Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdoblju od 03.02.2017. do 10.03.2017.

Sve opće informacije o ovom javnom pozivu pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne odgovara na pitanja o konkretnim projektima. Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 3. veljače do 10. ožujka 2017.

Prijavitelji će na postavljena pitanja u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje. Pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Preporučujemo da prije postavljanja pitanja u rubrici PiO provjerite je li pitanje za koje tražite odgovor već postavljeno, a također možete provjeriti i Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

***********************

Pitanje: Da li su, za kategoriju prijava PP2b, prihvatljive aktivnosti osmišljavanja i pripreme projekata/programa čija faza provedbe bi bila tek u 2018. godini? (Točnije - aktivnosti pripremne faze međunarodnog suradničkog projekta/programa bi se provele u drugoj polovici 2017., a u svrhu ostvarivanja projekta/programa koji bi se realizirao najranije u 2018. godini.)

Odgovor: Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu, podrška koja se ostvaruje u drugom programskom području nije podrška za produkciju i realizaciju postojećih ili novih projekata/programa, već se ona odnosi na osmišljavanje i pripremu novih projekata i programa, dakle na pretpripremne faze.  S obzirom na to da je osmišljavanje i priprema novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., te u konačnici ostvarila uspješna suradnja koja će dati očekivane rezultate, podrška u ovoj kategoriji namijenjena je upravo za ovu vrstu aktivnosti. Sama realizacija projekta/programa koji ćete pripremati s partnerima nije predmet ove kategorije pa tako nije postavljen niti vremenski okvir u kojem bi se eventualna realizacija trebala dogoditi.

Pitanje: Planiramo se prijaviti u kategoriji putovanje u inozemstvo radi selekcije programa. Naveli ste da se aktivnosti mogu provoditi od 1.7.-31.12.2017. Da li to znači da bi s putovanjem mogli početi tek od 1.7. i da ne postoji nikakva opcija da to bude ranije?

Odgovor: Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 s rokom prijave 15.3. prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti je od 1.7.2017. do 31.12.2017. što je jedan od formalnih uvjeta. Dakle, aktivnosti za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u okviru ovog javnog poziva ne mogu započeti prije 1.7.2017., a moraju završiti do 31.12. 2017.

Pitanje: Odnosi se na prijavu na Javni poziv na predlaganje projekata i programa u PP2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa kategorija b: priprema međunarodnih suradničkih projekata kategorija c: putovanje u inozemstvo radi selekcije programa za aktivnosti koje se provode u razdoblju od 1.7.2017. do 31.12.2017.

U sklopu pripreme projekta planiramo dva putovanja- avionom. Putovanja će se dogoditi u razdoblju od 1.7.-15.8. Kako trenutačno ne možemo znati koliko će točno iznositi cijene avionskih karata u tom periodu (što ovisi o tome kada ćemo ih kupiti i slobodnim mjestima), iznos koji ćemo upisati možda neće odgovarati na kraju plaćenom iznosu- možda će biti manji.  Ako iznos bude manji, vraćamo li razliku ili je možemo prenamijeniti?

Odgovor: svi prijavitelji kojima bude odobrena podrška mogu tijekom provedbe projekta raditi prenamjene proračuna na način opisan u Vodiču za prijavu na str. 23. u poglavlju 8.5. Prenamjene, a što je definirano i u Ugovoru o financiranju projekta. Također Zaklada svim korisnicima omogućuje da eventualna usklađenja proračuna i planova aktivnosti učine na samom početku provedbe projekta.

Pitanje: Kako Program podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. objavljen na stranicama Zaklade uključuje podršku na području suvremene kulture, pitanje je može li se društvo koje prvenstveno njeguje klasičnu glazbu, ali i druge oblike kulturne djelatnosti, natjecati na objavljeni natječaj. Napominjemo da Društvo ima uspostavljene kontakte i suradnju s međunarodnim  kulturnim institucijama.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

U Vodiču za prijavu na Program podrške 2017 u uvodnom tekstu na str. 5 opisano je na koji način Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. Također su na str. 6. Vodiča za prijavu navedeni prioriteti Programa podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih projekata/programa moraju uključivati najmanje 3 od 5 navedenih prioriteta.

