Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PiO - 30. 8. 2023.

Pitanja se mogu postavljati u razdobljima definiranim u aktualnom Javnom pozivu.

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Stoga Zaklada ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive i ne može odgovarati na pitanja o konkretnim programima/projektima.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prije postavljanja pitanja prijavitelji mogu u rubrici PiO provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik koji se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 21. 6. 2023. do 27. 7. 2023. i od 16. 8. 2023. do 25. 8. 2023.

*******

1. Pitanje: Može li udruga prijaviti produkciju i distribuciju kratkometražnog filma?

Odgovor: Kulturno-umjetnički program koji čini okosnicu prijavnice može se ostvarivati u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti bez obzira na koju se od sljedećih pet kulturnih funkcija odnosi: stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje, edukacija. Program se može provoditi samostalno, u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama. U tom smislu su i produkcija i distribucija kao aktivnosti prihvatljive u oba programska područja. Dodatno, u okviru Programskog područja za Organizacijski razvoj, organizacija može u prijavi obuhvatiti sve svoje kulturno-umjetničke aktivnosti na području suvremene kulture i umjetnosti koje planira provoditi u 2024. godini. Napominjemo svakako da detaljno proučite specifičnosti pojedinog programskog područja i kategorije jer neke od njih imaju postavljene specifične uvjete za prijavitelje.

2. Pitanje: Vezano za javne pozive na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2023, konkretnije, Programsko područje za Organizacijski razvoj u prvoj kategoriji, moraju li kulturno-umjetnički programi i konkretni izvođači biti definirani u trenutku prijave, ili je moguće projekt prijaviti s planiranim raspisivanjem javnog poziva za programe po eventualnom donošenju odluke o dodjeli bespovratnih sredstava?

Odgovor: Prijavitelj sam odlučuje na koji će način raspisati koncept kulturno-umjetničkog programa koji prijavljuje odnosno koliko će precizno i detaljno raspisati pojedine programske linije ili aktivnosti. Sam raspis, pa time i definiranje izvođača programa ovisi o načinu rada prijavitelja te općenito o tome kako su pojedini programi postavljeni, stoga postoje slučajevi gdje bi izvođači bili nužni za razumijevanje i adekvatnu procjenu kvalitete, kao što postoje slučajevi gdje to nije presudno. Zaklada ne ulazi u specifičnosti pojedinih prijava odnosno u to kako će koji prijavitelj pristupiti raspisu kulturno-umjetničkog programa koji prijavljuje. Međutim, treba imati na umu da u prijavnici treba pružiti dostatne informacije kako bi Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava moglo prijavu adekvatno procijeniti na temelju propisanih kriterija kvalitete od kojih je jedan "Kvaliteta predloženih aktivnosti kulturnog i/ili umjetničkog programa".

3. Pitanje: Molimo za pojašnjenje uvjeta: „su u prosjeku u prethodne tri (3) godine ostvarile najmanje 20,000 eura prihoda“

Odgovor: Prosjek prihoda računa se na sljedeći način: zbroje se ukupno ostvareni prihodi organizacije u prethodne tri godine (2020., 2021., 2022.) te se dobiveni zbroj podijeli sa 3. Dobiveni rezultat predstavlja prosjek prihoda koji se uzima u obzir prilikom provjere formalnih uvjeta.

4. Pitanje: Molimo Vas da prema klasifikaciji djelatnosti navedete je li naša udruga prihvatljivi prijavitelj na javni poziv u okviru Programa podrške 2023. Naime u javnom pozivu navedeno je " da bi prijava bila prihvatljiva, organizacija i prijavljeni projekt moraju pripadati području suvremene kulture i umjetnosti. Prema klasifikaciji registra udruga, ne postoji konkretna djelatnost na području isključivo suvremene kulture i umjetnosti već je klasificirano općenito.

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Također, pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti te je u Tekstu javnog poziva te u Vodiču kroz programska područja u uvodnom dijelu (str. 3.) opisano kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost.

