Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdoblju od 07.02.2018. do 15.03.2018.

Sve opće informacije o ovom javnom pozivu pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne odgovara na pitanja o konkretnim projektima. Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 7.2.2018. do 15.3.2018.

Prijavitelji će na postavljena pitanja u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje. Pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Preporučujemo da prije postavljanja pitanja u rubrici PiO provjerite je li pitanje za koje tražite odgovor već postavljeno, a također možete provjeriti i Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

***********************

1. Pitanje: Koliko osoba možemo prijaviti za studijsko putovanje?

Odgovor: U okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3. broj osoba kojima se mogu pokriti putni troškovi ovisi o kategoriji u kojoj prijavljujete projekt. U kategoriji a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata ne postoji ograničenje broja osoba za jedno putovanje čiji se troškovi mogu pokriti iz sredstava Zaklade, dok u kategoriji b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa treba voditi računa o tome da na svako putovanje može ići  po jedna osoba iz organizacije, odnosno za jednu osobu se mogu pokriti putni troškovi iz sredstava koje dodjeljuje Zaklada.

2. Pitanje: Naša je udruga tek u procesu registracije, stoga nas interesira možemo li se kao tek registrirana udruga prijaviti na natječaj? Prema upitniku Zaklade, ispunjavamo uvjete da smo neprofitna organizacija, odnosno udruga za razvoj kulture, kao i da ćemo voditi redovno i transparentno financijsko poslovanje, no u pitanju "Je li Vaša organizacija ispunila svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti?" nije nam posve jasno o kakvim ugovornim obvezama se tu radi. Kao udruga koja će tek biti registrirana nismo u posjedu nikakvih ugovora. Iduće, po vodiču i popisu dokumentacije za prijavu navedeno je da se mora predati: Skenirana potvrda o preuzetom izvještaju koju izdaje FINA; Skenirani Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2017. godinu. U našem slučaju, kao tek registrirana udruga koja nije imala nikakve primitke niti izdatke, trebamo li ipak zatražiti i dostaviti navedene potvrde i izvještaje ili samo navedemo da iste ne sadržavaju podatke ili pak trebamo dostaviti Izjavu o neaktivnosti, iako istu možda ne uspijemo zatražiti do 28.2.

Odgovor: U Programskom području 2 prijavu na javni poziv u okviru Programa podrške 2018 može podnijeti i novoosnovana organizacija, s tim da ista mora biti upisana u odgovarajuće registre do dana završetka javnog poziva, odnosno do 21. ožujka 2018.
Pod ugovornim obavezama odobrenih podrški misli se na ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava koja su organizaciji odobrena prilikom prijave na javne natječaje na državnoj ili lokalnoj razini. S obzirom na to da je vaša organizacija osnovana u 2018. godini, formalni uvjeti poput vodi li prijavitelj transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te je li ispunio svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti na Vas nisu primjenjivi. U skladu s navedenim nije potrebno dostavljati nikakvu dodatnu financijsku dokumentaciju, kao ni izjavu o neaktivnosti.

3. Pitanje: Pitanje se odnosi na sam program koji bismo željeli prijaviti u kategoriji a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn. Naš program je zamišljen kao događaj koji će se odvijati u srpnju 2018., a za koji postoji određeni program (radionice, predstave, književna druženja, i sl.). Jedan od događaja će pokrivati trodnevni boravak umjetnika iz raznih područja Hrvatske, ali upravo u isti bi htjeli dovesti i umjetnike iz drugih država, što bi bila srž samog događaja, čime bismo htjeli ukazati i naglasiti na multietnički i multikulturalni aspekt događaja. Možemo li uopće na natječaj prijaviti suradnju s umjetnicima iz navedenih sredina izvan Hrvatske, koji nisu članovi nikakvih formalnih organizacija, već nezavisni umjetnici ili freelanceri?

Odgovor: Zaklada na pitanja o konkretnim projektima ne može odgovarati, ali napominjemo da je podrška u Programskom području 2 namijenjena pretpripremnoj fazi, a ne produkciji i/ili distribuciji postojećih ili novih projekata. Dakle, podrška u kategoriji a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata odnosi se na aktivnosti kojima će organizacija zajedno s partnerima iz inozemstva osmišljavati i razrađivati budući zajednički projekt. Zaklada nije definirala status međunarodnih partnera s kojima se može ostvariti suradnja te su slobodni umjetnici prihvatljivi partneri. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju ili distribuciju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na procese dogovaranja između prijavitelja i partnera iz inozemstva u svrhu osmišljavanja i razrade budućeg zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

4. Pitanje: Može li se na program podrške prijaviti projekt koji je zapravo glazbeni festival u organizaciji neprofitne, nevladine organizacije i koji uključuje gostovanje glazbenika iz cijele regije?

