Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP1a2

BLOK

URBANFESTIVAL13 NATRAG NA TRG! – produkcija umjetnosti u javnom prostoru
UrbanFestival je festival umjetničkih intervencija u javnom prostoru koje istražuju svoj prostorni kontekst i društvene procese koji ga proizvode. Svako festivalsko izdanje obrađuje specifičnu temu i predstavlja nove umjetničke produkcije u javnom prostoru. Te se produkcije temelje na istraživanjima specifičnih lokacija i tako otvaraju prostor za umjetničku artikulaciju društvenih i urbanih tema. UF13 problematizira ulogu trga u suvremenom gradu te preispituje mogućnosti repolitizacije ove urbanističke jedinice u lokalnom kontekstu. Festival se usmjerava na moguće načine prisvajanja trga kao javnog prostora i mjesta političke konfrontacije i to kroz produkciju site specific projekata koji se temelje na intrdisciplinarnom istraživanju nekoliko trgova u Zagrebu i Križevcima. Program obuhvaća produkcije domaćih i inozemnih umjetnika koje se temelje na istraživanju specifičnih trgova, a također i dvije radionice. Ciljevi projekta su sljedeći: produkcija umjetničkih projekata u javnom prostoru; povezivanje umjetničke proizvodnje s društvenim kontekstom; širenje umjetničkog polja uvođenjem novih formata i metodologija rada; demokratizacija umjetnosti razvijanjem novih odnosa prema publici; artikulacija javnog prostora umjetničkim sredstvima; repolitizacija trgova (Zagreb, Križevci) kroz umjetničke projekte, radionice i tekstove. Aktivnosti u 2014. godini obuhvaćaju: koordinaciju i administriranje programa; pripremu (osiguravanje financija, selekcija, istraživanje) i produkciju programa (umj. projekti, radionice); pripremu i produkciju projekta u Križevcima te medijaciju i promotivnu kampanju. Korisnici su publika intervencija i akcija u javnom prostoru, a koji su ujedno i korisnici javnih prostora; stručna publika; polaznici radioničkog programa.

KONTEJNER

Touch Me Festival 2014.: Vremenska ekstaza
Touch Me festival je međunarodni transdisciplinarni projekt posvećen progresivnoj integraciji umjetnosti, znanosti i tehnologije od 2002. godine. U svom četvrtom izdanju bavi se intrigantnom tematikom vremena kroz inovativne koncepte suvremenih znanstvenih i umjetničkih istraživanja. Fascinacija vremenom zajednička je umjetničkoj i znanstveno-tehnološkoj zajednici i čini jedno od mjesta njihovog intenzivnog prožimanja. Dinamika znanstvenih dostignuća biologije, antropologije, fizike, kemije, informatike, filozofije, psihologije i računalstva pridružena snazi umjetničke vizije dekonstruira socio-kulturne paradigme i generira nove, nekonvencionalne, hibridne perspektive koje vrijeme i društvo sagledavaju kritički i provokativno. Osiguravajući preduvjete za stimulativnu međusektorsku suradnju, projekt okuplja međunarodno relevantne umjetnike, znanstvenike i akademske stručnjake iz Europe i SAD-a te umrežava udaljene, ali po mnogočemu bliske kulturno-znanstvene krugove. Projekt se provodi s ciljem njihovog produkcijskog podupiranja, povezivanja i promoviranja: kroz implementaciju progresivne metodologije za integriranje suvremene umjetnosti i znanosti nastaju novi kreativni kooperacijski prostori koji iniciraju i razvijaju međusektorsku suradnju. Aktivnosti pritom obuhvaćaju produkciju 5 novih znanstveno-umjetničkih projekata putem radionica i javnog natječaja, kao i međunarodne manifestacije i publikacije. Primarni korisnici (sudionici projekta) su umjetnici, stručnjaci iz kulturnih krugova, akademska zajednica, znanstvenici, inovatori, znanstveni novaci, djelatnici instituta, profesori i doktori znanosti. Sekundarni korisnici su studentska populacija, školska i srednjoškolska djeca i mladi, dok tercijarne čini opća javnost u lokalnim i međunarodnim okvirima.

