Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2a

Studio Pangolin

Žene Minorne Spekulacije

Umjetničko istraživanje bavi se poimanjem povijesti, odnosno prapovijesti i objektima koji se smatraju dokazima o postojanju te pra-povijesti. Kao i recentna autoričina istraživanja, i ovo se bavi na indirektan način recentnom prošlošću, odnosno prikazom povijesti te ratnom i poslije ratnom retorikom na područjima bivše Jugoslavije te problemima iskaza, dokaza i traga. Kao okosnica istraživanja u ovom slučaju figurira Neolitik i Eneolitik u Podunavlju. Neposredan objekt istraživanja je Vučedolska kultura, a posredno i susjedne kulture, kulture Vinča, Badena, Cucuten. Namjera istraživanja je povezati u spekulativnoj formi materijalne ostatke kao dokazni materijal, isprepletene biografije arheologa, njihovih objekata i subjekata istraživanja (ženske figurice, sazviježđa, astralni kalendari, vampiri, posude, muzika) koji se pojavljuju unutar vremenskog razmaka od 5000 godina na istoj lokaciji. Istraživanje vibrira između historiografije, objektne analize, vremeplova, znanstvene fantastike i spekulativne fikcije. Kao jedna od novijih metodologija eksperimentalne arheologije pojavila se arheoakustika koja kao najmanje egzaktna od mogućih metoda autoricu posebno inspirira te će u suradnji sa stručnjacima iz tog područja eksperimentirati s auditivnim rekonstrukcijama zvučne kulise prapovijest, povijesti i budućnosti.

VRUM umjetnička organizacija

THE KILLER IN ME IS THE KILLER IN YOU, MY LOVE

Istraživački, estetski i po metodologiji rada zadržava se osnovni princip interdisciplinarnosti, pa se tako osim s plesačima i glumcima, razvija suradnja s glazbenicima, video-umjetnicima, dramaturzima i stručnjacima za kazalište za mladu publiku iz inozemstva, koji se u istraživanju pridružuju kao gosti, te samim mladima. Istraživanje stavlja spotlight na zapušten okoliš bivšeg varaždinskog Dravskog kupališta i eko-sistema rijeke Drave te se kroz umjetničko istraživanje spajaju te dvije naizgled teško spojive smjernice interesa. "The killer in me is the killer in you my love" dramski je tekst mladog švicarskog dramatičara A. Beyelera koji u istraživanju služi kao početni referentni tekstualni predložak. Istraživanje obuhvaća dva istraživačko-umjetnička sessiona koji uključuju intervjue, razgovore, sastanke, izlaske na "teren". Tijekom faze istraživanja sve aktivnosti bit će dokumentirane pisanim materijalom, fotografijom i videom te tonskim zapisima. Paralelno će se za srednjoškolce i studente otvaraju mogućnosti za dodatno uključivanje u samo istraživanje. Sessioni se planiraju u Varaždinu, Zagrebu i Čakovcu.

Multidisciplinarni autorski projekti i akcije - MAPA

Kolektivni stranac

Kolektivni stranac je sociološki pojam koji predstavlja mali broj pripadnika druge religije, rase, nacije ili spolne pripadnosti. Osjećanje "nepotpunosti" koje budi u većinskom stanovništvu povlači paroksizam nasilja nad njima. Pri tome je manjina samo simptom, a pravi problem leži u razlikama koje se predočavaju u društvenom okruženju, često manipulacijom stereotipa. Elaboracija umjetničke ideje fokusirana je na istraživanje, osmišljavanje i pripremu projekta koji se bavi pitanjem kolektivnog stranca u Zagrebu i Hrvatskoj povezano s recentnim primjerima vani. Kako smo dio migracijskih putova i iz Hrvatske i na teritorij Hrvatske, pogodni smo za istraživanje obje situacije: (a) Odlazak Hrvata/ica radi traženja posla u inozemstvo (primjer žena srednjih godina koje odlaze iz Istre i Slavonije u Italiju skrbiti za stare i nemoćne; odlazak mladih iz zemalja bivšeg istočnog bloka, promatrajući i primjere zemalja u koje se mladi vraćaju nakon neuspjeha na zapadno-europskom tržištu rada); (b) Dolazak stranih radnika kod nas, primjeri radnika iz Bosne koji rade na gradilištima, i rastuće negodovanje domicilnog stanovništva zbog mogućnosti dolaska većeg broja stranih radnika. Razvoj umjetničke ideje obuhvatit će sljedeće aktivnosti: teorijsko istraživanje na osnovu recentne literature i direktne suradnje sa stručnjacima referentnih područja istraživanja; terenski rad koji će obuhvatiti razgovore s pojedincima koji imaju iskustvo rada u inozemstvu ili zapošljavanju stranih radnika kod nas; praćenje i analizu zakonskih regulativa, kao i analizu retorike i vizualizacije kampanja političkih stranaka i eksperimentiranje u procesu razvoja nove metodologije i komunikacijskih formi aktiviranja publike na temu istraživanja.