Za svako programsko područje i kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta koja procjenjuju članovi Povjerenstva: djeluje li organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti; pripada li program/projekt području suvremene kulture i umjetnosti te je li prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da organizacija ne djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, da prijavljeni program/projekt ne pripada području suvremene kulture i umjetnosti i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Dakle, Povjerenstvo kao nezavisno tijelo stručnjaka na temelju odgovora iz prijavnice procjenjuje djeluje li prijavitelj primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Stoga bez obzira na to što piše u izvodu iz Registra udruga ili klasifikaciji djelatnosti, suvremena kultura i umjetnost moraju biti primarno područje djelovanja za svakog prijavitelja na javne pozive Zaklade. Ako je to tek jedan manji segment djelovanja organizacije, ona neće biti prihvatljiva prilikom procjene kvalitete prijava.

5. Pitanje: Molila bih Vas malo pojašnjenje vezano za pitanje u prijavnici u ovogodišnjem PP-u: Opišite stratešku usmjerenost Vaše organizacije prema sudjelovanju u kulturi. Što se misli pod sintagmom "sudjelovanje u kulturi"? Sudjelovanje koga, u kojoj razini kulture - u smislu konzumacije (npr. tko su posjetitelji programa), participacije (tko aktivno sudjeluje u kreaciji pojedinih programskih sadržaja) ili pak upravljanja (tko sudjeluje u upravljanju infrastrukturom, donošenju odluka o programu, predlaže teme, i sl. i po kojim principima se upravlja)? Ili je pak nešto četvrto u pitanju?

Odgovor: Sudjelovanje u kulturi odnosi se na sveobuhvatan pristup koji podrazumijeva strateški, dinamičan i interaktivan odnos prema publici u okviru kojega se publika smješta u središte organizacijskog djelovanja, paralelno uz kulturno-umjetničke programe. Dakle potrebno je navesti da li organizacija prakse sudjelovanja u kulturi strateški razvija i jesu li te prakse povezane s cjelokupnim programskim djelovanjem organizacije. Također, podrazumijeva li ta strategija organizacijsku transformaciju koja će stvoriti kvalitetniju podlogu za raznolike prakse sudjelovanja u kulturi.

6. Pitanje: Naša udruga organizirala je prošle godine u partnerstvu s Muzejom edukaciju za uporabu dramskih metoda u baštinskoj pedagogiji, dakle, za muzejske pedagoge, arhivske pedagoge i knjižničare. Dramske metode su vrlo učinkovite u radu s korisnicima u baštinskim ustanovama što pokazuju i inozemna i hrvatska iskustva. Iduće godine želimo proširiti projekt te organizirati edukacije u suradnji s muzejima u najvećim hrvatskim regionalnim centrima - Osijek, Rijeka, Split i Zagreb kako bismo omogućili stručnjacima iz svih regija da steknu nova znanja za rad sa svojim korisnicima. Ima li smisla da se javljamo na Vaš natječaj, a ako ne - možete li nam savjetovati kome da se obratimo za financiranje?

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Također, pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti te je u Tekstu javnog poziva te u Vodiču kroz programska područja u uvodnom dijelu (str. 3.) opisano kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost.

Za svako programsko područje i kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta koja procjenjuju članovi Povjerenstva: djeluje li organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti; pripada li program/projekt području suvremene kulture i umjetnosti te je li prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena.

Dakle, suvremena kultura i umjetnost moraju biti primarno područje djelovanja za svakog prijavitelja na javne pozive Zaklade. Ako je to tek jedan manji segment djelovanja organizacije, ona neće biti prihvatljiva prilikom procjene kvalitete prijava.

U skladu s navedenim, na samoj je organizaciji da na temelju navedenih uvjeta sama odluči hoće li se prijavljivati na javne pozive Zaklade. Vezano za druge izvore financiranja, Zaklada nije nadležna da daje takve savjete te jedino tijelo na koje Vas možemo uputiti je Ministarstvo kulture i medija.