Drugo more

Pogled u svijet
Cilj ovog projekta je dati podršku lokalnim umjetnicima za umjetničko stvaralaštvo u solidnim produkcijskim uvjetima te dovesti ovu produkciju u suodnos sa suvremenim trendovima u Hrvatskoj i svijetu. Aktivnosti u projektu su jedna umjetnička produkcija u području izvedbenih umjetnosti, jedna koprodukcija hrvatskih s poljskim, srpskim i švedskim umjetnicima, također u području izvedbenih umjetnosti, te više manjih produkcija iz područja novomedijskih i vizualnih umjetnosti. Pokrenut je i projekt Industrijski folklor u okviru kojega se zajedno s lokalnim muzičarima istražuje glazbeno nasljeđe industrijske ere. Kao vid pripreme umjetnika za samostalne produkcije organizirat će se niz radionica, predavanja i igara radi povećavanja fonda znanja ovih umjetnika. Ove edukacijske aktivnosti radit će se prvenstveno s hrvatskim umjetnicima, producentima i teoretičarima. U domeni distribucije domaćih umjetničkih radova Drugo more organizira dva festivala: Zoom i Moje, tvoje, naše. U okviru festivala Moje, tvoje, naše 2014. godine bit će organizirana velika izložba posvećena odnosu javnosti i planiranja grada koja će se održati u riječkom MMSU. Tu će biti prikazan niz umjetničkih radova i akcija provedenih u proteklih 5-6 godina u Hrvatskoj, ali će se kontekstualizirati sa svjetskim trendovima. Zoom festival će pak u potpunosti biti posvećen temi izvedbe u svim aspektima života, a program se sastoji od 14 umjetničkih intervencija koje nastaju kao plod suradnje domaćih i stranih umjetnika i teoretičara. Osim toga, organizira se i program Refleks koji predstavlja domaće i strane umjetnike u vidu prezentacija, predavanja i rasprava. Od 2014. godine bit će pokrenut i program radnog naziva Salon u okviru kojega će biti predstavljeni radovi domaćih novomedijskih umjetnika.

Bezimeno autorsko društvo

Razvoj umjetničke produkcije i distribucije umjetničkih radova kazališne skupine BADco. u 2014. godini.
Godina 2014. za BADco. godina je kontinuiteta u produkcijskom i prezentacijskom/distribucijskom smislu. Kako u redovni godišnji produkcijski ciklus BADco. uključuje produkciju jednu do dvije predstave, tako će i u 2014. krenuti s radom na dvije nove produkcije. Godina 2014. smatra se godinom kontinuiteta i zato što se nastavlja s pojačanim aktivnostima na distribuciji rada BADco. po Hrvatskoj i nastojanjima da se u manjim sredinama, u suradnji s lokalnim organizatorima, stvori publika za te radove i suvremeno kazalište općenito. Ciljevi danog projekta su sljedeći: stabilizirati okvir za produkciju novih predstava i osiguravanje nastavka međunarodnog financiranja; unaprijediti distribuciju izvedbenih i izložbenih radova u Hrvatskoj i inozemstvu; graditi publiku i intenzivirati komunikaciju s javnošću; pripremiti nove aktivnosti i projekte za razdoblje 2015.-2016.; razvijati digitalne alate. Aktivnosti uključuju: produkciju dviju novih predstava; distribuciju izložbe “Strgane izvedbe” i predstave “Fleshdance”; izradu i implementaciju novog plana komunikacije s javnošću i dokumentiranja radova; istraživanje i pripremu platformi za nove projekte u 2015.-16. te daljnji razvoj digitalnih alatki ALVES i Zeichner. U korisnike pritom spadaju opća kulturna javnost; uža stručna javnost (kolege iz kazališta, plesači i koreografi); akademsko polje iz područja dramaturgije, filozofije, estetike, mediologije itd.

FADE IN

FANTASTIČNO DOBRI DOKUMENTARCI - FADE IN
Nastavljajući aktivnosti započete u 2013. godini, ovaj program obuhvaća sustavno i usmjereno djelovanje na području razvoja produkcije programskih sadržaja i njihove distribucije. Dokumentarni projekti predloženi programom imaju za cilj zagovarati i kritički obrađivati društveno relevantne teme, poticati autorsku produkciju te poboljšati vidljivost, doseg i utjecaj tih djela, olakšati njihovu distribuciju i samoodrživost takve, nekomercijalne umjetničke prakse. Provedbom ovog programa planira se doprinijeti razvoju ideja i projekata, otvaranju mogućnosti za umjetnički izražaj i neafirmiranim autorima u okružju profesionalne produkcije, edukaciji publike, širenju svijesti o značaju vidljivosti drugačijih sadržaja te stvaranju platforme za bolju suradnju među kulturnim i društvenim inicijativama, kao i diseminaciji radova u javnosti. Projekt ima za cilj osnažiti prostor za istraživanje razvoja dokumentarnih projekata izvan podrške resornih tijela, s naglaskom na međunarodni sustav razvoja. U tom su smislu razvoj međunarodnih suradnji i koprodukcija, umrežavanje i izgradnja međunarodne prepoznatljivosti neka od prioritetnih područja ovog programa. U duhu promjena na javnoj televiziji, namjera ovog programa jest nastaviti izgradnju stabilne suradnje i komunikacije s dosadašnjim suradnicima (urednicima i direktorima programa). Bolja suradnja s javnom televizijom ima za cilj i edukaciju građana, posebice mladih, za razumijevanje, propitivanje i prezentiranje društveno relevantnih tema kroz kreativni autorski dokumentaristički pristup. Iste aktivnosti implementirat će se u tom smislu i u smjeru razvoja regionalne suradnje. Otvara se i novo područje istraživanja - transmedija i crowdfunding, a sve u svrhu razvoja sadržaja i širenja njegova dosega (nova publika).

