Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2b

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Suradnja s organizacijom Citilab, Barcelona

Nova međunarodna suradnja između udruge Kontejner iz Zagreba i Citilaba iz Barcelone ima za cilj ostvariti aktivnije i brojnije uključivanje građana različitih profila u kulturne aktivnosti putem upotrebe novih tehnologija i jačanja međusektorske suradnje između kulture, znanosti, tehnologije i privatnog sektora. Kontejner i Citilab već dugi niz godina rade projekte koji se bave problemima različitih ranjivih društvenih skupina iz perspektive umjetnosti i kulture. Kroz ovu novopokrenutu suradnju ove dvije organizacije intenzivnije će se povezati kako bi uspostavile nove modele povezivanja umjetničkog rada s tehnologijom i znanosti – one koji imaju potencijal razviti društvene inovacije i rezultiraju sudjelovanjem većeg broja građana različitog profila u stvaranju, razmjeni, diseminaciji i kritičkom vrednovanju kulturnih i umjetničkih sadržaja. Unaprjeđivanje aktivnosti obaju organizacija prema većoj građanskoj participaciji i mobilizaciji različitih zajednica te planiranje novih zajedničkih aktivnosti u budućnosti odvija se kroz putovanja i radne sastanke partnera, umrežavanje s institucijama, umjetnicima i stručnjacima od interesa za projekt, istraživački rad i obradu stručne literature, pripremu metodologije provedbe projekta i vrednovanje.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

Radno okupljanje za projekt Nestvarni gradovi

U fokusu projekta su umjetničke migracije i ideja “nestvarnoga grada” u kojem se zajedničke crte modernog urbanog svijeta mogu prebroditi kroz kulturne različitosti i umjetničku suradnju. Nositelj projekta je Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA (Rijeka), a međunarodni partneri su ACTS Laboratory for Performance Practices (Oslo), MOVEO – Centro de Creación y Formación (Barcelona), Platform 88 (Montpellier), Poulpe Electrique (Pariz), ToTum TeaTre (Barcelona) i Working Life (Graz). Projekt promovira i afirmira marginaliziranu umjetničku formu dramske korporalne mime koja je dio europske baštine i kojoj treba posvetiti više produkcijske i recepcijske pozornosti u domaćem i međunarodnom izvedbenom polju te na taj način čini otklon od dominantnih kazališnih koncepcija. Forma mime je baza, zajednički background/jezik svim sudionicima, ali se nadograđuje i razvija kroz projekt i konceptualno i formalno. Koncept projekta gradi se oko nekoliko tematskih i problematskih cjelina koje se međusobno isprepliću i nadograđuju: Javni prostori, Neispričane priče, Odsutnost je prisutnost, Slojevi i perspektive, Povjerenje u proces. Kroz projekt će se aktivirati javni i drugi, primarno neizvedbeni prostori za izvedbu i umjetničko djelovanje u Rijeci, a cilj ih je povezivati kroz prostor i vrijeme u umjetničku hibridnu multimedijalnu formu nestvarnoga grada korištenjem principa transmedijalnosti i mapiranja grada.
Kako bi se projekt pripremio i razvio, u Rijeci će se održati radno okupljanje svih partnera u prosincu 2017.

Domino

Dissidentities

Cilj projekta je podizanje razine demokratskih vrijednosti (odnosno prihvaćanja različitosti) među mladima i općenito javnosti, putem analize stava spram (i)migranata te javnih kulturnih događaja koji nastaju na osnovu istraživanja. Područje projekta određeno je takozvanom “Balkanskom rutom” migracije – Makedonija, Crna Gora, Srbija, Hrvatska i Slovenija, a glavne projektne aktivnosti provodit će se tijekom 2018. i 2019. godine. Tijekom pripremnog razdoblja na koje se odnosi i predloženi projekt na sastancima partnera definira se radni plan i aktivnosti te se učvršćuju partnerske veze. Projekt teži suzbijanju stigmatizacije imigranata kroz istraživačke, obrazovne i kulturne aktivnosti. Istraživanja i obrazovni segmenti se provode uz tim stručnjaka s godinama iskustva u radu s neprivilegiranim zajednicama i/ili mladima. Na osnovu istraživačkih aktivnosti stvara se kulturni program. Kulturne aktivnosti provode se sa svrhom da imigrantske kulture približe lokalnim zajednicama, kroz kulinarske događaje, pripovijedanje (dječje predstave prema sirijskim pričama za djecu), kao i umjetničke intervencije u javnom prostoru u obliku performansa, instalacija itd. Ovaj širok spektar medija će ilustrirati šarenilo imigrantskih kultura, a također će u stvaranje događaja biti uključeni i pripadnici imigrantskih zajednica. Projekt nastoji poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje mladih građana i njihov pristup imigrantskim zajednicama. Kroz sakupljanje podataka, razmatranje mogućih strategija i formiranje mreže koja se sastoji od predstavnika mladih, imigranata, stručnjaka i institucionalnih tijela stvara se lako dostupan "alat" za provedbu budućih projekata na temelju rezultata ovog projekta.

Udruga kultura i edukacija

Priprema projekta "Ecocentric"

Priprema projekta "Ecocentric" odnosi se na ostvarivanje kontakata te umrežavanja s organizacijama i institucijama koje svoj rad intenzivno usmjeravaju na temu okoliša, ponovo ispitujući te postavljajući okvire novim temama i pitanjima vezanim za etiku istraživanja, pravima okoliša te novim mogućnostima. Kontakti i umrežavanja se ostvaruju kako bi se utemeljili dobri parterski odnosi i definirale aktivnosti projek(a)ta te otvorile nove mogućnosti suradnje. Priprema projekta uključuje aktivnosti pripreme projekta, sastanaka, online sastanaka, zajedničko planiranje projekta te zajedničke i pojedinačne aplikacije za financiranje. Posebnost predloženog projekta je što u suradnju uvodi tri aspekta - aspekt okoliša u umjetnosti, odnos institucionalnoga te izvaninstitucionalnoga kao i transdisciplinarnih strategija u umjetnosti.

