Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdoblju od 26. 8. 2016. do 21. 9. 2016.

Sve opće informacije o ovom javnom pozivu pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne odgovara na pitanja o konkretnim projektima. Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 26. kolovoza do 21. rujna 2016.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne odgovara na pitanja o konkretnim projektima/programima te će pitanja i odgovori biti objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Preporučujemo da prije postavljanja pitanja u rubrici PiO provjerite je li pitanje za koje tražite odgovor već postavljeno, a također možete provjeriti i Pojmovnik na kraju Vodiča za prijavu.

************************************************

1. Pitanje: Pišem Vam ispred ustanove socijalne skrbi. Mi smo ustanova socijalne skrbi koja provodi program klubova za starije osobe na području jedne hrvatske županije. Program se provodi treću godinu za redom i jednim je djelom financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. U sklopu programa organiziramo na tjednoj bazi kreativne radionice za starije osobe (izrada umjetničkih i uporabnih predmeta), imamo dramsku i novinarsku sekciju za starije osobe te organiziramo izložbe umjetničkih i literarnih radova naših članova i puno truda ulažemo u poticanje likovnog i umjetničkog stvaralaštvo starijih osoba. Također organiziramo manifestaciju. Da li mi kao ustanova socijalne skrbi zadovoljavamo uvjete da se prijavimo na vaš natječaj, odnosno što se točno podrazumijeva pod terminom: "Umjetničke organizacije".

Odgovor: Na javne pozive Programa podrške 2016 s rokom prijave 2016 s rokom prijave 27.09.2016. mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije koje:

 • su upisane u matični registar
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • svojim projektima i programima te djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske i provode djelatnosti usmjerene k općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

U Vodiču za prijavu te na službenim mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" u Pojmovniku možete pronaći definiciju umjetničke organizacije. Umjetnička organizacija je neprofitna pravna osoba koja može obavljati samo umjetničku djelatnost za koju je registrirana. Osnivaju je umjetnici, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture, nakon čega počinje s radom. Na rad, poslovanje, prestanak postojanja i druga pitanja vezana za umjetničke organizacije, a koja nisu uređena Zakonom o pravima samostalnih umjetnika, odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o udrugama. Nadzor nad radom umjetničkih organizacija obavlja Ministarstvo kulture (iz Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, NN 43/96).

Ustanove čiji su osnivači JLPS ne mogu se prijaviti na javne pozive programa podrške Zaklade "Kultura nova". Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. 

2. Pitanje: Vezano za programe podrške, konkretno PP2b i PP2c, zanima me može li se za ta programska područja prijaviti udruga osnovana u 2016. godini? Pitanje postavljam s obzirom da je na zadnjoj stranici oglednog primjera prijavnice kao propisana dokumentacija navedena Izjava o neaktivnosti za 2015. godinu. Podrazumijeva li to da udruga mora biti osnovana u 2015. ili ranije, ukoliko se želi aplicirati na te programe?

Odgovor: U Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa ne postoji ograničenje prethodnog vremenskog djelovanja prijavitelja pa prijavu u tom programskom području, u svim kategorijama, može podnijeti i nova organizacija, udruga ili umjetnička organizacija, koja djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti i koja je registrirana u Republici Hrvatskoj do dana zatvaranja javnih poziva u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. Napominjemo da će Zaklada podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka. Ako organizacija u 2015. nije bila registrirana i nije imala poslovnih aktivnosti, niste obavezni predavati Izjavu o neaktivnosti za 2015. godinu.

3. Pitanje: Ako članovi udruge za određene poslove prime naknadu drugog dohotka, a druge poslove odrade na volonterskoj osnovi, možemo li ih u prijavnici navesti kao osobe koje volontiraju te također njihove volonterske sate prikazati u zbroju ukupnih volonterskih sati ostvarenih u 2015. godini?