Radio Kanzas

Alternativni arhiv izvedbenih umjetnosti

Umjetničko istraživanje je usmjereno prema alternativnim modusima arhivacije i dokumentacije djela izvedbenih umjetnosti. Istražuju se i predlažu načini na koje rasplinuti granicu između završenog djela i njegove dokumentacije i umjesto video snimke koja pokušava reproducirati kazališno iskustvo stvoriti novo iskustvo preformulacijom kazališne predstave u drugi medij, a istraživanje je usmjereno i prema ispitivanju mogućnosti stvaranja open source alatke (toolboxa). Tri su faze istraživanja s tri različita naglaska. Prva je teorijsko istraživanje povijesne i suvremene misli o problematici dokumentacije. Druga faza sastoji se od dva istraživačka posjeta dvama potpuno različitim muzejima izvedbenih umjetnosti u svrhu proučavanja povijesno i konceptualno potpuno različitih oblika dokumentacije i arhiviranja. Treća faza je iskušavanje razvijenih alternativnih metoda dokumentacije u procesu radioničkog tipa s velikim brojem izvedbenih umjetnika na rezidencijalnom boravku na Performing arts forumu u Francuskoj.

"Bezimeno autorsko društvo"

Post-hoc koreografija

Istraživački projekt "Post-hoc koreografija" usmjeren je ka elaboraciji, usustavljenju i razvoju poetičkih pretpostavki i metodologije za rad koreografa BADco. na seriji novih predstava i edukacijskih projekata. BADco. se već neko vrijeme nalazi na stupnju umjetničkog razvoja koji je popraćen intenzivnom vanjskom teorijskom refleksijom specifičnosti dramaturškog mišljenja, upotrebe tehnologije i kolaborativnih praksi koje karakteriziraju predstave skupine. Međutim, u posljednje vrijeme nekoliko autora ukazuju na vrlo specifičan koreografski pristup koji razlikuje BADco. od ostatka međunarodne scene, a koji se mogu sažeti u kategorijama poput denaturalizacije plesačkog tijela, montažnog pristupa tijelu i koreografiji, interesa za političko nesvjesno u povijesnim estetikama plesa, za koreografsko nesvjesno u društvenim modusima raspoređivanja tijela u prostoru te potrazi za "stranim logikama" koreografske kompozicije. Ključna točka diferencijacije BADco. u odnosu na međunarodni kontekst u kojem djeluje jest u fokusu na poetike koreografije, a ne na prakse, bilo da je riječ o tjelesnim, koreografskim ili socijalnim. U tom istraživanju interes nije vezan niti za reinterpretaciju autorskih intencija niti za proizvodnju značenja nego za operativni aspekt koreografije u kojem su ključni parametri identifikacija aktera uključenih u operaciju, mobilizacijskih procedura gledanja tijela kao proces reorganizacije tijela, translativne jedinice, instrumentalizacija tijela itd. Istraživanje će se provesti kroz laboratorijski rad s plesačima, konzultacije s međunarodnim stručnjacima, proučavanje relevantne literature i pisanu refleksiju.

Eurokaz Festival

Vještice i sinovi

Na primjeru slučaja Vještica iz Rija, medijskog progona pet hrvatskih intelektualki iz ranih devedesetih, koje se nazivalo "disidentskim zvjezdicama" i optuživalo da u svijet šalju iskrivljenu sliku o Hrvatskoj, umjetnica Sanja Iveković želi upozoriti na amneziju u našem post-post-postmodernom doživljaju socijalno-političke zbilje te nastaviti s kritikom etatističke dominacije nad pojedincem (posebice ženama) i satirom nesvjesne snishodljivosti akademske, tek karijerno osviještene inteligencije. Poigravajući se konvencijama dokumentarizma, jukstaponirajući im reprezentacijske, performativne kazališne postupke i ekskurse novih radikalnih teza o srednjovjekovnim progonima vještica, ova će eminentna hrvatska konceptualna umjetnica, dati sasvim osobno, ali scenski sažeto viđenje jednog barbarskog zbivanja koje, izgleda, još nije zahvatilo svoje sramotne konzekvence. Autorica i stručne suradnice istraživanje će provoditi u 3 segmenta: 1. izbor dokumentarnog i sekundarnog materijala vezanog uz temu projekta; 2. rezidencija akterica slučaja, intervjui i konzultacije; 3. javni "lecture-preformance" sa sudionicama istraživanja i aktericama uz facilitaciju autorice.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja

res urbanae

Projekt res urbanae - Izvještaj o radu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) eksperiment je hibridizacije kulturno-antropološke, kvalitativne metodologije s istraživačkim alatima suvremenih umjetničkih praksi, tematski usmjeren na pitanje državne imovine kao kategorije od općeg, javnog interesa. DUUDI je središnje koordinacijsko tijelo za raspolaganje i upravljanje državnom imovinom. Temeljni plan upravljanja državnim tvrtkama i nekretninama njihova je funkcionalizacija, odnosno prodaja strateški nebitnih. Predstojnik DUUDI-ja od 31.03.2014. upravlja s ukupno 4326 nekretnina (od toga s 1065 poslovnih prostora, 3245 stanova, 8 rezidencijalnih objekata i 8 diplomatsko-konzularnih objekata). Vrijednost ukupne imovine Države procjenjuje se na 31 milijardu eura – po vrijednosti imovine – Država je peta u svijetu iako je realan ekonomski učinak upravljanja tom vrijednošću potpuno minoran, a prava privatizacija tek slijedi. Mogu li se državna zemljišta i nekretnine (nekadašnje društveno vlasništvo) promišljati kao opće dobro (commons) i postoje li strukturalno dizajnirani kanali kojima građani mogu utjecati na strategije upravljanja državnom imovinom? Formati javnih natječaja, razgledavanja državnih prostora za potencijalne zakupce, internetske javne rasprave, termini konzultacija s građanima, dakle formati deklarativne demokratičnosti sustava, istraživanjem se analiziraju, očuđuju i koriste kao okviri terenskog rada u javnom prostoru (poput institucionalnog dérive-a). Terensko istraživanje bilježi se audio-vizualnim sredstvima, a dokumentacija služi kao osnova za naknadni “izvještaj” u formi multimedijske izložbe i popratne publikacije. Građanska, umjetnička i istraživačka participacija rekonceptualiziraju se kao dio istog procesa.

Udruga, 90 60 90

Mental Traffic (radni naslov), Ivana Franke

Mental Traffic problematizira vizualno iskustvo slika koje nastaju u našoj glavi uslijed izloženosti stroboskopskom svjetlu različitih frekvencija zatvorenih očiju. Nastale slike nemaju uporište u izvanjskoj stvarnosti, njih se doživljava kao halucinacije. Istražuje se i analizara taj fenomen halucinacija te razlozi njihovih pojavljivanja u mozgu u suradnji s neuroznanstvenicima teoretskim i eksperimentalnim metodama. Za Mental Traffic Ivana Franke je u srpnju 2014. u suradnji s odjelom za epilepsiju bolnice Evangelishe Krankenhaus u Berlinu bila izložena stoboskopskom svjetlu različitih frekvencija Intermittent Photic Stimulatora te je kortikalna aktivnost njenog mozga snimljena pomoću Video EEG-a (elektro-encefalogram). Sljedeća faza istraživanja uključuje suradnju s neuroznanstvenicima na analizi EEG-a, izboru podataka te suradnji s ekspertom iz područja vizualizacije podataka pri transformiranju EEG podataka. Nadalje, bit će razvijena eksperimentalna konstrukcija sastavljena od LED rasvjete te kompjuterski program za njihovo pokretanje pomoću izabranih podataka snimljenih EEG-om, kao model i početak eksperimentalne faze umjetnice za razvoj umjetničke instalacije.

Film-protufilm umjetnička organizacija

Serije za invizibilno kino - Razbojnice

Serije za invizibilno kino: Sedmologija - Razbojnice povezuju dva istraživanja: "Razbojnice" s arhitektonskom remedijacijom "Invizibilnog kina" u javnom prostoru. Interdisciplinarne serije razvijaju pokretnu instalaciju za izvođenje pažnje u javnom prostoru. Imenovane su po konceptima arhitekta, pjesnika, filmaša Ivana Martinca i remedijaciji arhitektonskog koncepta Invisible Cinema iz 1970. Petera Kubelke. "Sedmologija - Razbojnice" preispituje mogućnosti izvođenja filma kao događaja unutar javnog prostora grada, dok za šire tematsko polazište uzima marginaliziranu društveno-filmsku temu razbojnica. Kad govorimo o sugrađankama na rubu društva ili o razbojnicama na filmskom platnu, govorimo o klasnom (i rodnom) raslojavanju društva koje nastaje kao posljedica ekonomske (i rodne) eksploatacije; o prešućenoj ženskoj povijesti, nevidljivoj traumi koja se produbljuje u vremenu sustavne devastacije javnog dobra i u opetovanim procesima gušenja društvene solidarnosti. U fokusu istraživanja, su konkretna mjesta zločina (lokacije opljačkanih banaka, pošti, kladionica, zlatarnica, benzinskih pumpi, trafika) koja se stavlja u jukstapoziciju s filmskom građom koja se bavi fenomenom propasti radništva s jedne te ženama-razbojnicama na filmu s druge strane. Segmenti istraživanja obuhvaćaju terensko istraživanje lokacija, intervjuiranje aktera, forenzički rad na konkretnim slučajevima, odabir filmske građe, istraživanje i razvijanje koncepta krađe u mediju filma, organizacija logistike oko moguće interpolacije filmske građe u site-specific mjesta zločina, istraživanje građe u mediju slike, tona i arhivskoj literaturi.

