Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2b

Urbana kultura i edukacija

Transdisciplinarnost i umjetnički lab (TUL)
Ciljevi TUL-a su povezati umjetničko - istraživačke organizacije koje se bave transdisciplinarnim strategijama u umjetnosti. Cilj projekta je kroz suradnju organizacija u novoj medijskoj kulturi, odjela univerziteta, organizacija koje imaju rezidencijalne programe i organizacija koje imaju odnos prema otvorenim tehnologijama (open hardware, open software) stvoriti odnos kojim bi se preispitale transdisciplinarne strategije u umjetnosti - ovaj bi se odnos ispitivao kroz rezidencijalne boravke 3 umjetnika iz različitih organizacija koji bi radili na istom projektu kroz suradnju. Svaki rez. boravak ima tzv. kritičku sesiju gdje postdoktoranti s Trans Technology Research rade uvid i kritiku u umjetničku praksu umjetnika koji surađuju.

BLOK

Ovdje i drugdje
Projekt Ovdje i drugdje proizlazi iz potrebe da se istraživački boravci međunarodnih umjetnika namijenjeni pripremi novog site-specific projekta, koji se organiziraju od 2005. godine, podignu na višu razinu kroz uspostavu stabilnog modela suradnje s institucijom iz inozemstva – La Casa Encedida (LCE), Madrid. Planirana suradnja uključuje razmjenu umjetnika i umjetničkih grupa, ali i urbanista, arhitekata i pojedinaca različitih stručnih usmjerenja angažiranih u pitanjima javnog prostora, iz Španjolske i Hrvatske, na istraživačkim boravcima čiji su rezultat produkcije novih projekata. Osnovni cilj projekta je razvoj modela suradnje kojim bi se na višoj razini, sustavnije i stabilnije poticalo produkciju društveno angažiranih umjetničkih projekata temeljenih na istraživanju. Priprema projekta podrazumijeva uzajamni posjet kustosica obaju organizacija Madridu tj. Zagrebu, kako bi se na višednevnim zajedničkim sastancima raspravila pitanja vezana za organizaciju, financijski okvir i realizaciju projekta. Ciljevi su sljedeći: kroz razvoj zajedničkog rezidencijalno-produkcijskog projekta, uvođenje novog suradničkog modela na polju društveno angažirane umjetničke produkcije; adekvatniji uvjeti za produkciju društveno angažiranih umjetničkih projekata i njihovo prevođenje u druge kontekste; upoznavanje stručne javnosti s modelima umjetničke proizvodnje unutar hibridnih kulturno-socijalnih institucija; povećana mobilnost kulturnih radnika i umjetnika; veća međunarodna vidljivost udruge.

UDRUGA UKUS

Priprema međunarodne platforme ExOriente Film + REFINERI za razvoj i potporu autorskog filma
Projekt se sastoji u povezivanju inicijative Udruge UKUS - platforme REFINERI - s međunarodnom radionicom za razvoj dokumentarnog filma Ex Oriente Film, i s organizatorom Ex Orientea, Institutom dokumentarnog Filma (IDF) iz Praga. Spajanje dvaju projekata već je zaživjelo u srpnju 2013. godine, kada je REFINERI (transmedijalna platforma za razvoj autorskog hibridnog filma u Hrvatskoj) održan za vrijeme trajanja radionice za razvoj dokumentarnog filma Ex Oriente Film, odnosno sesije u Rijeci. Sesiju u Rijeci je Udruga UKUS organizirala u suradnji s Institutom dokumentarnog Filma (IDF) iz Češke, što je u konačnici nakon te prve suradnje rezultiralo odlukom IDF-a da i naredne dvije godine jednu sesiju radionice organizira u Rijeci. Opći je cilj suradnje poticanje autora žiriranih filmskih projekata, uvođenje dijaloga među filmskim formama i žanrovima, istraživanje, te stvaranje prostora za neautorizirane filmske forme, kao i inspiracija i prelijevanje međusobnih iskustava i ideja.

Kurziv

Kritički pristupi Svijetu umjetnosti
Projekt je nastavak dosadašnjeg projekta udruge Kurziv - Kulturpunktova novinarska školica - Svijet umjetnosti, programa neformalnog obrazovanja u području suvremene umjetnosti. U dosadašnjim ciklusima program je bio fokusiran na suvremene vizualne umjetničke prakse, postavljajući naglasak na one prakse koje su izostavljene iz službenih obrazovnih kurikuluma. Kroz ovaj projekt do sada je prošlo oko 80 polaznika, a uz seriju predavanja polaznici imaju priliku usvajati spisateljske vještine i kritičko pismo o suvremenim umjetničkim praksama, poglavito onim novonastajućima te kritičkim i angažiranim radovima. Pored obrazovnog programa, u prethodnim ciklusima najangažiraniji polaznici imali su priliku sudjelovati u studijskim putovanjima na kojima su se upoznavali s umjetničkim scenama tih zemalja. S obzirom na uspjeh ovog segmenta projekta, kao i značaj partnerske suradnje s inozemnim organizacijama za njegov daljnji razvoj i unapređivanje, važna je razmjena iskustava i znanja te obogaćivanje programa s programima iz drugih zemalja. U prethodnim je godinama uspostavljena suradnja s partnerima iz Turske i Libanona s kojima je započeto razvijanje programskih sadržaja koji bi se razmjenjivali kroz naredne cikluse. Pored sastanaka s partnerskim organizacijama, priprema projekta podrazumijeva kontinuiranu komunikaciju kroz koju će se definirati zajedničke aktivnosti, sadržaji razmjene te ciljevi i rezultati koji se namjeravaju zajedničkim projektom ostvariti.