Art Radionica Lazareti

ARL 2014 - U srcu sezone / Grad je mrtav. Živio grad.
"Grad je mrtav. Živio grad." radni je naziv programa koji će biti fokus djelovanja ARL u 2014. godini. Odnos sintagmi kojima se označava i sumira život suvremenog Dubrovnika - "mrtvi grad" i "rekordni broj posjetitelja" bit će polazište programa. Središte programa jest projekt "U srcu sezone" koji će se sastojati od niza urbanih intervencija i site-specific radova suvremenih umjetnika u središtu Dubrovnika i intervencija stanovnika gradske jezgre. Godišnji program sastojat će se od niza aktivnosti koje će se tijekom godine odvijati na istu temu te studijskih boravaka umjetnika u Dubrovniku (10 - 15 dana tijekom godine). Korisnici projekta su umjetnici, umjetničke organizacije, organizacije civilnog društva i kustosi uključeni u stvaralački proces te stručna i šira javnost, posjetitelji i građani Dubrovnika. Program se temelji na osnovama umjetničkih programa ARL i programa Protuotrov ARL te ih spaja kroz problematski i istraživački pristup suvremenom društvu; kroz suvremenu umjetnost; istraživački i kritički pristup umjetnosti; produkciju, promociju i poticanje razvoja suvremene umjetnosti te stvaranje aktivnog i kritičkog stava prema društvu i umjetnosti. Cilj je doprinijeti stvaranju novih komunikacijskih situacija i modela društvenosti i particpativnosti kroz kulturu, umjetnički rad, vanistitucionalnu edukaciju te javne akcije kao potencijalne pokretače pozitivnih socijalnih promjena, kao i sustavno doprinositi jačanju i vidljivosti nezavisne kulture i civilnog društva u zajednici.

de facto

Visiting Arts
Projekt Visiting Arts kazališne skupine de facto ostvaruje se kroz tri programske smjernice: proizvodnju novog međunarodnog suradničkog projekta der Baum u Zagrebu i Berlinu; distribuciju plesnih produkcija de facta na međunarodnoj i nacionalnoj razini te razvoj suradničke platforme SPIDER Expand započete 2012. Projektom Visiting Arts dosadašnje su aktivnosti de facta stavljene u jasniji konceptualni i produkcijski okvir. Visiting Arts – Umjetnost koja posjećuje ili Umjetnost koju netko posjećuje kroz tri programske i produkcijske smjernice ima za cilj približiti i proširiti znanje o suvremenim plesnim tehnikama; približiti suvremeni ples široj publici; dublje povezati hrvatske i međunarodne umjetnike u promišljanju inovativnih načina produkcije i distribucije radova u suvremenom umjetničkom okruženju. Osnovne su aktivnosti projekta produkcija međunarodnog projekta der Bau koji će se realizirati u Berlinu i Zagrebu, distribucija i gostovanja Trilogije (Love will tear us apart/Boys don't cry/the_beatles) Saše Božića i Petre Hrašćanec o odnosu suvremenog plesa i pop glazbe diljem Hrvatske i Europe, daljnji razvoj i evaluacija 2012. godine započetog međunarodnog projekta Spider Expand koji se odvija uz potporu Europske komisije. Korisnici ovog projekta su plesači, koreografi, plesni dramaturzi i pedagozi, izvedbeni umjetnici, kazališni teoretičari, umjetničke organizacije i institucije, plesne škole, partneri u projektima, različiti europski festivali izvedbenih umjetnosti, korisnici programa Kultura 2007-2013, kao i šira publika. Umjetnički projekti i produkcije na ovaj načini posjećuju publiku (radionice, organiziranje Spider Evenata), dok publika također participira u tim projektima, iskustveno, radionički i edukacijski.

Institut Tomislav Gotovac

ARHIV TOMISLAVA GOTOVCA – OBRADA I PREZENTACIJA
Institut Tomislav Gotovac ima za cilj osigurati uvjete u kojima će umjetnički opus Tomislava Gotovca permanentno biti dostupan i prisutan u javnosti. Uz pomoć profesionalaca različitih disciplina (povjesničari umjetnosti, filmski kritičari, pisci, sociolozi, vizualni i izvedbeni umjetnici) u doglednoj budućnosti stvorit će se mogućnost da Gotovčeva djela u mediju filma, likovih i izvedbenih umjetnosti budu predstavljena na najboljim mjestima. Unatoč nizu otežavajućih faktora povezanih s tranzicijom, geopolitičkom i ekonomskom situacijom ove sredine ovaj prjekt je dobar primjer kako se može započeti djelovati uz pomoć osobne inicijative, vlastitim sredstvima i predanim radom. Nakon stručne obrade dragocjene građe, veliku važnost imaju poslovi koji će se u budućnosti obavljati kontinuirano, što se posebno odnosi na sustavno održavanje sadržaja Tomislav Gotovac Ensembles (baze podataka na webu). Nizom aktivnosti koje uključuju izložbe radova, projekcije, predavanja, publikacija, edukativna djelatnost itd. djelovanje Instituta Tomislav Gotovac postaje dostupno širem krugu krajnjih korisnika, podjednako profesionalcima, studentima kao i širokom spektru zainteresirane publike.