UDRUGA UKUS

Istraživanje transmedijalnog projekta Lying Carpet

LYING CARPET se bavi djecom i njihovim lažima. Radi se o transmedijalnom djelu fasciniranim folklorom, vjerom i mistifikacijom koji koristi formu dokufikcije o svijetu dječje igre, koja se poigrava sa subjektima laži i vjerovanja. Smještena je tamo gdje laži postaju istina. Istraživanje prati grupu djece koja žive u starom hrvatskom selu Beli na otoku Cresu. Ovo je povijesno selo smješteno 130 metara nad morem, u srcu Tramuntane, šume na sjevernoj strani otoka. U belskoj crkvi čuva se stara statua Crne gospe - Magne Matris. Nju dolaze obožavati lokalne žene koje daruju svoje perle, ogrlice, nakit i mole da na otoku uvijek bude djece. U ovom religioznom okruženju većina djece su ministranti, ujutro. Popodne su u stanju pljunuti si u oči i praviti se da plaču, da bi dobili ono što žele. Gotovo sve što žele. Na otoku nema uvijek signala, a većina djece nikad nije bila u većem gradu. Ona žude za nekim zabranjenim iskustvom. Žele katastrofu. I zaista, jednog dana, štovani kip nestaje iz crkve. Počinju se događati stvari koje nitko ne bi predvidio. Djeca moraju upotrijebiti snagu svojih laži i magični napitak da bi vratili stanje u normalu. Jesu li snovi i mašta način da se pobjegne od svakodnevice? Može li stvarnost modificirati gola imaginacija? I konačno, ako društvo odluči što je normalno, odlučuje li ono i što je realno? Projekt koristi alternativna, metaforička sredstva kako bi naglasio probleme društva. On je temelj za kritiku sistema i krize. Priča u fokusu ima skupinu djece koja nastanjuju svoje mikrokozmose, relativno izolirane od vanjskog svijeta.

Kazališna družina KUFER

Mapa za pamćenje

Istraživanje se bavi recentnim primjerima radničkih borbi u Hrvatskoj, s naglaskom na slučaj tvornice Kamensko. Dokumentarna građa prikuplja se tijekom istraživanja. U jesen 2010., nakon višemjesečne uskrate plaća, radnice Kamenskog okupirale su prostor dvorišta ispred tvornice na Trgu F. Tuđmana i na kraju se štrajkom glađu izborile za stečaj, međutim njihove vizije nisu se podudarale s planovima novih vlasnika. Nastavak proizvodnje i isplata zaostalih plaća pali su u drugi plan, a rezultati istraživanja udruga okupljenih oko radnica pokazali su da je uzrok uništenja tvornice zapravo kompleksna manipulacija cijenom zemljišta s obzirom na gradske planove o izgradnji stambeno-poslovnog centra na lokaciji tvornice. U fokusu istraživanja radnička je samoorganizacija i okupacija javnog prostora tijekom i nakon borbe, a model samoorganiziranja primijenit će se i na vlastito djelovanje umjetnika-istraživača unutar kolektiva primjenom principa horizontalnog odlučivanja i ravnopravne raspodjele odgovornosti. 

Plesni kolektiv d_lc

SPAgrupa

'SPAgrupa_2014' (Slobodna Plesačka Asocijacija) je zamišljena kao godišnja platforma istraživačkih procesa, u namjeri okupljanja plesnih umjetnika i svih onih koji se žele baviti istraživačkim radom u području plesne umjetnosti i bliskih oblika izvedbenosti. Inicijativa grupe izrasla je iz potrebe za okupljanjem i povezivanjem s umjetnicima u vremenima kada je raditi ono što želiš i voliš postalo skoro pa nemoguća misija, a izabrana je ideja 'održive umjetnosti' gdje svaki pojedinac može doprinijeti produktivnosti u području plesne i/ili ostalih umjetničkih područja kroz procese samoedukacije, promišljanja umjetničkih/plesnih problematika i metodologije te razmjeni znanja kroz formu dijaloga unutar radnih sastanaka, ali i neformalnih druženja kroz ples i oko plesa. Ciljevi SPAgrupe su: mogućnost istraživačkog rada s profesionalnim umjetnicima i znanstvenicima, bez opterećenja produkcije ili javne izvedbe; razvoj plesnih i ostalih bliskih izvedbenih metoda i metodologija; dijaloški oblik razmjene znanja, informacija, ideja, iskustva, principa rada sa širim krugom ljudi (ne samo umjetnicima, već i osobama s invaliditetom te građanima u širem smislu); intermedijalnost - povezivanje s ostalim umjetnostima i znanstvenim disciplinama; njegovanje razgovora, diskusija, refleksija radi artikulacije i problematiziranja tema i pitanja kako suvremene umjetnosti općenito, tako i pozicije plesne umjetnosti u tom širem kontekstu. Istraživanja obuhvaćaju Geometrijske strukture orijentacije u prostoru i njihovu korelaciju sa strukturama glazbe: John Cage, djela za preparirani klavir te Eukinetičke strukture / utjecaji emotivnog sadržaja na mehaniku pokreta i njegov energetski tok.

