Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdoblju od 5. 2. 2019. do 13. 3. 2019.

Sve opće informacije o ovom javnom pozivu pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne odgovara na pitanja o konkretnim projektima. Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 5. 2. 2019. do 13. 3. 2019.

Prijavitelji će na postavljena pitanja u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje. Pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Preporučujemo da prije postavljanja pitanja u rubrici PiO provjerite je li pitanje za koje tražite odgovor već postavljeno, a također možete provjeriti i Pojmovnik koji se nalazi i na kraju Vodiča za prijavu.

***********************

1. Pitanje: Našoj su organizaciji u sklopu Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. dodijeljena sredstva u kategoriji za putovanje u inozemstvo radi selekcije programa. Zanima nas možemo li aplicirati projekt na Program podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. za osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata?

Odgovor: U Vodiču za prijavu na Program podrške 2019 s rokom prijave 20.3.2019. navedena su sva pravila i uvjeti za prijavitelje. Jedan od formalnih uvjeta ovog Javnog poziva (Tablica 2 na str. 12. Vodiča za prijavu) je da prijavitelj kojemu su dodijeljena bespovratna sredstva u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. u Programskom području 2, u kategorijama a ili b, za programe i projekte čija provedba započinje u razdoblju od 1.1.2019. do 30.6.2019. nema pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv.

2. Pitanje: Zanima nas je li moguće da se naša udruga koja se bavi zaštitom i očuvanjem prirode prijavi na javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 s rokom prijave 20. 3. 2019.?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2019 s rokom prijave 20.3.2019. namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Dakle, na javne pozive Zaklade "Kultura nova" mogu se prijaviti one organizacije koje primarno djeluju na području kulture i umjetnosti.

3. Pitanje: Da li u slučaju prijave škole na Javni poziv za predlaganje projekata u Programskom području 2 Zaklade „Kultura nova“ postoji ikakva mogućnost da se ne odbaci prijava neprofitnog korisnika koji nije udruga i umjetnička organizacija nego umjetnička odgojno-obrazovna ustanova.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Također je Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" definirano da su organizacije civilnog društva kojima Zaklada pruža financijsku podršku udruge i umjetničke organizacije koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navednim da bi prijava na Javni poziv bila prihvatljiva prijavitelj mora biti registriran kao udruga ili umjetnička organizacija, odnosno upisan u matični registar i Registar neprofitnih organizacija. Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu, Komisija za provjeru formalnih uvjeta će isključiti sve prijave za koje utvrdi da ne zadovoljavaju jedan ili više formalnih uvjeta. U daljnji postupak upućuju se samo one prijave koje zadovolje sve propisane formalne uvjete.

4. Pitanje: Je li moguće unutar jedne prijave, s jednim projektom (festival) aplicirati za podršku iz obje kategorije? Dakle je li moguće prijaviti određen iznos za a) osmišljavanje međunarodne suradničkog projekta unutar festivala i određeni iznos za b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa festivala zajedno? Ili jedna prijava znači odluka za jednu kategoriju?

Odgovor: Kao što je navedeno u Vodiču za prijavu na str. 7, svaki prijavitelj ima pravo podnijeti samo jednu prijavu na ovaj Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2. Dakle, prilikom podnošenja prijave morate odlučiti u kojoj od dvije kategorije ćete podnijeti prijavu: na osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata ili na putovanje u inozemstvo radi selekcije programa. Također, s obzirom na to da se kategorije razlikuju u namjeni, aktivnostima, i u određenoj mjeri i u prihvatljivim troškovima, nije moguće u okviru jedne prijave zatražiti podršku za obje kategorije. Kategorija a) odnosi se na osmišljavanje i pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata pri čemu je važno istaknuti da međunarodni partner i domaća organizacija trebaju zajednički razvijati projektnu ideju, odnosno osmišljavati i razrađivati projekt dok se kategorija b) odnosi na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije inozemnog programa za potrebe održavanja domaćih manifestacija ili redovnih programa organizacije. U skladu s temeljnim postavkama kategorija kreirane su i prijavnice za svaku kategoriju. Obje kategorije su detaljno opisane u Vodiču za prijavu te Vas upućujemo da ih proučite prije ispunjavanja prijavnice.

