Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture sakuplja, obrađuje, katalogizira, arhivira i digitalizira materijale koji su nastali radom organizacija nezavisne kulture u RH od 1990-ih naovamo. Centar je fizički prostor u kojem su materijali dostupni svim zainteresiranim korisnicima 6 dana u tjednu, a ima i web stranice na kojima se korisnici i šira javnost informiraju o Centru i njegovim aktivnostima. Centar ima online bazu podataka kojoj je od 2020. omogućen pristup korisnicima te koja će od 2021. postati središnje mjesto istraživanja suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi. U svom radu surađuje s organizacijama kako na arhiviranju tako i na edukaciji i zagovaranju jačanja praksi arhiviranja i prenošenja organizacijskog pamćenja, a sve u cilju jačanja i razvoja nezavisne kulturne scene i njezinih praksi. Centar kontinuirano surađuje i s relevantnim institucijama na edukaciji mladih arhivista te povećanju vidljivosti kritičkih, inovativnih i angažiranih kulturnih i umjetničkih praksi u zemlji, kao i s istraživačima s ciljem historizacije i interpretacije tih praksi u suvremenom kontekstu.

Kino klub Split

Medijski arhiv

Djelovanje Kino kluba odvija se kroz tri primarna područja: edukaciju, produkciju (i prezentaciju audiovizualnih djela) te arhiv (obrada i prezentacija arhivske građe). Arhivska građa sastoji se od razne pisane, foto dokumentacije, publikacija i drugih tiskanih materijala te audiovizualnih djela, a prikuplja se od samih početaka postojanja kluba i svjedoči njegov razvoj kroz gotovo 70 godina. Projekt Medijskog arhiva realizira se u nekoliko faza koje se kontinuirano i paralelno odvijaju: jedan dio obuhvaća prikupljanje, organizaciju i obradu fizičkih materijala u prostoru organizacije, drugi dio se odnosi na digitalizaciju, digitalno sortiranje podataka u za to predviđenom katalogu, a treći dio se odnosi na prezentaciju građe – online i offline. Za što adekvatniju prezentaciju istražuju se suvremene prakse i mogućnosti prezentacije – od uspostavljanja fizičkog arhiva u prostoru kluba koji se prilagođava toj namjeni, preko aktiviranja novih izložbenih i prikazivačkih prostora ili čak rekontekstualizacijom okoline i koncepta prezentacije, do plasiranja građe posredstvom virtualnih medija, web stranica i online platformi.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla,glumačka trupa

Manifesti Parainstituta Indoš

Izvedbene video instalacije Manifesti Parainstituta Indoš otvaraju seriju izvedbenih post-manifesta za specifične prostore u kojima se uživo remedijaliziraju slike i zvukovi alatnice Parainstituta Indoš za instrumente i izvođače zazorne proizvodnje prisutnosti nakon budućnosti. Ovaj artistički voluptas nastavak je dugogodišnje suradnje DB Indoša i Tanje Vrvilo s Ivanom Marušićem Klifom, a ujedno i početak zajedničkog istraživačkog rada na srazu remedijalizacije izvedbenog materijala za različite javne prostore i ponovne proizvodnje izvorišta izvođačke prisutnosti u diktaturi telematike. Umjetnički će se dokumentirati tri izvedbene situacije koje će rekonstruirati radnje jednog ili više umjetnika na instrumentima iz alatnice Parainstituta Indoš, sastavnog čimbenika Pogona Jedinstvo. Remedijacija video rada Ivana Marušića Klifa otvara u drugom vremenu i prostoru naličje metalnih vrata izvedbene alatnice Parainstituta. U oštroj gomili nazidani su uvis i ušir Indoševi ekstremni metalni zvučni objekti proizvedeni za vježbanje prisutnosti u različitim izvedbenim formama, a višekanalna verzija izvedbene video instalacije bit će dostupna na stranicama Pogon Jedinstvo tijekom budućih godina.