Udruga Radiona

Modularni video sintisajzeri - teorija i praksa

Analogna videosinteza je spoj tehnologije i umjetnosti rođen krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća u SAD-u. Umjetnici, tehničari i inženjeri istovremeno su kreirali nove uređaje, nove estetike i nove umjetničke prakse. Za razliku od današnjih sistema baziranih na računalima, analogni video sintesajzeri rade pomoću modulacije baznih elemenata elektronskog signala analognog video standarda. Premda se radilo o živoj sceni s mnoštvom protagonista, uređaji su proizvedeni u vrlo malim serijama, pa je danas ostalo malo funkcionalnih naprava. Mnoge teoretske i praktične postavke prisutne u današnjim novomedijskim umjetničkim praksama su jasno definirane još tada, ranih sedamdesetih - real time processing, sinkronitet slike i zvuka, performativnost procesa, interdisciplinarna suradnja, open source i uradi sam pristup. Prije nekoliko godina, polako se pokrenula proizvodnja i razvoj analognih modularnih video sintesajzera i pruža se možda zadnja prilika da se upoznamo sa uređajima i praksama koje nam dozvoljavaju da radimo s golom materijom od koje nastaje elektronska slika. Cilj istraživanja je: 1) proučiti klasične metode i tehnologiju analogne video sinteze u umjetnosti, 2) shvatiti što se u međuvremenu promijenilo, a što je ostalo isto? Kako nove umjetničke prakse korespondiraju starima? Može li tehnologija analognog videa, koja je definitivno na zalasku i dalje biti interesantan i relevantan medij?, 3) naći nove kreativne i tehnološke postupke i rješenja. Istraživanje se sastoji od tri dijela: teoretskog dijela koji uključuje proučavanje literature i videografije, praktičnog dijela koji uključuje nabavku opreme, eksperimentiranje i razvoj novih alata te razradu novih umjetničkih praksi, razgovori s umjetnicima, kustosima i inženjerima.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

Ruine: slučaj Ervenik

Ruine: slučaj Ervenik umjetničkim sredstvima istražuje posljedice destrukcije za vrijeme Domovinskog rata, a posebno za vrijeme te neposredno nakon operacije Oluja 1995. g. Projekt polazi od teze da se kroz istraživanje (umjetničkim sredstvima) suvremenih ruina na bivšem ratnom području može kritički prići razumijevanju recentne prošlosti te ujedno ispitati uvjete u kojima je danas moguće da ruševine poput fizički srušene zgrade, ali i simbolički urušene institucije stoje u centru jednog mjesta. Uži dio projekta fokusiran je na bivšu osnovnu školu «Dušan Balać» koja se nalazi u centru mjesta. Škola je u domovinskom ratu uništena i nakon rata nije obnovljena niti se njena obnova planira. Opsežan istraživački rad koji podrazumijeva sakupljanje video i foto dokumentacije, skupljanje artefakata, intervjue sa preostalim stanovnicima Ervenika, posjete arhivima i čitanje relevantne literature, predstavlja osnovni i pokretački materijal za umjetničke intervencije koje će umjetnica izvesti na tom području. Osnovni cilj projekta je ponovno uspostavljanje veza između sadašnjeg stanja u kome se mjesto Ervenik nalazi sa društvom koje ga okružuje pri tome se koristeći umjetničkim sredstvima. Svojim inicijalnim konceptom i metodama istraživanja projekt je shvaćen kao proces čiji je cilj traženje odgovora na dva osnovna pitanja: da li je umjetnost sposobna da reparira i ponovo izgradi veze sa mjestom uništenim od društva? Na koji način svijest o ruševinama i njihova analiza mogu utjecati na naše koncepte budućnosti?

FADE IN

ANIMA TRADE

Projekt istražuje trgovinu ljudima koja, kao jedan od najgorih zločina našeg doba, nažalost spada u rastuće fenomene. Ljudima se trguje, a mi to u svakodnevnom životu ne primjećujemo i upravo zbog toga je ovaj film socijalno angažiran i namjera mu je upozoriti na problem trgovine ljudima koja je sve prisutnija i u Hrvatskoj. Muškarci su najčešće žrtve zbog prisilnog rada, žene zbog prostitucije, a djeca zbog prosjačenja i prodaje obiteljima bez djece. Posljednjih je godina trgovanje ljudima, osobito ženama i djecom u cilju njihovog seksualnog iskorištavanja, doseglo alarmantne razmjere. Procjenjuje se, primjerice, da je godišnja dobit od trgovanja ženama zbog seksualnog iskorištavanja veća od 12 milijardi američkih dolara. Trgovanje ljudima zahvaćalo je Hrvatsku isključivo kao tranzitnu zemlju, ali tijekom 2011. godine uočena je promjena tog trenda te se Hrvatska sve više pojavljuje kao zemlja porijekla te krajnjeg odredišta žrtava trgovine ljudima. Estetska odluka koja stoji iza odabira dokumentarno - animiranog žanra zasniva se na premisi da je apstraktniji prikaz poput animacije često moćniji od doslovnog prikaza. U umjetničkom smislu namjera je povezati kreativce iz oba područja, dokumentarnog i animiranog, kako bi ovaj podžanr koji je u Hrvatskoj tek u začecima razvio svoje postojeće, ali nedovoljno povezane i umrežene kreativne potencijale.

LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Između umjetnosti i kapitala

Projekt namjerava istražiti potencijale apstraktne forme u mediju fotografije i propitati njezinu potiskivanu funkciju dovodeći je u vezu s liberalnom ekonomskom doktrinom. Naime, oboma - modernističkom konceptu umjetničke slobode i liberalnom konceptu slobodnog tržišta – inherentna je ideja oslobođenja. Polazeći od te teze postavlja se pitanje: kako napraviti rad koji je apstraktan u formi, a realističan u intenciji? Namjera je medijem fotografije istraživati teritorije robne razmjene, kao što su shopping centri, terminali, luke, distribucijski centri; generičku jednoobraznu arhitekturu u industrijskim i tranzitnim zonama na periferijama velikih gradova. Ovaj apstraktni prostor je prostor borbe za moć i dominaciju, oblikovan logikom profita, ali moglo bi ga se razumjeti i kao teritorij ponovne invencije i redistribucije. Namjera je istražiti upravo ove njegove potencijale: može li ga se aproprijacijom neoapstraktnog layouta premjestiti u njegov materijalni kontekst? Aktivnosti obuhvaćaju: 1) obilazak terena i snimanje probnih snimki, 2) eksperimentiranje s fotografskim tehnikama i formatima, 3) čitalačku grupu na kojoj se raspravlja o referentnoj literaturi i analizira kako povijesne primjere, tako i aktualne umjetničku produkciju koja se hvata u koštac s reprezentacijom kapitala.

Multimedijalna koliba

Primjena somatskih praksi (Body-Mind Centering®) u umjetničkom radu i široj društvenoj zajednici

Cilj projekta je istraživanje somatskih pristupa u radu s tijelom i pokretom te njihova primjena u široj društvenoj zajednici. Provodi ga plesna umjetnica Zrinka Šimičić Mihanović sa suradnicima - sudionicima različitih istraživačkih programa i radionica, ponuđenih u okviru istraživanja. Spoznaje, iskustvo i znanje stečeno kroz ovo istraživanje bit će primijenjeni u umjetničkom radu provoditeljice istraživanja: Osim u kontekstu umjetničkog rada, rezultati ovog istraživanja biti će promatrani i u kontekstu šire društvene zajednice kako bi se, kroz bolje razumijevanje tijela i pokreta, sebe i drugoga, sličnosti i razlika, pokušalo sagledati probleme društva u kojem živimo kao i mogućnosti njegova drugačijeg funkcioniranja. Dio istraživanja usmjeren je na stjecanje novih znanja o somatskim tehnikama i u tu svrhu provoditeljica istraživanja planira sudjelovati u edukativnom programu koji se provodi u Francuskoj. Drugi, vremenski duži period istraživanja provodio bi se u Zagrebu kroz različite programe, radioničke i istraživačke susrete, većinom u prostorima Multimedijalne kolibe, u trajanju od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

Montažstroj

Crna knjiga

CRNA KNJIGA je posvećena kolateralnim žrtvama kapitalizma, a to su osobe opterećene kreditima, blokirani, deložirani, radnici bez radničkih prava, obitelji bez perspektive, mladi bez budućnosti. Nakon dugog niza godina stvaranja društveno angažiranih umjetničkih projekata, Montažstroj će razotkriti mehanizme nepravde u sustavu koji nam je obećavao pravdu te uputiti snažan javni zagovor za solidarizaciju s onima preko čijih leđa se najviše prelamaju slabosti našeg društveno-političkog konteksta. Osnova istraživanja utemeljena je na zborniku svjedočanstava kojeg je pod imenom „Crna knjiga“ objavila Udruga Franak 2012. godine kako bi hrvatskoj javnosti približili sudbine korisnika kredita s valutnom klauzulom u švicarskom franku u bankama u Republici Hrvatskoj. Umjetničko istraživanje sastavni je dio projekta koji predstavlja njegovu eksperimentalnu i pripremu fazu. Istraživanju je usmjereno na dubinsku analizu i obradu teme i dokumentarnih materijala koji će postati sastavni dio projekta. Poseban je cilj umjetničkog istraživanja projekta CRNA KNJIGA okupljanje suradnika pri čemu će se uspostaviti interakcija između već etabliranih i iskusnih umjetnika, mladih umjetnika koji su tek u procesu profesionalne afirmacije te umjetnika koji sami posjeduju iskustvo kreditnog dužništva. Umjetničko istraživanje će tako postati platforma za realizaciju ideja mladih umjetnika na temu kolateralnih žrtava kapitalizma pod vodstvom mentora koji će zajednički kreirati multimedijalni sadržaj za online platformu projekta. Profesionalni izvođači i glumci sa vlastitim iskustvom dužništva postat će izvor novih svjedočanstava koji će, nakon umjetničkog istraživanja, biti uklopljeni u dokumentarnu kazališnu predstavu CRNA KNJIGA.

