Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1: Razvoj pojedinih djelatnosti organizacije

Rok: 22. listopada 2012.

Podrška za Razvoj pojedinih djelatnosti organizacije može se tražiti u jednoj od dviju sljedećih kategorija:
a) produkcija, promocija, medijacija i/ili distribucija radova domaćih umjetnika u svim disciplinama suvremene umjetnosti;
b) upravljanje javnim prostorima (npr. galerije, klubovi, centri itd.) za suvremenu kulturu i umjetnost.

Ciljevi

Specifični ciljevi:

 • pomoći razvoju pojedinih djelatnosti organizacija usmjerenih prema podizanju kvalitete i unaprjeđenju produkcije, prezentacije, medijacije i/ili distribucije radova domaćih umjetnika u svim disciplinama suvremene umjetnosti;
 • pomoći razvoju djelatnosti pojedinih javnih prostora (centara, klubova, galerija i slično) kojima upravljaju organizacije civilnog društva kao mjesta susreta umjetničkih i kulturnih programa i publike.

Posebni ciljevi:

 • potaknuti zapošljavanje u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti;
 • poticati uspostavljanje novih i unaprjeđivanje postojećih metoda razvoja publike na području suvremene kulture i umjetnosti;
 • pridonijeti razvoju djelatnosti u posebno deficitarnom programskom području ili regiji / lokalnoj sredini.

Rok za prijavu

Prijava mora biti poslana do roka koji je istaknut u Kalendaru, u prvom dijelu Vodiča za prijavu, u poglavlju 1.8. (Tablica 1).

Kako se prijaviti

Upute za prijavu navedene su u prvom dijelu Vodiča za prijavu, u 2. poglavlju.

Specifični kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

Na javni poziv za Razvoj pojedinih djelatnosti organizacije mogu se prijaviti udruge građana ili umjetničke organizacije koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovog javnog poziva, ako zadovoljavaju uvjete ovog javnog poziva u kategoriji za koju se prijavljuju:
a) prijavu dostavlja organizacija koja je do sada producirala, prezentirala, posredovala i/ili distribuirala najmanje tri (3) umjetnička rada domaćih umjetnika; ili
b) prijavu dostavlja organizacija koja vodi javni prostor za suvremenu kulturu i umjetnost minimalno dvije (2) godine.

Prijavitelj ima pravo na ovaj javni poziv dostaviti najviše jednu prijavu u samo jednoj od dviju navedenih kategorija.

Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • projekt / program se mora provoditi tijekom 12 mjeseci;
 • prijavitelj mora imati sredstva iz drugih izvora za provedbu osnovnih programskih aktivnosti (produkciju, prezentaciju, medijaciju i/ili distribuciju umjetničkih radova, odnosno program javnog prostora);
 • prijavitelj ne može tražiti iznos manji od 60.000 kn, niti veći od 100.000 kn.

Troškovi

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi naknada za rad menadžera, producenata i programskih voditelja;
 • troškovi honorara suradnika angažiranih u produkciji, promociji, medijaciji i/ili distribuciji umjetničkog rada, odnosno suradnika angažiranih u radu javnog prostora;
 • troškovi promocije pojedine djelatnosti ili organizacije u cjelini;
 • administrativni i uredski troškovi, npr. najam prostora za rad organizacije, troškovi komunikacije, režijski troškovi te ostali administrativno-financijski troškovi u udjelu u kojem su oni vezani uz aktivnosti koje se prijavljuju;
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice / prehrana, viza) vezani za razvoj pojedine djelatnosti organizacije;
 • troškovi dokumentiranja;
 • iznimno, uz posebno obrazloženje doprinosa ciljevima ovog programskog područja, troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30% ukupnog proračuna.

