Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP8

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Antonia Kuzmanić – Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020./2021.

Kroz ovaj projektni prijedlog Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila" prijavljuje Antoniju Kuzmanić, programsku voditeljicu suvremenog cirkuskog kolektiva ROOM 100, za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020./2021." Antonia Kuzmanić samouka je suvremena cirkuska umjetnica koja je od 2015. godine zaposlena na poziciji programske voditeljice kolektiva. Iako nema formalnog obrazovanja u polju upravljanja u kulturi, kulturne suradnje i menadžmenta, njen osobni životopis kao i portfolio kolektiva dokazuju njezinu stručnost i uspješnost. Tijekom edukacije Antonia Kuzmanić radit će na uspostavi suradničke međunarodne platforme "Mediteranska suvremena cirkuska platforma" koju ROOM 100 razrađuje s partnerskim organizacijama iz Španjolske, Portugala, Italije i Slovenije, a koja za cilj ima povećanje mobilnosti suvremenih cirkuskih umjetnika između navedenih država, povećanje vidljivosti suvremenih cirkuskih umjetnika iz navedenih država, razvoj programskih sadržaja uključenih partnera, razvoj publike te poboljšanje uvjeta za rad partnerskih organizacija i cirkuskih umjetnika u odabranim zemljama.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Međunarodna Sound Art Mreža

Kustosice udruge KONTEJNER su 2012. godine u sklopu godišnjeg programa Galerije Močvara pokrenule projekt Sound Art Inkubator, produkcijsku platformu koja je tijekom sedam godina provedbe mladim hrvatskim umjetnicima pružila mogućnost istraživanja zvuka kao umjetničkog medija te punu produkcijsku i prezentacijsku podršku u realizaciji novih umjetničkih projekata. Tijekom sudjelovanja u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020./2021." jedna od kustosica Sound Art Inkubatora razvijala bi svojevrsni nastavak projekta. Nakon uspostavljanja projekta na nacionalnoj razini i jačanju prisutnosti sound art produkcije na umjetničkoj sceni Hrvatske, pokrenula bi se međunarodna mreža koja za cilj ima povezivanje i razmjenu mladih hrvatskih umjetnika zainteresiranih za zvuk, buku, tišinu odnosno različite percepcije zvuka s mladim umjetnicima iz Europe. Projektom bi se uspostavila mreža partnera s područja nezavisne kulture i institucionalnog obrazovanja koji bi usmjeravali umjetnike u promišljanju i istraživanju zvuka, pomagali im u oblikovanju radova te im omogućili dodatnu edukaciju o povijesti, ali i neposredan uvid u suvremene tendencije umjetnosti zvuka.

AVANTI! Centar avangardi

Avanti! Edukacija — stipendija za europsku diplomu

Avanti u skladu sa strateškim ciljevima aktivno jača organizacijske kapacitete te razvija snažne preduvjete za provedbu međunarodnih kulturnih aktivnosti poput neformalnog obrazovnog programa "Kustoska praksa". Predstavnica organizacije sudjelovanjem na obrazovnom programu "Europska diploma" usvojit će nova znanja potrebna za upravljanje međunarodnim programima koja uključuju profesionalizaciju rada, razvijanje komunikacijskih vještina te kompetencija u organizaciji multilateralnih partnerskih programa, umrežavanje s komplementarnim organizacijama civilnog društva u kulturi te bolje razumijevanje kulturnog menadžmenta u europskom kulturnom prostoru. U sklopu edukacije, radit će na konceptu "Kustoske prakse" potrebne zbog primijećenog nedostatka neformalnih vaninstitucionalnih obrazovnih programa za mlade koji osiguravaju teorijski i praktični rad s mentorima te nadogradnju kapaciteta (međunarodnih) kulturnih radnika u području suvremene umjetnosti s fokusom na specifične političke i društvene kontekste te priliku za njihovo periodično izmicanje iz urbanih središta koje smatramo da doprinosi refleksiji na nepredvidive društvene okolnosti i budućnost kulturnog rada.

Socijalni rub: zanimljive neispričane priče

(Ne)primjereni spomenici

Neprimjereni spomenici/Inappropriate Monuments regionalna je suradnička platforma koja provodi međunarodni suradnički projekt istog naziva. NS uspostavlja okvir za dugoročnu suradnju partnerskih organizacija iz država s područja EU i zapadnog Balkana koje svojim radom problematiziraju pitanja revalorizacije i zaštite antifašističke i socijalističke baštine. NS teži umrežiti stručnjake, udruge i institucije koje na angažiran i kritičan način pristupaju temi zaštite i upravljanja socijalističkom baštinom, osigurati nesmetan protok informacija i saznanja o temi pokretanjem web portala, podignuti razinu svijesti šire javnosti i pridonijeti vidljivosti problema antifašističke i socijalističke baštine. NS problematizira današnju recepciju spomenute baštine i uvjete u kojima se ona pojavljuje propitujući rastući revizionizam, osvrćući se na rastući interes i fetišizaciju spomenika NOB-a na Zapadu i na fetišizaciju socijalističke baštine općenito, te propitujući modele revitalizacije ove baštine, njezine iskoristivosti u turističke svrhe i strukture upravljanja ovom baštinom.

