Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2b

KONTEJNER

Priprema projekta za program Kreativna Europa

Kustosice udruge Kontejner pripremaju putovanje u Mons, Europsku prijestolnicu kulture 2015. godine, kako bi s projektnim partnerima radile na pripremi projekta "Media Visionnaries - East/West - then and now". Jezgru partnera na projektu čine organizacije Transcultures, Belgija, Kontejner, Hrvatska i Galerija Kapelica, Slovenija: do ove faze razvoja projekta, predstavnici organizacija partnera sastali su se nekoliko puta uživo u Zagrebu i Linzu te više puta virtualno kako bi razradili motive suradnje, ciljeve projekta i osnovne metode realizacije. Osnovni je cilj sastanka dodatno razraditi metodologiju projektne realizacije i uključiti u projekt nove europske partnere koji bi bili zainteresirani za suradnju u sklopu ove međunarodne kodistribucijske i koprodukcijske platforme. Tematski se projekt veže na pionire digitalne i novomedijske umjetnosti koji se kroz projekt istražuju sinkronijski i dijakronijski, kroz njihovu geografsku aproprijaciju na osi istok-zapad i vremensku kontekstualizaciju u obliku odnos generacija mladih umjetnika prema vlastitim prethodnicima.

UDRUGA UKUS

Priprema međunarodne platforme REFINERI + Ex Oriente Film 2015 u Rijeci

Projekt se sastoji u povezivanju inicijative Udruge UKUS - platforme REFINERI - s međunarodnom radionicom za razvoj dokumentarnog filma Ex Oriente Film, i s organizatorom Ex Orientea, Institutom dokumentarnog Filma (IDF) iz Praga u svrhu pripreme novog programa razvijanja novih dokumentarnih projekata. Aktivnosti uključuju intenzivnu komunikaciju s partnerom u svrhu pripreme programa tijekom kojega sudionici surađuju s etabliranim redateljima, producentima, tutorima, AV stručnjacima i urednicima te razvijaju dokumentarne projekte, traže financiranje i međunarodna partnerstva.

Multidisciplinarni autorski projekti i akcije - MAPA

Identitet zajednice – primjer Južne Afrike

Južnoafrička Republika je zbog njezine duge povijesti rasne segregacije i sadašnjeg iskustva demokracije značajna za analizu i kritičko preispitivanje konstruiranja kolektivnog identiteta. Tranzicijsko razdoblje kroz koje prolazi narušeno je različitim faktorima, osim rasnog problema koji je i dalje glavni čimbenik raskola, suočava se i s velikim brojem supkulturnih identiteta, različitim etničkim pripadnostima, rastućim nasiljem, izgubljenom generacijom mladih ratnika protiv apartheida, velikim brojem različitih jezika, nezaposlenošću među crnim stanovništvom, širenjem HIV-a. Projekt će obuhvatiti i šire područje Južne Afrike, jer su promjene izazvane ukidanjem apartheida zahvatile i okolne zemlje. Projekt ima za cilj putem interaktivne i participativne umjetničke metodologije otvoriti nove načine dijaloga o problemu konstruiranja kolektivnog identiteta i kroz angažiranu umjetničku praksu utjecati na društveno i političko okruženje. Priprema projekta uključuje četiri osnovne faze: istraživanje dostupne teorijske građe i suradnja sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Johannesburgu; osmišljavanje umjetničkih intervencija koje kritički propituju trenutačnu političku situaciju koristeći se angažiranom umjetničkom praksom; dogovor predloženog koncepta i uloge partnera u produkciji rada; detaljni dogovor produkcijskog plana (zadaci, troškovi, plan aktivnosti provedbe i financijska konstrukcija).

Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Budućnost kritike

U transformaciji medijskog krajolika pritisnutog tržišnim zahtjevima konkurentnosti i spektakla, iščezavaju brojne forme, a među njima je i kritika kulturno-umjetničke produkcije. Stoga se, u suradnji s partnerima, Kurziv bavi ovom temom iz različitih perspektiva - kako formalno i praktično, tako i teorijski. U tom procesu problematizirane su različite teme i pojave u formi kritike, a posljednjih godinu dana fokus je na uspostavljanju suradnji i razmjeni kritičkog izričaja s medijima u međunarodnom kontekstu. Suradnja se uspostavlja s elektroničkim publikacijama Exeunt magazinom iz Londona te Nachtkritikom iz Njemačke. S partnerima je namjera uspostaviti tješnju suradnju na razmjeni kritičkih tekstova koji se produciraju za medije, s naglaskom na one koji se dotiču relevantnih pojava u poljima suvremenih izvedbenih i vizualnih umjetnosti za internacionalni krug čitatelja. Fokus je postavljen na suvremene istraživačke, kritičke, angažirane i eksperimentalne prakse, odnosno one sfere umjetnosti koje se bave kako društveno-političkim temama, tako i sagledavanjem samih medija izražavanja i njihovih transformacija. Namjera je s partnerima promišljati moguće formate razmjene, kao i iznalaženja zajedničkih tema iz polja suvremene umjetničke produkcije i njezine kritičke valorizacije.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla

Krilate slike

Performans "Krilate slike" inspiriran je knjigom Villema Flussera – "Filozofija fotografije". Krilate slike rade s analizom jedne fotografije - slikom zatečenih funkcionara Bijele kuće prilikom gledanja uživo videoslika atentata na Osamu Bin Ladena u organizaciji američkih specijalnih postrojbi "Tuljana" u Pakistanu. Fotografija će se analizirati "korak po korak" a svaka osoba, predmet dobit će svoju audio pozadinu – zvuk, šum, melodiju. Performans "Krilate slike" izvodi dvije slike, jednu koju gledamo – fotografiju iz arhiva Bijele kuće, vidljivu koja se u procesu izvođenja dekonstruira do najsitnijeg detalja primjenjujući misli o značenju fotografske slike u tabloidu, i druge slike koja nije vidljiva, a pretpostavlja sliku onoga što politički funkcionari gledaju. Namjera je suradničkog projekta koji se razvija s partnerima iz Austrije stvoriti platformu za izvođenje performansa u širim međunarodnim okvirima i otvoriti nove mogućnosti suradnje na novim projektima u budućnosti.

Centar za sinergiju digitalnih i vizualnih umjetnosti

Antikancerogeni vrtovi

Antikancerogeni vrtovi su interdisciplinarni projekt koji s inovativnim i multisektorskim pristupom na raskrižju umjetnosti, znanosti i ekologije između umjetnika, tehnologa i znanstvenika, te svojim sadržajem želi doprinijeti katalizaciji novih načina razmišljanja, kreativnog iskustva, razgovora i akcije. To je umjetnički laboratorij, koji u svom hibridnom djelovanju spaja umjetničku intervenciju sa znanstvenim, DIY i ekološkim pristupom. Projekt će s fizičkim vrtovima, postojećim i u nastajanju, u različitim gradovima Europe, te s početna dva vrta, OpenGreens u Bruxellesu i AC vrtom Zagreb, stvarati participativne instalacije urbanih i vertikalnih vrtova i njihovo umrežavanje i mapiranje preko portala projekta te blog. Dogovor o pripremi tog suradničkog projekta između CSDVU i OKNO-a iz Bruxellesa trajat će tijekom sljedeće godine.

IKS FESTIVAL

Putevima kazališta inovacije na Mediteranu

Projekt Putevima kazališta inovacije na Mediteranu razvija se kao centar koreografskih i suvremenih kazališnih praksi s partnerima Biennale di Venezia (Italija) Inteatro Festival (Ancona, Italia), Antic Teatar (Španjolska), Festival Adriatico mediterraneo (Ancona, Italija) Santarchangelo dei Teatri, Rimini. Cilj suradničkog projekta je prikaz predstava recentne europske/mediteranske produkcije na polju inovativnog suvremenog kazališta kao kulturni program u turističkoj postsezoni u Hrvatskoj i promocija hrvatskih umjetnika u Italiji. Specifični ciljevi međunarodnog suradničkog projekta su: poboljšati ponudu prikaza međunarodnih produkcija suvremenog kazališta u Splitu i hrvatskih produkcija u Italiji i projekata edukacije; uspostaviti i održavati kontakte s festivalima i kulturnim organizacijama diljem Europe s posebnim naglaskom na talijanske i španjolske regije (Ancona, Venecija i Barcelona); održivost suvremene kazališne scene u kontekstu lokalnog i regionalnog razvoja te kulturne suradnje s članicama EU i educirati i senzibilizirati lokalnu splitsku publiku po pitanju raznovrsnosti suvremene europske kazališne umjetnosti.