Format C

Glitch Art Network (radni naziv)

"Glitch Art Network" (radni naziv) je projekt ustanovljavanja i definiranja partnerstva europskih neprofitnih organizacija, s ciljem realizacije međunarodne mreže novomedijskih festivala s tematikom glitcha. Kratkoročni ciljevi projekta su povezivanje multimedijskih umjetnika, nezavisnih organizacija i inicijativa u RH i Francuskoj; upoznavanje voditelja organizacija međusobno i s partnerskim programima te povezivanje raznih suvremenih modela produkcije i podrške kritičkim medijskim praksama putem planiranja budućih zajedničkih projekata. Dugoročan cilj projekta je oformiti međunarodno partnerstvo, koje se temelji na komplementarnosti prakse i znanja, u svrhu kulturne razmjene budućih partnera u provedbi. Projekt se oslanja na nove paradigme digitalne kulture i umjetnosti, premise slobodnog znanja te neprofitnog djelovanja i koncepta suvremene digitalne umjetnosti kao kritičkog alata.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA OAZA

Oaza&Sons meets Jardín

Oslanjajući se na tradiciju ilustrirane knjige, osobite vrste izdavaštva, umjetnička organizacija OAZA pokreće vlastitu ediciju Oaza & Sons s ciljem intenzivnijeg povezivanja četiri kulturna područja: ilustracije kao suvremene umjetničke prakse, književnosti za djecu, grafičkog dizajna i izdavaštva. Dječjoj književnosti, snažnom transformativnom mediju “koji je istovremeno i pedagogija i umjetnost i etika i politička praksa”, ovaj će program dati novu vrijednost. Stvorit će seriju inteligentnih i inspirativnih knjiga za djecu, predstaviti novu dimenziju sinergije književnog i likovnog stvaralaštva i senzibilizirati hrvatsku javnost za problematiku stvaralaštva za djecu. Kako Oaza već godinama održava kontakte s međunarodnom scenom, ovim projektom ulazi u partnerstvo s izdavačkom kućom Jardín publicaciones iz Bogote, mladom nezavisnom izdavačkom kućom koja je svojim radom u kratkom vremenu postigla veliki uspjeh. U svrhu pripreme projekta planira se putovanje u Bogotu kako bi u partnerstvu s Jardín publicaciones definirali metodologiju stvaranja umjetničke dječje knjige. Na radnim sastancima definirat će se ključ selekcije književnih autora i njihova povezivanja s ilustratorima, sadržajna i art direkcija, uredništvo i grafičko uredništvo, produkcijske tehnike, promotivne aktivnosti i distribucija. Na sastancima će se izvršiti finalna selekcija autora i njihovo međudjelovanje. Ideja je da se hrvatski autori susretnu s lokalnim kolumbijskim mladim suvremenim umjetnicima. Naposljetku na tim bi se sastancima razmatrale i različite tehnike tiska te bi se vršio odabir tehnika u skladu s načinom rada pojedinog umjetnika.

VRUM umjetnička organizacija

Teen Generator

Teen Generator projekt je edukacije i senzibilizacije mlade publike (tinejdžera) za programe suvremenog plesa i pokreta. Projekt se odvija u suradnji umjetničke organizacije VRUM/platforme KLIKER i Stanice - Servisa za suvremeni ples iz Beograda (Srbija), Centra za razvoj koreografije iz Toulousea (Francuska), Lokomotive - Centra za nove inicijative u umjetnosti i kulturi iz Skopja (Makedonija), uz podršku MESS festivala u Sarajevu (BiH) i Francuskog instituta u Beogradu i Zagrebu (Teatroskop). Teen Generator nova je suradnja u sklopu dugoročnog suradničkog projekta Generator koji se od 2014. godine bavi razvojem izvedbenih umjetnosti za djecu u regiji Balkana. Fokus ove nove aktivnosti stavljen je na mlade u dobi od 13 do 18 godina, učenike starijih razreda osnovnih i učenike srednjih škola. U suradnji s francuskim kolegama iz Centra za razvoj koreografije iz Toulousea, koristeći njihovu edukativnu metodologiju koju razvijaju već deset godina, cilj je mlade ljude upoznati s plesnom umjetnosti te im ponuditi metode interpretiranja različitih pojava, koje se putem popularne kulture samo površno upoznaju, kako bi im omogućili bavljenje umjetnošću plesa i pokreta na potpuno nov način - kroz procese obrazovanja i osobnog razvoja. Istovremeno, ovim projektom se ulaže u razvoj nove publike suvremenog plesa i doprinosi povećanju kvalitete nastave umjetnosti u školama (koja bilježi stalni pad uz mogućnost potpunog nestanka iz školskih programa). Program je zasnovan na edukativnom projektu "Mallettes pedagogiques" Centra za razvoj koreografije iz Toulousea, započetog 2007. godine i razvijenog diljem Francuske, a koji predstavlja izuzetan primjer medijacije u kulturi, razvoja nove publike i provođenja sve češće zapostavljene obrazovne uloge kulturnih institucija.

