Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Rezultati

Zaklada "Kultura nova" je 2. prosinca 2014. objavila rezultate javnih poziva raspisanih u okviru Programa podrške 2014, kao i popis suradničkih platformi s kojima Zaklada dugoročno surađuje u okviru svoga operativnoga djelovanja.

JAVNI POZIVI U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE 2014

Upravni odbor Zaklade "Kultura nova" prihvatio je Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2014, koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava te tako odobrio dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 6.301.099,24 kn za provedbu 95 projekata/programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji će biti realizirani tijekom 2015. godine.

Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2014 pristigle su sveukupno 272 prijave. Ukupno su 254 prijave zadovoljile formalne uvjete te su upućene na procjenjivanje na temelju kriterija za dodjelu sredstava imenovanom nezavisnom stručnom tijelu - Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava, čija će imena članova, kao što je i navedeno u Vodiču za prijavu, biti objavljena 30. prosinca 2014. godine, nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava. Sveukupno je odobreno 95 projekata/programa, što čini 37% od ukupnog broja prijava koje je procjenjivalo Povjerenstvo, odnosno 35% od ukupnog broja prijava koje su pristigle na sve javne pozive u okviru Programa podrške 2014.

U skladu s člankom 11., stavkom 2. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" članovi Povjerenstva su na temelju kriterija za dodjelu sredstava, propisanih u Vodiču za prijavu, procijenili kvalitetu prijava. Povjerenstvo je kvalitetu prijava procjenjivalo na temelju kriterija u skupini Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa i u skupini Kriteriji kvalitete. U programskom području 1, kategorijama a1 i a2, Povjerenstvo je u skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa prilikom procjenjivanja usklađenosti projekata/programa s programskim područjem i kategorijom u kojima su prijavljeni, sve prijave kod kojih su domaća umjetnička produkcija i/ili distribucija umjetničkih radova, djela i projekata bili zastupljeni u projektu/programu uz edukacijsku, medijsku i druge tipove djelatnosti procijenilo prihvatljivim te su i te prijave ocijenjene na temelju kriterija kvalitete. 

Broj podrški i iznosi su po programskim područjima i kategorijama raspoređeni na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 5.269.493,69 kn za 62 projekta/programa koje provode 62 organizacije

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn - 502.312,81 kn za 12 projekata/programa koje provodi 12 organizacija

a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn - 2.462.398,35 kn za 24 projekta/programa koje provode 24 organizacije

b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn - 189.996,80 kn za 5 projekata/programa koje provodi 5 organizacija  

b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn - 2.114.785,73 kn za 21 projekt/program koje provodi 21 organizacija 

Višegodišnja podrška

Upravni odbor je, u Programskom području 1, kategorijama a2 i b2, donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od 3 godine za provedbu 8 projekata/programa.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa - 450.605,55 kn za 27 projekta koje provode 23 organizacije

a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn - 252.361,55 kn za 13 projekata koje provodi 13 organizacija

b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn - 104.800,00 za 7 projekata koje provodi 7 organizacija

c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn - 93.444,00 kn za 7 projekata koje provodi 7 organizacija

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 346.000,00 kn za 4 suradničke platforme u kojima sudjeluju 24 organizacije

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn – 112.000,00 kn za jednu suradničku platformu u kojoj sudjeluje 7 organizacija

b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn – 234.000,00 kn za 3 suradničke platforme u kojima sudjeluje 17 organizacija

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi - 235.000,00 kn za 2 suradničke platforme u kojima sudjeluje 10 organizacija

DUGOROČNA SURADNJA SA SURADNIČKIM PLATFORMAMA

Upravni odbor je također donio odluku o uspostavljanju i nastavku dugoročne suradnje s 10  suradničkih platformi u iznosu od 1.357.000,00 kn, na rok do najviše dvije godine. Također je donio odluku o bespovratnim sredstvima u iznosu od 320.000,00 kn u 2015. godini za 3 suradničke platforme, s kojima je 2013. godine uspostavljena dugoročna suradnja na rok od dvije godine. 

ISPRAVAK ODOBRENIH IZNOSA
    
Upravni odbor je 19. prosinca 2014. usvojio odluku kojom se potvrđuje povećanje odobrenog iznosa podrške za dva projekta u Programskom području 1, kategoriji a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn kojima je zbog tehničkih problema prilikom izračuna iznosa financijske podrške, a na temelju ukupnog zbroja bodova koje su prijave ostvarile, odobreno 80%, umjesto 90% traženih sredstva što je propisano u Vodiču za prijavu na Program podrške 2014 u Tablici 3, na str. 17. S tim u skladu ukupno je odobren iznos od 8,001,095.04 kn bespovratnih sredstava za Program podrške 2014, odnosno 6,324,095.04 kn za javne pozive raspisane u okviru Programe podrške 2014. 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type