Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP3b

Savez udruga Operacija grad

UPGRADE - prema održivoj prostornoj infrastrukturi

Projektom "UPGRADE - prema održivoj prostornoj infrastrukturi" namjerava se uspostaviti platforma koja će dosadašnja nastojanja iznalaženja sistemskih rješenja za problem neadekvatne prostorne infrastrukture za djelovanje neovisne kulture i civilnog društva u Zagrebu nadograditi konceptualizacijom inovativnog modela, utvrđivanjem recentnih potreba i osiguravanjem uvjeta za uspostavljanje društveno-kulturnog centra kao integralnog modela koji odgovara na potrebe šireg civilnog društva i lokalne zajednice.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

MP3 - OTVORENA PLATFORMA ZA PROMOCIJU, PROMIŠLJANJE I PRODUKCIJU NOVIH MEDIJSKIH KULTURA U ISTRI

Platforma će provoditi zagovaračke aktivnosti s ciljem boljeg pozicioniranja izvaninstitucionalne kulture u Istarskoj županiji te se kritički odnositi prema sadašnjim infrastrukturnim, tehničko-tehnološkim, financijskim i drugim uvjetima za produkcijske i rezidencijalne programe u domeni novih medija i tehnologija. Davat će konstruktivne, na znanju i istraživanjima, utemeljene prijedloge za unapređenje trenutnog stanja, kao i pratiti provedbu Istarske kulturne strategije 2014.-2020. (IKS), posebice u segmentu novomedijske kulturne scene. Platforma je inovativna u smislu da je prva zagovaračka platforma u IŽ za sustavno i sveobuhvatno oblikovanje, provedbu, praćenje i vrednovanje kulturne politike u području razvoja izvaninstitucionalne scene.
U skladu s konceptom platforme, svi prijedlozi i preporuke za kvalitetniju provedbu IKS-a te oblikovanje novih i/li unapređenje postojećih programa bit će utemeljeni na znanju i istraživanjima, ali i iskustvu kako lokalnih/regionalnih/nacionalnih tako i međunarodnih aktera u kulturi. Upotreba novih medija u kulturi svakodnevno napreduje, a zahvaljujući tomu produkcijski standardi se mijenjaju što utječe na očekivanja stanovnika. Unatoč tomu, u Istri ne postoji dostatna i adekvatna kulturna infrastruktura koja bi se bavila ovim područjem kulture. Jedan od ciljeva ove platforme je pokretanje inicijative za osnivanje Centra za nove medije Istarske županije. Ovaj je projekt u skladu s Ciljem 3. IKS: Izgraditi novu kulturnu infrastrukturu namijenjenu umjetničkoj produkciji, edukaciji, prezentaciji i čuvanju građe, Aktivnost 4. Osnivanje centra za nove medije.

Autonomni centar

Inicijativa 1729/2

Dvadesetak godina organizacije civilnog društva, aktivni pojedinci u lokalnoj zajednici i lokalna zajednica sama nemaju adekvatan prostor za organizaciju društvenih, društvenopoduzetničkih programa i aktivnosti. Već sredinom prošlog desetljeća, inicijativa koja je okupljala desetak organizacija civilnog društva, istaknutih udruga iz Međimurja, propitivala je i zagovarala drukčije modele korištenja i prenamjene postojećih javnih resursa, no Grad tada nije bio u mogućnosti adekvatno odgovoriti na njihove legitimne zahtjeve. Početkom 2014. godine 20ak organizacija civilnog društva, društvenih poduzeća, platformi, neformalnih inicijativa, društvenih aktivista, društvenih inovatora i zainteresiranih građana pokrenulo je razvoj novog projekta - Društveni centar Čakovec. Akteri su se okupili u platformu Inicijativa 1729/2 s ciljem razvoja i uspostave samoodrživog modela korištenja i upravljanja javnim resursom u lokalnoj zajednici, gdje bi članovi zajednice imali potpunu slobodu okupljanja s ciljem provedbe grupnih aktivnosti, društvenopoduzetničkih djelatnosti, socijalnih i kulturnih usluga, informiranja i drugih djelatnosti. Inicijativa se zalaže za revitalizaciju neiskorištenog javnog prostora na području bivše vojarne te je pokrenula niz javnih događanja s ciljem oživljavanja prostora koji godinama stoji neiskorišten i njegovim stavljanjem u javnu funkciju na dobrobit i zadovoljstvo svih građana/ki Čakovca i šire zajednice. Ovaj projekt prepoznat je kao prioritetan razvojni projekt kojim će se definirati i uspostaviti samoodrživ model korištenja i upravljanja javnim resursom, ali i kao prilika za izgradnju uključive zajednice te otvaranje prostora javnosti za društveni i kulturni život kroz društveno-javna partnerstva te podizanje razine društvenog kapitala zajednice.

KNJIGA U CENTRU

KUC, KUC... TKO JE?

Cilj zagovaračke platforme i cijelog projekta jest:
1. Promoviranje suvremene hrvatske likovne umjetnosti među djecom i mladima
2. Uspostavljanje dijaloga između suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika i djece
3. Uspostavljanje kontakta sa školama radi promoviranja galerijskih prostora kao mjesta susreta umjetnika, njegovog djela i (mlade) publike
Cilj projekta KUC, KUC... TKO JE? jest uspostavljanje komunikacije između umjetnika i njegova djela s jedne strane te mlade publike s druge strane u cilju međusobnog upoznavanja. Također je u jednakoj mjeri cilj projekta otkrivanje galerija kao prostora umjetnosti širokoj publici. Djeca i mladi, nažalost, u najvećem broju i ne znaju za postojanje tih prostora u koje oni u svakom trenutku mogu (besplatno) ući i grupno ili individualno uživati u umjetničkom doživljaju djela koje imaju pred sobom.
Inicijativa naše platforme jest djeci i mladima otkriti svijet suvremene hrvatske likovne umjetnosti s kojim oni u svom svakodnevnom životu (ako vizualna umjetnost nije u službi određenog komercijalnog proizvoda) nemaju baš nikakvog doticaja.
Projektom KUC, KUC... TKO JE? povezat ćemo galerijske prostore, umjetnike i škole. Organiziranim posjetima galerijama, te vođenim susretima i razgovorima između umjetnika i djece, kanimo skrenuti pozornost javnosti na trenutnu izoliranost suvremene likovne umjetnosti od mlade publike, kao i na otuđenost djece od vizualne umjetnosti koja im je zapravo u svakom trenutku na dohvat ruke.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type