Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdoblju od 15.01.2015. do 25.2.2015.

Sve opće informacije o ovom javnom pozivu pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne odgovara na pitanja o konkretnim projektima. Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 15. siječnja do 25. veljače 2015.

Prijavitelji će na postavljena pitanja u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje. Pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Preporučujemo da prije postavljanja pitanja u rubrici PiO provjerite je li pitanje za koje tražite odgovor već postavljeno, a također možete provjeriti i Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

***********************

1. Pitanje: Nigdje nema linka na popis zemalja na koje se odnosi novi poziv za suradničke projekte. Postoji li takav link?

Odgovor: U prvom javnom pozivu na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c u okviru Programa podrške 2015 Zaklada nije propisala niti geografski ograničila zemlje u koje se može putovati radi selekcije programa ili iz koje zemlje moraju biti organizacije s kojima ćete pripremati međunarodni suradnički projekt. Napominjemo da je financijska podrška koja se može ostvariti u okviru Programskog područja 2 namijenjena fazi koja prethodi svakom kulturnom i umjetničkom pothvatu: osmišljavanju i pripremi rada, djela, projekta ili programa na području suvremene kulture i umjetnosti, a ne produkciji i realizaciji postojećih ili novih projekata/programa.

2. Pitanje: Je li moguće tek osnovanim udrugama konkurirati na nedavno objavljenom natječaju vaše zaklade? Naime, pretragom dokumentacije koju je potrebno dostaviti do 3. ožujka ove godine na vašu adresu nailazimo na podatak o obaveznom dostavljanju korištenja knjigovodstvenih usluga, odnosno financijskih izvješća od 2014. godine. Naša je udruga u postupku registracije pa taj dio dokumentacije ne posjeduje i stoga se pitamo da li je uopće moguće konkurirati na ovaj javni poziv?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" u prvom javnom pozivu Programa podrške 2015 u Programskom području 2 nije propisala vremensko ograničenje datuma registracije organizacije koja se prijavljuje na ovaj javni poziv. Napominjemo da će Zaklada podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka. Ako organizacija u 2014. nije bila registrirana, niste obavezni predavati financijske izvještaje za 2014. godinu.

3. Pitanje: Je li moguće prijaviti projekt u ime naše udruge, koja nije prijavljena kao umjetnička organizacija (zavedeni smo u Registru neprofitnih organizacija), ali sam projekt je vezan uz položaj umjetnika. U pripremi je program koji se tiče načina na koji umjetnik svojim kreativnim radom može ostvariti profit kroz pravni oblik prema različitim modelima. Cijeli projekt se prijavljuje za manifestaciju koja se održava u Litvi na tu temu. Da li je moguće prijaviti takav projekt s obzirom na djelatnost naše udruge?

Odgovor:

Na prvi javni poziv Programa podrške 2015 Zaklade "Kultura nova" mogu se prijaviti:

- udruge ili umjetničke organizacije koje su upisane u matični registar
- udruge ili umjetničke organizacije koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija
- udruge ili umjetničke organizacije koje vode uredno financijsko poslovanje
- udruge ili umjetničke organizacije koje su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
- udruge ili umjetničke organizacije kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2014 u Programskom području 2 u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu
- udruge ili umjetničke organizacije koje zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom prvi javni poziv Programa podrške 2015 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Sva pravila, uvjeti i kriteriji, kao i kategorije na koje je moguće podnijeti prijavu detaljno su propisani u Vodiču za prijavu koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade, u kojemu je u uvodnome tekstu opisano na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 6. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti prvog javnog poziva Programa podrške 2015 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

4. Pitanje: Da li je moguće da projekt prijavi tvrtka koja se bavi produkcijom, s obzirom da bi preko iste prijavili projekt za program Kreativne Europe u listopadu 2015. za koji bi se i prijavljivali na Program podrške?

Odgovor: Na prvi javni poziv Programa podrške 2015 mogu se prijaviti:

- udruge ili umjetničke organizacije koje su upisane u matični registar
- udruge ili umjetničke organizacije koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija
- udruge ili umjetničke organizacije koje vode uredno financijsko poslovanje
- udruge ili umjetničke organizacije koje su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
- udruge ili umjetničke organizacije kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2014 u Programskom području 2 u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu
- udruge ili umjetničke organizacije koje zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

Dakle, tvrtke se ne mogu prijaviti na prvi javni poziv Programa podrške 2015 Zaklade "Kultura nova".

