Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP4

UDRUGA BACAČI SJENKI

URBAN HUM

URBAN HUM je nastao iz zajedničkog interesa partnera iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore i Kosova za stvaranjem snažnog i osnažujućeg, poroznog i fleksibilnog, inspirativnog i stvaralačkog, dijaloškog i diskurzivnog dugoročnog okvira za zajedničko stvaranje, razmjenu i društveno djelovanje u poljima hibridno-izvedbenog, antropološko-urbanog i društveno-političkog istraživanja prostora, novih oblika (zajedničkog) stanovanja/građenja te uporabe prostora kroz višedimenzionalno otkrivanje njegove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u cilju obnove resursa zajednice. U UH-u će se dosljedno i ciljano koristiti prethodna zajednička i pojedinačna iskustva te, sve to, sredstvima specifičnog i korisnički usmjerenog participativnog predstavljanja (diskurzivnog promišljanja) odabranih (ugroženih) urbanih javnih prostora/mjesta razmjenjivati s lokalnim samoupravama i izravno zainteresiranim građanima kroz radionice, predavanja, izvedbena djela i interaktivne putujuće izložbe. Istraživanja i promišljanja bi u svakoj sredini (i sredinama koja gravitiraju sjedištu partnerske organizacije) zajednički predstavljali kao izvedbeni "game-structure" koji koristeći elemente izvedbe, plesa, mjuzikla, stand-up i post-dramskog predavanja promišlja prostor i njegovu interdisciplinarnu hipertekstualnost. Time što se ukazuje na povijesno ukorijenjene kontinuitete i diskontinuitete stvara se i platforma za arhitekte, urbaniste, političare i povjesničare u njihovom promišljanju i rekonceptualizaciji urbanog planiranja, ali i mogućnost promišljanja tih prostora za građane, predlažući i uvodeći sustavna rješenja.

Prostor rodne i medijske kulture K-zona

Mreža kulturnih rodnih praksi JI Europe

Mreža kulturnih rodnih praksi JI Europe nastoji iskoristiti potencijale prostora JI Europe glede umrežavanja, razmjene znanja i vještina te umjetničke produkcije koja propituje pitanja roda u najširem društvenom smislu te dugoročno utječe na razvoj inicijativa koje se bave kreativnim rodnim praksama na ovim prostorima. Glavne aktivnosti su razmjena sadržaja i omogućavanje planiranja novih umjetničkih projekata koji se tiču aktualnih društvenih zbivanja u vezi rodne ravnopravnosti, razvoj akcijskog plana platforme te postavljanje online platforme mreže koja će služiti kao fokalna informativna točka o umjetničkim organizacijama, kustoskim kolektivima, festivalima i inicijativama koje se tiču kulturnih rodnih praksi na području JI Europe. Platforma će biti bitna kontakt točka za sve članice mreže s europskim sličnim inicijativama kako bi se ubrzala razmjena znanja, iskustava i kulturnih rodnih praksi u cijeloj Europi. Uz navedeno, platforma će provoditi koordinaciju zagovaračkih aktivnosti u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji i Srbiji. Dugoročni ciljevi ove mreže su neutraliziranje rodnih stereotipa u kulturnoj produkciji i društvu općenito te osnivanje primjera pozitivne prakse koji se može koristiti kao model za redefiniranje rodnih aspekata kulturnih politika i primjer uspješne regionalne suradnje kojim će se povećati mobilnost, vidljivost i razmjena ideja. Projekt je prvenstveno usmjeren na ženske i queer umjetnike/ce, kuratore, kulturne producente, teoretičare i aktiviste/ice u regiji. U projekt će također biti uključene ženske i LGBT nevladine organizacije, interdisciplinarne grupe i kulturni centri te kulturni festivali u regiji i umjetničke inicijative.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