Domino

Politički performans vol.2

Projekt se nastavlja na već započeto istraživanje i prikupljanje građe performativnih umjetničkih formata izraženog političkog registra na području Hrvatske, od samih njegovih početaka, 1970-ih, pa sve do danas. Detaljno mapirajući topografiju političkih performansa broj aktivnosti kojima bi se adekvatno obuhvatilo istraživanje pokazalo se duplo većim od prvotno planiranog te zahtijeva daljnje napore i predan rad u istom smjeru. Uz same umjetničke izvedbe želi se kontekstualizirati i sva političko-društvena previranja, kao i istovremeni razvoj civilnog sektora, ponekad praćenog i uz veliku reakciju i uključivanje građana u protestne i druge akcije. Artikulaciji političke kritike obol su pružili umjetnici u obliku političkog performansa, happeninga i akcija koje se temeljito rekontekstualizira. Uz predstavljanje djelovanja širokog raspona umjetnika i različitih pristupa društvenom promišljanju, projekt iscrtava i tijek razvoja snažnog mirovnjačkog i ljudskopravaškog pokreta, pojavljivanje queer pokreta i njegov jasni razvoj u današnju borbu za trans prava, inicijativu za obranu javnih prostora, slobode medija, kontinuiranu borbu za ženska i manjinska prava te, recentnije, otpor neokonzervativizmu i populizmu.

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Abeceda nezavisne kulture: DKC

Abeceda nezavisne kulture kontinuirani je i dugogodišnji projekt istraživanja, dokumentiranja i kontekstualiziranja praksi nezavisne kulturne scene. U novom ciklusu analizira se nastanak društveno-kulturnih centara, institucionalne inovacije u području upravljanja infrastrukturom za kulturu, kroz istraživanja pojedinačnih i kolektivnih nastojanja od početka 1990-ih. Zauzimanje vojarne Karlo Rojc u Puli, "juriš na Jedinstvo" u Zagrebu i ulazak u kompleks Lazareti u Dubrovniku tri su različita primjera tih praksi, ovisna o brojnim lokalnim faktorima koji čine "priču" oko DKC-a, uz vanjski element javnih politika i njihova utjecaja na lokalne aktere. Kroz istraživanje i proizvodnju dubinskih video intervjua te vođenje otvorenih javnih razgovora s inicijatorima tih promjena u lokalnim zajednicama uključit će se u istraživački rad za sada malog broja institucija, no iz rakursa primjerenijeg arhivu koji je pokrenula i vodi ga sama zajednica. Time će se pružiti komplementaran uvid u događanja presudna za očuvanje (lokalnih) prostora za kulturu, a novim generacijama i akterima osigurati referentno mjesto za istraživanje prošlosti iz koje mogu crpiti inspiraciju za sadašnja nastojanja.

Hrvatsko dizajnersko društvo

Fragmenti dizajnerske povijesti: Dokumenti, Vol 2

Projekt „Fragmenti dizajnerske povijesti: Dokumenti Vol.2“ kontinuirani je projekt koji se naslanja na prije dvije godine realiziranu testnu fazu projekta dokumentiranja, mapiranja i predstavljanja inovativnih povijesnih i suvremenih praksi u području dizajna i vizualne kulture, koja je tada, također zahvaljujući podršci Zaklade Kultura Nova, rezultirala knjigom „Fragmenti dizajnerske povijesti“. Projekt integrira istraživačke aktivnosti, proizvodnju i organizaciju tekstualne i audiovizualne građe o ovim temama, komplementarna javna događanja poput predavanja i razgovora, proizvodnju javno dostupnog online sadržaja, kao i kontinuiranu izdavačku djelatnost, odnosno objavljivanje serije knjiga pod naslovom „Fragmenti dizajnerske povijesti. Inherentno je povezan s drugim programima Hrvatskog dizajnerskog društva, kao paralelna aktivnost koja daje strukturu, smjer i sintezan oblik raspršenoj dokumentaciji o temama dizajnerskog nasljeđa, vizualne kulture i popularne kulture, interdisciplinarnih i angažiranih praksi. Istraživanje za 2021. obuhvaća 5 poglavlja: Dizajniranje povijesti / Historizacija dizajna, Dizajn nezavisnosti, Intermedijalna čitanka, Dizajn=Akcija i Diskurzivni objekti.