KUD INA

Srami se!
Glavni je cilj projekta Srami se! razviti prvo sveobuhvatno interdisciplinarno istraživanje pojma srama kojem će se pristupiti kroz umjetnički i teorijski diskurs. Projekt nastoji razotkriti konstrukciju i prezentaciju srama u privatnoj i javnoj sferi. Cilj je pojmiti sram kao sredstvo uočavanja i artikuliranja aktualnih društvenih borbi. Svrha projekta razviti je inovativan kulturni program kao i povezati stručnjake iz raznih područja kroz istraživačke rezidencije, javni edukacijski program (čitalačke grupe, predavanja, radionice) i javne prezentacije (izložbe).

UIII

LGBTQ Histories Revisited
Cilj projekta je propitivanje šutnje oko manje poznatih LGBTQ povijesti i njihovih refleksija kroz trenutni ‘status quo’ kada su u pitanju LGBTQ prava, kao i adresiranje sadašnjeg socio-političkog i kulturološkog diskursa, identifikacijskih procesa i javnog mnijenja. U svjetlu recentnih događanja u Hrvatskoj, ali i npr. Rusiji, ovaj projekt ima veliku međunarodnu težinu, jer očito postoji velika potreba za umrežavanjem i radom na tu temu. U tu je svrhu oformljena internacionalna institucionalna suradnja između College of Architecture Art and Planning (DAAP), University of Cincinnati, Postgraduate Programme in Curating at the Institute for Cultural Studies in the Arts ICS, ZHdK Zuerich; Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja(UIII)/Association for Interdisciplinary and Intercultural Research (AIIR), Zagreb i Center for Holocaust and Humanity Education, Cincinnati. Naknadno se pridružila i organizacija European Alternatives.

Siva zona

Slučaj Blato - ciklusi promjene / učiti iz krizne situacije
Slučaj Blato je multidisciplinarni istraživački projekt koji povezuje nekoliko zemalja, uvodeći novi tip participativnog modela umjetničke suradnje između eksperata, lokalnog stanovništva i dijaspore. Polazna točka suradnje osmišljena je kako bi se projekt dugoročno implementirao u lokalnu zajednicu Blata, koja je locus ponovljene ekonomske krize s početka dvadesetog stoljeća kada je peronospora poharala vinograde i uzrokovala masovnu emigraciju. Blato je u razdoblju socijalizma doživjelo intenzivni ekonomski rast kao jedno od najnapučenijih mjesta, odnosno najbrojnije selo u SFRJ. Godine 1925. Blato je bilo 6. po redu najnaseljenije mjesto u Dalmaciji s 1200 stanovnika, dok je u SFRJ najveće selo s 3.500 stanovnika. U posljednjih 20 godina mjesto je ponovo u demografskom padu i ekonomskoj krizi.

KUU UZGON

BELI ZEC - novomedijsko kazališni projekt
Ovaj projekt u osnovi želi pružiti mogućnost izvedbene realizacije specifičnog dramskog teksta koji u svojoj bazičnoj fabuli definira i same izvođače djela. Kako se predefinirani izvođači u svome osobnom izričaju koriste različitim disciplinama i poetikom izražavanja, to je za potrebe konačne realizacije projekta nužno provesti detaljne pripreme u vidu zajedničkih razvojnih radionica, da bi projekt u konačnici imao jasnu i jedinstvenu stilsku formu. Glavni dio projekta fokusiran je na dvije interdisciplinarne radionice koje bi se trebale održati u Ljubljani. Prva će biti održana u prostorima Miniteatra Ljubljana. U sklopu radionice planira se završiti dramaturgiju teksta s obzirom na broj uključenih umjetnika u projekt, definirati metodologiju rada, izraditi konačnu financijsku konstrukciju cijelog projekta i strategiju nastupa prema donatorima. Nakon završetka prve radionice u Ljubljani pristupit će se izradi prijedloga za vizualna i scenografska rješenja projekta, a navedeni rad će se odvijati u Splitu, u prostorima udruge. Druga radionica također u Ljubljani, KUD "France Prešeren", u sklopu koje će se revidirati predložena rješenja za vizualni identitet i scenografiju projekta te resursi s kojima partneri u projektu raspolažu, izradit će se glazbene skice projekta, napraviti prvi krug čitaćih proba i definirati zadaci pojedinih suradnika u odnosu na njihove obveze u drugim projektima. Nakon završetka druge radionice pristupit će se prezentaciji materijala deriviranih iz navedenih radionica u smislu lobiranja prema potencijalnim donatorima i festivalima izvedbenih umjetnosti te odabiru najadekvatnijeg prostora za premijerno izvođenje projekta. Korisnici projekta su suvremeni umjetnici sa područja Hrvatske i Slovenije, a konačni cilj projekta je realizacija novomedijsko - kazališnog projekta početkom 2015. godine.