Kreativni sindikat

Voices of Innocenze

Voices of Innocenza (Glasovi nevinosti) projekt je Igora Grubića i Kreativnog sindikata, u suradnji s međunarodnim partnerima, koji nastoji kritički ukazati na neuralgične točke društveno-političke pa i kulturne zajednice, propitujući aktualno stanje sredine i konteksta u kojem živimo. Kroz razgovore i suradnju sa stručnim osobama, kao što su psiholozi, sociolozi i aktivisti za prava životinja, u periodu od šest mjeseci Igor Grubić pratit će psihološka i emotivna stanja ljudi koji rade u klaonicama Hrvatske, Italije i Slovenije. Provodit će se razgovori i snimati intervjui u kojima će se nastojati istražiti dugoročne posljedice rada u uvjetima u kojima je prisutnost smrti konstanta. Upravo radi toga kao partneri su odabrani RAVE East Village Artist Residency u Udinama u sjevernoj Italiji. Riječ je o jednom je od rijetkih programa koji se bavi propitivanjem uloge i odgovornosti suvremene umjetnosti u odnosu na drugost životinja, i općenito s potrebom da se razmisli o čovječjoj odgovornosti prema drugoj vrsti živih bića. Projekt ima šest faza: istraživačku predfazu; terenski rad 1 u Hrvatskoj; povezivanje s partnerima; terenski rad 2 u Italiji i Sloveniji; osmišljavanje projekta; razradu i finalizaciju produkcijskog plana. Cilj projekta je postaviti čvrste istraživačke temelje i međunarodne partnerske odnose koji će u fazi koja slijedi u 2018. omogućiti ostvarivanje kompleksnog dokumentarno-eksperimentalnog interdisciplinarnog umjetničkog audiovizualnog rada.

Radio Kanzas

Tamne točke

Projekt "Tamne točke" bavi se izvedbenošću prava i izvedbenim elementima u pravnim postupcima. Potaknuto utjecajem lingvističke teorije J.L. Austina performativ, izvedbeni čin, postaje svaki čin koji svojom upotrebom postaje djelatan, odnosno stvara novu stvarnost. Suvremena teorija prava, na čelu s Umphrey, naglasak stavlja upravo na redefinirano shvaćanje izvedbenosti i procesa suđenja. Prostor sudnice i sam čin suđenja više nisu shvaćeni samo kao locus primjene i izvršenja prava, već i kao čimbenici stvaranja prava kroz izvedbu ideologije koja se kroz njih događa. U neprestanoj potrazi za novim načinima na koje kazalište, odnosno izvedbene umjetnosti mogu pronaći svoje aktivno mjesto kao suplementi demokracije, preispituju se izvedbeni mehanizmi koji djeluju izvan uskog područja umjetnosti - kao u području prava, te se u njima predlažu novi modeli koji doprinose povećanju transparentnosti znanja i distribucije moći. Rezultat projekta "Tamne točke" bit će multimedijalna predstava, nastala procesima dokumentarnog kazališta. Metodologija rada bit će zasnovana na suradnji sa stručnjacima iz područja prava, političke teorije, ljudskih prava i povijesti od druge polovice 20.stoljeća, koji će u suradnji s autoricom kao polazišnu točku uzeti ključne procese zadnjih desetljeća poput onih Mandele, Miloševića, Husseina. Za pretprodukcijsku fazu odabrana je upravo Nizozemsku, jer će i produkcija predstave biti vezana za tu zemlju, zbog Međunarodnog kaznenog suda u Den Haagu koji predstavlja idealan poligon za promišljanje odnosa prava, međunarodne politike i moći. U okviru ovog projekta međunarodni partneri će održati sastanak na kojem će pronaći idealnu strukturu projekta te usuglasiti specifične lokalne fokuse svakog od partnera, koji ga motiviraju za ulazak u projekt, političke i pravne statove koji će utjecati na prirodu medijske komunikacije projekta, te pravne i financijske mogućnosti svih partnera.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive

International Queer Archive Project

Glavna aktivnost projekta pripreme međunarodnog suradničkog projekta je sastanak predstavnika partnerskih organizacija u Berlinu, a kojemu prethodi niz Skype sastanaka i samostalnih priprema partnera. Cilj projekta je usuglasiti teoretski koncept budućeg zajedničkog projekta kao i aktivnosti koje će se provoditi, prikupljanje baze podataka o umjetnicima, aktivistima i istraživačima koji se bave LGBTIQ kulturom i poviješću te razrada mogućnosti financiranja projekta. Ideja projekta počiva na zajedničkom iskustvu partnera bavljenja LGBTIQ memorijom i poviješću kroz inovativne umjetničke i kulturne prakse. Konkretnije, polazeći od postavke Hala Fostra koji tvrdi, pozivajući se na Derridu koji se pak poziva na Freuda, da se svaki arhiv temelji na katastrofi, ili prijetnji istom, zalažući se protiv propasti koju ne može zaustaviti (Foster, An Archival Impulse, 2004.) rad na alternativnim arhivima kao temeljnu postavku uzima dvoznačnost arhiva. S jedne strane nastali arhivi u javni diskurs afirmativno uvode povijesti LGBTIQ zajednice te time ispravljaju propuste dominantnog arhiva, s druge strane, prepoznavajući razornu moć samog arhiva, koju Derrida izvlači iz Freudovog nagona za smrću, jasno prepoznaju povijesni kontekst arhiviranog materijala te propituju sadašnjost koja navodi na očuvanje putem arhiva te mogući odnos arhiva s budućnošću.