Llinkt! plesni projekt

Suradnja s francuskim Nacionalnim plesnim centrom u Parizu na uspostavljanju hrvatskog istraživačko-arhivskog plesnog instituta

Planirana suradnja odnosi se na stručni put za dvije osobe radi pretraživanja, selektiranja i pribavljanja arhivirane i neistražene građe o hrvatskim plesnim umjetnicima koji su tijekom 1950-ih i 1960-ih djelovali u kontekstu francuskoga i europskog plesa te predstavljanja sačuvane građe o njihovu radu francuskom Nacionalnom plesnom centru koja se čuva u privatnim arhivama nedostupnima javnosti. Svrha je suradnje pomnije upoznati i istražiti rad hrvatskih umjetnika u međunarodnom kontekstu te time omogućiti i nove uvide u njihov rad u Hrvatskoj te utjecaj na suvremenu plesnu scenu, a s druge ih strane preciznije pozicionirati u kontekstu europskoga plesa. Aktivnosti uključuju pripremu putovanja, kontaktiranje s nadležnim stručnjacima u CND-u, dogovaranje uvjeta suradnje, realizaciju putovanja, evaluaciju, selekciju građe i komunikaciju u vezi s mogućom daljnjom suradnjom.

VRUM umjetnička organizacija

UPSIDE DOWN

Međunarodni suradnički projekt koji se priprema za sljedeću izvedbenu sezonu nazvan je Upside Down. Upside Down je interaktivna i participatorna suvremeno plesna predstava za djecu uzrasta od pet godina na više. Cilj projekta dvaju autorica jest da se kroz istraživanje koreografskih praksi baziranih na participaciji i interakciji stvori predstava koja najmlađoj publici nudi specifičan susret sa suvremenim plesom i novim tehnologijama te vizualnom umjetnosti. Obraćajući se dječjoj radoznalosti i kreirajući strukturu u kojoj djeca mogu učestvovati, istraživati i otkrivati sebe i druge, predstava predlaže novo iskustvo (shvaćanja) umjetnosti u kojoj se granice između izvođača i publike brišu. Projekt se priprema u suradnji sa tri međunarodna, koproducentska partnera: Stanica - servis za savremeni ples (Beograd, R Srbija), Aaben Dans (Roskilde, Danska) i dschungel Wien (Museums Quartier, Beč, Austrija) i jednim hrvatskim partnerom, udrugom Prostor Plus iz Rijeke. Tijekom faze pripreme projekta na zajedničkim kraćim rezidencijalnim boravcima kod partnerskih organizacija razvijamo novi model koproducentske suradnje koji smo nazvali "slow producing".

Udruga Liburnia Film Festival

Suradnja festivala dokumentarnog filma zemalja Jugoistočne Europe

Cilj ovog projekta je poticanje i unapređenje suradnje između festivala dokumentarnog filma zemalja Jugoistočne Europe. Glavne pripremne aktivnosti projekta odnose se na online komunikaciju između partnera radi prikupljanja podataka relevantnih za definiranje strategije mreže i operativno i financijsko planiranje njezina rada te održavanje sastanka svih partnera. Glavne planirane aktivnosti mreže odnose se na razmjenu znanja i iskustava između članica, razmjenu programa, zajedničko osmišljavanje suradničkih projekata i prikupljanje sredstava. Direktni korisnici projekta su organizacije i produkcijski timovi filmskih festivala posvećenih dokumentarnom filmu u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Kosovu. Indirektni korisnici su producenti, autori i članovi ekipa dokumentarnih filmova snimljenih u regiji te sudionici programa na filmskim festivalima i publika.