Hrvatsko dizajnersko društvo

PLATFORMA BALKAN DESIGN
Projekt okuplja recentne aktere na regionalnoj dizajnerskoj sceni: Hrvatsko dizajnersko društvo (Dan D), Mikser (Mikser festival), Edno (Sofia Design Week) i Public room (Skopje Design Week) koji na godišnjoj osnovi organiziraju festivale i izložbe dizajna s ciljem identifikacije postojećeg stanja lokalne dizajnerske scene i njenih potencijala u kontekstu šire međunarodne scene. Cilj je projekta formalizirati već postojeću neformalnu metodologiju godišnjeg tematskog natječaja za mlade dizajnere i okupiti radove u jedinstvenoj putujućoj izložbi, te na taj način olakšati fluktuaciju autora i radova kroz jedinstvenu logističku infrastrukturu.

SF:ius

Spomenici u tranziciji - Razvijanje međunarodnog suradničkog projekta o spomenicima NOB-a
Uspostavljanje regionalne mreže suradnika sa svrhom osmišljavanja međunarodnog projekta. Međunarodni projekt zamišljen je kao komaparativno istraživanje stanja spomenika NOB-a u zemljama bivše Jugoslavije. Ciljevi projekta su sljedeći: jačanje i širenje partnerske mreže (uspostavljanje partnerskih odnosa s organizacijama ili pojedinicima iz zemalja bivše Jugoslavije); produbljivanje inicijalnog istraživanja ('Spomenici u tranziciji. Rušenje spomenika NOB-a u Hrvatskoj' 2011-2013); formiranje baze podataka o spomenicima NOB-a u regiji; uspostavljanje suradnje s arhivima, muzejima i bibliotekama na prostoru bivše Jugoslavije koji se bave temom i/li posjeduju dokumente relevantne za temu. Aktivnosti uključuju: komunikaciju s partnerima, dogovaranje sastanaka, širenje partnerske mreže; pripremu materijala za rad s partnerima; nastavak vlastitog istraživačkog rada; sastanke s partnerima u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Ljubljani; definiranje zajedničkih interesa i daljnjeg smjera istraživanja; evaluaciju rezultata partnerskih sastanaka; raspisivanje međunarodnog projekta s regionalnim partnerima; fundraising u suradnji s partnerskim organizacijama; apliciranje projekta na regionalne i međunarodne natječaje; evaluacija pripreme projekta i efektivnosti partnerske mreže.

Kulturtreger

Revija malih književnosti - Baltik
Cilj projekta je uspostaviti suradnju s književnim institucijama, udruženjima i samim književnicima u Estoniji kako bi se relizirao festival Revija malih književnosti 2015. godine. Projekt se sastoji od putovanja u Tallin gdje će se u suradnji s Estonian Literature Center organizirati sastanci s udruženjem pisaca, urednicima, književnicima i prevoditeljima kako bi se dogovorila konkretna suradnja za festival. S obzirom na nepostojanje bilo kakvih književnih veza između Hrvatske i Estonije (kod nas ne postoji katedra za estonski jezik, kulturno društvo pa čak niti ambasada) vrlo je važno ostvariti osobne kontakte s potencijalnim partnerima i donatorima projekta.

SO DO

Projekt suradnje s "El Sistema" Škotska i Švedska
U razvoju umjetničkog i društvenog programa „El Sistema“ koji provodi udruga SO DO, vrlo važan element je povezivanje, umrežavanje i suradnja s ostalim organizacijama u svijetu koje provode isti program. „El Sistema“ koristi simfonijski orkestar kao osnovu glazbene poduke s ciljem usvajanja društvenih vrijednosti i vještina, te podizanja razine kulturnog razvoja svih korisnika – od polaznika programa do čitave društvene zajednice. Program je započeo u Venezueli 1975. godine kao način spašavanja djece od siromaštva, a danas tamo djeluje preko 300 orkestara i zborova u koje je uključeno oko 400.000 djece i mladih. Ovaj program zbog svoje se umjetničke kvalitete kao i socijalne misije koju ostvaruje, ubrzano širi svijetom i do sada znamo preko 50 zemalja u kojima se uspješno provodi. Hrvatska je povezana s ostalim „Sistema“ programima kroz članstvo u „Sistema Europa“, koja ima 15-ak zemalja članica i usko surađuje s matičnim programom u Venezueli i ostalim zemljama gdje se provodi. Svrha udruživanja je pomaganje novijim i mlađim programima od strane iskusnijih. Tako je cilj našeg projekta uspostavljanje suradnje s najrazvijenijim „Sistema“ organizacijama u Velikoj Britaniji, u kojoj program djeluje već pet godina i Švedskoj u kojoj je organizacija sustava vrlo slična onome što želimo postići u Hrvatskoj. Prema našim planovima, prvi SO DO Centar u Lekeniku trebao bi sljedeće godine imati za sobom prvu godinu rada. Aktivnost će biti razmjena iskustava učenika i profesora sa stranim partnerima, koja bi u toj fazi našeg postojanja trebala biti vrlo značajna za budući razvoj ovog Centra, kao i ostalih koje planiramo otvarati u drugim dijelovima Hrvatske.