Umjetnička organizacija Atelijeri Žitnjak

Platforma Zagreb - Gdanjsk (radni naziv)

Platforma Zagreb-Gdanjsk osmišljena je prvenstveno kao početak kontinuirane suradnje između dvaju galerija u dvjema europskim gradovima, Zagrebu i Gdanjsku. Riječ je o pokretanju razmjene umjetnika, programa i projekata koja bi se odvijala na godišnjoj razini, između Galerije Gunter Grass, koja djeluje u sklopu Gradske galerije u Gdanjsku i Ateliera Žitnjak, odnosno Galerije AŽ. U prvoj godini projektne aktivnosti bazirale bi se na prezentiranju umjetnika iz AŽ u Gdanjsku, dok bi Galerija Gunter Grass iz Gdanjska u Zagrebu, na Žitnjaku, prezentirala svoj program Grass-mania - festival čija je uloga diseminacija znanja o nobelovcu Gunteru Grassu, a koji se, u čast ovom znamenitom bivšem stanovniku Gdanjska, održava u Gdanjsku svake jeseni/zime od 2009. godine. Umjetnici bi bili pozvani da se tijekom održavanja festivala Grass-mania, na neki način, citatno ili dijaloški, u svojim radovima, performansima, projekcijama i drugim akcijama, odnose spram Grassa, a sam bi festival bio umjetničkog i edukativnog karaktera. Umjetnici iz Ateliera Žitnjak bi, prilikom svog gostovanja u Galeriji Gunter Grass izložili svoje najnovije radove. Također, cilj je uspostavljanje platforme i infrastrukture za realizaciju sustavnih rezidencijalnih boravaka u Zagrebu (poljskih umjetnika) i Gdanjsku (hrvatskih umjetnika). Nakon prve faze projekta u kojoj se poljskoj publici predstavljaju umjetnici koji djeluju u okviru Ateliera Žitnjak, u nastavku suradnje pokrenula bi se i prezentacija i promocija hrvatskih umjetnika u čijem se radu na neki način isprepliću vizualnu umjetnost i literarnost. Naime, područje koje je u fokusu Galerije Gunter Grass jest, logično, suodnos i ispreplitanje književnosti i likovnih umjetnosti.

Hrvatska Udruga Mikrotonalnog Umjetničkog Stvaralaštva

VIGOR

Na svijetu ima mnoštvo instumenata koji su neposredno vezani za lokaciju na kojoj se nalaze ili predstavljaju tzv. zvučne skulpture i instalacije te ih je fizički uistinu nemoguće pomicati. Uz podršku novih tehnologija za održavanje glazbenih izvedbi putem interneta (networked music performance) otvaraju se vrata paralelnih svjetova i zvukova udaljenih instrumenata što omogućuje njihovo zajedničko sudjelovanje u suvremenim glazbenim izvedbama u živo. Skladatelji imaju mogućnost pisati za orkestre koji uključuju i neku od nepomičnih zvučnih skulptura/instrumenata diljem svijeta, a tek iskustvo slušatelja koji čuje izvedbe s različitih lokacija u isto vrijeme, omogućuje da se skladba doživi u cjelini. Televizija ili radio ili neki treći medij mogu prenositi i reproducirati sintezu izvedbe s obje lokacije i dosegnuti neku treću u potpunosti nelokaliziranu publiku. Rezultat će biti novo, svježe i živahno glazbeno iskustvo za izvođače, produkcijski tim i publiku(e) – bit će to potpuno nova glazbena stvarnost. Projekt Vigor omogućuje redefiniranje i proširenje horizonta glazbenih izvedbi s obzirom na lokaciju glazbenika i instrumenata te omogućuje nastanak nove glazbene stvarnosti koja briše granice vremena i prostora glazbenih izvedbi. Umjetnost premošćuje i najveće razlike.

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

HI-FI

Zadarski plesni ansambl u kolovozu svake godine zauzima grad Zadar s idejom da profesionalizacija suvremene plesne scene živi i u tom gradu. Preko međunarodnih izvedbenih radionica STREAM do festivala suvremenog plesa MONOPLAY nižu se aktivnosti koje već dugo godina stvaraju novu i hrane postojeću publiku i sudionike ovih projekata. U svrhu decentralizacije same prakse nastajanja i produciranja novih plesnih radova ZPA od ove godine želi pokrenuti i projekt "HI-FI" koji djeluje kao svojevrsni inkubator istraživanja i promišljanja budućih radova pozvane grupe umjetnika. Mjesto i vrijeme za rad ove godine ponuđeno je grupi umjetnika koji pripremaju novi multimedijalni projekt koji se provodi u različitim etapama od 2018. do 2021. god. u Hrvatskoj i Belgiji. Rezidencijalni karakter projekta "HI-FI" omogućuje umjetnicima promišljanje i rad na etapama budućeg projekta, ali i sudjelovanje u samim aktivnostima STREAM-a i MONOPLAY-a. Osim same umjetničke razmjene potencijalna je i produkcijska platforma u formi tribina s gostujućim umjetnicima u kojima se planira razgovarati na temu "2018. -10 godina MONOPLAY festivala u Zadru". Projektom "HI-FI" postojećim edukacijskim i prezentacijskim aktivnostima dodaje se i sama radna komponenta u domeni suvremenog plesa koja se očigledno kao i sve ostale sastavnice mora desiti u području uvoza. Ova možda najbitnija djelatnost ne postoji kao opcija u kulturnoj politici grada Zadra pa ovim projektom želimo zasaditi mogućnost da se profesionalno djelovanje suvremenog plesa (rad u adekvatnim uvjetima) može desiti i van MONOPLAY sezone.