Montažstroj

Infrastrukturna stabilizacija udruge u razvoju inovativnih kulturnih praksi, multimedijalnih projekata i razvoju publike
Montažstroj u 2014. godini broji 25. godišnjicu svoga postojanja. Ista godina predviđena je za realizaciju iznimnih umjetničkih projekata i programa društveno angažiranog naboja kao što su premijerna projekcija dokumentarnog filma „Potrošeni“, produkcija dokumentarno-igranog filma „Protunapad“ uz popratne edukativne aktivnosti te produkcija višedijelnog i multimedijalnog projekta „Monografija“ koji će uključivati edukativno-kreativne radionice, umjetničke akcije u javnom prostoru, javnu tribinu i kazališni performans. Djelatnost Montažstroja u 2014. godini bit će usmjerena na prezentaciju i distribuciju već izvršenih projekata, pripremu i distribuciju novih projekata i programa te aktivnosti umrežavanja s drugim organizacijama i subjektima u svrhu partnerstva, koprodukcije, osiguravanja financijskih sredstava za provedbu budućih projekata i slično. Korisnici Montažstrojevih projekata u 2014. bit će populacija građana treće dobi (kroz aktivnosti vezane uz promociju dokumentarnog filma „Potrošeni“), osobe koje žive u područjima zagađenima minskim napravama (u projektu „Protunapad“) te populacija mladih (u projektu „Monografija“). Sekundarni korisnici projekata i programa obuhvaćaju najširu javnost u Hrvatskoj i inozemstvu kojima će se kroz niz aktivnosti pokušati približiti i predstaviti umjetnička djela koja producira Montažstroj.

25 FPS

Infocentar i medijateka Kratka baza
Od 2010. godine Udruga 25 FPS razvija infocentar i medijateku za kratki film Kratka baza kojoj su uzor moderni europski modeli istraživačko-edukacijskog karaktera. Prostor u Novoj Vesi 18 više je dokumentacijski centar nego arhiv te objedinjuje obrazovno, promocijsko i istraživačko djelovanje. Cilj je projekta razvoj audiovizualnih komplementarnih djelatnosti, poticanje zapošljavanja u civilnom društvu te razvoj novih usluga i programa organizacije izvaninstitucionalnog kulturnog sektora. Korisnici su cjelokupna kulturna javnost te kulturni djelatnici, studenti, kustosi, novinari, istraživači suvremenog kratkog, nezavisnog te eksperimentalnog filma. Njima je na raspolaganju pregled 3067 domaćih i stranih filmova (podatak iz svibnja 2013), koje mogu pretraživati prema tematskim, tehničkim, žanrovskim ključnim riječima, zemlji i godini produkcije te imenu redatelja/ice. U testnoj fazi omogućeno je korištenje filmova za potrebe predavanja i kritičkih analiza Kinoklubu Zagreb, Odsjeku za animirani film i nove medije Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu te časopisu Filmonaut.

Eurokaz Festival

EurokazProdukcija
Eurokaz je u 2013. godini obilježio svoje posljednje festivalsko izdanje te se planira transformirati u „produkcijsku kuću“, o čemu je održana i javna rasprava (Eurokaz Saloon). Eurokaz se i prije angažirao u produkcijskim djelatnostima (30 koprodukcija do danas) te će potrebno znanje i iskustvo ponuditi kao model „produkcijske kuće“ (EurokazProdukcija) koja će nezavisnoj sceni omogućiti ambiciozne projekte i adekvatne uvjete za rad kao što su prostor (dvorana Gorgona), tehnička oprema, distribucija i sl. Takav model koji je u inozemstvu uobičajen način produciranja (npr. Campo, Gent; Artsadmin, London i dr.) pokazao bi kako je moguće i izvan institucija ostvariti velike projekte (planirano je ukupno osam produkcija na godišnjoj razini) kao i ostale programe (radionice, tribine, edukacije, istraživanja) koji proizlaze iz strateškog plana. Eurokaz bi unutar tog produkcijskog modela razvijao projekte čiji bi naglasak bio na inovativnosti i originalnosti umjetničkog pristupa i provedbe (nesvakidašnji spojevi i suradnje koji umjetnike stavljaju pred nove izazove), većoj vidljivosti i kontekstualizaciji marginaliziranih umjetničkih pojava (prešućeni autori, novi scenski rakursi čitanja dramske literature, nove tehnologije u izvedbenoj praksi). U razvoju publike koristit će se metode interaktivnosti i participacije pomoću kojih bi gledatelji postali aktivni korisnici.