Kazalište Hotel Bulić

I'M A MISTAKE
Međunarodni suradnički projekt I'm a mistake vezan je uz suradnju Kazališta Hotel Bulić i kazališne kompanije Troubleyn iz Antwerpena čiji je utemeljitelj i umjetnički voditelj Jan Fabre. Namjera je da se u 2014. godini započne s pripremom projekta za koji već duže vrijeme postoji interes između organizacija, ali zbog obaveza umjetnika i produkcijskih razloga dosad nije mogao biti realiziran. Prema inicijalnoj ideji Jan Fabre, umjetnik i voditelj kompanije Troubleyn radit će sa Senkom Bulić prema vlastitom tekstu I'm a mistake. U prvoj fazi projekta koja bi se na zahtjev partnera trebala održati u Antwerpenu planiran je dolazak glumice Senke Bulić i asistenta produkcije Vedran Ćosića radi preliminirarnih dogovora u vezi suradnje.
Među aktivnostima koje se namjeravaju provesti u navedenom razdoblju su razgovori umjetnika o tekstu, razgovor o izboru umjetničkih suradnika, razgovor o modelima koprodukcije te utvrđivanje faza rada s terminima i mogućim lokacijama pripreme i izvedbi. Cilj je realizirati umjetničku suradnju u području suvremene umjetnosti s jednim od najvećih svjetskih suvremenih umjetnika. Korisnici projekta su umjetnici koji dobivaju priliku stvarati u novom, multidisciplinarnom umjetničkom okruženju i svi segmenti zainteresirane kulturne javnosti koje zanimaju teme performansa/predstava. Ističe se i osobita korist za obje sredine u kojima se planira izvođenje.

Udruga Delta

„DOKUNET - Mreža festivala dokumentarnog filma zemalja Jugoistočne Europe“
Cilj ovog projekta je poticanje i unapređenje suradnje između festivala dokumentarnog filma zemalja Jugoistočne Europe. Glavne pripremne aktivnosti projekta odnose se na online komunikaciju između partnera radi prikupljanja podataka relevantnih za definiranje strategije mreže i operativno i financijsko planiranje njezina rada, te održavanje sastanka svih partnera krajem kolovoza 2014. godine, na 12. Liburnia film festivalu u Ičićima. Glavne planirane aktivnosti mreže odnose se na razmjenu znanja i iskustava između članica, razmjenu programa, zajedničko osmišljavanje suradničkih projekata i prikupljanje sredstava. Direktni korisnici projekta su organizacije i produkcijski timovi filmskih festivala posvećenih dokumentarnom filmu u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Kosovu. Indirektni korisnici su producenti, autori i članovi ekipa dokumentarnih filmova snimljenih u regiji te sudionici programa na filmskim festivalima i publika.

SVETKOVINA

Suvremena komorna glazba Bugarska-Hrvatska
Ciljevi projekta su sljedeći: 1: motivirati studente glazbe da se bave i komornom glazbom; 2: naglasiti važnost komornog muziciranja kao opcije opstanka na tržištu rada suvremene glazbene produkcije i reprodukcije; 3. proširiti i izgraditi poznavanje suvremenog hrvatskog i bugarskog glazbenog stvaralaštva s naglaskom na komornu glazbu 4. uspostaviti nove kanale suradnje između suvremenika skladatelja i glazbenika izvođača 5. izgraditi publiku s pozitivnim odnosom prema suvremenom glazbenom stvaralaštvu. Aktivnosti: Projekt je bilateralan, a sastoji se od tri seminara, dvije radionice sa živućim skladateljima, tri koncerta i jednog foruma u Bugarskoj, te u Hrvatskoj. Projekt će istraživati i obraditi te predstaviti izbor iz recentne hrvatske umjetničke komorne glazbe kroz rad petero vrsnih glazbenih umjetnika: Dubravko Detoni, Sanda Majurec, Tamara Jurkić Sviben, Kristina Beck Kukavčić i Vlatka Peljhan s bugarskim i međunarodnim studentima glazbe na seminarima, zajedničkom nastupu i koncertu posvećenom hrvatskom suvremenom glazbenom stvaralaštvu u Bugarskoj. Rijetkost i inovativnost su na seminarima prisutni živući skladatelji Dubravko Detoni i Sanda Majurec– izvorni stvaratelji glazbe, koji će svoja djela i ideje djela podijeliti sa studentima, te u radu s njima izgraditi interpretaciju suvremenih glazbenih djela u skladu sa idejama autora. Hrvatska je suvremena glazba relativno slabo poznata u Bugarskoj, kao što je i bugarska suvremena glazba slabo poznata u Hrvatskoj, te vrlo rijetko izvođena, što je važno. Forum – rasprava o sadašnjosti, stvarnosti i budućnosti glazbene profesije, razmjena dobrih iskustava bit će važan za motiviranje studenata i njihovih punih potencijala. Hrvatsko i bugarsko suvremeno glazbeno umjetničko stvaralaštvo predstaviti će se i djeci dječjim koncertom.