7. Pitanje: Imam pitanje vezano uz prijavnicu na Javni poziv na Program podržke 2023 , poglavlje D. Kapaciteti organizacije, pitanje "Navedite stručne/umjetničke kapacitete vaše organizacije". Što se podrazumijeva pod statusom (navedeni su primjeri: zaposlen/vanjski suradnik/volonter i sl.) u slučaju kada član organizacije nije zaposlen u organizaciji, nego radi po ugovoru o djelu?

Odgovor: Možete navesti kao što je i napisano: član, suradnik po ugovoru o djelu.

8. Pitanje: U navodu da je za drugu kategoriju potrebno imati ostvareno najmanje 20,000 eura u prosjeku u prethodne tri godine misli li se sveukupno na tri godine ili pojedinačno za svaku godinu da je 20,000 eura prosjek?

Odgovor: Prosjek prihoda računa se na sljedeći način: zbroje se ukupno ostvareni prihodi organizacije u prethodne tri godine (2020., 2021., 2022.) te se dobiveni zbroj podijeli sa 3. Dobiveni rezultat predstavlja prosjek prihoda koji se uzima u obzir prilikom provjere formalnih uvjeta. Dakle, ukupan prihod ostvaren u prethodne tri godine potrebno je podijeliti s tri.

9. Pitanje: Pitanje se odnosi na troškovnik i navođenje oblika ugovora, može li se za umjetničkog voditelja cjelogodišnjeg programa pisati autorski ugovor ili je nužno da je to ugovor o djelu?

Odgovor: U proračunu je u odgovarajućim poglavljima prihvatljivo navesti i ugovor o djelu i autorski ugovor, ovisno o potrebama Vaše organizacije. Napominjemo da, ako prijavljujete autorski ugovor, treba voditi računa da je riječ o autorskom djelu kako je ono definirano Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

10. Pitanje: Javili bismo se na otvoreni poziv  u partnerstvu. Naše pitanje je povezano za organizacijski razvoj i zapošljavanje dvoje ljudi, jedna osoba u udruzi i druga osoba u umjetničkoj organizaciji. Molimo objašnjenje i upute s obzirom na to da zajedno provodimo projekt i želimo raditi na jačanju obje organizacije ravnopravno. Naravno opis posla i samo radno mjesto je u svakoj organizaciji na različitoj poziciji, a koja se nadopunjuje u zajedničkoj provedbi.

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške 2023 namijenjen je organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Također, pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti te je u Tekstu javnog poziva te u Vodiču kroz programska područja u uvodnom dijelu (str. 3.) opisano kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost.

Prijavu na javni poziv podnosi samo jedna organizacija, ona koja zadovoljava sve uvjete za prijavu na Program podrške 2023. Međutim, kao što je navedeno u Vodiču za prijavu program se može provoditi samostalno, u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

U skladu s navedenim, ako prijavitelj program provodi u partnerstvu s drugim organizacijama ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama, u proračun se mogu unijeti i troškovi koje ima partnerska organizacija pri čemu su prihvatljivi ugovori o suradnji ili sporazumi o partnerstvu koji se odnose na sve prihvatljive troškove pa tako i na naknade za rad. Svi prihvatljivi troškovi u ovom programskom području navedeni su u Vodiču za prijavu te u prijavnici.

11. Pitanje: U prethodnoj godini imali smo sponzora koji nam je doznačio robu. Kako u Hrvatskoj sustavu novac, roba i usluge mogu biti predmet sponzorstva, a u prijavnici je moguće naznačiti samo iznos, upisali smo vrijednost robe. Međutim, u prijavnicu ne možemo upisati da se radi o robi, ne o novcu. Trebamo li ostaviti iznos, premda je bio u robi ili ne?

Odgovor: U rubrici koja se odnosi na sponzorstva potrebno je vrijednost robe i usluga koje ste ostvarili putem sponzorstava iskazati u novčanoj protuvrijednosti.

12. Pitanje: Ako prijavljujemo višegodišnju podršku (trogodišnju) da li pod pitanje br. 5. Završetak provedbe upisujemo datum 31.12.2026. ili 31.12.2024.? Jer padajući kalendar nudi samo 2024. godinu.