Neprimjereni spomenici/Inappropriate Monuments

Regionalna platforma Neprimjereni spomenici/Inappropriate Monuments nastala je kako bi se uspostavio okvir za dugoročnu suradnju partnerskih organizacija iz država s područja bivše Jugoslavije koje svojim radom problematiziraju pitanja revalorizacije i zaštite spomeničke baštine NOB-a. Platforma je namijenjena povezivanju institucija i nezavisnih organizacija, jačanju njihovih kapaciteta i distribuciji rezultata istraživanja u svrhu zagovaranja uređene međudržavne strategije o baštini NOB-a. U tu svrhu provodit će se aktivnosti istraživanja i mapiranja spomeničke baštine, intervjuiranja osoba koje su bile nadležne za njihovo postavljanje i održavanje, održavanja radionica za studente i konferencije za stručnu javnost, izložbe i umjetničke intervencije. Središnji dio rada platforme bit će razvijanje web-portala, online baze o djelovanju platforme i njezinih članica.
Spomenička baština NOB-e promatra se kao proizvod složenih ekonomsko-političkih procesa izgradnje i raspada SFRJ. Značenje koje oni komuniciraju, kao i njihovu memorijalnu i estetsku vrijednost, također se razumijevaju u bliskom odnosu s recentnom političkom prošlošću tj. neraskidivo povezane s procesima tranzicije na području bivše Jugoslavije. Ovakav pristup omogućava jasan odmak od estetizacije spomenika, njihove fetišizacije kao i nostalgije za minulim vremenima te predstavlja temelj za revalorizaciju i zaštitu ove spomeničke baštine.

Mavena - 36 njezinih čuda

ART & FACT

ART & FACT je međunarodna platforma suvremene novomedijske umjetnosti koja objedinjuje teoretski, izvedbeni i izložbeni aspekt te uspostavlja korelacije između umjetnika, kustosa, producenata, teoretičara, znanstvenika s jedne strane i lokalne zajednice, uloge kulture u društvu, aktivizma, zagovaranja, razvoja kritičke građanske svijesti, participativne, horizontalne demokracije s druge strane. Platforma ART & FACT nastala je krajem 2012. godine nakon nekoliko suradnji aktera na manjim projektima zbog potrebe za umrežavanjem, razmjenom ideja i projekata, znanja i iskustava, kontakata i umjetnika. Osnovne aktivnosti platforme:
MEETING - sastanci predstavnika platforme jednom u 3 mjeseca radi planiranja aktivnosti, mailing lista zbog komunikacije u međuvremenu;
EXCHANGING - umrežavanje radi razmjene i suradnje mladih umjetnika iz naših područja i poticanja i produciranja njihovih umjetničkih radova, kao i suradnji i zajedničkih projekata mladih umjetnika iz regije;
PROMOTING - promocija mladih umjetnika na području regije i međunarodno; izrada web platforme umjetnika novomedijske umjetnosti iz zemalja regije.
COOPERATING - zajednička međunarodna izložba;
ACTIVATING - rad na društveno angažiranim projektima koji direktno komuniciraju s našim lokalnim sredinama i dovode ih u međusobni odnos;
EDUCATING - edukacija, radionice, seminari, tribine, okrugli stolovi, razgovori iz područja novih medija i suvremenih kustoskih praksi;
ADVOCATING - zagovaračke aktivnosti za poboljšanje uvjeta rada nezavisnih organizacija posvećenih novim medijima, društveno angažiranim projektima, edukaciji, promociji mladih umjetnika i međunarodnoj suradnji;
NETWORKING - umrežavanje s drugim sličnim organizacijama i platformama iz regije i međunarodno.

Hrvatsko dizajnersko društvo

Balkan Design Network

Balkanski dizajn network (BDN) je suradnička platforma 4 organizacije iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovina i Makedonije koja ima za cilj ojačati proizvodnju i zagovarati kulturu dizajna na Balkanu. Kroz projektne aktivnosti poput umrežavanja dizajnerskih organizacija i dizajnerskih festivala, izrade digitalne baze podataka proizvodnog i dizajnerskog sektora, provođenja natječaja za mlade balkanske dizajnere, radionica i edukativnih programa, umrežavanja mladih dizajnera s proizvodnim sektorom te putujuće izložbe namjera je pokazati dosege balkanskog dizajna te promovirati njegov doprinos kulturnom, društvenom i ekonomskom razvoju regije. Izradom digitalne platforme formalizira se dugogodišnja suradnja partnerskih organizacija te već postojeća neformalna metodologija godišnjeg tematskog natječaja za mlade dizajnere (Young Balkan Designers). Ova digitalna platforma osigurat će projektu održivost i u budućnosti jer je cilj da se ovom networku sa svojim bazama podataka pridruže sve balkanske zemlje kako bi se uspostavila samoodrživa suradnička mreža dizajnerskih organizacija na Balkanu. Tijekom projektnih aktivnosti poput putujuće izložbe i dizajnerskih festivala budući partneri i sudionici BDN-a bit će pozvani da sudjeluju u strateškom planiranju BDN-a, kako bi mreža organizacija narasla već po samom završetku projekta. BDN kreiranjem jedinstvenog koncepta Balkanski dizajn nastoji ujediniti i promovirati regionalnu kulturu dizajna, omogućiti intenzivniju suradnju i mobilnost dizajnerske scene na Balkanu, podići standarde svakodnevne kulture življenja, ojačati krossektorsku suradnju proizvodnog i dizajnerskog sektora kako bi se povećala proizvodnja uz korištenje lokalnih i regionalnih resursa te još više potaknuti i zagovarati razvoj suvremenog dizajna.