Koreokroj

Hunting Lodge
Hunting Lodge je novoosnovani umjetnički kolektiv koji djeluje u polju suvremenog plesa. U njega je uključeno 8 članova iz raznih EU država: Amy Bell (UK), Loic Perla (FR/NL), Giorgia Nardin (IT), Tommaso Monza (IT), Rut Balbis (SP), Eva Maria Kupfer (SW), Marina Mascarell (SP/NL) i Irena Mikec (HR). Radi se o 8 mladih plesnih umjetnika koji su na početku svojih koreografskih karijera, okupljeni 2012. u okviru programa Choreoroam Europe. Taj je program ostvaren kroz partnerstvo EU plesnih i koreografskih centara te sufinanciran iz europskih kulturnih fondova. Spomenutih 8 autora su se upoznali tijekom šestomjesečnog trajanja tog projekta i ostvarili izrazito plodonosnu suradnju te se prepoznali kao dobri sugovornici i suradnici. Odlučili su nastaviti započeti dijalog i pronaći nove načine za nastavak i razvitak suradnje. Za vrijeme trajanja Londonske rezidencije Choreoroama u studenom 2012. definiraju ideju o umjetničkom kolektivu koji nazivaju Hunting Lodge. Prvu rezidenciju novonastalog kolektiva planiraju i ostvaruju u ljeto 2013. u poznatoj plesnoj instituciji The Place u Londonu, kroz njihov rezidencijalni projekt nazvan Choreodrome. Ideja ove suradnje je nastaviti niz susreta u različitim zemljama, pri koreografskim centrima koji su voljni podržati ovu inicijativu. Koreografska osmorka Hunting Lodgea tijekom rezidencija planira otvarati diskusije o aktualnoj problematici mladih autora diljem Europe, produkcijskim potrebama, teškoćama i mogućim rješenjima, dijeljenju kontakata i informacija. Na praktičnoj razini događa se i dijeljenje te isprobavanje alata svakodnevne umjetničke prakse, načini reprezentacije, rad na vidljivosti individualnog umjetničkog rada, otvaranja mogućnosti novih suradnji te poticanje mobilnosti i razmjena na području suvremenog plesa.

VRUM

FRESH TRACKS EUROPE
Grupa umjetničkih organizacija (VRUM, Plesni Centar TALA, Prostor Plus Rijeka, 4 sobe, Centar za pokret Split i Dječje kazalište Dubrava) okupila se uz umjetničku organizaciju VRUM kako bi pripremila ulazak te grupe organizacija u velik i značajan europski projekt pod nazivom FRESH TRACKS EUROPE network (www.freshtracks-europe.com) te petogodišnji europski projekt pod nazivom "New generation: new audience identities". Mreža FTE posvećena je radu u polju suvremenog plesa za djecu i mlade na području čitave Europe i okuplja sve vodeće organizacije, institucije, producentske kuće, plesne kompanije i festivale koje se bave upravo suvremenim plesom za mladu publiku. Da bi ovo novopokrenuto partnerstvo i uključivanje u zahtjevan europski projekt dovelo do optimalnih rezultata neophodno je u pripremnoj fazi analizirati stanje, prepoznati stvarne potrebe partnera i šire umjetničke zajednice, te djece i mladih koji su u centru samog promišljanja (kao publika, ali i kao umjetnici sami), a također i prepoznati vlastitu poziciju i kontekst u odnosu na Evropu. Tijekom pripremnih sastanaka postavljat ćemo cjelokupan okvir suradnje, izraditi strateške planove, konzultirati se sa europskim partnerima, umjetničkom zajednicom, stručnjacima, odgajateljima, roditeljima i, naravno, s djecom. Dodatno se planiramo konzultirati i s hrvatskom mrežom ASSITEJ. Kako bi se usuglasile ideje, potrebe, i razradio koncept, te definirale aktivnosti za sljedeće 3-4 godine plan je raditi u nekoliko hrvatskih gradova radi boljeg upoznavanja stvarnog stanja na lokalima, te otputovati i sudjelovati na sastancima sa svim europskim partnerima. Na taj način projekt će biti dobro pripremljen, te se očekuje uspješna suradnja i odlični rezultati projekta u provedbi.