Odgovor: Na javni poziv Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj s prijedlozima projekata u sljedeće dvije kategorije: a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekta i b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa. U kojoj kategoriji ćete prijaviti projekt ovisi o potrebama Vaše organizacije.

Napominjemo da podrška u Programskom području 2 nije namijenjena za produkciju i realizaciju nego za osmišljavanje i pripremu novih programa/projekata, dakle odnosi se na fazu koja prethodi samoj produkciji. Na službenim mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" možete pronaći detaljniji opis kategorija. Kategorija a) odnosi se na osmišljavanje i pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata pri čemu je važno istaknuti da međunarodni partner i domaća organizacija trebaju zajednički razvijati projektnu ideju, odnosno osmišljavati i razrađivati projekt. Osmišljavanje i priprema novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., te u konačnici ostvarila uspješna suradnja koja će dati očekivane rezultate. Napominjemo da ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju ili distribuciju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na procese dogovaranja između prijavitelja i partnera iz inozemstva vezano za osmišljavanje i razradu budućeg zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

Kategorija b) odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije inozemnog programa za potrebe održavanja domaćih manifestacija ili redovnih programa organizacije. Dakle, kako bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje, prezentaciju i sl. svog programa u inozemstvu ili ne opiše u prijavnici namjeru da selektira kulturni i/ili umjetnički program, prijava neće biti prihvatljiva. Dodatno Vam savjetujemo da pročitate i sažetke odobrenih projekata u ovim kategorijama u sklopu Programskog područja 2 prijašnjih godina u Arhivi.

5. Pitanje: Htjeli bismo se prijaviti na Program podrške 2018 u kategoriji a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata. U tekstu Javnog poziva navedeno je da provedba aktivnosti predloženih projekata mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2018. do 31.12.2018. Odnosi li se provedba aktivnosti u tom vremenskom okviru na putovanja, sastanke s potencijalnim suradnicima i sl., ili se odnosi izravno na aktivnosti samog projekta koji se osmišljava? U fazi smo razvoja projekta i nismo sigurni hoće li će se projekt odvijati krajem 2018. ili u 2019. godini.

Odgovor: Jedan od formalnih uvjeta Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2 raspisanog u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 18.3.2018. je da provedba aktivnosti mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2018. do 31.12.2018. Pod aktivnostima se pritom misli na aktivnosti koje se odnose isključivo na procese dogovaranja između prijavitelja i partnera iz inozemstva vezano za osmišljavanje i razradu budućeg zajedničkog projekta. Sama realizacija projekta koji se razrađuje i osmišljava s međunarodnim partnerima nije predmet ovog Javnog poziva.

6. Pitanje: Imamo pitanje vezano za prijavu na Program podrške 2018 s rokom 21.3.2018. Naša udruga provodi projekt kojemu su dodijeljena sredstva kroz Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. u kategoriji PP2 Osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata. Može li udruga prijaviti projekt na ovaj Javni poziv u kategoriji b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. navedena su sva pravila i uvjeti za prijavitelje. Jedan od formalnih uvjeta ovog Javnog poziva (str. 8. Vodiča za prijavu) je da prijavitelj kojemu su dodijeljena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. u Programskom području 2 u kategorijama a ili b za programe i projekte čija provedba započinje u razdoblju od 1.1.2018. do 30.6.2018. nema pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv.

7. Pitanje: U procesu smo osnivanja udruge i zanima nas, ukoliko ćemo biti upisani u Registar udruga do 21. ožujka, možemo li se kao novoosnovana udruga prijaviti na Program podrške Zaklade "Kultura Nova" s rokom 21.3.2018.? S obzirom na situaciju, nećemo imati prethodne projekte niti aktivnosti, te se pitamo na koji način kompletirati prijavu i koji su potrebni dokumenti?

Odgovor: U Programskom području 2 prijavu na javni poziv u okviru Programa podrške 2018 može podnijeti i novoosnovana organizacija, s tim da ista mora biti upisana u odgovarajuće registre do dana završetka javnog poziva, odnosno do 21. ožujka 2018. S obzirom na to da je riječ o novonastaloj udruzi, nije potrebno dostavljati nikakvu dodatnu financijsku dokumentaciju. Također, s obzirom na to da sada niste imali aktivnosti, u odgovoru na pitanje o stručnim kapacitetima organizacije možete navesti postignuća članova vaše udruge i provoditelja projekta, dok u opisu područja djelovanja organizacije možete navesti čime će se organizacija baviti, odnosno koji će biti njeni glavni programi.

 

 

 

 

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type