Teatar Teatro VeRRdi

Umjetnici kao inovatori - zajedno za društvene promjene

"Umjetnici kao inovatori - zajedno za društvene promjene" je međunarodni projekt razvoja društvene angažiranosti kroz razne oblike umjetničkih formi u neposrednijem i direktnijem okruženju i pristupu publici (site specific, on site) provocirajući aktivniju komunikaciju izvođača prema publici s ciljem osvještavanja i osvjetljavanja socijalnih, političkih, ekonomskih i ostalih društvenih odnosa i tema. Projekt se provodi seminarskim oblicima programa (kazalište, multimedija, performans, glazba, instalacije, novi mediji) namijenjen je najširem sloju društva, lokalnog i međunarodnog okruženja, bez strukovne specificiranosti. Kriteriji sudjelovanja (osim dobne granice) su ozbiljan osjećaj odgovornosti za utjecanje na društvene procese i stvaranje pozitivnih promjena u društvu, sposobnost rada u grupi, uredno (full time) participiranje u programima, kreativnost i spremnost javnog nastupa. Kriteriji za odabir sudionika se provjeravaju ispunjavanjem upitnika, zatim e-mail diskusijom te se prema tome vrši odabir sudionika. Sudjelovanje za sudionike je besplatno uz participiranje troškova puta, smještaja i prehrane (već prema ukupnoj kapacitiranosti projekta). Program uključuje proces istraživanja društvenih procesa kroz umjetničke oblike kojeg vode educirani umjetnički pedagozi, a nudi se participantima kao platforma transformacije emocionalnih, društvenih, političkih tema i problema u jasan i direktan umjetnički čin te njegov daljnji razvoj.
Ovaj umjetničko-izvedbeni projekt odgovara na lokalne potrebe za razvojem u području suvremene kulture i umjetnosti, potrebe za novim umjetničkim produkcijama, razmjenom znanja i boljom suradnjom na nacionalnoj i međunarodnoj razini te demokratizaciji društva i uključivanju pojedinca u društvene procese.

Udruga Nomad

Žižić/Kožul u Beogradu

Nakon izvrsne suradnje s Vanjom Žanko kao kustosicom na samostalnoj izložbi Ivana Fijolića krajem 2013., Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu pozvao je umjetnički tandem koji čine Damir Žižić i Kristian Kožul da se predstave svojom recentnom produkcijom. Oni od 2013. rade na umjetničkom istraživanju i projektima te surađuju s interdisciplinarnim stručnjacima, a izlažu od 2014. Prvi samostalni projekt "0,50" izložili su u galeriji Karas u Zagrebu (siječanj 2014.) te u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu (ožujak 2014.) u okviru izložbe T-HTnagrada@MSU na kojoj su dobili otkupnu nagradu. U rujnu ove godine ponovno izlažu u MSU, a početkom 2015. godine izložba seli u riječki Muzej moderne i suvremene umjetnosti. Samostalna izložba u Beogradu bit će prvo predstavljanje ovih umjetnika u inozemstvu. Jedna od temeljnih odrednica izvedbe projekta "0,50" jest zloupotreba ideje elegancije (vizualne profinjenosti) kroz realizaciju radova koji prate estetske odrednice prisutne u prezentaciji proizvoda visoke mode i industrije luksuza. Umjetnike zanima aproprijacija tema suvremene umjetnosti koje marketing neumorno reciklira i mogućnosti obrata te dinamike kroz umjetničku djelatnost.
Nakon poziva kustosice Muzeja istorije Jugoslavije, Ane Panić, na samostalnu izložbu u okviru istraživanja umjetnosti u tranziciji u zemljama bivše Jugoslavije, predstoje sljedeće aktivnosti: dolazak Ane Panić na izložbu u MMSU radi odabira radova i preliminarnih dogovora, radni sastanak u Beogradu i upoznavanje umjetnika s prostorom, definiranje troškovnika i uloga partnera, te produkcija dva nova rada za beogradsku izložbu.