Odeon

Zagrebački festival suvremene zborske glazbe
Zagrebački festival suvremene zborske glazbe (u daljnjem tekstu: Festival) je novoutemeljeni međunarodni bijenalski glazbeni festival čije će se prvo izdanje održati od 25.-27. travnja 2014. godine u Zagrebu. Festival je usmjeren isključivo na suvremenu zborsku glazbu. Na festivalu će nastupiti 5 domaćih i dva strana zbora - specijalisti za zborsku glazbu 20. i 21. stoljeća. To su: Vokalni ansambl Antiphonus (dirigent Tomislav Fačini); Djevojački zbor "Zvjezdice" (d. Zdravko Šljivac); Zagrebački dječaci (d. Jasenka Ostojić); Capella Odak (d. Jasenka Ostojić); Capella Zinka (d. Jasenka Ostojić); Ars Nova Vocal Ensemble (Mađarska) (d. Katalin Kiss); Szabad Hangok Vocal Ensemble (Mađarska) (d. Laura Antal). Tijekom tri dana održat će se šest koncerata, edukativne radionice i predavanja na temu suvremene zborske glazbe (u suradnji s Muzičkom akademijom u Zagrebu). Festival je jedinstven na domaćoj glazbenoj sceni jer sustavno promovira suvremeno zborsko pjevanje i suvremeno zborsko stvaralaštvo. Uz neupitnu umjetničku vrijednost, ciljevi ovog festivala su predstavljanje i izvođenje suvremene zborske glazbe koja je na domaćim koncertnim repertoarima zastupljena tek povremeno ili prigodom neke važnije obljetnice. Cilj festivala je i unaprjeđivanje kulturne ponude glavnog grada Hrvatske, privlačenje domaće publike, ali i sve većeg broja stranih turista, nudeći im vrhunske glazbene priredbe. Na programu će biti zastupljena kanonska djela stranih skladatelja (G.Ligeti, I.Xenakis, B.Bartok, G.Orban, G.Selmeczi, J.Vajda i drugi, G.Wirth, ...), hrvatskih skladatelja starije generacije (D.Kempf, M.Kelemen, S.Horvat, Ž.Brkanović, ...), kao i djela srednje i mlađe generacije (I.Skender, S.Dedić, I.Josipović, V. Nježić, T. Uhlik i drugi).

Univerzalni Istr. Institut UR

Science Underground
Science Underground je budući međunarodni festival alternativne kulture znanosti. Koncipiran je kao međunarodni festival, koji bi se održavao jednom godišnje u Hrvatskoj ili ostalim zemljama Jugoistočne Europe. UR Institut bit će koordinator platforme. Festival će se sastojati od nekoliko komponenti; kongresa na određenu temu te predavanja i radionica otvorenih za javnost i znanstveno/umjetničke izložbe. Predavači i izlagači će biti iz inozemstva, a teme iz područja alternativne kulture znanosti; poput DIY (uradi-sam) znanosti, biohakiranja, BioArta, transhumanizma itd. Aktivnosti koje će se provesti u okviru ovog projekta uključuju putovanja u mjesta boravka partnera radi koordinacije i razrade projekta s partnerima ili dovođenje istih u Hrvatsku radi navedenih planiranja. Također uključuje kupovinu osnovne informatičke opreme za koordinaciju projekta s partnerima putem interneta, te pronalaženje novih potencijalnih partnera i suradnika iz područja Jugoistočne Europe. Projekt je trenutno u povojima, zahtjeva dodatnu pripremu i sredstva za realizaciju.

KUD Pregrada

"Različitosti obogaćuju umjetnost"
Opći cilj projekta „Različitosti obogaćuju umjetnost“ je doprinos stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta u pripremi novog projekta KUD – a Pregrada, povezivanjem s drugim međunarodnim umjetničkim društvom De Trossen Los iz Nizozemske.
Posebni ciljevi su: potaknuti suradnju; poboljšati informiranost o umjetničkoj baštini partnerskih zemalja kroz pripremu novog međunarodnog projekta; promovirati vidljivost suvremene umjetnosti kroz povećanje kulturno umjetničkih događaja; podići svijest o važnosti razmjene iskustava; upoznati različitosti suvremene umjetnosti; ostvarenje uspješne suradnje koja će kroz provedene aktivnosti dati očekivane rezultate i zadovoljiti ciljeve projekta. Aktivnosti uključuju: pripremne posjete u svrhu upoznavanja programa i dogovori o suradnji; zajednička izrada projektne ideje; izrada posebnog materijala s prijevodom; osmišljavanje aktivnosti i plana provedbe; dogovorene uloge partnera; postavljen cjelokupni okvir suradnje; izrađen terminski plan s provodiocima aktivnosti; definiran budžet projekta; provođenje evaluacije projekta; izvješćivanje i provođenje svih ugovornih obveza dionika. Direktni korisnici su: članovi kulturno-umjetničkog društva Pregrada i članovi umjetničkog društva De Trossen Los iz Twella, starosti od 13 do 85 godina, uz podjednaku zastupljenost muškaraca i žena. Program „Različitosti obogaćuju umjetnost“ direktno obuhvaća 70 sudionika, provoditelje projekta, te njihove prijatelje i poznanike. Indirektni korisnici su svi koji su kroz vidljivost projekta pokazali zainteresiranost za teme projekta, prvenstveno lokalna zajednica, korisnici medija, stručna javnost i zainteresirani pojedinci.