Društvo arhitekata Dubrovnik

Dubrovnik: turizam i grad

Projekt će se provesti u formi međunarodne urbanističko-arhitektonske radionice u organizaciji lokalnih i međunarodnih nevladinih udruženja čije je djelovanje usmjereno na urbanizam, arhitekturu i prostorni razvoj. Kreativna radionica otvorena je za studente arhitekture, urbanizma i srodnih disciplina. Rad će se odvijati u grupama s po jednim lokalnim i jednim gostujućim (stranim) stručnim mentorom. Projektom se ispituje odnos mediteranskog povijesnog grada i turizma kao dominantne ekonomske grane koja određuje njegove recentne urbane, demografske, sociološke, prostorne i razvojne dinamike. Odnos grada i turizma se preispituje kroz analizu Dubrovnika kao paradigmatske urbane cjeline u kojoj su pritisci turizma rezultirali promjenama u urbanoj dinamici. U Dubrovniku se specifični oblici turizma razvijaju stihijski i bez kontrole te ne postoji sustavno planiranje i upravljanje prostorom. Istovremeno, Grad baštini urbane i arhitektonske modele i tipološke obrasce koji su univerzalni i prisutni kao povijesni i suvremeni sloj europskog grada. Stoga kontekstualno specifični obrasci, uzeti kao predložak, predstavljaju podlogu za osmišljavanje općeg modela primjenjivog u drugom sličnom urbanom kontekstu. Oslanjanjem na te postojeće modele, cilj projekta je osmišljavanje novih (hibridnih) modela u prostoru, putem kojih turizam može postati generator nove “urbanosti”. Odnosno, istražiti kako preusmjeriti negativne utjecaje turizma i prepoznati njegove potencijale za razvoj novog sustava (grada) i za kanaliziranje procesa razgradnje grada u nove alate urbanog planiranja. Nakana radionice je u pristupu pažljivo uravnotežiti teoretski okvir i operativnu razinu zbog moguće ekstrapolacije dobivenih modela u drugi kontekst te njihove razrade i primjene u lokalnom kontekstu.

Društvo arhitekata Istre - Societa' architetti dell'Istria

PROSTORNI PRAKTIKUM

"Prostorni praktikum" naslov je nove internacionalne edicije Društva arhitekata Istre (DAI-SAI) koja nastoji pratiti transformaciju arhitektonske discipline translokalno, povezujući globalne, ali i vrlo specifične lokalne fenomene, te dijeliti stvaralaštvo mladih arhitekata, međunarodnih istraživača i pisaca u vremenu nicanja "kritičkih prostornih praksi". Edicija se sastoji od 10 pamfleta koji će pružiti svojevrstan suvremeni kulturni, a ne samo arhitektonski, odgovor na antičku zbirku Vitruvijevih knjiga "De architectura libri decem", precizno mapirajući "izvanredna", kao i "obična", stanja arhitektonske struke danas, kao i društva općenito.

Faro 11 - udruga za razvoj kreativnih industrija

GrisiaYouth

U sklopu tradicionalne rovinjske izložbe Grisia, u organizaciji Zavičajnog muzeja Grada Rovinja, po drugi put se kreira i producira dopunski program izložbe pod nazivom GRISIAyouth koncipiran isključivo na inovativnosti umjetničkih praksi. Izložba Grisia se tradicionalno održava drugu nedjelju u kolovozu, pa tako i večernji program GRISIAyouth prati taj datum. Projekt obuhvaća uključivanje mladih neafirmiranih novomedijskih umjetnika, studenata likovnih akademija iz Hrvatske i Europskih zemalja. Program kuriraju Vanja Žanko i Till Florian Wald u svrhu podizanja cjelokupnog standarda izloženog, poticanja mladih umjetnika, razvoja publike i povezivanja mladih kreativca iz HR i EU. Kao što i sama Grisia povijesno predstavlja živu galeriju na otvorenom tako GRISIAyouth kao osnovnu izlagačku platformu koristi “sirovu”geografiju otvorenog prostora gdje putem projiciranja radova po zidovima crkve odnosno pročeljima okolnih kuća i zabačenih prolaza te postavljanjem instalacije u okviru netaknutih zelenih površina svjedoči sljubljivanju tehnologije, novomedijske intervencije i prirodnog habitata što u konačnici rezultira novom teksturom iskustva mediteranske urbanosti. Osim izlagačkog dijela, GRISAyouth uključuje večernji dio programa podno crkve Sv. Eufemije u kojem prostor dobivaju umjetnici novomedijskih umjetničkih izričaja birani prema suvremenosti izraza i estetskoj sinergiji s izložbenim prostorom odnosno platoom sv.eufemija. GRISIAyouth 2017 uključuje: dnevni izložbeni dio u sklopu tradicionalne Grisia u trajanju od 10.00 – 19.00h; večernji izložbeni dio novomedijskih radova u trajanju od 21.00 – 01.00h; scenske nastupe predstava neverbalnog tetra u suradnji s BLITZ festivalom; jazz band: Timmo Lassy i Ana Ljutić te performans u izvedbi Vlaste Delimar.

Fotografska udruga Organ Vida

Pripreme za međunarodni projekt PARALLEL—Photo Based Platform

PARALLEL je platforma utemeljena na mreži međunarodnih partnera koja ima za cilj integraciju nadolazećih umjetnika i kustosa koji stvaraju nove mogućnosti kontakta između ta dva dijela i istovremeno uvodeći ih u profesionalni svijet. Platforma namjerno uklanja umjetne granice između umjetnika i kustosa, stvarajući paralelni proces koji potiče susrete koji će potaknuti razmjenu ideja i novih načina umjetničke suradnje između umjetnika i kustosa. Sukladno tome, cilj je promicanje novih načina selekcije, suradnje i umjetničke produkcije, različitih od onih koji su već osnovani u svijetu vizualne umjetnosti, omogućujući dostupnima one inkluzivnije. Kroz mrežu međunarodnih partnera projekt PARALLEL je usmjeren na promicanje fluidnijeg i funkcionalnijeg odnosa između umjetničkih škola / fakulteta i institucija likovnih i vizualnih umjetnosti, muzeja i festivala, kako bi se uspostavila učinkovita platforma za izložbu novih radova umjetnika i kustosa u cijeloj Europi. U projektu sudjeluje niz partnera iz cijele Europe, a uključuje i značajne muzeje, institucije, sveučilišta i festivale. Projekt se prijavljuje na strukturni fond Kreativna Europa, UNESCO potporu te Erasmus. Međunarodni festival fotografije pozvan je da sudjeluje u ovom petogodišnjem projektu kao izložbeni partner (exhibition partner).

Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija

Models and policies of use of empty spaces in city centres in the changing political and social context as a basis for the development of creative and cultural activities

Međunarodnim projektom "Models and policies of use of empty spaces in city centres in the changing political and social context as a basis for the development of creative and cultural activities" razmatra se problem korištenja ispražnjenih praznih prostora u povijesnim gradskim središtima s naglaskom na post-komunističke i tranzicijske zemlje. Kao partneri u projektu sudjeluju HKKKKI, Zagreb, Consorzio Arca, Palermo i Urbanos, Amsterdam. To je aktualan kompleksan problem za koji još nije pronađeno rješenje u brojnim europskim gradovima različitih veličina. U sklopu projekta probudit će se zanimanje javnosti i lokalnih vlasti za probleme napuštenih prostora te će se inovativnim i angažiranim metodama i istraživanjima, uključujući i aktivnu participaciju lokalne zajednice, pokušati osmisliti novi modeli iskorištavanja tih prostora te novi modeli upotrebe kulture i umjetnosti u njihovoj revitalizaciji i životu lokalne zajednice. Kao primjer problema napuštenih prostora u gradu Zagrebu koristit će se Ulica Ilica s brojim praznim/devastiranim prostorima te će se na temelju toga raditi na osmišljavanju inovativnih modela korištenja tih prostora. Usporedbom iskustava s problemima i primjerima njihova rješavanja u Palermu, Italija i Amsterdamu, Nizozemska, probat će se razviti sustavni i održivi model korištenja praznih prostora u svrhu poticanja razvoja kulturnih i kreativnih sadržaja te jačanja njihove uloge u životu lokalne zajednice čime bi se napravio odmak od statične verzije kulture i umjetnosti opterećene turističkim i konzumerističkim iskorištavanjem prema razvoju kulture odozdo (bottom-up approach).

Kulturno umjetničko društvo Orljava Pleternica

"Učimo o bećarcu i gangi"

Grad Pleternica zaštitio je naziv Muzeja bećarca kao jedinog takvog muzeja u Europi, a Općina Tomislavgrad Muzej gange. Bećarac i ganga su pod zaštitom UNESCO-a te su Grad Pleternica i Općina Tomislavgrad zajedničkom suradnjom osmislili projekt "Kulturna ruta bećarca i gange". Uz njih su partneri i Kulturno informativni centar (KIC) Tomislavgrad te Turistička zajednica i Poduzetnički centar grada Pleternice. Cilj projekta je održavanje nematerijalne kulturne baštine bećarca i gange koja će postati kulturno-turistička atrakcija. Kulturno umjetničko društvo Orljava želi također otvoriti vrata suradnji s Kulturnim informativnim centrom (KIC) iz Tomislavgrada. KIC je mjesto okupljanja posjetitelja željnih kulturnih događanja. Najbolje poznaje koliko je nematerijalna kulturna baština nedovoljno razvijena te također želi što prije motivirati cijelo područje i prikazati ljepotu bećarca i gange. Glavni cilj je na moderan način prikazati bećarac i gangu. Danas ljudi više teže modernom načinu života, zaboravljaju na tradiciju, iz tog razloga želi se spojiti prošlost sa sadašnjošću i prikazati bećarac i gangu na neki novi moderan i zabavan način. Područje KUD-a Orljava poznato je po izvedbama bećaraca, a područje partnera po gangi. Upravo iz toga razloga KUD Orljava i partneri zajedno ovim projektom žele doprinijeti razvoju tih popularnih napjeva na području na kojem žive te svojim stečenim znanjem pridonijeti stvaranju i razvijanju novog proizvoda te prekograničnom suradnjom sudjelovati kroz buduće zajedničke manifestacije i kulturna događanja.

Novalis Concept

Novalis music+art festival 2017

Novalis je višednevni festival koji se bavi suvremenom glazbom i srodnim joj umjetnostima. Ove godine festival se održava treću godinu za redom. Osnovni principi sažeti su u tri riječi: inovacija, instrukcija i interdisciplinarnost. Inovacija se prvenstveno odnosi na nove medije, tehnike izvođenja, neobične instrumente, mlade ansamble i skladatelje. Inovacija također znači odstupanje od tradicionalnih klasičnih koncertnih rituala. Većina koncerata organizirana je na neuobičajenim mjestima (na otvorenom, na brodu, u ljetnom kinu, napuštenoj crkvi) te svako izdanje festivala ima svoju specifičnost koja se nastoji ne ponoviti u sljedećem izdanju. Instrukcija se odnosi na edukativni dio festivala, u sklopu kojega gostujući umjetnici drže radionice za buduće generacija glazbenika/umjetnika. Nastoji se stvoriti međunarodna razmjena znanja između gostiju i studenata/aktivnih sudionika festivala, ali isto tako aktivno uključiti publiku, zbog čega će osim radionica biti organizirani brojni okrugli stolovi i prezentacije gostujućih umjetnika. Princip djelovanja organizacije su i interdisciplinarni projekti. Svake godine istražuje se posebna tema, nastojeći programirati djela koja stimuliraju više osjetila kako bi publika lakše spoznala ideju iza umjetničkog djela. Ovim pristupom može se privući šira publika kao i profesionalna zajednica te svatko može uživati u iskustvu suvremene glazbe ako je ista prezentirana na odgovarajući način.

