Domino

Mreža izvedbenih umjetnosti

Mreža izvedbenih umjetnosti nastala je prije 6 godina i u međuvremenu broji 11 članica čime se njeno djelovanje proteže od kulturnih žarišta obalne Hrvatske (Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, a od 2018. i Silba), s tendencijom širenja djelovanja na kontinentalnom dijelu Hrvatske (uz Zagreb su zastupljeni Osijek i Koprivnica). Suradnjom članica nastaje platforma za umjetničko istraživanje i usavršavanje (rezidencijalni program, program edukacija za umjetnike) koja osigurava i produkcijsku podršku (koprodukcije i produkcije te od ove godine i program umjetničkog savjetovanja tijekom produkcije), kao i za prezentacijsku podršku (izvedbe i gostovanja). Drugo polje djelovanja usmjereno je na poboljšavanje okvira djelovanja u kulturi stoga Mreža provodi i edukacijski program za djelatnike u kulturi i širu javnost te se aktivira po pitanju kulturnih politika – kroz lobiranja i konkretne aktivnosti koje uključuju suradnje s institucijama te jedinicama lokalne samouprave. U oblikovanju suradnji Mreža se vodi trima prioritetima djelovanja: međusektorski, s institucijama te decentralizirajuće.

Ured za fotografiju

Zajednički fotografski narativi

Programska platforma okupila je 7 institucija i udruga te jednog nezavisnog istraživača s ciljem istraživanja fotografije i načina njezine zastupljenosti u tiskanim medijima. Slijedom osnovnog uvida u nekoliko stručnih časopisa koji su izlazili od vremena između dva svjetska rata nadalje, interes platforme proširio se na brojne druge tiskovine koje su u lokalnim sredinama promovirale fotografiju i rad autora koji su s vremenom posve izmakli pozornosti. U 2020. godini platforma se usmjerila na tvorničke novine i specijalizirane časopise, kao i na vezu između industrije i fotografije, dok se u 2021. istraživanja proširuju i na turizam te područje kulture. Pritom se odmiče od uvriježenih stavova te se istraživačkim postupcima i postavljanjem pitanja utvrđuju okolnosti djelovanja fotografa i sredine u kojoj su radili, kritički evaluirajući fotografsku praksu. Istraživanja koja se provode ne temelje se isključivo na uvriježenoj historiografiji, nego se kombinacijom analitičkih i interpretativnih pristupa prepoznaje sličnosti i utvrđuju razlike, markirajući vrijedne, no posve zapostavljene privatne arhive, kao i one koje su posljednjih desetljeća posve izvan fokusa, čemu osobito pomažu razgovori s akterima.

Savez udruga Klubtura

Clubture-HR: Programska razmjena i suradnja 2021.

"CTHR - Programska razmjena i suradnja" ključni je program platforme Clubture koji se kontinuirano provodi od 2002. godine. Program je utemeljen na izravnoj suradnji između organizacija nezavisne kulture (udruge, umjetničke organizacije i neformalne inicijative) koje kroz platformu zajednički osmišljavaju i provode nove suradničke projekte ili razmjenjuju sadržaje. Riječ je o jedinstvenoj praksi koja izravno potiče kreiranje kvalitetnih i inovativnih sadržaja u svim disciplinama suvremenog kulturnog i umjetničkog izričaja i na taj način osnažuje programske i organizacijske kapacitete nezavisne kulture. Distribucijom kulturnih i umjetničkih sadržaja u različita mjesta diljem Hrvatske program doprinosi decentralizaciji kulture te omogućava dostupnost sadržaja u manjim sredinama za različite skupine, prije svega za mlade. Programom "CTHR: Programska razmjena i suradnja" mreža Clubture promiče i realizira ideje programskog i taktičkog umrežavanja organizacija nezavisne kulture, demokratizacije i veće dostupnosti kulture te transparentnosti i participativnog donošenja odluka unutar vlastite strukture. Kroz njegovu provedbu stvara se trajna, dinamična i heterogena programska struktura.