Teatro VeRRdi

Teatro VeRRdi/TRAFO 2014
Ciljevi Teatra VeRRdi su umjetničko stvaranje u području izvedbenih umjetnosti i kroz to djelovanje; utjecanje na kvalitetu kulturnog i socijalnog života zajednice. Teatro VeRRdi angažira umjetnike (i ne samo umjetnike) različitih iskustava, različitih nacionalnosti i različitih generacija u istraživanju umjetničkih praksi da: priliku i potencijal kao i krizu i izazove s kojima smo suočeni u neprestanoj mjeni osobne, socijalne i globalne dinamike vremena u kojem živimo oblikuje u umjetničko stvaranje. Kroz umjetničke produkcije, istraživački rad, seminare i trening razvija se kod pojedinaca samoinicijativa, upravljačke sposobnosti kao i osjećaj za dinamiku grupe i grupni rad. Za identifikaciju relevantnih tema kako za lokalnu tako i za globalnu zajednicu, u skupljanju znanja i izvora iz raznih perspektiva koristi se međugeneracijska i međunarodna razmjena. Korisnici našeg rada su umjetnici, participanti seminara, publika i lokalna zajednica.

KNJIGA U CENTRU

KNJIGE U CIPELAMA
KNJIGE U CIPELAMA međunarodni je umjetnički projekt u kojem pisci i ilustratori iz različitih zemalja zajedno nastupaju po školama, kafićima, parkovima, knjižnicama u gradovima diljem Europe. U dosadašnjoj, eksperimentalnoj fazi projekta, organizirana su pojedina književna događanja i likovne radionice u Beču, Sarajevu i u više gradova u Hrvatskoj (Belišće, Bjelovar, Krapina, Karlovac, Zagreb, Labin). Cilj je ovog projekta povezivanje Knjige u centru s pojedincima, udrugama i društvima izvan Hrvatske, kako bi ih uputila u organizaciju manifestacija koje će se održavati u njihovoj državi (dosad je isključivo KUC organizirao sva zbivanja u svim državama). Pripremom međunarodnog projekta KNJIGE U CIPELAMA 2014. oganizatori iz KUC-a, kao pokretači ovoga međunarodnog projekta, objasnili bi svojim kolegama iz drugih država na što je potrebno staviti naglasak kada je organizacija i realizacija ovoga projekta u pitanju. Proširivanjem organizacijske strukture, projekt bi se omasovio te bi na taj način postao jedna od najjačih umjetničkih manifestacija (koja bi se održavala tijekom cijele godine) u čitavoj regiji. Ciljevi međunarodnog umjetničkog projekta su: spojiti umjetnike iz različitih zemalja na jednom velikom cjelogodišnjem umjetničkom projektu; doći u kontakt sa širokom (osobito dječjom) publikom diljem Europe. Aktivnosti koje obuhvaća ovaj projekt su: knjževni susreti, književne i likovne tribine, izložbe, književne i likovne radionice, pripovjedno kazalište, druženja umjetnika, duženja umjetnika i publike. Korisnici: u prvoj fazi najveći je naglasak na djeci i mladima kao širokoj publici, dok bi u dugoj fazi, cijeli program u jednakoj mjeri bio posvećen i odraslima.

Domino

Rodni identiteti u LGBT zajednici
Anormativna pojavnost koja se sastoji od stila oblačenja, gestikulacije, intonacije rezultira društvenim sankcijama. Zločin iz mržnje, bulling, vrijeđanje i različiti oblici diskriminacije spram LGBT osoba najčešće su potaknuti rodnim izražavanjem koje, za razliku od spolne orijentacije ima vidljiva obilježja.
Unutar LGBT zajednice varijacije rodnih identiteta i različitih oblika rodnog izražavanja naročito su brojne, no svejedno znaju biti označene „anormativnim“ čak i unutar te demografske skupine. Ovaj projekt za cilj ima istražiti širinu spektra LGBT rodnih identiteta, ispitati stavove o polovima rodnog identiteta (feminiteta i maskuliniteta), učiniti vidljivim problem diskriminacije po osnovi rodnog izražavanja i djelovati osnažujuće za pripadnike LGBT zajednice po pitanju rodnog izričaja i identiteta. Tome se namjerava pristupiti provođenjem istraživanja, prikupljanjem osobnih priča, stručnom analizom podataka i prezentacijama s radionicama na kojima će se progovoriti o ovim temama. Na osnovu ovih provedenih aktivnosti, nastat će osnova za izložbe (Sarajevo i Zagreb) te niz afirmativnih videoklipova o rodnim identitetima koji se mogu plasirati online i time doseći veći broj korisnika.
Queer Zagreb i Sarajevski otvoreni centar, s obzirom na internetske medijske projekte organizacija (Queer.hr i LGBT-prava.ba) imaju najveći mogući doseg do pripadnika LGBT zajednice u regiji, čime je opravdana njihova suradnja na ovom projektu.

F.R.E.E. D.A.N.C.E.

Hidden River & Invisible Project
Hidden River & Invisible Project su festivalski karlovački projekti nastali tijekom rezidencijalnih programa u gradu Karlovcu te je riječ o prvom projektu takvog tipa u Karlovcu koji je zamišljen na način da u njemu osim plesnih umjetnika i suradnika iz RH i inozemstva sudjeluju i karlovački plesači i glazbenici. Aktivnosti koje će se provoditi uključuju istrazivanja, probe i rezidenciju.

