VRUM umjetnička organizacija

Generator

Generator je međuregionalna suradnička platforma nastala s ciljem razvoja i istraživanja novih suvremenih izvedbenih i plesnih praksi namijenjenih mladoj publici. Djelovanje platforme usmjereno je na međukulturalnu suradnju, razmjenu i diseminaciju inovativnih te interaktivnih umjetničkih formi, kritičko preispitivanje i vrednovanje te teorijsko promišljanje umjetničkih sadržaja, edukaciju i mapiranje stanja u široj regiji. Partnerske organizacije u platformi svojim su višegodišnjim djelovanjem za mladu publiku osigurale potrebna znanja, vještine i kompetencije za razvoj cjelogodišnjeg plana aktivnosti koji uključuje nekoliko glavnih programskih linija. Navedene programske linije predstavljaju cjeloviti pristup razvoju mlade publike koji uključuje ne samo neposrednu suradnju s njima već i ostale faktore koji utječu na njihov kulturno-umjetnički razvoj – suradnju s odgojno-obrazovnim institucijama, sudionicima umjetničke scene, roditeljima i slično. Jedna od linija usmjerena je i na poticanje umjetničkog djelovanja za mladu publiku kroz osiguravanje prostornih i materijalnih resursa za istraživanje te produciranje radova kroz zagovaračke aktivnosti i posredničko djelovanje.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Mreža kulturnih rodnih praksi JI Europe

Platforma predstavlja mrežu organizacija koje se bave kulturnim rodnim praksama kroz medijske, festivalske i produkcijske programe, a koja za cilj ima osnaživanje regionalne rodno osviještene kulturne i civilne scene putem razmjene programa, znanja i iskustva te kreiranje novih programskih sadržaja i alata. Platformu odlikuje izrazito angažiran i konstruktivan pristup doprinosu jačanja rodne ravnopravnosti u zemljama regije. Cilj platforme je predočiti i na inovativan način diseminirati mnoštvo neospornih dokaza doprinosa žena kroz povijest i u sadašnjosti jer jedino se osporavanjem dominantnog konzervativizama baštine mogu učiniti daljnji koraci prema ravnopravnosti u našim društvima.

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Svijet oko nas - očuvanje prostora kritike

Projekt Svijet oko nas nastavak je četverogodišnjeg djelovanja platforme organizacija iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, u ovom ciklusu u potpunosti posvećene očuvanju prostora za susret umjetnika, kritičara, teoretičara, predavača i publike na regionalnoj razini, ključnog za cirkulaciju i prisutnost kulturnih proizvoda i radnika. (Post)pandemijski kontekst kulturne proizvodnje postavlja sasvim nova pitanja pred kritiku kao praksu i formu te zahtijeva temeljitu rekalibraciju kritičarskih kriterija. Intenziviranje online regionalnih susreta (kritičarski kolokviji, tribine, razgovori) pridonijet će snažnijem povezivanju i razmjeni praktičara iz užeg kulturno-umjetničkog te šireg medijskog polja, kao i prema promišljanju novih kritičarskih formi. Obrazovni programi koje partneri provode više od 10 godina spojit će se u veći Seminar za kraj svijeta koji će okupiti relevantne predavače iz svih zemalja regije. Održane i zabilježene aktivnosti prevest će se u inovativne formate te kroz takav živi arhiv aktualnih umjetničkih i kulturnih kritički praksi pridonijet će se demokratizaciji forme i jezika kritike, ali i vidljivosti teme efekata pandemije na kulturne sektore u regiji.

Kooperativa - Regionalna platforma za kulturu

Novi prostori kulture i umrežavanje kao pokretači inovativnog i održivog razvoja regionalne suradnje odozdo prema gore

Prijavljeni program "Novi prostori kulture i umrežavanje" nastavak je dosadašnjeg rada i djelovanja platforme, a strukturiran je oko dviju glavnih osi koje je platforma odredila kao strateške smjernice svog razvoja za trogodišnji period od 2020. do 2023. Prva je organizacijski razvoj platforme u sklopu kojeg će se platforma usredotočiti na osnaživanje svojih unutarnjih kapaciteta i osnaživanje kapaciteta svojih članica i širenje mreže. Druga je programski razvoj, u sklopu kojeg će provoditi aktivnosti usmjerene na razmjenu i suradnju organizacija u regiji, podršku novim organizacijama, poticanje suradnje među organizacijama u kulturi u regiji i susjednim zemljama, širenje platforme na zemlje u susjedstvu; zagovaračke aktivnosti usmjerene na uspostavljanje stabilnog i održivog mehanizma potpore organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti za razmjenu i suradnju u regiji. Setovi aktivnosti u sklopu prijavljenog programa međusobno su komplementarni te imaju za cilj doprinijeti što uspješnoj realizaciji predviđenih strateških ciljeva, dugoročnoj održivosti platforme te relevantnosti kulture u regiji.