POLYGON

Sindrom Godot

Pojam čekanja, prostor čekaonica i ljudi koji čekaju, jedno je od onih nevidljivih socijalnih stanja koje čine svakodnevicu i to u sustavu kojeg još uvijek nazivamo javnim zdravstvom i čija misija se temelji na definiciji zdravlja kao "stanja potpunog tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja, a ne samo slobode od bolesti ili invalidnosti". Sjetimo li se Beckettova Godota, njegovih paraliziranih, pasivnih likova prisiljenih na bespredmetno čekanje koji zarobljeni naivnom nadom očekuju neku vanjsku silu koja će ih spasiti od sudbine vječne pasivnosti, upravo taj osjećaj metafora je kojom se dočarava atmosfera hrvatskih javnih zdravstvenih ustanova, točnije bolničkih, ambulantnih, traumatoloških i sličnih čekaonica javnog zdravstva koji se sustavno (namjerno, slučajno ili posljedično) urušava kako bi se uspostavila nova tržišna orijentacija (bolničkog) liječenja. U tom limbu tranzicije postoje stvarni ljudi čiji životi su istinski ugroženi upravo zbog čekanja i izostanka mogućnosti izbora čije priče imaju dramatičniji scenarij stvarnosti.
Cilj ove i sličnih Polygon inicijativa je probijanje prostora uobičajenih umjetničkih/kulturnih praksi i pokretanje interdisciplinarnih intervencija u javnim prostorima u kojima bilo kakvi oblici suvremene umjetnosti/kulture "ne stanuju" ili se pojavljuju tek kao alat oglašivačkim industrijama. Ovaj oblik interpolacije suvremenih umjetničkih praksi nije uobičajen i zato nam je potrebno vrijeme kako bi istražili moguće načine i oblike djelovanja u smjeru stvaranja sveobuhvatnijeg projekta/programa.

Platforma 9,81 - Institut za istraživanja u arhitekturi

Javni prostor Plaža

Istraživanje Plaže želi učiniti vidljivim koncepte kulture prostora plaža i obalnog pojasa i ispitati njihov kapacitet za stvaranje novih prostornih rješenja. Radi se o oblikovanju teritorija i efemernim konstrukcijama, privremenim stanjima, neformalnom oblikovanju i društvenim obrascima, slobodnom i neposrednom tjelesnom doživljaju prostora, kulturi i životnim stilovima opuštanja i hedonizma, većem utjecaju prirode na grad nego kod drugih javnih prostora, ulozi javnog prostora u ekonomiji grada, dostupnosti i demokratičnosti korištenja osnovnog resursa i slično. Kao što su u XX. stoljeću koncepti parka utjecali na arhitekturu i urbanizam, tako koncepti plaža mogu utjecati na suvremeni okoliš u nastajanju. Društvo i prostor u kojem živimo determinirani su turizmom. Plaže su još uvijek otvorene svima i služe zajednici, iako su pod pritiskom ograđivanja i komercijalizacije. Percepcija naših krajeva kao mjesta za odmor, s plažom u središtu tog fenomena, mijenja lokalnu kulturu. S druge strane nestalnost korištenja, robusno oblikovanje teritorija i provizorne konstrukcije na njemu sugeriraju posebne oblikovne strategije, još nedovoljno iskorištene. Istraživanje je zamišljeno kao izdvojeno vrijeme posvećeno promišljanju teme, uz širenje uvida kroz literaturu, medijske sadržaje i razgovore s ekspertima. Odvijat će se kroz prikupljanje i obradu postojeće građe i studijsko putovanje sa sastancima s timom stručnjaka i radom u njihovoj knjižnici.