Udruženje za razvoj kulture „URK“

Veliki Močvarni album: otvorena digitalna arhiva kluba Močvara i URK-a

Projekt Veliki Močvarni album ima za cilj digitalizirati dio arhivske građe prikupljene u fizičkom arhivu udruge, učiniti digitaliziranu građu javno dostupnom putem internetske stranice, uključiti publiku aktivno u prikupljanje materijala za arhivu te predstaviti rezultate navedenih aktivnosti kroz publikacije i javna događanja. Kao jedna od najdugovječnijih organizacija na nezavisnoj kulturnoj sceni, URK je tijekom 25 godina postojanja kroz više od 5000 provedenih projekata i programa skupio značajnu i opsežnu arhivsku građu koja svjedoči ne samo o programima udruge već i o nastanku i razvoju nezavisne scene u Hrvatskoj, suradnjama i umrežavanjima aktera, radu niza kvalitetnih umjetnika i kreativaca te razvoju zajednice koju profesionalni život, slobodno vrijeme i brojne osobne životne priče vežu uz URK i Močvaru. Provedbom ovog projekta želi se naš kontinuirani i dugogodišnji rad na URK-ovoj arhivi, dati veću vidljivost prikupljenim arhivskim materijalima, osigurati jednostavan i praktičan pristup materijalima i informacijama putem interneta te transformirati vlastite prakse dokumentiranja i arhiviranja prema participativnim modelima community archive prakse.

ART RADIONICA LAZARETI

Arhiviranje ARL: S01

"Arhiviranje ARL: S01" projekt je kojim će Art radionica Lazareti uspostaviti metodologiju obrade i popisivanja građe, kreirati arhivsku bazu te objavljivati svoje arhivske materijale i artefakte kontinuirano sakupljane od 1989. godine. Građa se sastoji od brojnih dokumenata, novinskih članaka, dokumentacije umjetničkih djela, samih umjetničkih djela, tiskanih materijala, fotografija i filmova sačuvanih u različitim medijima i formatima, a koji predstavljaju vrijedan materijal za opis konteksta djelovanja ARL kao nezavisne organizacije od samog kraja 1980-ih, kao i samog umjetničkog rada i utjecaja ARL. "Arhiviranje ARL:S01" sastojat će se od: kreiranja metodologije i alata za popisivanje i obradu građe, stručne obrade i nadopune građe, edukacije o arhiviranju, čuvanju građe i digitalizaciji, aktivnosti Otvorenog arhiva ARL i kreiranja online Arhive te javnih predstavljanja. Cilj "Arhiviranja ARL S01" je usustaviti, organizirati i srediti arhivsku građu ARL te omogućiti javnu dostupnost, tj. korištenje arhiva svim zainteresiranim korisnicima, istraživačima iz različitih disciplina, umjetnicima, piscima i svima zainteresiranima.

Eurokaz

Digitalizacija arhiva Eurokaza

Eurokaz ima bogatu arhivu koja se odnosi na 27 godina postojanja festivala (1987.–2013.) koja, međutim, nije obrađena, a najvećim dijelom nije digitalizirana te je stoga nedostupna široj javnosti. Digitalizirana arhivska građa bila bi postavljena na web stranici Eurokaza i odgovarajuće repozitorije, a sadržavala bi programske knjižice i biltene, skenove plakata, galeriju fotografija, presscut iz tiskovina (svaka godina ima između 100 i 300 objava), video i filmske zapise, audio snimke, Eurokazove publikacije, bibliografiju, izjave sudionika i publike festivala (serija podcasta, blogovi, i sl.). Takav pristup omogućio bi, između ostalog, i kritičku refleksiju o utjecaju Eurokaza na hrvatsku i regionalnu scenu te njegovu relevantnost u međunarodnom kontekstu. Mladim generacijama gotovo je nepoznata uloga i značaj Eurokaza oko artikulacije i kontekstualizacije bitnih strujanja u izvedbenim umjetnostima u zadnjih trideset godina te bi dostupnost arhivske građe trebala nadoknaditi taj nedostatak i potaknuti daljnja istraživanja u sistematizaciji znanja o recentnim pojavama u suvremenom kazalištu.

