Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Rezultati PP2020 - rok 19. 3. 2020.

Zaklada "Kultura nova" je 26. svibnja 2020. objavila rezultate Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.

Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. bio je raspisan u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata za dvije kategorije – za osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata te za putovanje u inozemstvo radi selekcije programa.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava donijelo je Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020., koji je Upravni odbor prihvatio te je time odobrio podršku u iznosu od 141.960,00 kn za 10 projekata organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji će biti realizirani u drugoj polovici 2020. godine.

Na Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. pristiglo je sveukupno 17 prijava, od toga je 16 prijava zadovoljilo formalne uvjete te su upućene na procjenjivanje na temelju kriterija za dodjelu sredstava imenovanom nezavisnom stručnom tijelu – Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava, čija će imena članova biti objavljena nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava.

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" članovi Povjerenstva su na temelju kriterija za dodjelu sredstava, propisanih u Vodiču za prijavu, procijenili kvalitetu prijava. Povjerenstvo je kvalitetu prijava procjenjivalo na temelju kriterija u skupini Prihvatljivost prijavljenoga projekta i u skupini Kriteriji kvalitete, bodovi u 2. skupini automatski su se dodjeljivali na temelju odgovora u e-prijavnici, dok su organizacije kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu programa/projekata tijekom 2019. godine bile vrednovane i na temelju sljedeće dvije skupine kriterija: "Kriteriji vrednovanja administrativne kvalitete provedbe" i "Kriteriji za vrednovanje sadržajne kvalitete provedenih programa/projekata".

Sveukupno je odobrena podrška za 10 projekata, što čini 59 % od ukupnog broja prijava pristiglih na Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. te 62,5 % od prijava koje su zadovoljile formalne uvjete i koje je procjenjivalo Povjerenstvo.

Broj podrški i iznosi raspoređeni su na sljedeći način:

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata – 141.960,00 kn za 10 projekata koje provodi 10 organizacija

a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn – 58.200,00 kn za 4 projekta koja provode 4 organizacije

b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn – 83.760,00 kn za 6 projekata koje provodi 6 organizacija

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type