice, odnosa obrtničke proizvodnje i turizma, pozicije obrtništva, umjetnosti i dizajna u kontekstu novih tehnologija. Ove i druge teme koje je otvorio projekt, kao i brojni suradnici i eksperti koji su do sada sudjelovali u kreiranju MADE IN projekta polazišna su točka za njegovu daljnju razradu u vidu neformalnog edukativnog programa pod nazivom MADE IN ACADEMY. Cilj akademije je okupiti relevantne svjetske aktere iz navedenih područja unutar strukturiranih manjih programskih edukativnih online jedinica, otvorenih za sve, ali namijenjenih prvenstveno dizajnerskoj i umjetničkoj zajednici.

Umjetnička organizacija za otvaranje novih polja kazališne komunikacije "Četveroruka"

Mogući budući radovi - koreografski arhiv kao senzualni/doživljajni objekt

Ovim programom želi se pripremiti projekt razvoja novih načina dokumentacije i diseminacije suvremenih koreografskih praksi u jugoistočnoj Europi. U suradnji s partnerskom institucijom NDA Slovenija iz Ljubljane koristit će se vlastiti umjetnički, teorijski i produkcijski resursi kako bi se teorijski i praktično razradila i propitala ideja novog modela arhiva te kako bi se produkcijski osmislilo provođenje projekta međunarodne suradnje takvog inovativnog arhiviranja recentnih suvremenih (somatsko-teorijskih, fenomenoloških) koreografskih praksi u jugoistočnoj Europi. Na kraju će se dobiti osmišljeni suradnički projekt provođenja opisanog procesa arhiviranja na dvije lokacije, a moguće i s novim partnerima, te diseminacija ovakvog arhiva među kolegama, studentima, kritičarima, teoretičarima i zainteresiranom javnošću na oba lokaliteta.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Priprema međunarodnog pratećeg programa uz izložbu u MMSU Rijeka 2022. godine posvećenu Međunarodnim susretima u Veloj Luci 1968-1972

Prateći program uz međunarodnu izložbu 2022. godine u MMSU Rijeka posvećenu Međunarodnim susretima u Veloj Luci 1968-1972 osmišljavat će se i pripremati kroz suradnju sive) (zone iz Korčule, Arhiva Achillea Perillija iz Orvieta, Studija i arhiva Uga la Pietre iz Milana, Cricoteke iz Krakova (institucije posvećene umjetniku Tadeuszu Kantoru), Mana Recordsa iz Londona i Pariza (distributera djela Luca Ferrarija), privatnih arhiva Bojane Švertasek i Darka Šimičića iz Zagreba (vezano za rad umjetnika Ž. Jermana) i Brunhild Ferrari iz Pariza te Muzeja moderne i suvremene umjetnosti iz Rijeke. Ova kompleksna intersektorska i međunarodna suradnja omogućit će osmišljavanje snažne rezonance navedene izložbe u lokalnom, translokalnom i međunarodnom kontekstu, te pripremu produkcije i distribucije rada značajnih domaćih i inozemnih umjetnika. Polazeći od smjernica zacrtanih dosadašnjim historiografskim istraživanjima, siva) (zona usmjerava ovaj proces ka revalorizaciji i repozicioniranju Korčule kao globalnog mjesta proizvodnje i razmjene znanja, proizvodeći transfer translokalnih vrijednosti ekologija suvremenosti iz razdoblja Hladnog rata u doba kapitalocena.

KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj

Urbane intervencije javnih prostora -međunarodna suradnja

Urbane intervencije predstavljaju međunarodni suradnički projekt udruge KA-MATRIX i Urban Gorillas (Cipar) s ciljem povezivanja organizacija kroz projekt urbanih intervencija javnih prostora kao mjesta socijalne interakcije s naglaskom na kulturno umjetnički program. Stvaranjem javnih mjesta u suradnji s umjetnicima, urbanistima, građanima i lokalnom zajednicom potiče se angažiranost u cilju transformacije prostora u živa mjesta koja koriste lokalne resurse i služe zajedničkim potrebama. Ne tako davno kultura se često shvaćala kao prepreka razvoju i nešto što treba prevladati, ali, postepeno, pozitivne veze između kulture i održivog razvoja postale su dio globalnog diskursa. Globalizacija koja je dovela do mnogih ekonomskih, financijskih i socijalnih tenzija prihvatila je kulturu kao jednog od glavnog pokretača promjena i ključnog alata društva. Projektom urbanih intervencija potaknut će se participativni proces u kojem građani zajedničkim radom u transformaciji javnog prostora ponovno osjećaju pripadnost svome gradu i sudjeluju u njegovom kulturnom životu. Izložbama, pop-up instalacijama i umjetničkim intervencijama transformirat će i stvoriti mjesta socijalne interakcije.