Neprihvatljivi troškovi:

 • direktni troškovi produkcije, promocije, medijacije i/ili distribucije, odnosno vođenja javnog prostora (npr. produkcija umjetničkog rada, troškovi promocije pojedinih događanja, putni troškovi koji nisu povezani s razvojem pojedine djelatnosti itd.);
 • stručna usavršavanja, studijski posjeti, stipendije i slično;
 • troškovi koji nisu povezani s razvojem pojedine djelatnosti za koju je odobrena podrška.

Specifični kriteriji isključenja

Što se ne može prijaviti?

Na javni poziv za Razvoj pojedinih djelatnosti organizacije ne mogu se prijaviti:

 • iste aktivnosti koje se prijavljuju na druga programska područja u okviru Pilot programa podrške Zaklade.

Specifični kriteriji odabira i kriteriji za dodjelu sredstava

Dodjela financijske podrške ne ovisi samo o ispunjavanju kriterija prihvatljivosti i isključenja. Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija odabira te kriterija za dodjelu sredstava.

Kriteriji odabira

1. Kapaciteti prijavitelja (0–30)

 • Razina stručne sposobnosti prijavitelja (profesionalne vještine i kvalifikacije) za provedbu predloženih aktivnosti - 15 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja (organizacijske vještine i kapaciteti te financijski resursi) za provedbu predloženih aktivnosti - 15 bodova

Kriteriji za dodjelu sredstava

1. Relevantnost specifičnih i posebnih ciljeva (0–35 bodova)

a) Pomoći razvoju pojedinih djelatnosti organizacija usmjerenih prema razvoju, podizanju kvalitete i unaprjeđenju produkcije, prezentacije, medijacije i/ili distribucije radova domaćih umjetnika u svim disciplinama suvremene umjetnosti;
ili
b) Pomoći unaprjeđenju razvoja djelatnosti pojedinih javnih prostora (centara, klubova, galerija i slično) kojima upravljaju organizacije civilnog društva kao mjesta susreta umjetničkih i kulturnih programa i publike. - 20 bodova

Posebni ciljevi:

 • Potaknuti zapošljavanje u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti - 5 bodova
 • Poticati uspostavljanje novih i unaprjeđivanje postojećih metoda razvoja publike na području suvremene kulture i umjetnosti - 5 bodova
 • Pridonijeti razvoju djelatnosti u posebno deficitarnom programskom području ili regiji/lokalnoj sredini - 5 bodova

2. Visoka razina kvalitete predloženog projekta / programa (0–40 bodova)

Kvaliteta prijave:

 • Cjelovitost, jasnoća i relevantnost prijedloga u smislu ciljeva–aktivnosti–rezultata - 10 bodova
 • Realan i specificiran proračun, odnosno konzistentna usklađenost predloženih aktivnosti i proračuna - 5 bodova

Kvaliteta aktivnosti:

 • Relevantnost predloženih aktivnosti za korisnike - 5 bodova
 • Razina originalnosti i inovativnosti predloženih aktivnosti - 10 bodova
 • Potencijal predloženih aktivnosti za doprinos razvoju suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj - 10 bodova

3. Specifični kriteriji djelatnosti (0–20 bodova)

 • Kulturni i umjetnički projekt / program temelji se na istraživačkom i eksperimentalnom pristupu - 10 bodova
 • Kulturni i umjetnički projekt / program temelji se na jasnoj umjetničkoj artikulaciji ili naglašenom društvenom angažmanu - 10 bodova

4. Promocija organizacije (0–10 bodova)

 • Relevantnost ukupnog komunikacijskog plana organizacije s obzirom na tipove aktivnosti i ciljane skupine te inovativno korištenje različitih promocijskih alata - 5 bodova
 • Način dokumentiranja - 5 bodova

5. Održivost (0–15 bodova)

 • Odobrena podrška pridonosi održivosti, stabilnosti i razvoju pojedine djelatnosti organizacije, kao i unaprjeđenju organizacije u cjelini - 10 bodova
 • Planirano je više izvora financiranja - 5 bodova

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type