Stvaralačka mreža Zebra

Doniphon

Doniphon – online filmska škola i produkcijski market zamišljen je kao platforma koja će na razini regije kroz sustav web i real life radionica funkcionirati kao svojevrstan scenaristički inkubator i online market te prostor umrežavanja filmskih djelatnika. Djelovanje online dijela platforme obuhvaća edukacijski dio, koji će nuditi školu scenarija pod vodstvom stručnih mentora iz regije s kojima će se tekstovi razvijati po step-by-step metodi, zatim stručne recenzije i analize scenarija, te teorijske eseje i analize filmova i problema iz filmske dramaturgije. Online market objavljivat će dorađene tekstove nastale kroz edukacijske programe platforme i tako funkcionirati kao neka vrsta baze scenarija preko koje će se scenaristi na razini regije moći povezati s redateljima i producentima te tako sami započeti proces koprodukcije. Platforma Doniphon nudit će i real life predavanja iz područja filmske dramaturgije te radionice koje će se baviti analizom scenarija koji su prošli online proces i nalaze se u naprednoj fazi razvoja te savjetovanjem scenarista vezano uz kasnije faze razvoja filmskog projekta.

The Rijeka Youth Theatre

TRY Theatre međunarodne dramske radionice - studentsko putovanje

Projekt predviđa organizaciju i provedbu dramskih radionica na engleskom jeziku u Beogradu u suradnji s BELT - Belgrade English Language Youth Theatre-om. Projekt predviđa i razmjenu studenata na način da bi određeni broj polaznika TRY Theatre-a iz Rijeke dobili priliku otputovati u Beograd te sudjelovati na dramskim radionicama s polaznicima BELT- a. Dramske radionice odvijat će se u prostorima BELT-a i trajat će tri dana od 30.09 do 02.10.2017. Podijeljene u dva bloka, ujutro i popodne, po tri sata svaki. Projekt predviđa zajedničke radionice u kojima će sudjelovati studenti TRY-a i BELT-a. Polaznici usvajaju osnove glume, artikulaciju, naglaske, pokret i tehnike disanja. Cilj radionica i studentskog putovanja je upoznati polaznike s različitim tehnikama rada te im omogućiti da razmijene vlastita iskustva iz područja izvedbene umjetnosti. Za vrijeme boravka u Beogradu učenici će sudjelovati na dramskim radionicama zajedno s polaznicima BELT Theatre-a, dok će u slobodno vrijeme razgledati grad, posjetiti kazalište i ostale znamenitosti. Predviđen je odlazak na jednu ili više kazališnih predstava. Međunarodne radionice i studentsko putovanje su iznimno iskustvo za polaznike koji tako, osim prilike za novim poznanstvima, dobivaju mogućnost ostvarenja interkulturalne edukacije.

Udruga za kulturu i nove medije "Arteist"

Little Wire Girl

"Djevojčica sa žicama" / "Little Wire Girl" suvremena je opera o osebujnoj violinistici koja putuje po Europi vlakom iz kojeg ne može sići i u kojemu je sadržan cijeli njezin život, od ranog djetinjstva do duboke starosti pa je ona u predstavi i djevojčica i odrasla žena i naposljetku starica. Predstavu režira nagrađivani redatelj i skladatelj iz Makedonije, Marjan Nećak, a libreto potpisuje hrvatska spisateljica Maja Hrgović. Priča o uličnoj glazbenici - chaplinovskoj “skitnici” koja s Balkana putuje Europom (i u vlastitim životom), naslanja se na Andersenovu bajku "Djevojčica sa šibicama", otvarajući pritom novi pogled na kompleksan odnos kćeri i oca koji je u kulturi i umjetnosti patrijarhalnog društva rijetko obrađivana tema. Otac se u violinističinom putovanju vlakom javlja kao fikcija, lik materijaliziran iz sjećanja. Njegov duh još uvijek je blizu kćeri i od nje traži oproštaj za sve roditeljske podbačaje, neodgovornost i bahatost. Druga velika tema koja ovaj komad čini suvremenim, pitanje je migracije. Ono se, međutim, obrađuje suptilno i bez dociranja i eksploatacije. Žice iz naslova opere funkcioniraju na razini metafore na više načina: kao što je Andersenova djevojčica prodavala šibice, tako Violinistica po niskoj cijeni „prodaje“ svoj talent. Žice na njezinom instrumentu stvaraju divnu glazbu, ali svijet kojem ona pripada pun je i drugačijih, zlokobnih žica razapetih na granicama – stvarnim i metaforičkim. Obilježena režijskom i scenskom inovativnošću, predstava će biti izvođena na više jezika, uključujući hrvatski, engleski, njemački i talijanski, kao što je bio slučaj i u prethodnom projektu Marjana Nećaka, nagrađivanoj predstavi "Dnevnik jednog luđaka" s Ozrenom Grabarićem u glavnoj ulozi. Ovo je priča o Europi danas, o njezinoj snazi i licemjerju.