UDRUGA RESTART

KineDok 2021

KineDok je inovativna distribucijska i edukacijska platforma pokrenuta 2015., alternativna kino-mreža kojoj je cilj povećati broj prikazivačkih kanala, angažirati publiku za dokumentarni film uz tematske razgovore i obrazovati partnere-domaćine za samostalnu organizaciju kulturnih događanja u sedam zemalja centralne i jugoistočne Europe. Međusobnom suradnjom partnerskih organizacija s lokalnim partnerima održava se i stvara nova publika za dokumentarni film i pomaže se lokalnim partnerima u samostalnoj organizaciji uspješnih događanja. Uz redovne filmske projekcije tijekom cijele godine (15 naslova, po dva iz svake zemlje na 20 lokacija u svakoj zemlji), popraćena gostovanjima autora, stručnjaka i lokalnih kulturnjaka, na netipičnim prikazivačkim lokacijama poput galerija, knjižnica, udruga mladih, kulturnih centara, organizira se i međusobna razmjena znanja i iskustva (know-how), serija radionica iz organizacije događanja (tehnika, mediji, outreach, produkcija kulturnih događanja) za lokalne partnere. Kroz takav interaktivni model distribucije i promocije europskog dokumentarnog filma dopire se do nove publike, ali i povećava znanje i organizacijsko iskustvo uključenih partnera.

Autorska radionica kreacija ilustracija i koreografija Melone

Bliski susreti plesne vrste: Gdje su naša tijela?/ Close Encouters of a Dance Kind: Where are our Bodies?

Bliski susreti plesne vrste: Gdje su naša tijela? je program organizacijskog povezivanja, razmjene znanja i iskustava organizacija koje djeluju kao producenti inovativnih suvremeno-plesnih i suvremeno-izvedbenih sadržaja u jugoistočnoj Europi kroz platformu Nomad Dance Academy, s ciljem osnaživanja u trenutnoj ekonomsko-političko-konceptualnoj krizi. Projekt ovogodišnje suradnje temelji se na kritičkoj refleksiji globalne urgentne situacije koju kao umjetnici i građani proživljavamo. Pitanje koje se postavlja je: kako sada, u ovim uvjetima, nastaviti s međunarodnom suradnjom u produkciji izvedbene prakse te koje je nove umjetničke i produkcijske modele moguće osmisliti, a da se ostane međusobno povezan i dosljedan praksi žive izvedbe. Osim cjelogodišnjeg plana pripreme i provedbe projekta te ostalih vidova suradnje, u sklopu projekta planira se niz izvedbeno-diskurzivnih susreta u četiri grada, posvećenih sljedećim tematskim cjelinama: praktično-teorijska petlja – omogućavanje prostora (Zagreb); re-konstrukcija povijesti – re-konstrukcija budućnosti (Sofija); održivost plesa (Ljubljana); mjesto plesa u post-humanom dobu (Beograd).

Labin Art Express XXI

Rudnici kulture

"Rudnici kulture" suradnička je platforma na području zaštite i revitalizacije rudarske baštine u državama na području bivše države, te od 2017. i u cijeloj JI Europi. Do sada je obavljeno istraživanje, prikupljena i digitalizirana velika količina rudarske građe, objavljene dvije monografije, dokumentarni video te vodič kroz rudarsku baštinu u ex-YU, realizirano per izložbenih turneja (18 izložbi) s radovima 10 suvremenih umjetnika iz regije. Godine 2016. osnovana je od strane 8 udruga (HR, BiH, RS, Crna Gora, Makedonija, Kosovo) i 1 javne ustanove (SLO) istoimena međunarodna udruga koja je konačno registrirana 2018.godine, a 2017. formiran je i međunarodni ekspertni tim koji radi na prijedlogu znanstveno-istraživačke studije te rute rudarske baštine kao Europske kulturne rute. Putem zagovaračkih, promidžbenih i kulturno-umjetničkih aktivnosti, radionica i tribina te web portala rudnicikulture.com, projekt je do sada obuhvatio više desetaka tisuća građana u regiji. U tijeku je provedba aktivnosti u Srbiji (Bor, Majdanpek), a u 2021. fokus projekta bit će ponovno na rudarskoj baštini u državama bivše Jugoslavije, tj. na početku rada, jačanju i stabilizaciji udruge "Rudnici kulture".