Autonomni kulturni centar

Digitalni Attack

"Digitalni Attack" projekt je kontinuirane razrade i poboljšanja kvalitete prikupljanja, arhiviranja i distribucije tekstualne, slikovne i video dokumentacije 20+ godina rada AKC-a i nebrojenih suradnika. Na webu već okuplja dokumentaciju unikatnog primjera organizacije civilnog društva na hrvatskoj kulturnoj i aktivističkoj sceni, snažne platforme za razvoj društveno-kritičkih praksi, koja samoorganizacijom i prijenosom znanja osigurava podršku i uvjete za afirmaciju nezavisnog kulturnog stvaralaštva. Projekt će opsežnu arhivu dodatno klasificirati te poboljšati korisničko sučelje za lakše pretraživanje i unos podataka krajnjim korisnicima. Povećat će frekventnost i poboljšati kvalitetu arhiviranja tekućeg programa u 2021., a intervjuiranjem aktera nezavisne kulturne scene s kraja 1990-ih i početka 2000-ih adresirat će izostanak materijala uzrokovanog neadekvatnom digitalnom infrastrukturom toga razdoblja. Takva javna arhiva stvara snažan i održiv temelj za vrednovanje nezavisne kulturne scene, dok znanje, informacije i kolektivno iskustvo ostaju trajno zapisani i dostupni novim naraštajima autora i autorica s interesom za razne oblike kulturnog organiziranja.

Ured za fotografiju

Živi arhivi

Prikupljanje i obradu arhivske dokumentacije UzF smatra ključnim za razumijevanje, kontekstualizaciju i valorizaciju umjetničkih praksi na polju fotografije. Ovaj proces je nužan za transfer i stvaranje novih znanja, pogotovo u slučaju povijesnih razdoblja koja izazivaju šire društvene prijepore te u slučaju preispitivanja i/ili dopunjavanja dominantnih narativa. U tom kontekstu privatni arhivi su od posebne važnosti kao izvor za usvajanje pojedinačnih, drugačijih perspektiva. Nerijetko privatni arhiv istraživaču otkriva puno širi kontekst od onoga koji se može iščitati pregledavanjem specijaliziranih fondova, otvarajući prostor za nova čitanja kulturno-umjetničkog života sredine i uvjeta rada. Razvijanjem kontinuiranog programa obrade privatnih arhiva kroz model skrbništva UzF izgrađuje bazu koja će omogućiti artikulaciju i kontekstualizaciju razvojnih procesa, ključnih problema i postignuća pojedinih umjetnika i kulturnih radnika. Obradom i istraživanjem doprinosi se valorizaciji arhiva i rada stvaratelja uz paralelnu promociju i dizanje vidljivosti, dok se građa fizički štiti neovisno od dinamike državnih službi.

HRVATSKI CENTAR INTERNACIONALNOG TEATARSKOG INSTITUTA

Medijateka eksperimentalne izvedbene povijesti

Suvremeni ples, umjetnost performansa i eksperimentalno kazalište nalaze se na marginama hrvatskih kulturnih politika, što je razvidno iz javno dostupnih podataka o njihovom financiranju, kao i u izostanku sustavne obrade recentne produkcije i izostanku sistematičnog bavljenja poviješću tih izvedbenih praksi u obrazovnim institucijama i znanstvenim institutima. Iako su navedene forme najčešće odlazile najdalje u umjetničkom eksperimentiranju i izvršile velik utjecaj na suvremenu produkciju, dostupnost arhivskog materijala, prvenstveno snimki, svedena je na minimum. Stoga, ideja projekta "Medijateka eksperimentalne izvedbene povijesti" jest stvoriti digitalni arhivski prostor koji bi na jednom mjestu okupio video snimke eksperimentalnih izvedbi nastalih u lokalnom kontekstu. U odsustvu sistematičnog bavljenja ovim područjem izvedbenih umjetnosti, ovaj projekt pružio bi inovativnim izvedbenim praksama prostor za njihovu trajnu pohranu koji im sada nedostaje, a stavljanje u odnos upravo tih polja izvedbe koja nastaju u otklonu prema kazališnom mainstreamu potencijalno bi uspostavilo nove uvide, relacije i znanja o izvedbenim praksama u domaćem kontekstu.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Prvih 11