Urbana kultura i edukacija

AiR C4CS

AiR C4CS se kroz aktivnosti povezivanja s europskim umjetničkim organizacijama bavi umjetničkim rezidencijalnim boravcima, razmjenom umjetnika, transdisciplinarnim umjetničkim praksama i umjetnošću okoliša (evnironmental art). Kroz rezidencijalne programe UKE planira rad umjetnika, znanstvenika i tehnologa u lokalnoj zajednici Gračaca (područje od posebne skrbi) koja je u vrlo nezahvalnom položaju što zbog pomanjkanja motivacije, nemogućnosti zapošljavanja te konfliktnog etičkog statusa. AiR C4CS djeluje na umrežavanju Artist Community organizacija, poduzetnika, socijalnih dizajnera, galerija i online arhiva. Posebnost ovog prijedloga je da se umjetnički rezidencijalni boravci rade s suradničkom i transdisciplinarnim strategijama kako bi se kroz kreativnost i slobodnu kulturu pridonijelo mentalnom, emotivnom zdravlju te privrednom razvoju zajednice.

Udruga za promicanje kulture automobila i dizajna Scuderia Zagreb

Regionalna produkcijska platforma: Produkteka

Produkteka je platforma za razvoj kreativnih industrija koja povezuje dizajnere, umjetnike, proizvođače, distributere i inovatore - elementarne čimbenike realizacije dobrih ideja u stvarnost. Cilj joj je uspostaviti komunikaciju između svih sudionika procesa razvoja kreativnih industrija. Nastala na premisama velikih promjena u industrijama i tehnologijama, Produkteka se trudi povezati proizvođače koji su u vremenu ekonomske krize potkapacitirani u proizvodnji, dizajnere koji imaju nove i svježe, tržišno zanimljive proizvode i distributere koji bi cijeli taj proces mogli zaokružiti. Cjelogodišnjim održavanjem kontinuiteta razvija se kreativna platforma i na taj način moći se konkurirati i sudjelovati na drugim događanjima i izložbama dizajna u svijetu. Prva tematsko-organizacijska cjelina obuhvaća predavanja, radionice, panel diskusije i predstavljanje uspješnih projekata s temama: Inovacija kao pokretač razvoja, Dizajn za budućnost - ekološki dizajn (cradle to cradle dizajn), Osmišljavanje boljih i ekonomičnijih prostora i proizvoda, Dizajniranje rješenja za kompleksne probleme zajednice, Akcelerator businessa, Promjena načina razmišljanja - što dizajn može napraviti za zdravlje, inovacije, okolinu, kvalitetu života i promjenu modela poslovanja. Druga cjelina uključuje izložbu radova nastalih suradnjama u projektu i prezentaciju ideja, prototipova i koncepata koja je postavljena cijelo vrijeme trajanja događaja i nekoliko narednih dana kako bi bila otvorena za najširu javnost. Treća cjelina sastoji se u povezivanju ljudi u cilju ostvarivanja suradnje na projektima. Ova cjelina uključuje aktivno sudjelovanje zajednice kreativnih industrija na realizaciji i plasmanu proizvoda putem konzultacija i koncepta dizajn speed datea.

KNJIGA U CENTRU

KNJIGE U CIPELAMA

Dosad se međunarodna manifestacija istoimenog naziva održavala u manjem obimu od 2012. do 2014. godine u Beču, Sarajevu i Pančevu, gdje su hrvatski umjetnici, u kontaktu s lokalnom publikom, predstavljali svoja djela (slikovnice, knjige za odrasle, autorske animirane filmove). Par pojedinačnih književnih čitanja za odraslu publiku održano je i u Berlinu, Leipzigu i Hamburgu 2013. godine. Uz dosadašnji, "eksperimentalni" broj međunarodnih gostovanja, namjera je organizirati književno/likovno/filmsku međunarodni festival KNJIGE U CIPELAMA većeg obima, na kojem će, uz desetak hrvatskih umjetnika, sudjelovati i pojedini umjetnici iz drugih zemalja koji će na filmskim projekcijama, izložbama, književnim susretima i uličnim performansima, predstaviti svoj rad i širokoj publici i struci. Upravo stoga, autori projekta Ana Đokić i Zoran Pongrašić tijekom prve polovice 2015. godine planiraju otići u Berlin i Hamburg na preliminarne dogovore s potencijalnim partnerima koji su već pokazali zanimanje za zajedničku suradnju.
Projekt KNJIGE U CIPELAMA namijenjen je koliko domaćoj, njemačkoj publici, toliko i ljudima koji već poznaju hrvatski jezik. Cilj ovog projekta jest popularizacija suvremene hrvatske umjetnosti u inozemstvu, kao i razmjena umjetničkih praksi umjetnika iz različitih zemalja.