Udruga Factum

Factumentarci putuju
Projekt Factumentarci putuju poseban je Factumov projekt koji se ne sastoji od umjetničke inovacije i proizvodnje, već je u njegovoj osnovi strukturalno unapređivanje organizacije u svrhu povećanja vidljivosti forme kreativnog dokumentarca kao i zadovoljavanja potreba postojeće i stvaranja novih publika. Projekt Factumentarci putuju podrazumijeva da će Factum samostalno ulaziti u kreiranje, proizvodnju i distribuciju DVD izdanja svojih filmova (pojedinačno i u paketu), otvaranje online videoteke Factumovih filmova, suradnju s distributerima iz Europe, snažnije prisustvo na festivalima, gostovanja s retrospektivama po art kinima diljem Hrvatske, ali i u regiji te osnivanje Factumove filmoteke i kinoteke. Kroz projekt Factumentarci putuju prije svega se razvija komunikacija s publikom, vidljivost Factumovih filmova te samoodrživost Factuma kao organizacije. Unutar Factuma kao stabilne organizacije uvijek je prioritet prostor za razvoj kreativnog dokumentarca, eksperimentalnog filma i videoumjetnosti. Publika kreativnih dokumentarnih filmova je korisnik programa. Ovim se projektom ta publika između ostalog i stvara. Izlaskom na online platforme dokumentarni će se filmovi približiti mlađim korisnicima.

Metamedij

ROJC REMIKS LAB
ROJC REMIKS LAB je projekt koji ima za cilj razvoj kulture mladih u području novih medija i tehnologija, potičući produkciju kroz edukaciju, prezentaciju i promociju na nacionalnom i međunarodnom nivou, a koji se provode u nezavisnom kulturnom centru i klubu mladih “Metamedia klub” u Centru gradskih udruga K. Rojc u Puli. Kako se udruga bavi aktivnostima u domeni produkcije i edukacije u području glazbe, videa i izdavaštva te sudjeluje u radu SU Rojc, ovaj projekt kroz zajednički proces istraživanja, kreativnog izražavanja i timskog rada, putem jasno postavljenog zajedničkog cilja stvaranja multimedijalnog proizvoda, stavlja same aktere projekta u sasvim novu poziciju unutar centra Rojc. Aktivnosti uključuju umjetničku produkciju, izdavaštvo, prezentaciju i distribuciju umjetničkih djela putem novih medija i tehnologija, a sve kroz edukaciju i istraživanje.

Mavena - 36 njezinih čuda

Novomedijska Galerija NMG
NMG - NovoMedijska Galerija je platforma suvremene novomedijske umjetnosti pokrenuta 2010. godine s ciljem da producira, koproducira, prezentira, promovira i distribuira novomedijsku umjetnost i umjetnike (posebno hrvatske umjetnike mlađe generacije) te da uspostavi i razvija međunarodne suradnje hrvatskih i inozemnih umjetnika. S obzirom da na području cijele Dalmacije ne postoji niti jedna novomedijska galerija koja je aktivna tijekom cijele godine, pokretanje ovog projekta od vitalnog je značenja za cijelo područje Dalmacije i otoka, ne samo u smislu prezentiranja nove vrste umjetnosti i novih načina kreativne interkulturne suradnje, nego također u smislu produciranja i koproduciranja novomedijskih projekata u suradnji s umjetnicima iz inozemstva,odnosno omogućavanje susreta i suradnji hrvatskih i inozemnih umjetnika na zajedničkim projektima. Koncept projekta usmjeren je na istraživačke projekte vezane uz teme aktivnog sudjelovanja u suvremenom globalnom društvu, a koji će rezultirati kustoskim konceptima, intermedijskim događajima, međunarodnim novomedijskim suradnjama te kreiranjem novih kooperacijskih medijskih projekata. Jedan od strateških ciljeva NMG je uključivanje lokalnog stanovništva kao integralnog dijela umjetničkih procesa i novomedijskih strategija. NMG za cilj ima i približiti metode rada međunarodnih umjetnika mladim hrvatskim umjetnicima i obratno. Glavne aktivnosti u 2014. godini uključuju ciklus od 10 do 12 samostalnih izložbi mladih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva u galeriji Praktika u Domu mladih u Splitu; međunarodnu skupnu izložbu suvremenih umjetničkih radova u Galeriji umjetnina u Splitu (siječanj-veljača 2014.); produkciju i promociju novih umjetničkih radova Natashe Kadin, Dine Rončević, Tihane Mandušić i još nekoliko mladih umjetnika; izdavanje dvojezične retrospektivne monografije Sandre Sterle i početak rada na monografiji Sanje Iveković; a realizirat će se i nekoliko rezidencijalnih boravaka inozemnih umjetnika u Hrvatskoj. Korisnici su mladi umjetnici, kustosi, kritičari i teoretičari suvremene umjetnosti te generalna javnost.