Projekt "Prvih 11" odnosi se na prikupljanje, sistematizaciju, obradu i dokumentiranje cjelokupnog djelovanja suvremenog cirkuskog kolektiva ROOM 100 od njegovog osnivanja 2010. godine i tumačenja postignuća i značaja kolektiva u razvoju suvremenog cirkusa u Hrvatskoj i Europi. Izradom online dokumentacijskog arhiva sa serijom tekstova međunarodnih i nacionalnih stručnjaka te izradom fizičkog arhiva dostupnog javnosti stvaraju se stabilni, promišljeni i sustavni uvjeti za kontinuirano dokumentiranje, arhiviranje i tumačenje djelovanja ROOM 100 u specifičnom kulturnom, umjetničkom, društvenom i političkom polju djelovanja – suvremenoj cirkuskoj sceni (na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini). Ovo područje djelovanja u Hrvatskoj je minimalno dokumentirano i protumačeno zbog čega se želi stvoriti digitalne i fizičke arhive i seriju tekstova radi očuvanja organizacijskog i umjetničkog pamćenja organizacije kao i bitne epohe u razvoju suvremenog cirkusa u Hrvatskoj.

Fotoklub Split

Sistematizacija i digitalizacija foto-arhive Fotokluba Split

Fotoklub Split kao udruga građana osnovana je davne 1911. godine i ubraja se u najstarije organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Tijekom svoje, više od stoljeća duge povijesti, udruga je okupljala respektabilan broj članova od kojih su se neki profesionalno bavili fotografijom, dok su drugi bili fotografi amateri ili su u Fotoklubu tek kretali u smjeru fotografije, svojim članstvom pokazujući naklonost djelovanju organizacije. Od 1953. godine udruga vodi i Galeriju fotografije te organizira gostovanja brojnih fotografa iz inozemstva i drugih dijelova tadašnje Jugoslavije. Izrazita aktivnost udruge, kontinuitet djelovanja, velik broj članova i iznimna popularnost u lokalnoj zajednici rezultirala je danas opsežnom i bogatom fotografskom arhivom koja obuhvaća i radove nekih od najprominentnijih imena u povijesti hrvatske fotografije. Osim toga, fotografska arhiva Fotokluba Split svjedoči i dokumentira transformaciju društva na svim razinama kroz vremenski presjek od gotovo sedamdeset godina, a sistematizacija i digitalizacija arhive učinila bi građu dostupnom i korisnom za širu javnosti, dajući fotografijama novi život i smisao u suvremenom, digitalnom okruženju.

Udruženje hrvatskih arhitekata

HR Arhitektura - online

Predloženi program provodi se kroz rad UHA-e i 11 područnih društava članica, a temeljem odredbi statuta i sukladno godišnjem planu rada. Programom se predviđa aktiviranje arhive UHA-e i regionalnih društava s ciljem informiranja, edukacije i razvoja digitalne komunikacije sa stručnom i općom javnosti. Program će se provesti kroz 4 uzajamno povezana modula: prikupljanje, analizu i obradu podataka; razvoj interaktivne baze i web sučelja; unos podataka i testiranje funkcionalnosti; aktivaciju web sučelja. Nakon što je tijekom ove godine pokrenuta online digitalna arhiva Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata i Nagrada UHA-e koje se dodjeljuju od 1961. godine, fokus se seli na formiranje modula koji bi omogućio online pristup arhivi svih časopisa "Arhitektura" (koji izlazi od 1947.) i "Čovjek i prostor" (utemeljen 1954.) u svrhu edukacije, istraživanja i prezentacije sadržaja koji su iznimno važan dio kulturnog identiteta i kulture općenito te vrijedan izvor (stručnog) znanja i svjedočanstava od druge polovice 20. stoljeća pa sve do danas.

Udruga kultura i edukacija

Dokumentacija radova PTP

Dokumentacija radova Platforme za transdisciplinarne prakse odnosi se na praćenje i dokumentiranje umjetničkih procesa, koncepata, radova, intervencija, intervjua i ostalih značajnih momenata putem video, foto, zvučnih i tekstualnih zapisa te objavljivanje dokumentacije radova u tiskovnom i online obliku, a koji nastaju u suradnji s umjetnicima koje se bave tematikom očuvanja okoliša.

Građanska organizacija za kulturu

Modne Novine 2021.