Udruga za unaprjeđenje kvalitete življenja ''Varbonj''

Treća Međunarodna kolonija umjetničke keramike

Udruga "Varbonj" iz Vrbanja na otoku Hvaru, predstavlja program koji je nastavak projekta započetog 2014.god. kao Međunarodne kolonije umjetničke keramike. Dvije kolonije su realizirane 2014. i 2015.god. uz sudjelovanje 12 umjetnika keramičara iz Europe (Švedska, Češka, Slovenija, Grčka,Turska, Hrvatska) i Egipta, većinom profesori na fakultetima. Kolonije su trajale po 2 tjedna i odvijale su se u prostorijama udruge. Prezentacija umjetnika i njihovih radova održana je u gradu Hvaru, u organizaciji Muzeja hvarske baštine Hvar. Radovi su bili predstavljeni na dvije izložbe koje su održane 2015. i 2016. godine u gradu Hvaru. Događanja su bila popraćena medijski, putem novina i radija. U 2016.godini kolonija nije održana zbog nedostatka financijskih sredstava. Ove godine kreće se s organizacijom treće Međunarodne kolonije umjetničke keramike. Postoji više zainteresiranih umjetnika keramičara iz Europe i Egipta. Predviđeno trajanje kolonije je 12 dana, a odvijalo bi se u Vrbanju i gradu Hvaru. Cilj i očekivanja kolonije su: poticanje regionalne i međunarodne suradnje među umjetnicima, edukacija, usavršavanje i mogućnost prikazivanja njihovog stvaralaštva međunarodnoj javnosti. Značaj kolonije za lokalno stanovništvo je bogaćenje sadržaja kulturne ponude, podizanje nivoa prepoznatljivosti lokaliteta, stvaranje imidža u turističkoj ponudi. Što se Udruge tiče, značaj je u ostvarivanju njezinog osnovnog cilja, u poticanju i promicanju unaprjeđenja kvalitete življenja, kulture i multikulturnog dijaloga. Isto tako stvaranja fundusa umjetnina za otvaranje muzeja suvremene keramike, što bi bilo od velikog značaja i interesa za ovaj lokalitet.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA CADENZA

Hrvatsko-albanski glazbeni izazov

U pripremi i tijekom vrlo uspješnoga gostovanja Gudačkog kvarteta Cadenza Zagreb u albanskoj Vlori, UO Cadenza upoznala se sa skladateljem mlađe generacije, Aulonom Naciom. Želja za suradnjom, zajedničkim stvaranjem novih djela i zajedničkim radom na projektima bila je obostrana. U razgovorima, zaključeno je da svoje potencijale, koji su vrlo kompatibilni, pokušaju objediniti u novoj glazbi koja sadrži elemente hrvatskog i albanskog folklora. Dakle, radi se o skladanju novih skladbi koje bi skladatelj pisao za UO Cadenza. Ovom suradnjom došlo bi do stvaranja novih trendova u glazbi Balkana, a isto tako, novija albanska glazba predstavila bi se hrvatskoj publici te bi se tako stvorio most između dviju gotovo različitih kultura. Aulon Naci rođen je na jugu Albanije, školovan je u Italiji i Austriji, opijen zapadnom kulturom, a vjeran svojoj, iz koje je potekao, pokušava stvoriti novu suvremenu glazbu koja govori jezikom koji svi razumiju. Slijedeći prijedloge UO Cadenza, želi istražiti mogućnosti koje pružaju gudački instrumenti. Upravo glazbenici UO Cadenza prepoznati su kao idealni nositelji izvedbe te moderne glazbe s temama i ritmovima hrvatskog folklora. Nakon prezentacije navedenih elemenata, UO Cadenza upoznat će se i s primjerima iz albanske glazbe koju skladatelj predloži te će to biti temelj za fazu koja će dovesti do glavnih smjernica buduće skladbe. Osim što uspješno sklada, Naci je i jedan od umjetničkih ravnatelja festivala u Tirani “Contemporary Balkan Music Festival“. Ovaj festival je Cadenzi vrlo interesantan zbog susreta s drugim glazbenicima, skladateljima i zbog upoznavanja ideje i tehničkih mogućnosti izvođenja djela "na daljinu". Kroz suradnju, pokušat će se stvoriti interes za sličnim idejama kod glazbenika i kolega na Kosovu, Makedoniji i Grčkoj.

Zajednica tehničke kulture Rijeka

Osmišljavanje i priprema "Muzeja tehničke kulture grada Rijeke"

Zajednica tehničke kulture Rijeka (ZTK) u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja te zajedno s Tehničkim muzejom Slovenije iz Ljubljane (Bistra) stvara sustavne preduvjete za osmišljavanje i pripremu "Muzeja tehničke kulture grada Rijeke". Aktivnosti koje se predlažu u sklopu projekta doprinose ostvarivanju ideje Muzeja tehničke kulture koji bi postao dio Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Guvernerovoj palači. Osmišljavanje ovog međunarodnog suradničkog projekta, rezultat je dugogodišnje međunarodne suradnje ZTK Rijeka i Tehničkog muzeja iz Slovenije na izložbama koje svjedoče o povijesti tehničke kulture u zajedničkom kulturno-umjetničkom djelovanju dvije susjedne zemlje: Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovog programa uključuju stvaranje uvjeta za kvalitetno dokumentiranje, pohranu i izlaganje dosega naših predaka u tehnici, tehnologiji, znanosti, razvoju, obrtu i industrijskoj proizvodnji u svakodnevnom životu, raznih povijesnih dokumenata, audio zapisa i slično. Na predloženi način planira se obilježiti tehnička kultura kao značajni element razvoja ljudske misli, čime se tehnička kultura prikazuje kao sastavni dio povijesti i umjetnosti. Cilj pripremne faze za ostvarenje i funkcioniranje Muzeja tehničke kulture izložbe je sačuvati od zaborava tehničku baštinu, odnosno tehnološka i znanstvena dostignuća moderne civilizacije koja svjedoče o ljudskoj mašti, znanju, kreativnosti, intelektualnoj i fizičkoj sposobnosti, inovativnosti, upornosti i hrabrosti pojedinaca i grupe ljudi, bez kojih bi današnjica izgledala bitno drukčije. Poseban naglasak je na organiziranju Muzeja tehničke kulture koji bi postao dio umjetničke i kulturološke ponude grada Rijeke.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type