ARTIZANA

Eksperimentalni film i video art u duhu revolucije
Dugo su u Vojvodini čekali organizirana gostovanja hrvatskih filmaša kao i projekcije filmova nakon kojih se može porazgovarati s autorima ili relevantnim stručnjacima. Vođen tom idejom prije tri godine pokrenut je Ciklus hrvatskog filma u Vojvodini kako bi na najbolji mogući način upoznali tamošnju publiku s bogatom filmskom baštinom hrvatske kinematografije i recentnim filmskim ostvarenjima s ove strane granice. Četvrtu godinu za redom održat će se Ciklus hrvatskog filma u Vojvodini koji je postao već tradicionalan događaj i manifestacija u okvirima suvremene umjetnosti, jer predstavlja promociju hrvatskog suvremenog filma i umjetnosti u Vojvodini i Srbiji u okviru programa međunarodne suradnje. Hrvatski nacionalni korpus u Vojvodini je vrlo velik i svaki put se s velikim zanimanjem na ove programe odazovu sve generacije ne samo Hrvata, nego i drugih pripadnika nacionalnih zajednica i manjina koje žive u Vojvodini (osobito Mađara i Srba). Oni redovito dolaze na projekcije hrvatskih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i animiranih filmova, sudjeluju u razgovorima i susretima s autorima i tako postaju publika bez koje nema valorizacije i vrednovanja hrvatske kulture i međunarodne suradnje. Tako bi se predloženi program mogao posvetiti određenoj temi. Pod naslovom "Eksperimentalni film i video art u duhu revolucije" tematski će predstavljati program s naglaskom na eksperimentalnom filmu i video art stvaralaštvu autora koji su obilježili epohu u duhu revolucije kao npr. Tomislav Gotovac (rođen u Somboru) i Ladislav Galeta (djetinjstvo proveo u mjestu Oromu pokraj Subotice).

SINTOMENT

Slikarica iz Dravske ulice
Konačan cilj projekta je snimanje i prezentacija dugometražnog dokumentarnog filma o Jasni Kozar, slovenskoj slikarici iz Maribora. Aktivnosti su: 1. međunarodna suradnja između Sintomenta, relativno mlade udruge (5 godina) s iskusnijim i etabliranim partnerom kao što je KID Kibla, te zajedničko apliciranje za sufinanciranjem na međunarodnim natječajima. 2. Provedba projekta koja uključuje gradove Maribor i Zagreb. Predviđeno snimanje filma je u Mariboru, točnije u galeriji 3X u Dravskoj ulici, dok je postprodukcija odnosno montaža predviđena u Zagrebu. Premijere gotovog filma su planirane u Zagrebu i Mariboru. 3. Uključivanje i razmjena iskustva na specifičnoj suradnji mladih filmskih umjetnika iz Hrvatske i Slovenije. U prvoj fazi rada na projektu korisnici su članice udruge Sintoment i partnerska organizacija KID Kibla.U drugoj fazi već oformljena filmska ekipa, građani grada Maribora (predviđeno snimanje je na ulicama grada), svi sudionici pri snimanju filma. Dok su krajnji korisnici gledatelji koji se kroz prikazivanje filma o Jasni Kozar upoznaju s iskustvima nezavisne kulturne djelatnice u susjednoj državi koja je unatoč brojnim preprekama uspjela otvoriti vlastitu galeriju i dugi niz godina ustrajati na vlastitom slikarskom radu kao i pripadnosti nezavisnoj mariborskoj likovnoj sceni.

Hrvatsko irska kult. udruga

IBERO MUSICA
Projekt IBEROMUSICA zamišljen je kao novi projekt koji bi obogatio ponudu Grada Zagreba orijentiranu prema turistima te građanima i prolaznicima. Projekt ima turističku i kulturno-edukativnu smjernicu što znači da je namijenjen turistima i približavanju kulture Ibero zemalja građanima Zagreba te educiranje građana u području plesa i tradicionalnih običaja i vrijednosti pojedinih zemalja. Ciljevi projekta su omogućiti turistima i građanima zabavu u centru grada te educirati građane grada Zagreba u vidu upoznavanja novih kultura i običaja, razvijanje prijateljskog odnosa hrvatskih građana naspram kulturi ibero zemalja, usavršavanje i snalaženje građana na području Hrvatske i zemalja latinskog govornog područja, podizanje razine svijesti o vrijednostima hrvatske i ibero kulturne baštine te upoznavanje i prihvaćenje kulturoloških razlika. Projekt je zamišljen tako da svaka večer donosi iskustva/prezentacije kulture i običaja s područja jedne države i educira domaće posjetitelje o kulturi, običajima i vrijednostima pojedinih latino-američkih zemalja. Prigodno pokazujući kulturnu baštinu zemalja Latinskog govornog područja, uz predstavnike pojedine zajednice koji bi educirali zainteresirane posjetitelje o običajima pojedine zemlje, događaj bi se sastojao od nastupa plesne skupine i benda te završio laganom odjavom uz latino muziku. Očekuje se oko 150 izravnih, 10000 neizravnih korisnika, te 80 volontera. Provedba projekta je zamišljena u ljetnim mjesecima ( lipanj) jednom tjednom budući da je u tim razdobljima zabilježena velika koncentracija turista.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type