KNJIGA U CENTRU

STIŽU GOSTI!

Aktivnosti platforme su književni susreti, književne tribine, izložbe ilustracija, pripovjedno kazalište, ulični performansi, multimedijalni projekti, okrugli stolovi, književne i likovne radionice, javna čitanja umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu i Kotoru.
Cilj svih navedenih aktivnosti jest uspostavljanje kulturne, umjetničke i društvene suradnje između:
1. umjetnika iz različitih zemalja Jugoistočne Europe (radi razmjene iskustava te dogovora o udruživanju i radu na zajedničkim umjetničkim projektima)
2. umjetnika i široke publike (osobito djece i mladih te ljudi koji inače ne posjećuju kazališta, izložbe, književne festivale) u cilju populariziranja umjetnika i njegovog djela među domaćom i inozemnom publikom
3. "krajnjih korisnika", u ovom slučaju široke publike u zemljama u kojima će se održavati sve navedene aktivnosti, a to su zasad: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Povezivanjem i zajedničkom prezentacijom različitih umjetničkih aktivnosti koje koriste različita sredstva umjetničkog izražavanja, nastoji se pokazati kako je za umjetničko djelo i njegovu prezentaciju dobro došla upravo - integracija. Kako integracija riječi, slike, zvuka, pokreta u jedno finalno umjetničko djelo, tako i integracija njihovih autora koji imaju različite kulturne, umjetničke i društvene svjetonazore.

Festival suvremenog židovskog filma Zagreb

Festival tolerancije 2015.

Festival tolerancije je kulturno-edukativna platforma koja postoji već osam godina, a održava se širom regije JI Europe. Kroz visoko umjetnička djela, platforma zagovara multikulturalni dijalog te educira javnost o strahotama holokausta, iz čije se povijesti mora učiti i kroz čije se iskustvo nastoji prepoznati i upozoriti na današnje probleme u društvu te poticati na razvoj tolerancije i zajedničkih vrijednosti kao temelja sretnog suživota u nacionalno i vjerski različitim okruženjima. S namjerom obuhvaćanja i educiranja što raznolikijih ciljanih skupina te prepoznavanja potreba zajednice u kojoj i u čiju korist se djeluje, Festival je podijeljen na brojne programske cjeline. Filmski program sačinjavaju iznimna nagrađivana ostvarenja domaće i strane produkcije svih kategorija koja se u pravilu premijerno prikazuju u gradovima Festivala, a koja su često popraćena i gostovanjima filmaša. Edukacijska jutra su obrazovni program za učenike i studente kojim se na temelju poučavanja o holokaustu nastoji razviti tolerancija i prihvaćanje različitosti. Ostali segmenti Festivala su: tematske izložbe, glazbeni programi, Međunarodna filmska radionica, književne večeri, okrugli stolovi te street art programi. Festival je osnovan 2007. godine u Zagrebu, gdje se organizira svake godine i traje sedam dana, a u 2014. godini doživio je veliku regionalnu ekspanziju budući da će se organizirati još i u Rijeci, Sarajevu, Beogradu, Beču, Cetinju i Ljubljani, i to u nešto skraćenom izdanju, gdje će se prikazati najkvalitetnija i najbolje ocijenjena ostvarenja iz Zagreba. Festival tolerancije inkluzivna je platforma koja osvještava o položaju i problemima brojnih društveno ugroženih skupina.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type