IKS FESTIVAL

Inovativna kazališna scena Split
Projekt produkcije i distibucije suvremenog kazališta - Inovativna kazališna scena Split bit će ostvaren kroz godišnji program rezidencijalnih projekata na sceni Amfiteatra u Multimedijalnom kulturnom centru Doma mladih. Umjetnička djela ostvarena tijekom godine bit će prezentirana na IKS Festivalu u lipnju i to na pozornici Amfiteatra (MKC Split). Program distribucije suvremenih umjetničkih radova bit će realiziran u rujnu i to u suradnji s Festivalom Perforacije, Art radionicom Lazareti, udrugom Zadar snova i Hrvatskim institutom za pokret i ples. Projekt će se sastojati od priprema i konačne produkcije projekata koji se temelje na novim, suvremenim izvedbenim praksama. Aktivnosti će se provoditi tijekom cijele godine na sceni Amfiteatra u Domu mladih i sastojat će se od sveukupno četiri rezidencije na kojima će lokalni umjetnici (mladi umjetnici, studenti, koreografi, redatelji, plesači, novomedijski umjetnici, dramaturzi) u suradnji s gostujućim umjetnicima raditi na zajedničkim projektima koji će finalno biti prezentirani na IKS Festivalu. Cilj projekta je podržati splitske umjetnike i pružiti im infrastrukturu, logističku potporu, financijsku pomoć pri realizaciji projekta te promociju za bolju vidljivost umjetničkih djela. Distribucijski dio projekta u suradnji s partnerima rezultirat će boljom vidljivošću i zastupljenošću splitskih umjetnika i radova na nacionalnoj sceni. Korisnici projekta su splitski umjetnici, mladi, srednjoškolci i studenti Umjetničke akademije u Splitu (odsjek Gluma) koji svake godine na inovativnoj kazališnoj sceni odrade jedan umjetnički projekt koji odstupa od tradicionalnih stremljenja u umjetnosti.

Plesni centar Tala

Platforma HR
Platforma HR je okupljanje koreografa, plesnih umjetnika i grupa koji kroz različite formate razmjenjuju ideje, iskustva, svoja promišljanja i individualne pristupe plesu, a istovremeno predstavljaju svoj stvaralački rad. Ciljevi Platforme HR su distribucija, promocija, afirmacija i razvoj lokalne, regionalne i međunarodne kulturne suradnje kroz umrežavanje, razmjenu i realizaciju različitih programa i projekata. Platforma HR mjesto je za prezentaciju umjetnika, razmjenu znanja i iskustava, aktualiziranje problema vezanih uz razvoj suvremene plesne umjetnosti te umjetničke analize i razgovore. Tijekom četrnaest godina postojanja, Platforma HR prerasla je u veliku i važnu manifestaciju te postala nezaobilaznim mjestom susreta najboljih hrvatskih i međunarodnih plesača i koreografa. Pod okriljem Platforme mladih koreografa svoje prvijence izveli su autori koji danas utjelovljuju pojam hrvatskog plesa, a upravo im je Platforma pomogla u afirmaciji i omogućila proboj na međunarodnu scenu. Aktivnosti u 2014 uz distribuciju radova domaćih i stranih umjetnika, uključuju radionice, rezidencije, profesionalne dječje predstave, izložbe, video dance room, streetformu - prezentaciju uličnih plesnih stilova te proslavu Svjetskog dana plesa.

Kinoklub Zagreb

Umjetnička audiovizualna produkcija Kinokluba Zagreb
Osnovni cilj projekta je omogućiti što većem broju zainsteresiranih građana besplatno bavljenje filmom, a također promovirati filmski amaterizam kao jednako vrijednu umjetničku opciju bavljenja filmom, uz filmski profesionalizam, i to kroz kvalitetnu produkciju i distribuciju klupskih radova. Svi članovi kluba imaju jednake mogućnosti i uvjete bavljenja amaterskim filmom tijekom cijele godine, te iako ne postoje fiksni rokovi izvršenja godišnje produkcije filmova, gotovo sve aktivnosti kluba potiču izradu filmova. Nakon radionice "Filmska škola", na kojoj se svladavaju tehničke, teorijske i praktične osnove izrade filma, polaznici stječu pravo besplatno koristiti svu klupsku opremu, uključujući i montažu. Osim prava na besplatno korištenje klupske opreme, članovi mogu besplatno sudjelovati na naprednim mentorskim radionicama kluba. Kako je osnova svih klupskih aktivnosti upravo produkcija amaterskih filmova, radionice obvezuju polaznike na izradu vlastitog filma. Uz taj strukturalni način poticanja klupske produkcije razvija se svijest o autorskom filmu kako bi se podigla i estetska razina produkcije. Budući da ne postoji estetska selekcija filmskih ideja članova, razvojem svijesti o važnosti amaterskog filma i vrednovanja autorskih ideja postiže se promoviranje i etabliranje autorske slobode razmišljanja. U tome idejnom smislu, svojevrsnom mehanizmu bavljenja filmom u Kinoklubu pomaže "Manifest amaterskog filma" koji predstavlja platformu za filmsko djelovanje svim članovima, ali i onima koji će se tek početi baviti filmom.