Udruženje hrvatskih arhitekata

CIAM 10 - IDENTITET, PRIPADNOST, SUSJEDSTVO

10. kongres CIAM-a 1956., jedan od presudnih događaja u povijesti moderne arhitekture, ostavio je dalekosežne posljedice na izgled gradova gotovo cijeloga svijeta. Problemi HABITATA, planiranje i izgradnja naselja i gradova, osobito stanogradnje s kojima se i danas suočavaju arhitekti cijeloga svijeta, bila je tema tog međunarodnog skupa koji je okupio stotinjak sudionika iz dvadesetak zemalja. S obzirom na to da nakon kongresa nije objavljena publikacija, u suradnji s inozemnim partnerima, studijskim centrima, institutima i arhivima arhitektonskih fakulteta priprema se obljetnička rekonstrukcija tog kongresa, s nizom popratnih događanja namijenjenih ne samo istraživačima i stručnjacima nego i lokalnom stanovništvu pojedinih gradova. Uz znanstveni kongres rekonstrukcije ključnih tema CIAM-a 10, razvija se program posvećen posebno mladima, nezaposlenima i najstarijim generacijama, s ciljem prepoznavanja identiteta, pripadnosti, zajedništva i susjedstva, termina koje su kao izlječenje problema suvremenih gradova predlagali arhitekti upravo na dubrovačkom kongresu. Riječ je o poznatim aktivistima s javnim istupima u tadašnjim medijima, glasovitoj grupi Team 10, s iznimno socijalnom i humanom misijom koja je posredno utjecala i na hrvatsku poslijeratnu arhitekturu. Njihove ideje danas mogu potaknuti javnost, pogotovo mlađe generacije na osvještavanje kvalitete i očuvanje urbanog prostora te potrebe za planiranjem i kreiranjem javnih sadržaja zajednice.

Academia Moderna

Linija kao prostor

Velika skupna izložba mlađih hrvatskih umjetnika, Ana Zubak, Ivana Vratarić, Marko Vojnić Gin, Predrag Pavić, Iva Vraneković, Ana Barbić Katičić, Hrvoje Mitrov, Vedran Perkov i Gordana Bralić, planirana je početkom 2015. godine u Centru suvremene umjetnosti na Zoologičeskoj u Moskvi. Riječ je o projektu galerije Academia Moderna iz Zagreba koji je nastao u suradnji sa Veleposlanstvom RH u Moskvi. Izložba koja će predstaviti 9 umjetnika koji su unazad 5 godina izlagali u Galeriji Academia Moderna. Iako je riječ o umjetnicima koji se u mnogočemu razlikuju u svom umjetničkom opusu, okupljaju se oko jedne osnovne ideje, "pitanja" koja se nameću u njihovom stvaralaštvu. Slijedom novih uvjeta, predstavljanje novih problema uključuje neophodno i nova rješenja, nove metode, nove mjere. "Ne odvajamo se od zemlje skačući", potrebna su krila, modifikacije nisu dovoljne, transformacija mora biti cjelovita. Ne shvaćamo umjetnike slikare koji se dan danas nalaze pred platnom i pokušavaju dati odgovore, nastojeći djelovati na platno i sliku kao da je ona površina koja se treba ispuniti formama i bojama. Ostavljajući trag za tragom, škiljeći jednim okom, skačući korakom naprijed i korakom nazad pred slikom, sve dok tom gimnastikom ne dovrše sliku. Slika je gotova. Na sve moguće načine. Gotova kao proces rada, kao djelo i gotova kao smrt slike same. Površina neograničene mogućnosti, (slika) dovedena je do stanja gdje postaje spremnik. Spremnik umjetnikovih ideja, želja, nadanja, frustracija. Zašto umjesto toga ne oslobodimo, ne ispraznimo tu površinu? Zašto ne pokušamo saznati značenje bezokvirnog, totalnog prostora slike?

Hrvatski Kviz Savez

Svjetsko kviz prvenstvo 2015.

