Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Program podrške 2019 - rok 14. 6. 2019.

Zaklada "Kultura nova" je 16. svibnja 2019. godine u okviru Programa podrške 2019 objavila Javni poziv za sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike (Lisabon, Portugal, 23. 9. 2019. – 27. 9. 2019.).

Rok: 14. lipnja 2019.

Rok za prijave je prošao

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade od 15. svibnja 2019. godine, Zaklada je 16. svibnja 2019. objavila Javni poziv za sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike (Lisabon, Portugal, 23. 9. 2019. – 27. 9. 2019.) u programskom području Podrška za profesionalno usavršavanje za upravljanje u kulturi u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. Bespovratna sredstva putem ovog Javnog poziva dodjeljuju se za sudjelovanje jednog predstavnika organizacije civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti na Ljetnoj školi u svrhu profesionalnog usavršavanja u polju razvoja publike. Ljetna škola održat će se u Lisabonu (Portugal) od 23. 9. 2019. do 27. 9. 2019. godine u okviru projekta ADESTE + koji je podržan kroz program Kreativna Europa.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

  • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
  • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
  • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
  • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
  • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
  • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
  • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
  • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
  • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Proračun

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 50.000 kn, a najviši iznos koji se može tražiti je 10.000 kn.

Broj prijava

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Prihvatljive aktivnosti

Da bi prijava na ovaj Javni poziv bila prihvatljiva provedba aktivnosti mora se odnositi na sudjelovanje jednog predstavnika organizacije civilnog društva koja djeluje na području suvremene kulturi i umjetnosti na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike koja se održava u Lisabonu (Portugal) od 23. 9. 2019. do 27. 9. 2019.

Dokumentacija

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. te e-prijavnice dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Rok

Rok za podnošenje prijava je 14. 6. 2019., 16.00 h.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno podnesene.

Pitanja i odgovori

Pitanja o Programu podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 16. 5. 2019. do 10. 6. 2019.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type