Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PiO - 24. 3. 2022.

1. Pitanje: Primili smo potporu Zaklade "Kultura nova" u okviru ove podrške za projekt u 2019. godini (na temelju Javnog poziva iz 2018.), i uspješno ga realizirali. Možemo li se ove godine prijaviti s drugim projektom?

Odgovor: Ograničenje podnošenja prijave u Programskom području 7: kategorija a odnosi se na razdoblje od dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. S obzirom na to da su Vam zadnji put sredstva u ovoj kategoriji na temelju odluke o dodjeli sredstava odobrena 2018., navedeno se pravilo u okviru prijave na Javni poziv objavljen u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. ne odnosi na Vas.

2. Pitanje: Zanima me je li udruga prihvatljivi prijavitelj na novoraspisani Program podrške (Programsko područje 7) ako su joj za aktivnosti tijekom 2022. godine dodijeljena sredstva Zaklade? Ne radi se o istom projektu.

Odgovor: Ograničenje podnošenja prijave u Programskom području 7: kategorija a odnosi se na one korisnike kojima su isključivo u toj istoj kategoriji (podrška za jednokratne projekte) sredstva već odobrena u posljednje dvije godine.

3. Pitanje: Udruga planira na aktualni Javni poziv na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2022, PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje prijaviti projekt kojim bi započeo temeljito istraživanje i arhiviranje cjelokupne građe 28 godina postojanja kulturne manifestacije. Kako se, zaista, radi o velikom projektu koji bi se razvijao kroz nekoliko faza: od istraživačkog segmenta preko inovativnih formata prikupljanja i bilježenja kolektivne memorije (informirala bi se javnost da ustupi vlastite materijale, fotografije koje posjeduje sa sajma) do u konačnici angažiranosti prema umjetničko-kulturno-društvenoj javnosti. Projekt bi u konačnici rezultirao web stranicom gdje bi se prezentirali svi materijali i publikacijom. Može li naš projekt biti pozitivno ocijenjen, eventualno i financiran, ukoliko bi u zadanom roku provedbe (od 1.7.2022. do 30.6.2023.) realizirali tek dio, prvu fazu realizacije cijelog projekta? Odnosno, ako konkretno radimo na arhivi od 28 godina postojanja kulturne manifestacije možemo li se prijaviti za financiranje prve faze projekta koja bi se odnosila na sustavno ISTRAŽIVANJE (pronalaženje, otkrivanje, razgovori s dionicima vremena, digitalizacija građe...) koju bismo za početak predstavili na postojećoj web stranici Sajma? Prema svemu naš projekt bi obuhvaćao Drugu kategoriju ovog Javnog poziva koja se odnosi na kontinuirani rad. Mi u godinu dana ne bismo realizirali cijeli projekt, već bismo krenuli s prvom fazom istraživanja.

Naše drugo pitanje vezano je za Prihvatljive troškove i dio koji se odnosi na neoporezive primitke zaposlenika. Naime, ukoliko bi voditelj projekta bila inače zaposlena osoba u udruzi, znači li da je dodatak na plaću ekstra dodatak na postojeću plaću ili se postojeće osmosatno radno vrijeme treba rasporediti i za navedeni projekt?

Odgovor: U Programskom području 7, kategorija b: podrška za kontinuirane projekte do 40,000 kn odnosi se na projekte usmjerene na kontinuirano, dugoročno, višegodišnje i sustavno istraživanje, prikupljanje, sistematizaciju, obradu i tumačenje građe, materijala i podataka i njihovu diseminaciju. Prihvatljivo je da se za početak projekt odnosno ono što će se realizirati u okviru istog predstavi na postojećoj web stranici organizacije. Također napominjemo da se u obje kategorije dodjeljuje jednogodišnja podrška.