Godišnji preglednik najboljih modnih ostvarenja pod nazivom "Modne novìne 2021." za cilj ima autentično dokumentirati dizajnersku profesiju u području modnog dizajna. Izdavačka djelatnost obuhvaća izdavanje tiskovnog materijala (novina) i uređivanje prateće web stranice. Dokumentiranje i arhiviranje bazirano je isključivo na predstavljanju konceptualno promišljenih radova visokih tehničko-produkcijskih standarda u području suvremene mode odijevanja. Sadržajno projekt nudi foto-dokumentiranje modnih kolekcija te snimanje i transkripciju intervjua i zabilješki s modnim dizajnerima s ciljem osvještavanja razlika između lake/estradizirane mode odijevanja te akademski sofisticiranijeg konceptualnog modnog dizajna. Mijenjanje svijesti i percepcije odijevanja, bilježenje generacijske razlike u pristupu modi odijevanja te bilježenje duha vremena kroz medij odjeće i modne dizajnerske prakse vrijedan su memorijski zapis i trag za istraživanja budućim generacijama.

ART DE FACTO umjetnička organizacija

Darko Bavoljak - Fotografski opus 1982/1994

Projekt "Darko Bavoljak – Fotografski opus 1982./1994." bavi se dosad neistraženim i neobrađenim negativima lajka formata snimljenim tijekom 80-ih godina i u prvoj polovini 90-ih godina prošlog stoljeća. Fotografski opus kojim će se baviti ovaj projekt sadrži 25 tisuća negativa. U okviru projekta autor će prikupljeni materijal istražiti, sistematizirati, obraditi I katalogizirati. Nakon toga, fotografije će biti postavljene na web stranici umjetničke organizacije ART DE FACTO te će potom biti predstavljene javnosti u relevantnim izložbenim prostorima. Kako se radi o razdoblju od 1982. do 1994. prikupljeno arhivsko gradivo pružit će ne samo materijalnu podlogu za umjetničko-teorijsko promišljanje fotografije kao medija već i promišljanje o mogućnostima autentičnosti umjetničkog izraza. Darko Bavoljak, utemeljitelj i voditelj umjetničke organizacije ART DE FACTO, tijekom svoje karijere objavljivao je fotografije u Poletu, Studentskom listu, Svijetu, Startu i mnogim drugim tadašnjim časopisima. Danas ART DE FACTO svojim djelovanjem inicira i pokreće umjetnička događanja od vitalnog značenja za javni interes.

KARLOVAČKI TAMBURAŠKI ORKESTAR

DIGITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE

Karlovački tamburaški orkestar neprekidno radi i djeluje više od 70 godina. Tijekom tih godina orkestar je prikupio i nabavio velik broj notnih zapisa, od kojih je značajan dio originalnih, krasopisom pisanih zapisa. Orkestar posjeduje i novinske članke, ali i zahvalnice, medalje i diplome, popise članova, fotografije i video zapise koncerata te album izdan u suradnji s drugim društvima. Povodom 70 godina društva izdana je i monografija orkestra koja obuhvaća povijest udruge od osnutka do 2016. godine. S obzirom na to da orkestar datira iz davne 1946. godine, kulturna baština ovog društva je bogata, veoma značajna i predstavlja veliku važnost za udrugu. Digitalizacija arhiva uvelike bi pridonijela očuvanju kulturne baštine društva, ali i kulturne baštine grada Karlovca i karlovačke županije. Digitalizacijom bi se omogućilo trajno arhiviranje povijesti i imovine društva, ali i uspomene koje imaju najstariji članovi udruge. Osim očuvanja baštine, digitalizacija omogućuje članovima pregledan i kvalitetan popis arhiva te jednostavan pregled i pretraživanje arhiva u svakom trenutku.

Kulturni klub

Leksikon hrvatskog nezavisnog filma

Leksikon hrvatskog nezavisnog filma online prikupljat će, sistematizirati i kritički valorizirati građu o cjelokupnoj hrvatskoj nezavisnoj filmskoj produkciji u 21. stoljeću, producentima, redateljima i ekipama koje su sudjelovale u izradi nezavisnog dugometražnog igranog filma (eng. indie film), nudeći tako prostor za filmove koji su nastali izvan sustava državne potpore, a umjetnički predstavljaju otklon od dominantnih koncepcija. Uredničko vodstvo Leksikona, predvođeno stručnjakom s dugogodišnjim iskustvom u navedenom području – Zlatkom Vidačkovićem, odabrat će suradnike s kojima se već ostvaruje dugogodišnja suradnja na portalu filmovi.hr. Leksikon će retroaktivno obrađivati domaću dugometražnu igranu nezavisnu filmsku produkciju, donoseći podatke, fotografije, video isječke, objavljene novinske članke te nove autorske tekstove i kritičke osvrte, pružajući mogućnost jednostavnog pristupa s preglednim rubrikama i tražilicom. Tako će nastati sveobuhvatan online leksikon hrvatske nezavisne filmske produkcije s lako dostupnom građom o svim naslovima, prostorom za dokumentiranje i valorizaciju istih, koji će osigurati da hrvatska nezavisna filmska produkcija ne ode u zaborav.