Odgovor: Prema Zakonu o volonterstvu osoba koja prima naknadu drugog dohotka može u istoj organizaciji kao volonter obavljati druge poslove. Pri tome je potrebno voditi računa da ne dođe do preklapanja aktivnosti/poslova te da je člankom 11. Zakona o volonterstvu zabranjeno volontiranje kojim se u cijelosti zamjenjuje rad koji obavljaju radnici zaposleni u skladu sa Zakonom o radu kao i volontiranje koje zamjenjuje poslove koje obavljaju izvršitelji poslova na temelju ugovora o djelu. U skladu s navedenim moguće je u prijavnici volonterske sate osobe koja u organizaciji obavlja različite aktivnosti prikazati u zbroju ukupnih volonterskih sati ostvarenih u 2015. godini.

4. Pitanje: Udruga izlazi prvi put na natječaj Kultura Nova-e, te nismo sigurni koja od platformi financiranja rada udruge i njezinih programskih aktivnosti najviše odgovara našim potrebama.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Sva pravila, uvjeti i kriteriji detaljno su propisani u Vodiču za prijavu koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se kroz četiri programska područja, a koja su navedena i detaljno opisana na mrežnim stranicama Zaklade, te u Vodiču za prijavu. Na koje programsko područje ćete uputiti prijavu ovisi o potrebama Vaše organizacije i konkretnom projektnom prijedlogu. Podrška u Programskom području 1 namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koji su temelj za svako programsko djelovanje, podrška u Programskom području 2 namijenjena je pretpripremnoj fazi projekta: osmišljavanju i pripremi rada, djela, projekta ili programa na području suvremene kulture i umjetnosti, podrška u Programskom području 3 namijenjena je za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, dok je u Programskom području 4 namijenjena za razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi.
Za svako programsko područje dodatno su propisani posebni ciljevi i uvjeti koje organizacija prijavitelj mora ispuniti za uspješnu prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. Savjetujemo Vam da proučite Vodič za prijavu koji je dostupan za preuzimanje na službenim mrežnim stranicama Zaklade gdje se možete detaljno upoznati sa svim formalnim uvjetima koje prijava na Program podrške 2016 mora zadovoljiti i programskim područjima ovih Javnih poziva te da odlučite koje programsko područje najviše odgovara projektnom prijedlogu Vaše organizacije.

5. Pitanje: Radimo na prijavi vezanoj uz vaš posljednji poziv u kategoriji PP1a1. U cilju stabilizacije svoje umjetničke organizacije koja djeluje već punih 15 godina željeli bismo jednog od osnivača, koji uz umjetničke radi i na cijelom nizu organizacijskih i upravnih programa, zaposliti na puno radno vrijeme. Pri tome bismo iskoristili stopostotna sredstva Zaklade (tražimo max. iznos - 50,000.00 kn). Prijavu vežemo uz intenzivan program, planiran za 2017. godinu, koji je dosta zahtjevan, i kojeg ćemo kroz pitanja o programu nastojati pojasniti. Ako ne želimo sredstva Zaklade trošiti na promociju, administrativne i uredske, putne troškove i sl, moramo li ispunjavati i te dijelove prijavnice? Drugim riječima: treba li isticati i ostale troškove, u kojima sredstva Zaklade neće sigurno participirati?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" za Javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. u programskom području i kategoriji u kojoj želite predati projektni prijedlog nije propisala raspored troškova po pojedinim poglavljima proračuna, već samo maksimalni iznos koji možete zatražiti u toj kategoriji, a to je 50,000.00 kn. Dakle, ovisno o potrebama Vaše organizacije, smijete prijaviti stopostotni iznos koji zatražujete u prvom poglavlju proračuna Troškovi naknade za rad (po ugovoru o radu). Ostale troškove koje pokrivate iz drugih izvora, a ne zatražujete udio od Zaklade, ne morate unositi u tablice proračunskog dijela prijavnice Zaklade "Kultura nova".

