Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Dokumentacija za prijavu

Obavezna dokumentacija u elektroničkom obliku:

 • Ispunjena prijavnica u elektroničkom obliku (Opisni i proračunski dio) za kategoriju u kojoj se prijavljuje, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade

Obavezna dokumentacija u papirnatom obliku:

 • Ispisana, ovjerena i potpisana prijavnica u papirnatom obliku (Opisni i proračunski dio) koja je nakon slanja u Zakladinu elektroničku bazu prijavnica dostupna u .pdf formatu u e-korisničkom profilu na mrežnim stranicama Zaklade
 • Organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo, a nemaju obavezu predavanja financijskih izvještaja dostavljaju:
  - Preslike Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima za 2014. godinu koje je usvojilo upravljačko tijelo (potpisane i ovjerene)
  - Presliku Odluke o nesastavljanju i nepredavanju financijskih izvještaja koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
  - Presliku Odluke o vođenju dvojnog knjigovodstva koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
 • Organizacije koje su obveznici jednostavnog knjigovodstva dostavljaju:
  - Presliku Odluke o nesastavljanju financijskih izvještaja koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
  - Presliku Knjige prihoda i rashoda koju je usvojilo upravljačko tijelo (potpisanu i ovjerenu)
 • Organizacije koje su obveznici dvojnog knjigovodstva uz prijavu ne dostavljaju financijski izvještaj (vidi Napomenu br. 2)

Napomene:
1. Zaklada će podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
2. Zaklada će financijske izvještaje obveznika dvojnog knjigovodstva provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije do 28. veljače 2015. predao financijski izvještaj za 2014. godinu u instituciju ovlaštenu za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija (FINA), prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.
3. Sve prijavnice trebaju biti ovjerene službenim pečatom organizacije (na mjestu gdje piše MP = mjesto pečata) i potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje organizacije i voditelja projekta, kako je naznačeno na prijavnicama.

Svi prijavitelji u e-prijavnici mogu navesti poveznicu (link) na kojoj se nalaze materijali koji ilustriraju prijaviteljevu kompetentnost za provedbu predloženoga projekta. Svi ostali prilozi (publikacije, novinski članci, dokumentacija koja ilustrira rad organizacije), koje prijavitelj eventualno dostavi kako bi potkrijepio svoju kompetentnost, neće se razmatrati. Zaprimljene prijave s popratnom dokumentacijom neće se vraćati prijaviteljima.

Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva obavezni su prije potpisivanja ugovora sa Zakladom dostaviti propisanu dokumentaciju koja je navedena u Vodiču za prijavu (poglavlje 8.2.).

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type