Odgovor: Ako prijavljujete višegodišnju podršku, u polje koje se odnosi na završetak provedbe potrebno je unijeti 2024. godinu (31. 12. 2024.). Također napominjemo da prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice u plan aktivnosti i proračun unose podatke samo za prvu godinu provedbe programa, odnosno za provedbu programa tijekom 2024. godine. Organizacije kojima bude odobrena višegodišnja podrška planove aktivnosti i specifikaciju proračuna za provedbu programa u 2025. i 2026. godini dostavljat će u rujnu/listopadu prethodne godine.

13. Pitanje: Da li je u trećoj kategoriji u programskom području Organizacijski razvoj obavezno zapošljavanje producenta ili menadžera, ili ta osoba može raditi putem računa (vlastitog producentskog obrta)? U slučaju da je moguć rad putem računa, da li se ti troškovi onda upisuju u: 24. Troškovi naknada za rad po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i računi izdani od strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost? Osim ovoga, s obzirom da je jedan od posebnih ciljeva programa podrške zapošljavanje - gube li se bodovi ako se osobu angažira samo preko računa, odnosno ne zaposli?

Odgovor: Doprinos zapošljavanju i boljim uvjetima rada u organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, kao što ste i sami istaknuli, i dalje je jedan od posebnih ciljeva u programskom području Organizacijski razvoj. Međutim, zapošljavanje se više ne boduje u okviru Kriterija za dodjelu bespovratnih sredstava tako da se ne gube bodovi ako nije predviđen angažman osobe putem ugovora o radu. Samo je u prvoj kategoriji (do 25,000 eura) jedan od formalnih uvjeta da organizacija ima najmanje dvije (2) osobe zaposlene na temelju ugovora o radu. U ostalim kategorijama nema formalnog uvjeta vezanog za broj zaposlenih. Organizacija producenta ili menadžera može angažirati na način koji joj najviše odgovara. U slučaju da osoba izdaje račune, trošak naknade za rad potrebno je staviti u poglavlje "Troškovi naknada za rad po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i računi izdani od strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost".

14. Pitanje: Molimo Vas odgovor na nekoliko pitanja u vezi Programskog područja za razvoj novih organizacija (PP2). Je li financijski administrator računovođa? I možemo li ga platiti preko izdanog računa? Shvaćamo li dobro da je moguće plaćanje isključivo ugovorom u radu za svaku osobu koju želimo uključiti u projekt?

Odgovor: Financijski administrator nije računovođa nego osoba koja se bavi financijskim praćenjem projekata i administriranjem rada udruge s financijskog aspekta. Troškove računovodstva moguće je uvrstiti u za to predviđeno poglavlje proračuna naziva „Administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi, troškovi knjigovodstva i računovodstva i sl.)“, a fakture su prihvatljive. Plaćanje temeljem ugovora o radu odnosno zaposlenje osobe odnosi se isključivo na prvo poglavlje proračuna, kao što je navedeno u opisu poglavlja („Troškovi naknada za rad menadžera, producenata, programskih voditelja, financijskih administratora, voditelja ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova od nesamostalnog rada (isključivo ugovor o radu)“). Sve ostale vrste ugovora / suradnje moguće je uvrstiti u poglavlje „Troškovi naknada za rad po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i računi izdani od strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost“.

15. Pitanje: Imamo pitanje u vezi prijavnice PP1: Organizacijski razvoj. Pitanje se odnosi na „Navedite ciljane skupine vaših programa, obrazložite njihove potrebe i interese te relevantnost i dostupnost aktivnosti za ciljane skupine.“ Nije jasno na što se odnose potrebe i interesi, a na što relevantnost i dostupnost aktivnosti za ciljane skupine. Možemo li dobiti neki primjer ili nešto drugo. Jasno je što su i koje su ciljane skupine kao primarne, sekundarne, ali oba pitanja zbunjuju.