6. Pitanje: Udruga se prvi put prijavljuje na natječaj Kultura Nova, međutim nismo sigurni koja od platformi financiranja rada udruge i njezinih programskih aktivnosti najviše odgovara našim potrebama. Naime, u cilju ostvarenja projekata u sklopu Udruge, trebala bi nam financijska podrška za administrativne i uredske, putne troškove i zaposlenje osobe na puno radno vrijeme. Zamolio bih Vas ukoliko mi možete dati povratnu informaciju je li program PP1 odgovarajuća platforma na koju se možemo prijaviti za navedenu financijsku podršku te koja je razlika u A1 i A2? Za natječaj je potrebno detaljno definirati potrebe udruge za financijsku podršku za koju se prijavljujemo, a koji će se namjenski trošiti kroz razdoblje za koje se prijavljujemo?

Odgovor: Financijska podrška u Programskom području 1: Razvojna podrška za organizacije namijenjena je upravo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacije itd., dok se sredstva za same programske aktivnosti trebaju osigurati iz drugih izvora.

Prihvatljivi troškovi u Programskom području 1 propisani su na stranici 22 Vodiča za prijavu koji možete preuzeti u .pdf obliku na službenim mrežnim stranicama Zaklade. Troškove koje zatražujete od Zaklade predstavljaju temelj za redovno djelovanje organizacije koje opisujete u opisnom dijelu prijavnice Zaklade "Kultura nova".

Kategorije u Programskom području 1 su sljedeće:

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

U kategorijama PP1a1 i PP1a2 okosnica prijave mora biti razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata. U kategorijama PP1b1 i PP1b2 pod prostorom za kulturu i umjetnost smatra se fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.). Razlika između kategorija a1 i a2 je u maksimalnim iznosima koje možete zatražiti u tim kategorijama, a to su 50.000 kn u a1 i 100.000 kn u a2. Savjetujemo Vam također da proučite kriterije za dodjelu sredstava u kategorijama koje spominjete koje možete također pronaći u Vodiču za prijavu jer postoje razlike i u dodjeli kvantitativnih kriterija i kriterija kvalitete ovisno o kategoriji u kojoj se prijavljujete i upisanim podacima o organizaciji i odgovorima koje dajete u obrascu prijavnice čije ogledne primjerke u svim kategorijama možete preuzeti u .pdf obliku na službenim mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova".

7. Pitanje: Zanima me da li se u bilo koje od 4 kategorije može svrstati restauracija stare kulturne čitaonice u kojoj bi se provodile umjetničke večeri u humanitarne svrhe?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09. u uvodnom tekstu na str. 5 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 6 Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2016 s rokom prijave 09.09. (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti.

Program podrške 2016 provodi se s ciljem pružanja financijske podrške udrugama i umjetničkim organizacijama koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Bespovratna se sredstva dodjeljuju kroz nekoliko programskih područja kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad organizacija i doprinijelo njihovoj stabilizaciji i razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta.

Program podrške 2016 kroz četiri je programska područja usmjeren prema postizanju sljedećih ciljeva:

 • pridonijeti razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta za produkciju domaće umjetnosti i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost
 • pridonijeti stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje i pripremu novih kulturnih i umjetničkih djela, radova, projekata i programa
 • pridonijeti stabilizaciji suradnje i umrežavanja organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te njihovu povezivanju s udrugama na drugim područjima i ustanovama u kulturi
 • pridonijeti razvoju suradnje kroz zagovaračke aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobre prakse između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe

Detaljan opis svih programskih područja i kategorija, te popis prihvatljivih troškova također možete pronaći u Vodiču za prijavu za svako zasebno programsko područje. Financijska podrška u Programskom području 1: Razvojna podrška za organizacije namijenjena je isključivo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacije itd., dok se sredstva za same programske aktivnosti trebaju osigurati iz drugih izvora. Unutar proračuna Programskog područja 1 postoji poglavlje Troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30% ukupno traženog proračuna od Zaklade, ali oni ne uključuju troškove restauracije. Podrška u tom programskom području namijenjena je za produkciju domaće umjetnosti i distribuciju umjetničkih radova, djela i projekata ili za upravljanje prostorom za kulturu i umjetnost u kojem se provodi kulturni i umjetnički program otvoren za javnost. Podrška u Programskom području 2 namijenjena je pretpripremnoj fazi projekta: osmišljavanju i pripremi rada, djela, projekta ili programa na području suvremene kulture i umjetnosti, podrška u Programskom području 3 namijenjena je za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, dok je u Programskom području 4 namijenjena za razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi. U skladu s navedenim restauracija stare kulturne čitaonice ne ulazi niti u jedno programsko područje.