PARTWISH - udruga za razvoj kulturne i kreativne industrije

P/ART/WISH - Digitalna platforma

Projekt se zasniva na uspostavi digitalne platforme putem umrežavanja hrvatskih umjetnika i digitalizacije njihovih umjetničkih djela radi arhiviranja i promidžbe njihova stvaralaštva. Na taj se način kreira tzv. online galerija, koja će konstantno pružati uvid u interaktivnost multimedijalnost suvremenih umjetničkih izričaja, a također se kreira baza relevantnih tekstova, što pak omogućuje istraživanja, bolju i kvalitetniju međusobnu komunikaciju, ali i suradnju s ostalim institucijama i građanima. Također, time se direktno potiče razvoj kreativnih industrija i kulturnog poduzetništva (akumuliranje raznih umjetničkih djela putem promocije i prodaje), čime indirektno raste uključenost i osviještenost građana o važnosti podupiranja, odnosno, konzumiranja sadržaja hrvatske kulturne scene.

Prokultura - Opservatorij kulturnih politika - Split

PROKULTURA DOKUMENTACIJSKI CENTAR

Prokultura kao platforma za kulturu, obrazovanje i razvoj je nastala temeljem procjene važnosti sagledavanja kulture na holistički način u kontekstu lokalnog razvoja, podizanja kvalitete i prepoznatljivosti. Više od dvadeset godina rada, stotine ostvarenih i vrhunski ocijenjenih projekata te tisuće uključenih sudionika uz neizostavan razvoj publike i uključenih javnosti nalažu pojedinačno i holističko dokumentiranje. Prokulturin dokumentacijski centar s ciljem očuvanja organizacijskog i umjetničkog pamćenja obilježen je nastojanjem pozicioniranja kulture u širi društveni kontekst. S jedne strane sustavno prati kulturu, interdisciplinarno i nepristrano dokumentira potičući autore na promišljanje i bilježenje odnosa i procesa i zakonitosti koje su obilježile razvoj pojedinih područja. S druge strane, bilježi pristup različitim vidovima umjetnosti i baštine koji omogućuje pozicioniranje u lokalni kontekst i vrijeme, prateći posebnosti – ideje, resurse, upravljačka znanja, razvoj partnerstva, odnos prema autorima. To su tek neke od spoznatih i proživljenih faseta koje Prokulturin dokumentacijski centar želi zabilježiti.

Vizura aperta

Vizura aperta 20 godina djelovanja web i monografija festivala Vizura aperta

Povodom obljetnice 20 godina festivala Vizura aperta predlaže projekt problemske monografije koje objedinjuje 20 godišnji kustoski, umjetnički i istraživački rad. Objedinjuje se foto dokumentacija tekstova i umjetničkih radova i projekata koji su se održavali na periferiji u malim mjestima Momjan, Buje, Zlarin, Janjina, Purtnikovići, Žuljana, Drače i na Lastovu. Različite kustoske koncepcije od Prirode i društva, Dokolice, Prijateljstva, Veza, odnosa privatnog i javnog, napuštanja i prihvaćanja u svom radu problematiziralo je oko 500 umjetnika, među kojima su Siniša Labrović, Tina Gverović, Tanja Dabo, Slaven Tolj, Marko Marković, Pasko Burđulez, Ana Hušman, Ivan Slipčević, Nicole Hewitt, Boris Greiner, Boris Cvjetanović, Sandro Đukić, Jasmina Cibic, Marko Ercegović, Maja Marković te brojni drugi domaći i inozemni umjetnici i kustosi (Ana Janevski, Lotte Moller, Igor Španjol, Marta Tolomelli, Michelngelo Pistolettoi).