Udruga 90 60 90

Galerija 90-0-90
Udruga 90 60 90 u proteklih deset godina koristi prostor bivše tvornice Jedinstvo za svoju izlagačku djelatnost. Projekt Galerija 90 60 90 obuhvaća niz likovnih događanja u kojima sudjeluju kako mladi neafirmirani, tako i afirmirani umjetnici iz zemlje i inozemstva, nastavljajući kontinuitet promoviranja suvremene likovne umjetnosti u okviru alternativnih izložbenih prostora uz propitivanje zahtjeva umjetnika i publike te pozicije institucije galerije u kontekstu suvremene kulturne proizvodnje. Programska koncepcija galerije usmjerena je na novomedijske oblike suvremene umjetničke prakse što uključuje prostorne i zvučne instalacije, videoprojekcije te interdisciplinarne i intermedijalne radove. S obzirom na izravnu povezanost s nezavisnom kulturnom scenom i centrom za mlade, program se temelji na prožimanju socijalnog i kulturnog polja djelovanja u suvremenom kulturnom kontekstu. Specifičnost Galerije sastoji se u tome što je svaki izlagački ciklus tematski objedinjen, kao i u tome što njeni programi uključuju različite kulturne subjekte (umjetnike, udruge, učenike, različite stručnjake poput psihologa, sociologa, filozofa, filmologa, arhitekata) i isprepliće polja njihova djelovanja i različite prezentacijske oblike. U 2014. godini program galerije tematski će se vezati uz pojam Heroji. Taj će program biti realiziran kroz niz pojedinačnih i zajedničkih izložbi i akcija, okruglih stolova i diskusija, ciklus dokumentarnog filma, radionice sa školskom djecom u suradnji s različitim udrugama i institucijama. Namjera programa je propitati temu kulta heroja iz aspekta njegove sadašnje društvene uloge.

Otvorena medijska grupacija

MEZZALUNA
Otvorena medijska grupacija snimit će kratki dokumentarni film o jednom malom dijelu hrvatske maritimne baštine, prvom u nizu planiranih, kako bi se u fokus postavila potreba očuvanja i nastavka njegovanja vrijednih kulturnih tradicija, u ovom slučaju gradnje i korištenja hrvatskih autohtonih plovila. U filmu će eminentni stručnjaci izlagati svoja teorijska znanja, praktična iskustva i prepoznate izazove u bavljenju nematerijalnim aspektima maritimne baštine, njezinim najzanimljivijim, a opet najkrhkijim segmentom. To je izuzetno važno u ovom dobu eksponencijalne tehnološke ekspanzije u kojem se velikom brzinom prihvaćaju nove i korisne tehnologije, ali se istovremeno lako zaboravlja i odbacuje kulturna baština, odnosno sve ono što je uvjetovalo i omogućilo taj razvoj. Taj civilizacijski koncept je razumljiv, ali prijeti nepotrebnim gubitkom velikog djela kulturnog identiteta jednog naroda koji je u doba ubrzane globalizacije posebno važno sačuvati, što je i prioritetni cilj ovog projekta. Također, film će poslužiti kao startna pozicija u naknadnom razvoju projekta kada će se kroz zagovaračke aktivnosti u kulturnim i ostalim relevantnim područjima koristiti kao snažna potpora. U ostvarivanju ovog projekta potrebno je poduzeti niz aktivnosti – obaviti istraživanja na terenu, prikupiti arhivsku i ostalu građu, dokumentirati mišljenja relevantnih stručnjaka, napisati scenarij, snimiti potrebne scene, montirati te tonski i slikovno obraditi snimljene materijale u film. Korisnici projekta su, uz kulturne djelatnike, pojedinci izravno uključeni u sektor brodogradnje i pratećih djelatnosti, relevantne institucije iz sektora kulture, obrazovanja, etnologije, povijesti i turizma, a u konačnici i cjelokupna javnost koja će filmom dobiti uvid u problematiku.