8. Pitanje: Želimo se prijaviti na vaš natječaj i sada uređujemo podatke za organizaciju. Zanima nas zadnje pitanje, tj. izjava o neaktivnosti. Je li navedena izjava mora imati pečat ili ovjeru kod javnog bilježnika, ili može samo biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge?

Odgovor: Izjava o neaktivnosti za 2015. godinu treba biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i ovjerena službenim pečatom organizacije, ne treba ovjeravati Izjavu kod javnog bilježnika.

9. Pitanje: Mi smo Udruga žena Romkinja i htjeli bismo se prijaviti na ovaj natječaj. Zanima me da li bismo se mogli natjecati pod programsko područje 3. Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj. Obzirom da postoji Strategija za uključivanje Roma 2013-2020 godine cilj nam je da stvorimo jednu mrežu koja bi uz pomoć drugih suradnika poboljšala uvjete i kvalitetu življenja romske nacionalnosti u Republici Hrvatskoj. Kao udruga pokrenuli smo inicijativu umrežavanje ženskih romskih udruga. Za sada je u neformalnom obliku ali namjera nam je u neko dogledno vrijeme oformiti je.

Odgovor: Kako bi se stvorili uvjeti za stabilizaciju dugoročnih suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj, podrška u Programskom području 3 usmjerena je prema povezivanju organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i njihovu umrežavanju s udrugama iz drugih područja te ustanovama u kulturi. Podrška se pruža u dvije kategorije: jedna se odnosi na razvijanje programskih mreža na nacionalnoj razini kroz koje se razmjenjuju kulturni i umjetnički programi između različitih organizacija iz svih dijelova zemlje te zajednički surađuje na projektima, a druga na razvijanje zagovaračkih koalicija na subnacionalnim razinama, usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju kulturne politike koje će doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju te sredine.

Više o Programskom području 3, kategorijama, ulogama koordinatora platforme i članica i svim uvjetima propisanim za podnošenje prijave zajedno s oglednim primjercima prijavnica u ovom programskom području Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. možete pronaći ovdje.

Koordinator platforme koji podnosi prijavu može biti isključivo organizacija koja djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2016 u uvodnom tekstu opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2014 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Napominjemo da sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

Preporučujemo Vam da detaljno proučite Vodič za prijavu koji također možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Zaklade u kojem su propisani sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji za prijavu, kao i prioriteti Programa podrške 2016 te da procijenite zadovoljavaju li Vaša organizacija i projektni prijedlog propisane uvjete i kriterije za prijavu na Program podrške 2016.

Na službenim mrežnim stranicama u Arhivi također možete pronaći i kratke opise odobrenih projekata u programskom području 3 provedenih programa podrške tako da se i na taj način možete upoznati s projektima koje Zaklada podržava.

10. Pitanje: Zanima nas možemo li se prijaviti na vaš natječaj u bilo kojem od programa, s obzirom da ne možemo procijeniti jesu li prihvatljive jedino udruge koje isključivo rade u kulturi. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima ima sljedeće ciljeve:

 •     Sveobuhvatna podrška žrtvama i svjedocima
 •     Pružanje besplatne pravne pomoći
 •     Pružanje psihosocijalnih usluga
 •     Promoviranje prava žrtava i svjedoka te ukazivanje na njihove potrebe i probleme
 •     Zalaganje za poboljšanje pravnog i socijalnog položaja žrtava i svjedoka
 •     Praćenje i istraživanje trendova u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji kao osnova za zagovaranje daljnjeg razvoja sustava podrške u Republici Hrvatskoj