Što se tiče prihvatljivih troškova, sami odlučujete na koji način ćete rasporediti broj radnih sati odnosno opseg posla ako je osoba već zaposlena u organizaciji i ako će raditi i na novom projektu. Također, neoporezivi primici i njihovo značenje su jasno propisani i definirani od strane porezne uprave te Zaklada ne ulazi u to na koji način će se isti koristiti, osim ograničenja da se isti mogu isplaćivati samo osobama koje se navode u prvom poglavlju proračuna „Troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja“.

4. Pitanje: Prijavljujemo program sređivanja i digitalizacije arhivskoga gradiva na Program podrške 2022. koji je otvoren za Programsko područje 7, kategorija b). Kako smo u okviru Programa podrške 2021 ostvarili jednogodišnju potporu, a koji plan aktivnosti uključuje rad na sređivanju gradiva, zanima nas da li se smijemo prijaviti na PP7 i da li u tom slučaju moramo mijenjati plan aktivnosti za 2021. U okviru odobrenog programa radimo na sređivanju gradiva te kako se radi o kontinuiranom višegodišnjem projektu i nismo prijavili direktne troškove za isti posao, troškove rada na sređivanju i digitalizaciji bismo prijavili u okviru nove prijave, a koji rad bi se nastavio i u 2023. godini.

Odgovor: Na Javni poziv na Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. u programskom području 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje prijavu možete podnijeti neovisno o tome jeste li ostvarili podršku u okviru Programa podrška 2021. Prilikom sastavljanja planova aktivnosti i proračuna potrebno je voditi računa o tome da se isti troškovi ili njihovi udjeli ne mogu financirati kroz druga programska područja i kategorije Programa podrške Zaklade niti iz sredstava državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave i/ili iz dijela prihoda od igara na sreću na natječajima i javnim pozivima ostalih davatelja sredstava.

5. Pitanje: Da li ovaj natječaj podrazumijeva da je projekt sufinanciran od drugih izvora, i da li se treba navesti koji su drugi izvori i iznos?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" nije kao uvjet postavila da projekt koji se prijavljuje na Podršku za organizacijsko i umjetničko pamćenje u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. mora biti financiran i iz drugih izvora. Ako se projekt financira iz više izvora, što je također prihvatljivo, nije potrebno specificirati koji su to drugi izvori niti iznos, ali je potrebno voditi računa o izbjegavanju dvostrukog financiranja istih troškova ili udjela u troškovima iz različitih izvora financiranja.

6. Pitanje: Možete li objasniti u pitanju 35. Molimo vas da ovdje obrazložite stavke proračuna za koje tražite financiranje od Zaklade te da ih stavite u suodnos s ukupnom vrijednošću predloženog projekta., što znači "staviti u suodnos"?

Odgovor: U ovom pitanju potrebno je procijeniti kolika je ukupna vrijednost projekta, koja može biti i znatno veća od sredstava koje je moguće dobiti od Zaklade, te da obrazložite zašto je važno da Vam se odobre sredstva upravo za one stavke koje navodite u Proračunu projekta.

7. Pitanje: Možete li objasniti stavku "nepredviđeni trošak" i kako se izvještava?

Odgovor: Nepredviđeni trošak odnosi se na iznos koji ćete u ovom trenutku "rezervirati" za troškove koje nije moguće unaprijed predvidjeti te se stoga niti ne traži njihova daljnja razrada. U okviru te stavke prilikom izvještavanja možete pravdati bilo koji trošak koji se pojavio prilikom provedbe projekta, a koji se odnosi na prihvatljive troškove u ovom Programskom području i bio je nužan za provođenje projekta. Npr. na stavci "Putni troškovi" predvidjeli ste određeni iznos, međutim nakon povratka s puta shvatili ste da je za predviđeni put utrošeno više sredstava nego što ste predvidjeli. Navedenu razliku u iznosu možete opravdati u okviru stavke "Nepredviđeni trošak" ako ste u njoj predvidjeli sredstva. Prilikom izvještavanja će biti potrebno priložiti financijsku dokumentaciju kojom dokazujete i opravdavate nastale troškove.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type