Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2: Razvoj umjetničkih ideja, partnerskih projekata ili festivala/manifestacija

Podrška za Razvoj umjetničkih ideja, partnerskih projekata ili festivala / manifestacija može se tražiti u tri sljedeće kategorije:
a) umjetničko istraživanje u svrhu produkcije umjetničkog rada (samostalno ili u suradnji s drugim umjetnicima i umjetničkim skupinama);
b) razrada ideje i priprema međunarodnih suradničkih projekata (razvoj partnerstava s organizacijama iz inozemstva);
c) putovanje radi selekcije međunarodnog programa za domaće festivale i manifestacije.

Ciljevi

Specifični ciljevi:

 • poduprijeti razvoj inovativnih ideja i sadržaja na području suvremene kulturne i umjetničke produkcije;
 • pomoći poboljšanju uvjeta za razvoj umjetničkih ideja, međunarodnih suradničkih kulturnih projekata te domaćih festivala / manifestacija s međunarodnim programom;
 • ojačati ulogu organizacija civilnog društva u razvoju suvremene kulture i umjetnosti.

Troškovi

 

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi honorara za umjetnika / stručnjaka;
 • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice / prehrana, viza);
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti;
 • troškovi najma ili nabave tehničke opreme i alata u iznosu do najviše 30% ukupnog proračuna;
 • troškovi dokumentiranja.

Neprihvatljivi troškovi:

 • troškovi produkcije umjetničkog / suradničkog projekta, odnosno festivala / manifestacije;
 • stručna usavršavanja, studijski posjeti, stipendije i slično;
 • troškovi organizacije i indirektni troškovi;
 • troškovi koji nisu vezani uz provedbu aktivnosti za koju je odobrena podrška.

 

Rok za prijavu

 

Prijava mora biti poslana do roka koji je istaknut u Kalendaru, u prvom dijelu Vodiča za prijavu, u poglavlju 1.8. (Tablica 1).

Kako se prijaviti

 

Upute za prijavu navedene su u prvom dijelu Vodiča za prijavu, u 2. poglavlju.

Specifični kriteriji prihvatljivosti

 

Tko se može prijaviti?

 

Na javni poziv za Razvoj umjetničkih ideja, partnerskih projekata ili festivala/manifestacija mogu se prijaviti udruge građana ili umjetničke organizacije koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog javnog poziva.

Prijavitelj ima pravo na ovaj javni poziv uputiti 3 prijave, najviše jednu prijavu u svakoj kategoriji.

 

Što se može prijaviti?

 

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • aktivnosti istraživanja / razrade ideje / posjećivanja festivala / manifestacija u inozemstvu mogu ukupno trajati najviše 6 mjeseci;
 • prijavitelj ne može tražiti iznos manji od 5.000 kn, niti veći od 15.000 kn.

Specifični kriteriji isključenja

 

Što se ne može prijaviti?

 

Na javni poziv za Razvoj umjetničkih ideja, partnerskih projekata ili festivala/manifestacija ne mogu se prijaviti:

 • završeni i definirani umjetnički/suradnički projekti;
 • umjetnički/suradnički projekti koji neće završiti s jasnom razradom umjetničke ili projektne ideje;
 • festivali/manifestacije koji neće biti realizirani prema predloženom planu;
 • iste aktivnosti koje se prijavljuju na druga programska područja u okviru Pilot programa podrške Zaklade.

 

Specifični kriteriji odabira i kriteriji za dodjelu sredstava

 

Dodjela financijske podrške ne ovisi samo o ispunjavanju kriterija prihvatljivosti i isključenja. Konačna odluka bit će donesena na temelju kriterija odabira i kriterija za dodjelu sredstava.

Prijave će biti ocjenjivane u rasponu od 0 do 80 bodova i bit će rangirane prema njihovom zbroju.

Kriteriji odabira i kriteriji za dodjelu sredstava obuhvaćaju sljedeće kvalitativne i kvantitativne pokazatelje:

 

Kriteriji odabira

1. Kapaciteti prijavitelja (0–10 bodova)

 • Razina stručne sposobnosti prijavitelja (profesionalne vještine i kvalifikacije) za provedbu predloženih aktivnosti - 5 bodova
 • Razina organizacijskih sposobnosti prijavitelja (organizacijske vještine i kapaciteti te financijski resursi) za provedbu predloženih aktivnosti - 5 bodova

 

Kriteriji za dodjelu sredstava

 

1. Relevantnost specifičnih ciljeva (0–25 bodova)

 

 • Poduprijeti razvoj inovativnih ideja i sadržaja na području suvremene kulturne i umjetničke produkcije - 15 bodova
 • Pomoći poboljšanju uvjeta za razvoj umjetničkih ideja, međunarodnih suradničkih kulturnih projekata te domaćih festivala / manifestacija s međunarodnim programom - 5 bodova
 • Ojačati ulogu organizacija civilnog društva u razvoju suvremene kulture i umjetnosti - 5 bodova

 

2. Visoka razina kvalitete predloženog projekta / programa (0–25 bodova)

 

Kvaliteta prijave:

 • Cjelovitost, jasnoća i relevantnost prijedloga u smislu ciljeva–aktivnosti–rezultata - 5 bodova
 • Realan i specificiran proračun, odnosno konzistentna usklađenost predloženih aktivnosti i proračuna - 5 bodova

 

Kvaliteta aktivnosti:

 • Potencijal predloženih aktivnosti za doprinos razvoju suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj - 5 bodova
 • Kategorija a): dosadašnje profesionalno iskustvo uključenih umjetnika i stručnjaka - 10 bodova
 • Kategorija b): relevantnost dosadašnjeg iskustva uključenih partnera - 10 bodova
 • Kategorija c): relevantnost festivala / manifestacija koji se posjećuju - 10 bodova

 

3. Specifični kriteriji (0–15 bodova)

 • Umjetnički/suradnički projekt ili program festivala/manifestacije prijavitelja temelji se na istraživačkom i eksperimentalnom pristupu - 10 bodova
 • Umjetnički/suradnički projekt ili program festivala/manifestacije prijavitelja temelji se na jasnoj umjetničkoj artikulaciji ili naglašenom društvenom angažmanu - 5 bodova

 

4. Održivost (0–5 bodova)

 • Odobrena podrška pridonosi dugoročnom programskom razvoju prijavitelja - 5 bodova
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type