Hrvatska mreža neovisnih kinoprikazivača

Programi Kino mreže

Kino mrežu je 2014. osnovalo 27 kinoprikazivača, a u ovom trenutku broji 46 članova i 67 kina u 55 gradova i otoka. Projekt "Programska razmjena i suradnja" je aktivnost kojom se kroz učinkovitiju organizaciju i razmjenu raznovrsnih zaokruženih kulturno-umjetničkih prikazivačkih i ne-prikazivačkih filmskih programa i pratećih sadržaja obogaćuje kulturna ponuda diljem RH s ciljem povećanja broja gledatelja u kinima, razvijanja filmske pismenosti i publike, razvijanja promotivnih mjera te jačanja njihovih učinaka. U suradnji sa srodnim organizacijama provodimo brojne zajedničke programske aktivnosti tijekom cijele godine u kojima sudjeluju svi ili dio članova Mreže koji djeluju u svim regijama RH. "Škola za kino" (edukativne radionice) i "Kino doktor" (individualan edukativan program) inovativni su programi edukacije kino djelatnika na raznim područjima koja uključuju programiranje, razvoj publike, menadžment, financiranje, promociju, tehnologiju, upravljanje objektima i sl. koji se provode tijekom cijele godine. Zastupanjem raznolikosti i dostupnosti filmske ponude i edukacijom kinoprikazivača jača se konkurentnost i stvara dodana vrijednost neovisnog kinoprikazivačkog sektora.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Nacionalna cirkuska platforma

Nacionalna cirkuska platforma je prva suradnička programska platforma u Hrvatskoj koja okuplja organizacije u specifičnom sektoru suvremenog cirkusa – vrsti izvedbene umjetnosti koja je marginalizirana u odnosu na dominantne koncepte izvedbenog umjetničkog djelovanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Kroz aktivnosti suradničke platforme afirmiraju se problemi s kojima se susreću udruge, organizacije i umjetnici koji rade u sektoru, a koje dominantne institucije i organizacije ne zahvaćaju. Na iste se odgovara kroz programsku razmjenu i suradnju te prijenos znanja i iskustva među članicama platforme. Programsku razmjenu čini Cirkuska rezidencijska mreža i Kino Cirkus, radionice dramaturgije za suvremene cirkuske umjetnike, radionice o produkciji predstava suvremenog cirkusa, o cirkuskoj pedagogiji i zakonskim regulativama u korištenju cirkuskog šatora kao prostora za rad, dok su zagovaračke aktivnosti usmjerene na donositelje javnih kulturnih politika. Platformom koordinira ROOM 100 kolektiv (Split), a članice su Cirkorama (Zagreb), Cirkultura (Samobor), Cirkus Kolektiv (Split), Čarobnjakov šešir (Pula), K.V.A.R.K. (Križevci) i Prostor Plus (Rijeka).

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

6 glumica traži autora – platforma jačanja rodne ravnopravnosti u području izvedbene i audiovizualne umjetnosti

6 glumica traži autora je suradničko-izvedbena platforma koja okuplja umjetničke organizacije, ustanove u kulturi i udruge s ciljem da, povezivanjem umjetničkih i stručnih resora, pozitivno utječe na reprezentaciju žena u izvedbenim i audiovizualnim područjima i medijima. Platforma će djelovati kroz glavne programske aktivnosti – poziv za prijavu i odabir drama, dosad neobjavljenih i novih drama hrvatskih autora koje naglasak stavljaju prvenstveno na ženska lica, a koje će potom biti objedinjene i objavljene na portalu drame.hr te javno čitane (Čitanje NJE) uz live stream, u suradnji s domaćim glumcima, redateljima te autorima izabranih drama. Planirane su i panel diskusije/tribine s domaćim stručnjakinjama te istraživački novinarski tekstovi koji tematiziraju (pod)zastupljenost i reprezentaciju žena u izvedbenim i audiovizualnim umjetnostima, pitanje nejednake potražnje za interpretima ženskih uloga u odnosu na muške i nedostatak prisutnosti konkretnih, višedimenzionalnih ženskih likova na sceni i u izvedbenim medijima općenito.

Filmsko-kreativni studio VANIMA

STATIC

Projekt STATIC (Street Art Independed Culture) ima za cilj istražiti, analizirati, dokumentirati te promovirati, potaknuti i razvijati uličnu umjetnost kao vid vizualne kulture u sredinama gdje će projekt biti održan. Grafiti, murali i street art kultura bit će dokumentirani analizama kroz fotografije i reportaže te će uz radove mladih neafirmiranih umjetnika biti izloženi javnosti u za to namijenjenim prostorima. Kroz edukativne i praktične radionice polaznici iz navedenih sredina bit će aktivno uključeni kroz volontiranje i sudjelovanje uz stručno vođenje kako bi se ojačalo nezavisnu scenu kroz ovaj vid suvremene umjetnosti. Zagovaranjem između udruga, JUK i JLS mapirat će se postojeći radovi koje je vrijedno sačuvati te će se promišljati o budućim intervencijama u javnom prostoru u tu svrhu. Na taj način će se ispitati urbanost malih sredina u kojima će projekt biti realizirani, ali i uputiti društvo i zainteresirana javnost na važnost vizualne kulture koja je zapostavljena u obrazovnom sustavu. Kroz rad platforme prezentirat će se primjeri dobre prakse koje će kroz projekt implementirati manje razvijene sredine u području ulične umjetnosti međusobnom suradnjom.