Razmišljali smo predložiti projektni prijedlog koji bi uključivao izradu audiovizualnog sadržaja za naše građane koje su bili ili mogu biti žrtve kaznenih djela.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenim kultura i umjetnost, kako u području djelovanja udruge, tako i u predloženom projektu, moraju činiti okosnicu aktivnosti i projekta i misije udruge, a ne biti tek sredstvo kojim se postižu drugi ciljevi. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09. u uvodnom tekstu na str. 5 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 6 Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09. (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti.
U Vodiču za prijavu propisani su svi formalni uvjeti koje prijava na Program podrške 2016 mora zadovoljiti, kao i kriteriji za dodjelu sredstava za svako programsko područje i kategoriju na temelju kojih se donosi prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava Zaklade. Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2016, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade.
U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2016, da li je projekt/program u skladu s prioritetima Programa podrške 2016 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2016, da prijavljeni projekt/program nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2016 i/ili da projekt/program nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Napominjemo da sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.
Na službenim mrežnim stranicama možete pronaći i kratke opise odobrenih projekata/programa provedenih programa podrške tako da se i na taj način možete upoznati s projektima koje Zaklada podržava.

11. Pitanje: Imamo 2 pitanja vezana uz aktualni natječaj.
1. Možemo li se prijaviti na natječaj iako naše područje nije isključivo djelovanje u kulturi? Organizacija se bavi kulturom u odgojno-obrazovnom smislu. Također smo osnivači i glumačkog festivala za djecu u suradnji s s lokalnim kulturnim institucijama. Naš rad je usmjeren na kreativne odgojno-obrazovne programe i projekte. Prijavom na natječaj željeli bismo napraviti novi iskorak u području kulture za djecu i mlade u u Slavoniji.
2. Naš interes natječaja je b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn, a cilj projekta je stvoriti prostor (Obrazovno-kulturni centar za djecu  i mlade) u kojemu bi se kroz zajedničku suradnju sa školama, nastavnicima, umjetnicima, Umjetničkom akademijom i Umjetničkom školom, kroz razne projekte i programe predstavljali različiti projekti iz područja kulture i umjetnosti (interaktivne izložbe i multimedijalne izložbe, koncerti, umjetničke radionice i sl.). Svi sadržaji bili bi dostupni javnosti, a posebni programi i aktivnosti obuhvatili bi edukativne posjete školskih grupa s ciljem razvijanja kreativnosti i stvaralaštva kod djece i mladih.
Je li projektna ideja (gore ukratko opisan prostor) u skladu s ciljem odnosno možemo li se prijaviti za ovo područje (b2)?

Odgovor: 1. Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenim kultura i umjetnost, kako u području djelovanja udruge, tako i u predloženom projektu, moraju činiti okosnicu aktivnosti i projekta i misije udruge, a ne biti tek sredstvo kojim se postižu drugi ciljevi. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09. u uvodnom tekstu na str. 5 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 6 Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09. (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti.
2. U Programskom području 1, kategoriji b2 Upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn, nije propisano koliko dugo organizacija mora voditi prostor za kulturu i umjetnost. Međutim, u sklopu prijavnice postoji niz pitanja koja se odnose na prostor za kulturu i umjetnost kojim Vaša organizacija upravlja, od godina i načina korištenja prostora do opisivanja najznačajnijih kulturno/umjetničkih programa koje ste realizirali u prethodnim godinama u prostoru kojim upravljate. U skladu s navedenim procjenjujuju se razvijeni kapaciteti, angažman i iskustvo organizacije u upravljanju prostorom u kojem se već realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, okrugli stolovi itd.). Savjetujemo Vam da proučite Vodič za prijavu koji je dostupan za preuzimanje na službenim mrežnim stranicama Zaklade gdje se možete detaljno upoznati sa svim formalnim uvjetima koje prijava na Program podrške 2016 mora zadovoljiti i programskim područjima ovih Javnih poziva te da odlučite koje programsko područje najviše odgovara projektnom prijedlogu Vaše organizacije. Na službenim mrežnim stranicama možete pronaći i kratke opise odobrenih projekata/programa provedenih programa podrške u kategoriji PP1b2 tako da se i na taj način možete upoznati s profilom programa/projekata koje Zaklada podržava u toj kategoriji.