Svjetsko kviz prvenstvo anualni je događaj. Riječ je o pojedinačnom kviz natjecanju koje od 2003. godine provodi Međunarodni kviz savez (IQA – International Quiz Association), krovna svjetska kviz organizacija sa sjedištem u Londonu. Od 2004. godine to se natjecanje održava u više država simultano na isti dan s istim pitanjima. Broj država organizatorica kao i ukupan broj igrača svake godine raste, a 2014. prva je godina kad se u natjecanje uključila i Hrvatska. Svjetsko kviz prvenstvo okuplja svojevrsnu intelektualnu elitu, uz tu razliku što se ne radi o stručnom skupu, već se radi o ljudima najširih mogućih interesa: i znanstvenih i tehničkih i umjetničkih i humanističkih.

Jedna nova poruka

Proširivanje povijesti

U skladu s misijom, ali i kapacitetima odnosno interesima ljudi u organizaciji primarna aktivnost koju udruga trenutno provodi odnosi se na suvremenu nakladničku djelatnost, publiciranje portala Ravno do dna posvećenog kulturi i kulturnoj sceni. Od početka urednička koncepcija čvrsto se drži svojih triju zadanih temeljnih načela: promovirati kvalitetne hrvatske djelatnike u kulturi, s težištem na glazbenoj sceni ukazivati na stvarno stanje na kulturnoj sceni u Hrvatskoj, poticati dijalog između kulturnih djelatnika, novinara te publike, a koji se reflektiraju u potrebi za kritičnošću i reflektivnošću u propitivanju društveno-kulturnog, ekonomskog, etičkog i ideološkog, a time i političkog, povijesnog i kulturnog okruženja. U planu za 2015. godinu su redizajn portala, uvođenje autorskih video uradaka, dodatna poboljšanja u kapacitetima i sadržaju te uvođenje kolumne iz 'povijesti' pop, rock i heavy glazbenih aktera i događaja transkriptom tekstova Jadranke Janković Nesić koji su nastajali u razdoblju od 1983. do 1993. godine. Ovom autentičnim putovanjem u prošlost prethodi istraživanje arhive tekstova i izbor najznačajnijih i pravno uređenje odnosa za što već postoje preliminarni pozitivni temelji. Izazove li projekt neke nove ideje za zanimljive projekte i razvije li se iz suradnje korist ne samo u novinarskom iskustvu i praksi već i u području kulturnog menadžmenta njegova će se isplativost višestruko povećati. Njegova glavna funkcija je biti izvor interakcija i novih usvojenih znanja prvenstveno mladih, ali i odraslih sudionika u njemu.

Mediart International

Istraživanje međunarodnih kocepata književnih festivala i odabir suradnika za Zagreb Book Festival

Književna i kulturna manifestacija Zagreb Book Festival zamišljena je kao proslava pisane riječi s posebnim naglaskom na internacionalni dialog. Naša misija je unaprijediti interes za čitanje, pisanje i međunarodnu literarnu komunikaciju, ne isključujući intermedijalnost suvremenog umjetničkog izričaja. Kulturu vidimo kao neovisnu snagu koja se temelji na slobodi izraza. Kultura i umjetnost u svakom društvu djeluju kao sile progresa, mostovi tolerancije prema drugim kulturama i mentalitetima. Jedan od naših ciljeva jest dostupnost vrhunske književne ponude našim građanima, otklonom od uobičajenog poimanja književnosti kao elitnog i neživog sadržaja. Nalazeći se u vremenu recesije koja se odnosi i na materijalna i duhovna postignuća, smatramo važnim promicati ideju kako svi imaju mogućnost iskusiti kulturu koja, podižući sveukupnu razinu obrazovanja, potiče izlazak iz nacionalnih okvira, te razvoj kreativnih potencijala pojedinaca i društva. U programu ćemo, kroz gostovanja renomiranih stranih i domaćih autora predstaviti niz recentnih književnih ostvarenja s posebnim naglaskom na kriminalistički roman. Unutar književnog programa osmislili smo i tribine koje će propitivati važna pitanja vezana uz temu Festivala; kriminalistički roman nekad i danas; propitkivanje razloga popularnosti u Hrvatskoj i globalno; refleksija sustava u kojem živimo; u konačnici, što je to kriminal? Unutar programa osmislili smo i trajan trag koji želimo ostaviti, svaku festivalsku godinu pratit će i specifična publikacija. Objaviti ćemo autorske radove domaćih i stranih književnika, sudionika programa, a svatko od njih napisat će, u odgovarajućoj umjetničkoj formi (priča, esej, refleksija) tekst o temi Festivala. Prva publikacija bit će objavljena pod jednostavnim i inspirativnim imenom Kriminal.

