Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Program podrške 2015 s rokom 9.9.2015.

Zaklada "Kultura nova" je 3. lipnja 2015. godine u okviru Programa podrške 2015 objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa s rokom prijave 9.9.2015.

Rok: 09. rujna 2015.

Prijave su zatvorene

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" od 28. travnja 2015. godine, Zaklada je 3. lipnja 2015. u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9.9.2015. objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2016. godini te za višegodišnje projekte/programe koji se provode u 2016., 2017. i 2018. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

  • su upisane u matični registar
  • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • vode uredno financijsko poslovanje
  • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
  • svojim projektima i programima te djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske i provode djelatnosti usmjerene k općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja
  • koje zadovoljavaju i sve druge uvjete propisane u Vodiču za prijavu na Program podrške 2015 s rokom prijave 9.9.2015.

Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9.9.2015. iznosi 3.780.000,00 kn.

Zaklada u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9.9.2015. raspisuje javne pozive na predlaganje projekata i programa u programskim područjima 1 i 2:

  • PP1: Razvojna podrška za organizacije
  • PP2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška u Programskom području 1 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

   a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
   a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn
   b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
   b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada će dodjeljivati:

  • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2016. godini
  • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2016., 2017. i 2018. godini

U Programskom području 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016.

Prijavitelj mora osigurati sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Podrška u Programskom području 2 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata u tri sljedeće kategorije:

  a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
  b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

U kategoriji a) umjetničko istraživanje provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2016. godini.

Ovaj Javni poziv za kategorije b i c odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti u razdoblju od 1.1.2016. do 30.6.2016., a završiti u razdoblju od 1.1.2016. do 31.12.2016. Za aktivnosti čija provedba započinje i završava u drugoj polovici godine (od 1.7.2016. do 31.12.2016.) bit će raspisan novi javni poziv početkom 2016. godine.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu u Programskom području 1 dok za Programsko područje 2 može u svakoj od tri kategorije podnijeti po jednu prijavu.

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2015 kao i e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok za podnošenje prijava je 9. rujna 2015. do 16h.

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni.

Pitanja o Programu podrške 2015 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 3. 6. 2015. do 31. 7. 2015. i od 17. 8. 2015. do 2. 9. 2015.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type