12. Pitanje: Imam pitanja vezana uz Programsko područje 4 - ne razumijem kako se nadoknađuju troškovi rada za administraciju i koordinaciju partnerima u Bosni i Srbiji, ako se sredstva ne mogu transferirati organizacijama koje nisu registrirane u RH? Da li onda npr s konkretnim ljudima iz tih organizacija potpisujemo npr ugovore o djelu? Sto se tiče ugovora o suradnji, on se pretpostavljam može sklopiti i s organizacijom. Npr, ako organiziramo simpozij u Beogradu s partnerom iz Beograda, s tim partnerom možemo sklopiti Ugovor o suradnji koja ukljucuje pripremu konferencije, najam prostora, dokumentiranje  i sl. i putem tog ugovora o suradnji uplatiti partnerskoj organizaciji?

Odgovor: Kao što ste i sami istaknuli koordinator može izravno trošiti sredstva ili ih dalje transferirati isključivo onim članicama koje su registrirane kao udruge ili umjetničke organizacije u Republici Hrvatskoj te za koje je dostavljena Izjava članice o suradnji.U prihvatljive troškove koji su nastali izvan teritorija Republike Hrvatske uz uvjet da je organizacija iz Republike Hrvatske suorganizator aktivnosti uključeni su i "troškovi naknada za rad autora/izvođača/suradnika angažiranih u aktivnostima suradničke platforme po autorskom ugovoru, ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru i sl." U tom slučaju bi koordinator trebao direktno sklopiti ugovor o djelu ili autorski ugovor ovisno o vrsti posla za koju je osoba s kojom se sklapa ugovor zadužena. Ugovor o suradnji možete sklopiti i s partnerskom organizacijom, s tim da u tom slučaju savjetujemo da vam ta organizacija na temelju ugovora o suradnji fakturira određenu uslugu.

13. Pitanje: Potrebno nam je pojašnjenje pitanja broj 16 iz prijavnice PP2b "Opišite očekivani doprinos partnera u suradnji na međunarodnom projektu". S obzirom na mali broj dozvoljenih znakova (1200 s razmacima), traži li se ovdje da se samo nabroji u kojim segmentima i kako će partneri sudjelovati u projektu (primjerice financijski ili organizacijski) ili se traži da opišemo kakav umjetnički doprinos projektu očekujemo od svakog partnera zasebno? Jer u slučaju drugog 1200 znakova s razmacima je premalo kada projekt uključuje više partnera.

Odgovor: U odgovoru na pitanje "Opišite očekivani doprinos partnera u suradnji na međunarodnom projektu" u Programskom području 2, kategoriji b potrebno je staviti naglasak na organizacijski aspekt sudjelovanja partnera na projektu. Umjetnički aspekt se može obraditi kroz pitanje u kojem treba opisati koncept međunarodnog suradničkog projekta.

14. Pitanje: Imam 2 sljedeća pitanja:
1. Apliciramo za jedan projekt predstavu u 2 kategorije: za produkciju(PP1) i za istraživanje(PP2). Suradnica, koja se bavi arhivskom građom, po kojoj će nastati predložak, je akademska redateljica ali i doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju. Ukoliko se bude uzeo u razmatranje te eventualno naš projekt uspije sakupiti dovoljno bodova, na koji način možemo s njom regulirati istraživački, a potom autorski rad na tekstu? Ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom o djelu?
2. Obzirom da apliciramo u 2 kategorije u PP1 i PP2 (produkcija i istraživanje), možemo li biti partneri u još jednom projektu, na 3. prijavnici s nekom drugom UO?