Puhački orkestar grada Karlovca

Međunarodno Brass natjecanje "Think Brass" u Karlovcu

Međunarodno Brass natjecanje "Think Brass" bilo bi prvo takvo natjecanje u Hrvatskoj i po svojim karakteristikama bilo bi jedinstveno u regiji. Cijeli projekt osmišljen je zbog promicanja kulture sviranja limenih puhačkih instrumenata, pomaganja mladim glazbenicima u njihovu glazbenom razvoju i etabliranju na hrvatskoj i međunarodnoj kulturnoj sceni te poticanja ljudi na posjećivanje kulturnih događaja. Također, cijeli događaj bi uvelike značio za promicanje grada Karlovca i karlovačke županije u Europi i svijetu a ujedno i rada Glazbene škole u Karlovcu. Samo natjecanje bi se odvijalo u nekoliko starosnih kategorija, koje bi obuhvatile mlade umjetnike od osnovne škole pa do razine glazbene akademije. U ocjenjivačkom sudu bili bi vrhunski hrvatski i svjetski umjetnici na limenim puhačkim instrumentima i kompozitori. Prednosti ovog natjecanja su nepostojanje adekvatnih međunarodnih natjecanja takvog karaktera u ovom dijelu Europe (osim Slovenije, Srbije i Makedonije, ali one imaju svoje karakteristike, te bi samim time ovaj projekt bio drugačiji), geografski položaj grada Karlovca koji je idealan za natjecanje (Hrvatska, Slovenija, Austrija, Italija...) kao i njegova bogata povijest te arhitektonske ljepote karlovačke Zvijezde, interes mladih glazbenika i njihovih profesora iz Hrvatske kao i iz susjednih zemalja (Slovenija, Italija, Austrija...). Projekt bi također bio u suradnji sa Velikogoričkim Brass festivalom i svjetskim umjetnicima koji na njemu sudjeluju, tako da bi se tijekom održavanja natjecanja odvijali koncerti svjetski poznatih umjetnika u gradu Karlovcu. S obzirom na glavne ciljeve projekta, nagrade ne bi bile novčanog karaktera već bi se najboljim mladim glazbenicima omogućavalo besplatno pohađanje seminara i radionica, te rad sa vrhunskim umjetnicima.

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević

Europska kulturna ruta – Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća u sjećanju na urbani razvoj Europe

Kulturno-povijesna cjelina naselja Ubli okarakterizirana je kao ružna i neprilagođena lokalnom arhitektonskom izrazu kako od strane otočana tako i od strane posjetitelja. Prvi korak u smislu podizanja razine svijesti o vrijednosti naselja pokrenut je izradom konzervatorske studije za prostor kulturno-povijesne cjeline na temelju koje je planirano industrijsko naselje dobilo status preventivno zaštićenog kulturnog dobra.
Drugi korak je nužna potreba za revitalizacijom i uključivanjem u projekte kao što je primjer projekta ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes of the XX° Century In Urban Management) financiranog od Europske unije iz Transnacionalnog programa suradnje South East Europe u koji su trenutno uključeni Labin i Raša. Glavni cilj projekta je promicati kulturni turizam povezivanjem primjera racionalističke arhitekture 20. stoljeća u kulturnu rutu. Kako bi bili primljeni, podnositelji trebaju predočiti određenu prijavu s projektom za lokalnu rutu arhitekture totalitarnih režima 20. stoljeća i pripadajućom znanstvenom dokumentacijom koja dokazuje prihvatljivost nasljeđa i predmeta koje žele uključiti u rutu te pokazuje da zadovoljavaju posebne zahtjeve regulirane propisima.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type