5. Pitanje: Naša umjetnička organizacija zadovoljava sve uvjete ovog Javnog poziva, stoga nas zanima možemo li prijaviti projekt koji se odnosi na snimanje i montiranje nosača zvuka, a koji bi izdali stranci? CD bi ostvario svjetsku distribuciju, a na programu CD-a bili bi hrvatski skladatelji. Za natječaj bi pripremili pismo izdavača te ponudu za snimanje i montiranje. Ako se ne možemo prijaviti s tim programom na natječaj, možemo li prijaviti koncert u inozemstvu?

Odgovor: Na javni poziv Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj s prijedlozima projekata u sljedeće dvije kategorije: a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekta i b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa. Napominjemo da podrška u Programskom području 2 nije namijenjena za produkciju i realizaciju nego za osmišljavanje i pripremu novih programa/projekata, dakle odnosi se na fazu koja prethodi samoj produkciji. Na službenim mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova" možete pronaći detaljniji opis kategorija.

Kategorija a) odnosi se na osmišljavanje i pripremu novih međunarodnih suradničkih projekata pri čemu je važno istaknuti da međunarodni partner i domaća organizacija trebaju zajednički razvijati projektnu ideju, odnosno osmišljavati i razrađivati projekt. Osmišljavanje i priprema novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., te u konačnici ostvarila uspješna suradnja koja će dati očekivane rezultate. Napominjemo da ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju ili distribuciju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na procese dogovaranja između prijavitelja i partnera iz inozemstva vezano za osmišljavanje i razradu budućeg zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva.

Kategorija b) odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije inozemnog programa za potrebe održavanja domaćih manifestacija ili redovnih programa organizacije. Dakle, kako bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje, prezentaciju i sl. svog programa u inozemstvu ili ne opiše u prijavnici namjeru da selektira kulturni i/ili umjetnički program, prijava neće biti prihvatljiva.

6. Pitanje: Tek smo osnovali umjetničku organizaciju koja je uvedena i u Registar neprofitnih organizacija. Zanima nas što treba predati od dokumentacije?

Odgovor: Novoosnovane organizacije ne trebaju predavati dodatnu dokumentaciju jer se ona odnosi na poslovne aktivnosti u prethodnoj godini. Sve organizacije trebaju predati ispunjenu prijavnicu u elektroničkom obliku (Opisni i proračunski dio) za kategoriju u kojoj se prijavljuje, a koja je dostupna na mrežnim stranicama Zaklade (http://prijave.kulturanova.hr/login). Savjetujemo da još jednom pogledate Vodič za prijavu u kojem su sadržani svi podaci u vezi postupka i načina prijave, kao i formalne uvjete koje sve organizacije moraju zadovoljiti (str. 9-13).

7. Pitanje: Molili bismo Vas ako biste nam mogli razjasniti nedoumice u vezi dva pitanja u prijavnici. U pitanju broj 7 treba odabrati tri od pet navedenih prioriteta. Htjeli smo izbrisati dva prioriteta i ostaviti tri kako je traženo, ali nam sustav ne dopušta, svih pet prioriteta stoje kao odgovor. Je li u tom slučaju dovoljno razjasniti prioritete u pitanju br. 8, a pod odgovorom kod pitanja br. 7 ostaje ovako kako ste Vi naveli, svih pet prioriteta? U pitanju br. 23 treba obrazložiti stavke proračuna za koje se traži financiranje te ih staviti u suodnos s ukupnom vrijednošću projekta. U proračunu su navedena sredstva za put, smještaj i dnevnice osobe koja ide na festival te ne znamo što točno treba navesti opisno pod ovim pitanjem. Molimo Vas ako biste nam mogli pojasniti što bi trebalo biti navedeno.

Odgovor: U pitanju broj 7 treba odabrati 3 prioriteta. Prioriteti se odabiru klikom na praznu kućicu prije samog naziva prioriteta. U sljedećem pitanju se obrazlažu 3 odabrana prioriteta. U pitanju broj 23 potrebno je ukratko obrazložiti troškove koje tražite od Zaklade vezane uz predloženi projekt, njegov koncept. Nadalje, proračun projekta od Zaklade potrebno je staviti u suodnos s ukupnom vrijednošću projekta. Ukupna vrijednost predloženog projekta, tj. visina planiranih troškova može biti i veća od iznosa koji tražite od Zaklade, a to je potrebno ukratko razložiti.

 

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type