5. Pitanje: Javljam se iz udruge za obrazovanje i znanost. Udruga je registrirana kao neprofitna pravna osoba. Naime, udruga ima u planu organizirati izložbe u svojim prostorijama mladih umjetnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uz izložbe bi se organizirala razna predavanja iz područja povijesti umjetnosti i arheologije te slikarske i kiparske radionice. Zanima me da li bismo se mogli prijaviti na vaše natječaje s obzirom na to da smo osnovani tek u kolovozu 2014. godine. 

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana čl. 3 Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom i prvi javni poziv Programa podrške 2015 namijenjen je organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

Vodič za prijavu koji je dostupan za preuzimanje na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" donosi praktične informacije o tome kako se prijaviti, koju dokumentaciju je potrebno dostaviti te daje odgovore na sva pitanja vezana za postupak dodjele bespovratnih sredstava putem ovog javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c u okviru Programa podrške 2015. U Vodiču za prijavu na prvi javni poziv Programa podrške 2015 također su navedeni i prioriteti prvog javnog poziva Programa podrške 2015 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

Podrška putem ovog javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2 ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn.
U Vodiču za prijavu detaljno su opisane ove kategorije te su navedene prihvatljive aktivnosti i prihvatljivi troškovi koje udruge i umjetničke organizacije mogu prijaviti na prvi javni poziv Programa podrške 2015. Napominjemo da se ovaj javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2015. do 31.12.2015.

Na ovaj javni poziv prijavu mogu podnijeti i novoosnovane udruge i umjetničke organizacije koje zadovoljavaju i ostale formalne uvjete propisane u Vodiču za prijavu u Tablici 2, na str. 11.

6. Pitanje: Molim vas za dodatno pojašnjenje vezano uz natječaje Zaklade Kultura nova - Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa. Naime, nismo sigurni da li se možemo prijaviti u obje kategorije (kategorija b i c) ili samo u jednu. Za potrebe pripreme međunarodne suradnje potrebno nam je razviti projektnu ideju, dogovoriti uloge partnera, postaviti cjelokupan okvir suradnje (kategorija b), na način da suradnju trebamo dogovoriti u zemljama partnera, odnosno trebamo podršku za putovanja u inozemstvo (kategorija c) zbog prethodno navedenog. Da li su unutar kategorije b prihvatljive aktivnosti koje se većinom odnose na inozemna putovanja u cilju dogovaranja suradnje i postavljanje projekta ili je potrebno prijaviti se u kategoriju c?

Odgovor: Prvi javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c u okviru Programa podrške 2015 namijenjen je za projekte organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u razdoblju od 1.7.2015. do 31.12.2015. godine.

Kategorije u okviru kojih se dodjeljuju sredstva jesu:
  b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
Kategorija b odnosi se na pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata. Da bi partnerstvo dovelo do rezultata neophodno je već u pripremnoj fazi razviti projektnu ideju, dogovoriti uloge partnera te postaviti cjelokupan okvir suradnje. Osmišljavanje i priprema novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., te u konačnici ostvarila uspješna suradnja koja će dati očekivane rezultate.
Kategorija c odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije programa. Kako bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu.

Dakle riječ je o dva različita aspekta osmišljavanja i pripreme novih projekata/programa. Kategorija c uključuje putovanje u inozemstvo u svrhu selekcije inozemnog programa za domaće manifestacije ili redovni program organizacije, dok kategorija b uključuje pripremu i održavanje partnerskih sastanaka u svrhu razvijanja same projektne ideje u koju će biti uključeni svi partneri te su prihvatljive i aktivnosti i troškovi putovanja u inozemstvo na sastanke s budućim partnerima. Popis svih prihvatljivih troškova koje možete prijaviti unutar ovog javnog poziva nalazi se u Vodiču za prijavu na stranicama 17 i 20. 