Odgovor: U prvom stupcu definirate ciljane skupine koje su obuhvaćene Vašim programima ili djelovanjem organizacije, u drugom stupcu se navode detektirane potrebe i interesi definiranih skupina, dok se u trećem stupcu obrazlaže na koji način su aktivnosti u sklopu prijavljenog programa relevantne za navedene ciljane skupine.

16. Pitanje: Imamo dva pitanja u ime naše udruge. Hrvatska udruga organizira već 4 godine kulturne programe u kooperaciji s njemačkom partnerskom udrugom. Sredstva hrvatske udruge su do sada bila generirana uz potporu Ureda za kulturu Grada Kraljevice, Zaklade Kultura Nova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a uložena su i sredstva njemačke udruge u zajednički projekt. Ta sredstva nisu bila uplaćivana preko računa hrvatske udruge, već su sva plaćanja tekla s računa udruge u Njemačkoj. Da li sredstva njemačke udruge možemo upisati u rubriku „Ostali prihodi u EUR (navedite iz kojih izvora)“? Sukladno odgovoru na prvo pitanje, u koju kategoriju bismo trebali prijaviti hrvatsku udrugu za podršku putem Javnog poziva na predlaganje programa Zaklade?

Odgovor: Prihodi se upisuju na temelju zadnjeg financijskog izvještaja koji ste predali za 2022. godinu u nadležnu instituciju. Dakle, u svakom slučaju upisujete podatke za organizaciju registriranu u Hrvatskoj i prihode koje je ta organizacija ostvarila po svom poslovnom računu. Isto tako, vezano za Vaše drugo pitanje, prijavljujete onu kategoriju za koje zadovoljavate propisane uvjete, a jedan od kojih je i prosjek ostvarenih prihoda u posljednje tri godine (prema financijskim izvještajima za 2022., 2021. i 2020.). Sredstva njemačke udruge možete eventualno navesti kod pitanje u okviru opisa programa „Navedite koje ste sve izvore financiranja (uključujući i Zakladu "Kultura nova") predvidjeli za provedbu navedenog programa, u kojem iznosu te koji je status prijave.“

17. Pitanje: Zanima nas da li bismo mogli prijaviti projekt ako nemamo službeno predan financijski izvještaj za 2022. godinu? Iako smo ga raspisali i odnijeli u Finu, to je na žalost bilo nakon roka za predaju, ali su nam iz Fine rekli da je sve u redu i da ga samo sačuvamo kod nas i onda predamo skupa sa financijskim izvješćem za 2023. godinu. Bi li naša prijava bila uzeta u obzir ukoliko smo mi nositelji projekta s partnerima ili da naši partneri budu nositelji projekta?

Odgovor: Jedan od formalnih uvjeta, a koji su navedeni u okviru javnih poziva, je da je prijavitelj je financijske izvještaje u roku predao nadležnim institucijama. Ako izvještaj nije predan, Vaša će prijava biti neprihvatljiva odnosno neće zadovoljiti formalne uvjete. Više o formalnim uvjetima Programa podrške 2023 možete pronaći ovdje.

18. Pitanje: Imamo upit u vezi javnog poziva koji završava 30. 8. Naime, u pozivu stoji da jedino kulturnim udrugama dajete potporu. Stoga želimo pitati imali li smisla da se obrti koji se žele baviti kulturnim djelatnostima uopće prijave i ispune zahtjev za natječaj, tj. postoji li ikakva šansa da se prođe natječaj ili je ipak to natječaj isključivo za udruge kao što ste i napisali?

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške Zaklada podržava udruge i umjetničke organizacije koje djeluju u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija što je definirano i Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova". S obzirom na navedeno, obrti, gospodarski subjekti, pojedinci i institucije u kulturi nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške.

19. Pitanje: Naša umjetnička organizacija platforma je osnovana 03. rujna 2020. godine. Na koji od dva natječaja se možemo prijaviti?

Odgovor: Na temelju datuma osnutka možete prijaviti bilo koji od dva Programska područja ovog Javnog  poziva, a za više detalja molimo Vas da proučite uvjete za svaku kategoriju.

