Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP8: Podrška za profesionalno usavršavanje za upravljanje u kulturi

Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je osnaživanju organizacijskih kapaciteta kroz osiguravanje prilika za stručno usavršavanje predstavnika organizacija te izgradnji i jačanju njihovih znanja i vještina u kulturnom menadžmentu te razvoju alata za kulturnu suradnju u Europi i šire.

Financijska podrška u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. odnosi se na sudjelovanje predstavnika organizacije u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.".

Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta je paneuropski obrazovni program koji je proizašao iz nastojanja za održavanjem kulturne raznolikosti te transregionalne i transnacionalne kulturne razmjene, a koji provodi udruga Marcel Hicter iz Bruxellesa (Belgija). Edukacija je namijenjena kulturnim menadžerima iz europskih organizacija. Dva glavna cilja programa su omogućavanje kulturnim menadžerima bolje integracije suradničkih projekata koji povezuju identitet, kulturu i gospodarstvo u europskoj perspektivi i uvrštavanje europskih projekata u politike regionalnog kulturnog razvoja. U tu svrhu ovim obrazovnim programom jača se znanje kulturnih menadžera o europskim, nacionalnim i regionalnim kulturnim politikama, unapređuju se njihove vještine za upravljanje suradničkim kulturnim projektima te se razvija europska mreža kulturnih menadžera. Program traje godinu dana te obuhvaća teoriju, praksu i evaluaciju s dva rezidencijalna studijska posjeta zemljama partnerima programa, koje su u programu 2020. / 2021. Hrvatska i Portugal te evaluacijski susret u Delfima (Grčka). Sudionici obrazovnog programa moraju imati najmanje dvije godine relevantnog profesionalnog iskustva u razvoju i provedbi umjetničkih / kulturnih projekata i biti upoznati s europskim (nacionalnim i regionalnim) kulturnim politikama. Svi detalji o obrazovnom programu navedeni su na mrežnim stranicama udruge Marcel Hicter.

U okviru ovog Javnog poziva vrši se selekcija do 5 kandidata za prijavu na obrazovni program, dok konačan odabir najviše 2 kandidata vrši partnerska organizacija, udruga Marcel Hicter. U tu svrhu svi selektirani kandidati moraju najkasnije do 15. 1. 2020. ispuniti i predati prijavnicu te opis međunarodnog suradničkog projekta koji žele razvijati tijekom obrazovnog programa na engleskom jeziku udruzi Marcel Hicter. Preporuka je da se prijava udruzi Marcel Hicter preda prije 15. 1. 2020. jer su eventualne ispravke / nadopune prijava upućenih udruzi Marcel Hicter moguće samo do 15. 1. 2020. Ovisno o broju i profilima svih prijavitelja za sudjelovanje u obrazovnom programu partnerska organizacija će izabrati najviše dva kandidata od najviše 5 koje Zaklada predloži. S najviše dva odabrana prijavitelja Zaklada "Kultura nova" će sklopiti Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sudjelovanje u programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.". 

Posebni ciljevi:

  • doprinijeti jačanju stručnih kapaciteta i unutarnjem osnaživanju organizacija civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti za upravljanje u kulturi te u području kulturnih politika
  • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti čije je djelovanje usmjereno na međunarodnu kulturnu suradnju
  • doprinijeti jačanju stručnih kapaciteta organizacija civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti za razvoj i provedbu međunarodnih suradničkih projekata

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava propisane formalne uvjete koji su propisani za ovo programsko područje (vidi Tablicu 2.).

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete ovog Javnog poziva.

Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv uputiti jednu (1) prijavu.

Iznos koji se može tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 35.000 kn.

Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

  • provedba aktivnosti mora se odnositi na sudjelovanje predstavnika organizacije civilnog društva koja djeluje u suvremenoj kulturi i umjetnosti u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." od 1. 5. 2020. do 31. 7. 2021.
  • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za područje u kojem se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi kotizacije za sudjelovanje u obrazovnom programu
  • putni troškovi za osobu koja sudjeluje u obrazovnom programu (put, smještaj, dnevnice/prehrana)
  • nabava literature, do najviše 5 % ukupnog proračuna koji se traži od Zaklade
  • komunikacijski troškovi, do najviše 5 % ukupnog proračuna koji se traži od Zaklade
  • nepredviđeni troškovi, do najviše 5 % ukupnog proračuna koji se traži od Zaklade
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type