Katapult

Edicija Katapult
Program "Edicija Katapult" kontinuirano se provodi šest godina s općim ciljem poticanja mladih u Hrvatskoj na kreativno stvaralaštvo u kontekstu izdavaštva i kulture čitanja, kao i obogaćivanja književno-kulturne ponude na nacionalnoj razini. Specifični ciljevi su educirati mlade u izdavaštvu te promovirati mlade, neafirmirane pisce i spisateljice (18 - 35 godina) godišnjim objavljivanjem dvaju proznih rukopisa prvijenaca u suradnji s izdavačkim kućama ZIGO i Studio TiM iz Rijeke. Uz nove naslove u tiskanom obliku na službenoj internetskoj stranici godišnje se objave i elektronske verzije šest naslova prethodno objavljenih u Ediciji. Primarni korisnici programa su svi mladi zainteresirani za kreativno pisanje, izdavaštvo i objavljivanje rukopisa, uredništvo, lekturu i grafički dizajn. Sekundarni korisnici su posjetioci književnih večeri i čitatelji objavljenih knjiga, grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, izdavačke kuće, književni časopisi. Aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta uključuju: prikupljanje i procjenu proznih rukopisa za objavljivanje te pripremu rukopisa za tisak, što uključuje uredničku i lektorsku obradu odabranog rukopisa te izradu naslovnice i filmske najave za knjige. U planu je organizacija dvaju književnih večeri u svrhu predstavljanja novih knjiga, širenje baze digitalnih knjiga iz Edicije Katapult, kao i niz promotivnih aktivnosti (otkup 100 primjeraka po naslovu za dodatne promotivne aktivnosti, administriranje Facebook i internetske stranice, vijesti na specijaliziranim portalima, izrada videonajava za knjige, tisak plakata i dr.).

Domino

Osnaživanje nezavisne kulture kroz produkciju, promociju i distribuciju
Ciljevi ovog projekta su: podići interne kapacitete udruge za daljnji rad na promociji, produkciji i distribuciji nezavisne kulture u zemlji i regiji; razviti interne kapacitete za bolju komunikaciju s publikom te kroz tu suradnju ostvariti veću samoodrživost udruge što bi pridonijelo daljnjem zapošljavanju u udruzi neovisno o pojedinim projektima; osnažiti nezavisne umjetnike u njihovom radu, pridonijeti njihovoj većoj vidljivosti i promociji, posebno onih umjetničkih praksi koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane. Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju: odabir 3 umjetnička rada kojima bi bila dana podrška iz produkcije, promocije i distribucije pri čemu bi se dva rada selektirala putem natječaja (formirala bi se selekcijska komisija), a jedan rad bi bio direktno selektiran od strane Domina; izradu regionalne on-line baze suvremenih nezavisnih umjetnika koja bi olakšala regionalnu, ali i međunarodnu promociju regionalnih nezavisnih umjentika koji u pravilu nisu prepoznati od dominantinih međunarodnih selektorskih kanala; promociju umjetničkih radova i umjetničkih opusa domaćih i regionalnih umjetnika na međunarodnim sajmovima kulture; razvijanje djelatnosti udruge koja se zasniva na samofinanciranju kroz uspostavu partnerstva s brojnim privrednim subjektima u RH i bolju promociju vlastitih kulturnih proizvoda. Korisnici ovog projekta su nezavisni umjetnici; međunarodni i domaći producenti; šira publika te privatni poslovni sektor zainteresiran za podršku umjetnosti.

Kazalište Hotel Bulić

SVRŠIMO S BOŽJIM SUDOM PART III
Projekt je nastavak rada u kojem se uz pomoć znanstvenika razvija ideja oko Artaudovog argumenta zamjene prirode surogatima. Prve dvije predstave (Svršimo s božjim sudom part one i Rekvijem za organe-pokora) su se bavile Artaudom preko videoinstalacija, zvuka, pokreta i glasa. U završnoj fazi bile su obuhvaćene teme nadomjestaka i tijela bez organa kao što su religija, kultura, mišljenje, industrije tijela koje proizvode ratno tijelo. U ovom projektu postavlja se organska instalacija za koju je potreban višemjesečni rad koji uključuje kreiranje i uzgoj organa korištenjem živih mikrorganizama te eksperimentiranje s modifikacijom genoma biljaka. Organska osnova u vidu instalacije sama će u tom kontekstu postati izvođač. Uz performere u ovoj predstavi tretira se i zvuk i organsku instalaciju kao izvođače. Namjera je uzgojiti nadomjestke, patvorine koje bi trebale zamijeniti netretirane organe. Tema erzaca u Artaudovom tekstu je dio instalacije koja je potrebna za cjelokupni performans. Metodologija predstavlja višemjesečni laboratorijski rad koji je autentičan u procesu kao i u izvedbi. Nastavlja se rad na tonskom licu predstave kao i autentičnom iskazu izvođača, odnosno performera. Autori projekta su Damir Martinović Mrle, Senka Bulić i Gino Šutić. Nakon rada na dramaturgiji projekta definirat će se koncept instalcije te ovisno o vremenu potrebnom za izradu definirati završnu fazu projekta. Prezentaciju i minimalno pet izvedbi planirani su za kraj 2014. godine. Korisnici programa su umjetnici koji samostalno i kroz konfrontaciju rade na istraživanju materijala jednog od ključnih autora u kazalištu, svi segmenti kulturne javnosti koje zanimaju teme predstava/performansa.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type