Centar za kazalište potlačenih - POKAZ

Integracija kroz pokret

Cilj ovog projekta jest osmisliti zajednički suradnički projekt Centra za kazalište potlačenih, transmigrantskog kolektiva Žene ženama i Bahzada Sulaimana, interdisciplinarnog umjetnika kurdskog podrijetla iz Sirije, koji koristi elemente kurdskog plesa u razvoju interdisciplinarnih izvedbenih projekata u Njemačkoj, u kojoj trenutno živi i radi. Osnovne postavke suradnje su koncentrirane na teme kolektiva i umjetnosti kao nositelja integracijskih procesa. Kolektiv podrazumijeva partnerski odnos i zajednički rad koji uvjetuje višesmjernost integracije, dok ples i pokret kao dio umjetničke prakse nadilaze riječi i jezik (koji je često primarna barijera pri integraciji), donose specifične kulturne reference te omogućuju sudjelovanje.

Udruga kultura i edukacija

Ecocentric Nordic

Osmišljavanje projekta Ecocentric Nordic provodi se kroz pripremu, komunikaciju, sastanke te sudjelovanje u programima partnerskih umjetničkih organizacija kako bi se uspostavila suradnja na budućem projektu razmjene umjetnika i stručnjaka na umjetničkim rezidencijalnim programima koji se tematski vežu za zaštitu okoliša. Ova suradnja vodi ka prijavljivanju i vođenju projekata od svih partnerskih organizacija kako bi se istražila, producirala i prezentirala iskustva suradnje znanstvenika, tehnologa i umjetnika koji se bave odnosom čovjeka, okoliša i tehnologije.

Stvaralačka mreža Zebra

Prezentacijska platforma Greta - Program novih medija 'Interface' – suradnja s centrom Ars Electronica.

Organizacija Stvaralačka mreža Zebra kroz prezentacijsku platformu Greta i program novih medija Interface inicira međunarodnu suradnju s Ars Electronica Centrom u Linzu. Radi se o programu suradnje koja se temelji na festivalskoj selekciji iz 2019. godine koju je pokrenuta zahvaljujući podršci Zaklade "Kultura nova" te kontinuiranom višegodišnjem razvojnom programu međunarodne interdisciplinarne umjetničke suradnje Interface koji organizacija razvija od 2010. godine. Cilj suradnje je pokrenuti i razviti kolaboraciju na novom programu virtualnog prezentacijskog sučelja te realizirati dvosmjerni sistem gostovanja koji će omogućiti hrvatskim studentima i mladim novomedijskim umjetnicima priliku za pristup najprestižnijem svjetskom festivalu digitalnih umjetnosti i novih medija, dok će kroz prezentacijsku platformu organizacije biti predstavljeni eminentni umjetnici selektirani na Ars Electronica festivalu.

Udruga Radiator

BRATOLJUB-RJEČNIK STRANIH RIJEČI

Publikacija A3 FORMAT: "BRATOLJUB" – RJEČNIK STRANIH RIJEČI nastao je kao ekstenzija umjetničke izložbe BRATOLJUB zamišljene na način individualnog umjetničkog tumačenja manje poznatih pojmova iz rječnika Bratoljuba Klaića. Rezultat tog procesa 36 je radova koji će abecednim redom biti skenirani, digitalizirani, obrađeni za tisak i uvršteni u završnu tiskanu publikaciju. Finalni rezultat rada tako predstavlja skup svih dijeljenih društvenih, kulturnih i umjetničkih posebnosti svakog tematskog rada. Sama selekcija umjetnika poigrava se s našim poimanjem "stranog" jer umjetnici dolaze iz cijele regije. Finalna publikacija, osim neosporne umjetničke vrijednosti, ima za cilj i educirati korisnika koji će pregledom publikacije usvojiti 36 novih pojmova, a možda ih opravdano uvesti i u svakodnevno izražavanje.