Odgovor: Popis prihvatljivih troškova u Programskom području 2 možete pronaći na službenim mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" i u Vodiču za prijavu na stranici 33. Napominjemo da ugovor o autorskom djelu nije prihvatljiv trošak u prva dva poglavlja proračuna u Programskom području 1 (čiji popis možete pronaći na str. 22 Vodiča za prijavu), dok u Programskom području 2 nije propisan oblik naknade za rad umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima. Kako će Vaša organizacija prijaviti oblik naknade za rad dotične suradnice na projektu ovisi o potrebama Vaše organizacije. Svi proračuni odobrenih projekata se prije početka provedbe projekata pregledavaju jer nakon odobrenja postaju sastavni dijelovi Ugovora o financiranju projekta.
Što se tiče drugog upita, Zaklada "Kultura nova" propisala je ograničenje broja prijava po pojedinim programskim područjima koje podnosi jedna organizacija, no nije propisala tj. isključila mogućnost suradnje te organizacije u provedbi projektnih prijedloga koje prijavljuje druga organizacija na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016.

15. Pitanje: Molim Vas da mi odgovorite možemo li se kao udruga javiti na vaš natječaj, s obzirom da naša udruga u svom naslovu ne nosi termin suvremena kultura i umjetnost. Naime, mi kao udruga planiramo raditi dokumentaciju svih suvremenih mozaika koji se nalaze na grobljima, crkvama i sl., a izradili su ih naši eminentni umjetnici. Članovi udruge su i stručnjaci mozaičari – konzervatori  i  restauratori.

Odgovor: Termin suvremena kultura i umjetnost ne mora se pojavljivati u samom nazivu udruge. Međutim, napominjemo da je  svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2016 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu na Program podrške 2016 u uvodnom tekstu na str. 5 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 6. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2016 (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji odgovorima na pitanja u e-prijavnici u kojima se opisuje područje djelovanja organizacije u odnosu na navedene prioritete, navode dosad provedeni projekti/programi, opisuje koncept projekta i sl. dokazuju djelovanje svoje organizacije kao i projekta na području suvremene kulture i umjetnosti.

16: Pitanje: Ukoliko se udruga prijavljuje na PP1 kategoriju a1 ili b1 do 50.000 kn, da li voditelj programa može biti bilo koji, odnosno svaki član udruge koja se prijavljuje ili to mora biti osoba ovlaštena za zastupanje udruge?

Odgovor: Voditelj programa ne mora biti osoba ovlaštena za zastupanje organizacije.

17. Pitanje: Da li je moguće poslati prijavu s istim projektom iz prošle godine, ali poboljšanim?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" nije propisala sadržaj projektnog prijedloga koji organizacija podnosi na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. u smislu da je podnošenje nove prijave uvjetovano prijašnjim projektnim prijedlogom ukoliko se organizacija prijavljivala i na prošlogodišnji program podrške.
U Vodiču za prijavu propisani su svi formalni uvjeti koje prijava na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. mora zadovoljiti, kao i kriteriji za dodjelu sredstava za svako programsko područje i kategoriju na temelju kojih se donosi prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava Zaklade. Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2016, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade.
U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2016, da li je projekt/program u skladu s prioritetima Programa podrške 2016 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2016, da prijavljeni projekt/program nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2016 i/ili da projekt/program nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava. Napominjemo da sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.
Kriteriji za dodjelu sredstava koji čine temelj za procjenjivanje kvalitete prijava definirani su u skladu s općim i posebnim ciljevima za svako pojedino programsko područje i kategoriju Programa podrške 2016 te su podijeljeni u tri skupine kriterija: (1) Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa, (2) Kvantitativni kriteriji i (3) Kriteriji kvalitete. Nezavisna stručna skupina – Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje kvalitetu prijava na temelju kriterija navedenih u 1. i 3. skupini, dok se bodovi za kriterije iz 2. skupine automatski dodjeljuju svakoj prijavi na temelju odgovora navedenih u prijavnici.

18. Pitanje: Volonterska smo udruga koja djeluje na području kulture i glazbenog obrazovanja. Kroz Vaš program podrške - PP1: Razvojna podrška za organizacije, željeli bismo financirati stvaranje i objavljivanje novih umjetničkih djela. Financirali bismo same autore te kasnije tiskanje i izvođenje novonastalih djela. Je li to prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog programa? Možete li nas uputiti pod koji trošak stavljamo naknade autorima djela i umjetnicima, odnosno moramo li s njima sklopiti ugovor o radu?