Lutkarska organizacija koju fakat trebamo

Regionalna edukativno-umjetnička platforma Od malih nogu

Kazalište za djecu i mlade u regiji određeno je sustavnim zanemarivanjem i ne ulaganjem u njegove estetske i edukativne potencijale. Na razini estetike institucionalna gradska kazališta uvelike su određena kriterijima isplativosti, a predstave koje pritom nastaju nekritički pristupaju svojoj publici te je nerijetko podcjenjuju nudeći uhodana, ali zastarjela narativna, režijska i vizualna rješenja. Dio začaranog kruga stanja u sektoru čini i nepostojanje sustavnog visokog umjetničkog obrazovanja, ali i njegov općenit status među profesionalcima koji ga smatraju ili samo "odskočnom daskom" u karijeri, ili umjetnošću nevrijednom pažnje. Platformu Od malih nogu čine predstavnici inovativnih, eksperimentalnih, nekomercijalnih i kritički nastrojenih izvedbenih formi iz RH, SLO, RS i CG. Od 2019. partneri aktivno rade na osmišljavanju dugotrajnog izvanistitucionalnog edukativno-umjetničkog rezidencijalnog, radioničkog i stvaralačkog programa namijenjenog djeci, umjetnicima i kritičarima. Cilj programa je sustavno promijeniti stanje u sektoru, ojačati njegove organizacijske i umjetničke kapacitete te obrazovati novu generaciju profesionalaca koji će nastaviti provoditi misiju platforme.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

Make a Move cooperation platform

MAKE A MOVE je neformalna suradnička platforma koja okuplja europske nezavisne kazališne umjetnike i organizacije, te instituciju visokog umjetničkog obrazovanja. Prvotna projektna ideja oko koje se okupila osnivačka ekipa platforme u 2016. je projekt "Nestvarni gradovi" koji je sastavni dio programa EPK Rijeka 2020. Misija platforme jest stvaranje održive transnacionalne strukture koja omogućuje sustvaralaštvo i jača kapacitete europskih nezavisnih organizacija i umjetnika, progresivnih umjetničkih formi suvremenog kazališta, a koji ostaju uglavnom marginalizirani i okviru vaninstitucionalnog sektora, te kojima nedostaju kapaciteti i resursi da dimenzioniraju svoje aktivnosti i učine ih dostupnima široj publici. Strateški ciljevi platforme su: jačanje kapaciteta nezavisnih kazališta i umjetnika stvaranjem održivog transnacionalnog stvaralačkog inkubatora na području suvremenog kazališta; poboljšanje mobilnosti nezavisnih suvremenih kazališnih umjetnika u Europi; bolja vidljivost, pozicioniranost i vrednovanje vaninstitucionalnih kazališnih praksi. U 2021. u fokusu rada platforme su TranziT festival, Make a Move follow up aktivnosti i prikupljanje sredstava.

Umjetnička organizacija Kazališna družina Ritam igre

Art(area) - zajedno za razvoj kulture i demokraciju

Projekt Art(area) – Zajedno za razvoj kulture i demokraciju kao cilj ima razvoj kulturno umjetničke suradničke (KUS) platforme. Razvoj platforme osigurat će se izradom potrebnih dokumenata koji osiguravaju kvalitetu djelovanja. Provest će se i zajednički kulturno umjetnički projekt, predstava koja u sebi nosi kritičnost, angažiranost te istraživački pristup. U koprodukciji 4 organizacije pripremit će se scenarij, scenografiju, režiju, plan proba. Predstava će imati 4 prikazivanja s minimalno 50 gledatelja na svakoj. U cilju kvalitetnog razvoja suradnje unutar platforme i zagovaranja potreba kulturnih radnika bit će održana edukacija za zagovaranje u kulturi te za promicanje demokracije i slobode. Izradit će se i priručnik za kulturne radnike dostupan svima. Evaluacija će sadržavati dva dijela, internu evaluaciju i evaluaciju publike. Interna evaluacija bit će provedena među aktivnim sudionicima projekta iz sve 4 organizacije, a publika će evaluirati predstavu prije i nakon prikazivanja mjereći tako utjecaj predstave na njihove stavove. U sklopu projekta bit će pripremljen detaljan komunikacijski plan s ciljem povećanja vidljivosti i kvalitetnije diseminacije rezultata projekta.