7. Pitanje: Budući da smo nova udruga i kao takva nemamo realiziranih projekata, problematična su nam pitanja 9 i 12 u prijavnicama. Bi li bilo uputno umjesto postignuća organizacije navesti postignuća provoditelja projekta?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" u prvom javnom pozivu Programa podrške 2015 u Programskom području 2 nije propisala vremensko ograničenje datuma registracije organizacije koja se prijavljuje na ovaj javni poziv. Ako ste nedavno registrirana udruga, u odgovoru na pitanje o stručnim kapacitetima organizacije možete navesti postignuća članova vaše udruge i provoditelja projekta.

8. Pitanje: Iako prema propozicijama natječaja zadovoljavamo formalne uvjete za prijavu projekta, imamo dvije nedoumice oko prijave na aktualni natječaj pripreme međunarodnih suradničkih projekata i putovanja u inozemstvo radi selekcije programa. Kako smo novoosnovana udruga u procesu registracije zanima nas da li je do trenutka prijave obavezno imati bankovni račun ili se isti može nadodati kasnije? Istovremeno nas zanima da li je potrebno uz prijavu priložiti i nekakvu vrstu ugovora ili pismo namjere od naših inozemnih partnera?

Odgovor: Formalni uvjeti za prijavu na prvi javni poziv Programa podrške 2015 propisani su u Vodiču za prijavu na stranicama 7 i 11. U Tablici 2 nalazi se pregled formalnih uvjeta koji će se provjeravati pri komisijskom otvaranju prijava. Zaklada "Kultura nova" nije vremenski ograničila aktivno djelovanje organizacije koja se prijavljuje, a otvoreni bankovni račun nije formalni uvjet koji će utjecati na isključenje prijave iz daljnjeg postupka procjene kvalitete prijava.
Formalni uvjeti koje prijavitelj mora zadovoljiti su registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj te upis u registar neprofitnih organizacija. Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
Uz ispunjenu, ovjerenu i potpisanu prijavnicu, za Programsko područje 2, kategoriju b nije potrebno priložiti ugovor ili pismo namjere budućih partnera na projektu.

9. Pitanje: Javljam se u ime jednog društva pod čijim pokroviteljstvom bi se voljeli prijaviti na natječaj. S obzirom na to da je društvo osnovano u prosincu 2014. godine, a upisano u matični registar i počelo s radom tek ove godine, nismo u mogućnosti priložiti financijsko izvješće za 2014. godinu. Da li se i dalje možemo prijaviti na natječaj?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" u prvom javnom pozivu Programa podrške 2015 u Programskom području 2 nije propisala vremensko ograničenje datuma registracije organizacije koja se prijavljuje na ovaj javni poziv. Ako organizacija u 2014. nije bila registrirana, niste obavezni predavati financijske izvještaje za 2014. godinu.

10. Pitanje: Planiramo prijaviti projekt na poziv u okviru Programskog područja 2 PP2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa koji se kontinuirano provodi svake godine već 7 godina zaredom te nismo sigurni smatra li se takav projekt valjanim za prijavu na ovo programsko područje. Radi se o festivalu međunarodnog karaktera koji uključuje glazbeni kamp, radionice, koncerte i simpozij te je u tom smislu svaka godina nova, međutim ideja projekta kao takvog je zapravo ustaljena.

Odgovor: Na prvi javni poziv u okviru Programa podrške 2015 prijavu možete podnijeti u dvije kategorije: b) priprema međunarodnih suradničkih projekata i c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa.
Priprema međunarodnih suradničkih projekata odnosi se na razvoj novih međunarodnih suradničkih projekata, odnosno na postavljanje cjelokupnog okvira suradnje.  Pritom se koncept projekta može ponavljati iz godine u godinu. Na mrežnim stranicama Zaklade nalazi se popis projekata koji su u ovoj kategoriji i programskom području podržani u okviru Programa podrške 2014 pa tamo možete vidjeti da su podržani i projekti koji imaju kontinuitet održavanja. Međutim, treba voditi računa o tome da, ako već postoji ustaljeni koncept, projekt mora uključivati nove partnere, nove sadržaje i sl.
Kategorija c, putovanje u inozemstvo radi selekcije programa odnosi se na selekciju novog programa za nove ili za već postojeće domaće manifestacije koje se kontinuirano održavaju: festivale ili redovne programe organizacije.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type