Odgovor: U okviru Programskog područja 1 kategorija a) namijenjena je za produkciju domaće umjetnosti i/ili distribuciju umjetničkih radova, djela, projekata što uključuje stvaranje i objavljivanje novih umjetničkih djela. Napominjemo da su u Vodiču za prijavu propisani svi formalni uvjeti koje prijava na Program podrške 2016 mora zadovoljiti, kao i kriteriji za dodjelu sredstava za svako programsko područje i kategoriju na temelju kojih se donosi prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava Zaklade. Programsko područje 1 detaljno je definirano u Vodiču za prijavu na stranicama 20 - 31., dok su na str. 7. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2016 iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti, a koje trebaju biti sastavni dio kako prijavljenih projekata/programa tako i djelovanja samog prijavitelja.
Iako u Programskom području 1 u kategorijama a1 i a2 okosnica prijave mora biti razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata sama financijska podrška namijenjena je isključivo za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Riječ je o troškovima kao što su naknade za rad operativnih izvršitelja poslova, a ne umjetnika, financijsko-administrativni troškovi, troškovi najma ureda, režijski troškovi, troškovi komunikacije itd., dok se sredstva za same programske aktivnosti trebaju osigurati iz drugih izvora. Dakle, u ovom programskom području među prihvatljivim troškovima navedeni su troškovi naknada za rad menadžera, producenata, projektnih/programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada. Naknade sutorima djela i umjetnicima moraju se osigurati iz drugih izvora financiranja i neprihvatljivi su u ovom programskom području.

19. Pitanje: Obraćam Vam se u ime udruge koja je osnovana kako bi se ojačao položaj neovisnih kina unutar same filmske djelatnosti te pokrenula i razvijala filmska kultura u svim njezinim oblicima diljem Hrvatske. Naš projekt i naša udruga zadovoljavaju kriterije vezane za Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije. Zanima nas koja je točno razlika između prijave na PP1 a1 i PP1 a2 osim u iznosu potpore i u tome što pod PP1 a2 možemo odabrati opciju između jednogodišnje i višegodišnje potpore?

Odgovor: U Programskom području 1: Razvojna podrška za organizacije podrška se dodjeljuje u dvije kategorije: razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata te upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost od kojih svaka ima potkategorije ovisno o maksimalnom iznosu koji je moguće ostvariti. Tako prijavitelj može u obje te kategorije aplicirati za iznos do 50,000 kn (kategorije a1 i b1) i za iznos do 115,000 kn (a2 i b2) pri čemu je, osim u najvišem iznosu, razlika i u traženim uvjetima, kriterijima i prijavnici koja je nešto jednostavnija za kategorije a1 i b1 od prijavnice za a2 i b2.
Također se preporučuje da prilikom definiranja traženog iznosa prijavitelj vodi računa o prihodima ostvarenim u prethodnoj godini ako se prijavljuje za kategorije a1 i b1, odnosno da vodi računa o dosadašnjim kapacitetima organizacije i prosjeku prihoda ostvarenom u prethodne 3 godine ako se prijavljuje za kategorije a2 i b2, bilo za jednogodišnju bilo za višegodišnju podršku. U Vodiču za prijavu u tablici s kriterijima za dodjelu sredstava navedeno je koliki broj bodova organizacija može ostvariti za svaku kategoriju ovisno o prihodima koje je ostvarila u prethodnoj godini za kategorije a1 i b1, odnosno u prethodne 3 godine za kategorije a2 i b2.

20. Pitanje: Kod kategorije PP2 b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn, da li se pod partnere iz inozemstva podrazumijevaju i umjetnici iz inozemstva ili parner mora biti udruga / organizacija?

Odgovor: U kategoriji b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn ne postoji ograničenje da jedan od partnera ne može biti i umjetnik iz inozemstva. Napominjemo samo da je navedena kategorija namijenjena za osmišljavanje i pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata i postavljanje cjelokupnog okvira suradnje pri čemu partneri ravnopravno sudjeluju u osmišljavanju i pripremi projekta.

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type