Centar za ženske studije

Suvremene feminističke kritičke intervencije u kuturnoumjetničkom polju

Projekt će obuhvatiti edukativne cikluse posvećene suvremenim feminističkim teorijama i praksama te njihovom zrcaljenju u polju kulture i umjetnosti. Kroz 11 modula bavit će se politikama kustoskih praksi i materijalnim uvjetima proizvodnje i reprodukcije umjetnosti, klasnom i rodnom dimenzijom institucije umjetnosti i umjetničkog rada, kroz teorije socijalne reprodukcije, imajući u vidu socio-ekonomske i historijske silnice te umjetničke i političke progresivne pokrete i udruženja na lokalnoj i globalnoj razini. Kroz feminističku epistemologiju obuhvatit će i kritičku analizu sistemske situiranosti femininih, maskulinih i queer identiteta, odnosno granicama rodnih, rasnih, etničkih i seksualnih sloboda u kapitalizmu, kao i njihovim refleksijama, primjenom angažiranih poetika (u filmu, književnosti, popularnoj kulturi, izvedbenim umjetnostima, vizualnoj umjetnosti, itd.), koje se neizbježno oblikuju kroz društvene i proizvodne odnose. Povezivanjem različitih rodno osviještenih kulturnih i umjetničkih praksi i teorija nastoji se utjecati na pozitivne promjene u demokratizaciji šire društvenosti koja počiva na emancipatornim, solidarnim i feminističkim uvidima.

CIRKORAMA – udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu

TransCirkus

TransCirkus je međunarodni putujući projekt u kojem sudjeluje šest partnera: dvije cirkuske škole i četiri cirkuske organizacije, a obuhvaća suradnju Hrvatske, Slovenije, Srbije, Austrije, Švedske i Francuske. Ideja projekta je aktivirati "kritičnu masu" cirkuskih umjetnika u navedenim zemljama, a koji bi se educirali u sklopu desetodnevnog obrazovnog programa koji sadržajno obuhvaća sve aspekte cirkuske kreacije vođene od strane raznovrsnih umjetnika iz redova partnera, povezati ih međusobno i potaknuti na suradnju i izvedbu. Partneri u svojim zemljama stupaju u suradnju s kulturnim institucijama koje ugošćuju program i sudionike, te se na taj način, putem javnih prezentacija, razvija publika tih institucija u smjeru suvremenog cirkusa. Sudionike – mlade cirkuske umjetnike potiče se na zajedničke kreacije koje bi se prezentirale za vrijeme Cirkobalkana festivala. Stvaranjem baze educiranih cirkuskih umjetnika stvorio bi se temelj za osnivanje obrazovne umjetničke cirkuske institucije u našoj regiji s idejom nastavka međunarodne suradnje kroz gostovanje inozemnih pedagoga te prezentacije rada škole kroz predstave na festivalima u inozemstvu.

Udruga Djeca susreću umjetnost

Online platforma www.filminhospital.eu/filmubolnici.org - druga faza projekta

Projekt www.filminhospital.eu/www.filmubolnici.org je online platforma namijenjena djeci i mladima u bolničkim prostorima nastao u suradnji partnera iz Švedske, Belgije i udruge Djeca susreću umjetnost iz Hrvatske. Za period 2020./2021. uključuju se tri dodatna partnera iz Slovenije, Norveške i Italije s namjerom uključenja nacionalnih bolnica u projekt. Platforma trenutno sadrži 16 dugometražnih i 60 kratkometražnih filmova za djecu od 3 do 15 godina. Partneri predlažu filmove sukladno zajednički definiranim kriterijima odabira, a namjera je dodatno osnažiti filmsku ponudu partnerskom suradnjom sa skupinom distributera. U okviru projekta kreira se interaktivan, kreativan edukativno zabavan sadržaj povezan uz filmske naslove za djecu i njihove roditelje za vrijeme boravka u bolnici te će se organizirati različiti filmski događaji i susreti. Ovaj jedinstveni projekt s paneuropskim ciljem želi suvremenim pristupom "umjetnost i medicina za cjelovito ozdravljenje pacijenta" promicati filmsku umjetnost te osvijestiti ulogu umjetnosti u procesu liječenja, a time i senzibilizirati liječnike, bolnice i partnerske organizacije o toj neodvojivoj i važnoj vezi.

Umjetnička organizacija Kazališna družina "Smješko"

Sudjelovanje u obrazovnom programu Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020/2021

KD "Smješko" ovim putem nastoji osigurati moguće mjesto i mogućnost edukacije za zaposlenicu Sandru Lapčić-Kovačić, a koja bi dobila potrebna znanja u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020/2021". KD "Smješko" postoji i realizira projekte izrazito društveno odgovornih tematika za djecu i mlade. KD "Smješko" smatra da pristupom tematikama kojima se bavi te načinom rada i funkcioniranja, a koji je snažno orijentiran na prije svega edukaciju suradnika kako u produkcijskom smislu, tako i u umjetničko-istraživačkom djelovanju, a sve kako bi bili što zanimljiviji kao umjetnici i suradnici.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type