Procjenu kvalitete prijava obavit će nezavisno stručno tijelo, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava, koje će procjenjivati sve prijave koje zadovolje propisane formalne uvjete na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su propisani za svako programsko područje u Vodiču za prijavu na Program podrške 2017, a nalaze se i na mrežnim stranicama Zaklade. U prvoj skupini kriterija Prihvatljivost prijavljenoga projekta/programa članovi Povjerenstva procjenjuju da li organizacija djeluje u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, da li je projekt/program u skladu s prioritetima Programa podrške 2017 te da li je prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva utvrde da područje djelovanja organizacije nije u skladu s prioritetima Programa podrške 2017, da prijavljeni projekt/program nije usklađen s prioritetima Programa podrške 2017 i/ili da projekt/program nije u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojoj je prijavljen, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Pitanje: Dva su umjetnička subjekta iz dvije zemlje s područja EU s kojima želimo postići suradnju na ustanovljenju nove vrste glazbene radionice u RH ovog ljeta. Oni  su javne osobe, tj. profesori priznati i poznati u EU i RH. Mogu li oni kao privatne osobe (koje će voditi radionice) u svojstvu predavača biti naši međunarodni partneri na Javnom pozivu ili to moraju biti udruge iz EU tj. institucionalno tijelo, a ne privatna osoba koja živi i radi u EU?

Odgovor: U programskom području 2 u okviru Programa podrške 2017 Zaklada nije propisala pravni status suradnika s kojima se uspostavlja suradnja. Međutim treba imati na umu da je podrška u ovoj kategoriji namijenjena za pripremu i održavanje partnerskih sastanaka u svrhu razvijanja same projektne ideje u koju će biti uključeni svi partneri te da se odnosi na postavljanje cjelokupnog okvira suradnje. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju ili distribuciju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na dogovaranje međunarodnih partnera vezano za osmišljavanje i pripremu zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

Pitanje: Zanima nas možemo li se kao nedavno osnovana organizacija prijaviti na Program podrške 2017? U Registar udruga upisani smo u siječnju 2017. te smo upisani i u Registar neprofitnih organizacija. Dakle, u ovom slučaju nismo u mogućnosti priložiti Skeniranu potvrdu o tome da je Izjava o neaktivnosti za 2016. godinu predana u Ministarstvo financija. Znači li to da se kao organizacija koja je osnovana u 2017. godini ne možemo  prijaviti na natječaj?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" u Programskom području 2 otvorenom u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. nije propisala vremensko ograničenje datuma registracije organizacije koja se prijavljuje na ovaj javni poziv. Napominjemo da će Zaklada podatke o tome je li organizacija upisana u odgovarajući registar provjeravati uvidom u Registar udruga, Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije upisan u neki od obaveznih registara, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka. Ako organizacija u 2016. nije bila registrirana, niste obavezni predavati financijske izvještaje ili Izjavu o neaktivnosti za 2016. godinu. U skladu s navedenim, možete podnijeti prijavu na Javni poziv.

Pitanje: Voljeli bismo Vam postaviti nekoliko pitanja koja nam iz prijave nisu do kraja jasna:
Pod točkom 17 i 18, koliko detaljni trebaju biti opisane sve aktivnosti koje provodimo
Pod pitanjem 20, ja bih rado postavio protupitanje, kako je Kultura Nova do sada, osim financijski, pomagala pobjednicima natječaja?

Odgovor: Zahvaljujemo na interesu za Program podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. Ovim Vas putem obavještavamo da Zaklada o javnom pozivu pruža opće informacije te da u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne odgovara na pitanja o konkretnim projektima.

U prijavnici za kategoriju b) priprema međunarodnih suradničkih projekata u tablici "Opišite glavne aktivnosti koje namjeravate provesti tijekom pripreme međunarodnog suradničkog projekta" prostor za upis podataka nije ograničen. S obzirom na to da na temelju podataka upisanih u prijavnici, a u skladu s kriterijima za dodjelu sredstava Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava procjenjuje prijave, prijavitelji u odgovoru trebaju pružiti jasnu i preciznu informaciju o navedenim aktivnostima. Više podataka o kategorijama kao i popis svih Kriterija za dodjelu sredstava za ovu kategoriju možete pronaći na str. 17. - 20. Vodiča za prijavu.

U pitanju "Kako vas Zaklada "Kultura nova" može dodatno podržati?" možete navesti eventualne potrebe Vaše organizacije kao i konkretne prijedloge na koji način Zaklada može pružiti stručnu ili financijsku podršku organizacijama civilnog društva.

Pitanje: Zanima me može li se u prijavnici  Putovanje u inozemstvo radi selekcije programa prijaviti više od jednog putovanja?

Odgovor: U okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 15.3. u kategoriji c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa može se prijaviti više od jednog putovanja. Međutim treba voditi računa o tome da na svako putovanje može ići  po jedna osoba iz organizacije, odnosno za jednu osobu se mogu pokriti putni troškovi iz sredstava koje dodjeljuje Zaklada.

 

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type