UO Grupa Kugla

343 m/sek Šahtofonije

Šahtofon Zid, model 343 je audio-vizualna instalacija za izvođenje dvostrukog šahtofonskog zvučnog zida, jednog u unutrašnjosti njegove konstrukcije nadziranog snimkama četiriju internih nadzornih kamera i drugog na vanjštini njegove konstrukcije koji je povezan zvukom koji gravitira prema njegovoj konstrukciji, a nadziran je snimkama četiriju eksternih nadzornih kamera. Sama konstrukcija šahtofona visoka je 2 metra, 4 metra dužine,1 metar širine, ispunjena je s dvije opružne mreže - komora br. 1 i komora br. 2, svaka dužine 2 metra koje opskrbljuju dva funkcionara Šahtofona proizvodnjom opružnih zvukova na mreži ugrađenih opruga različitih profila i dužina, a isto tako događa se interna komunikacija s dva ručna željezna rebra povezana oprugom od 4 metara nategnutosti. U unutrašnjost Šahtofona posada Šahtofona ulazi otvaranjem dva bočna Šaht poklopca. Sva kretanja u interijeru Šahtofona dvostruko su nadzirana pomoću dva stropna i dva kutna sigurnosna ogledala različitih karakteristika čije uhvaćene slike snimaju automatske nadzorne kamere čije se slike uhvaćenih slika projiciraju na zadnju limenu stranicu Šahtofona, a tu projekciju hvata samorotirajuća video kamera koja snima projekciju i prenosi slike uhvaćene projekcije radnji funkcionara Šahtofona na prednju stranu Šahtofonskog limenog oklopa. Sva eksterna kretanja također su nadzirana pomoću dva panoramska prometna ogledala i 4 bežične nadzorne kamere (dvije u ručnim željeznim rebrima).

"Kazališna radionica Malik" Rijeka

Strašni lav, profesionalno vođena kazališna predstava za djecu na temu dječjih strahova i kako ih prevazići

Riječ je o umjetničkom istraživanju pojave svih oblika strahova kod djece u dobi od 6 do 12 g. iz njihovih neposrednih osobnih iskustava. Osim istraživanja strahova i njihovih manifestacija provodit će se istraživanje metoda, principa, načina i psihofizičkih oblika prevladavanja strahova, prvenstveno putem umjetničkih intervencija. Bazičnu grupu istraživanja sačinjavat će grupa od 24 djece u dobi od 6 do 12 g. koja imaju normalan i uobičajen psihofizički rast i razvoj i koja će predstavljati uzorak na osnovu čijih rezultata možemo istraživanje projicirati na širu populaciju djece iste dobi. U fazi pripreme voditelj istraživanja će proučavati dječju književnost u kojoj će tražiti opise situacija u kojima se kod likova u knjigama pojavljuje osjećaj straha, a isto tako će proučavati svu ostalu relevantnu psihopedagošku literaturu koja tretira pojavu straha kod djece. Ta faza uključuje i intervjue sa stručnjacima i umjetnicima na tom području. Glavna faza uključuje neposredan rad s djecom i temelji se na njihovom iskustvu straha. Glavna metoda poticanja njihova iskustva bit će razgovori, grupni i individualni te razvrstavanje strahova prema dobi. Za prevladavanje strahova koristit će se elementi psihodrame i svi oblici preoblikovanja strahova putem umjetnosti stvaranjem fiktivnih situacija elementima horora kroz ironijski odmak te žanra mjuzikla. U završnoj fazi objedinjuju se svi dobiveni elementi u kazališnu predstavu koja će svojim izvedbama za publiku mlađe dobi dati kvalitetan obrazac za suočavanje s vlastitim strahovima i njihovim prevladavanjem putem umjetničkog doživljavanja.

k.o. kombinirane operacije

DEVIL IS YOUR VOICE

DEVIL IS YOUR VOICE je multidisciplinaran plesni projekt usmjeren na dokumentiranje i produkciju zvučne matrice generirane iz različitih varijabli plesnih, performativnih i kazališnih predložaka te teorijski usmjerenih kolaborativnih plesnih istraživanja. Višeznačnost projekta želi simultano naći interes u produkciji interne i eksterne audio dokumentacije te uspostaviti uvjete za istraživanje fokusirano na performativnost zvuka, fizikalnost i dinamiku suvremenog plesa i suvremene plesne teorije te na proces slušanja kao politički čin. Korištenje zvučnih zapisa odabranih suvremenih plesnih i kazališnih predstava i rekonstrukcija istih kao isključivo autonomnih zvučnih performativa karakterizira selektirane predloške, odnosno frekventnost njihova audio zapisa kao bazičnu partituru za koreografiranje zvučnih matrica, integriranje i multipliciranje njihovih rekonstruiranih isječaka u nove nivoe izvedbenog materijala. Fokusirajući se na nekoliko paralelnih interesa: translacija pisanog materijala (koreografija, partitura, kompozicija) u konceptualni predložak, tehnička reproduktivnost izvedbenih predložaka i modeli njihovih rekonstrukcija, brisanje žive izvedbe u korist performativnosti njezine tehničke reprodukcije, performativnost percepcije - slušanja suvremene kazališne umjetnosti, DEVIL IS YOUR VOICE želi istražiti formalne uvjete i efekte u procesu nastajanja predstave, nivoe njezine dokumentarnosti i tekstualnosti te mogućnosti dislokacije žive izvedbe u njezin zvučni interface surogat transformirajući performativnu funkciju u motorizirajući pogon audio tragova.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type