20. Pitanje: Na što se odnosi sljedeće pitanje iz aplikacije: „Ovdje navedite poveznice (linkove) koje ilustriraju navedeno djelovanje vaše organizacije.“?

Odgovor: Pitanje se odnosi na poveznice koje će ilustrirati opisano djelovanje Vaše organizacije kroz programe i projekte koje ste kao organizacija provodili.

21. Pitanje: Ne vidimo nigdje mogućnost kako priložiti dodatnu dokumentaciju potrebnu da prijava bude potpuna odnosno kako navodite u Uputama za prijavitelje prostor za učitavanje obvezne dokumentacije pa Vas molimo uputu.

Odgovor: Dodatnu dokumentaciju odnosno izvod iz matične knjige radnika je potrebno učitati isključivo ako se prijava predaje u kategoriji 1, do 25 000 eura te za to i postoji predviđeno mjesto za upload u dnu prijavnice. Za sve ostale kategorije, kao što je jasno navedeno u Uputama za prijavitelje, u trenutku prijave nije potrebno ništa učitavati.

22. Pitanje: Imam pitanje vezano na Vaš javni poziv s rokom prijave 30. 8. 2023. Organizacija je osnovana 2013. godine, međutim imala je programskih aktivnosti i prihoda sporadično kroz ovih 10 godina, odnosno imala je aktivnosti i prihode u 2022. te u 2023. godini, ali nije imala nikakvih prihoda ni aktivnosti u 2021. i 2020. godini. Da li je takva organizacija i dalje prihvatljiv prijavitelj za kategoriju ORGANIZACIJSKI RAZVOJ (Treća kategorija)? Naime, zanima nas da li se provjeravaju i evaluiraju financijski izvještaji i/ili izjave o neaktivnosti samo za 2022. ili za sve tri godine (2020.-2022.)? Također, organizacija je u 2022 dobila podršku za mobilnost (nikad za razvojnu podršku), znači li to da formalno nismo prihvatljivi prijavitelji za organizacijski razvoj - četvrtu kategoriju?

Odgovor: Kada se računa prosjek u kategoriji za koju je to propisani formalni uvjet, u obzir se uzimaju financijski izvještaji iz posljednje 3 godine, dakle 2022., 2021. i 2020. Ako je organizacija bila neaktivna, tada je trebala predati Izjavu o neaktivnosti, što je validan dokument. Matematički Vam to neće ulaziti u prosjek, odnosno u Vašem će se slučaju prosjek temeljiti na prihodima iz 2022. ako u Registru neprofitnih organizacija bude vidljiva Izjava o neaktivnosti za ostale godine.

U prethodnom odgovoru objasnili smo princip računanja prosjeka prihoda, međutim, s obzirom na to da Vi namjeravate prijaviti treću kategoriju (do 10,000 eura), tu se, sukladno formalnim uvjetima za pojedinu kategoriju (str. 7 Vodiča kroz programska područja), ne računa prosjek prihoda nego je obavezno da je organizacija upisana u Registar neprofitnih organizacija najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva. Dakle, u tom smislu treba biti uredno predan financijski izvještaj ili izjava o neaktivnosti za 2022. godinu, što se provjerava za sve organizacije, neovisno o kategoriji koju organizacija prijavljuje.

Vezano za podršku koju ste ostvarili, ona je dodijeljena u okviru Programa podrške 2022 za mobilnost kao što ste naveli te ako organizacija nije koristila podršku Zaklade "Kultura nova" u programskom području usmjerenom na organizacijski razvoj u zadnjih pet (5) godina, onda imate pravo prijaviti i tu kategoriju. Svaka organizacija ukupno može podnijeti samo 1 prijavu na Program podrške 2023.

23. Pitanje: Molimo samo provjeru informacije da smo dobro shvatili dva pitanja iz prijave u Programskom području 1, 1. kategorija:

"19. Ako predloženi program provodite u partnerstvu s drugim organizacijama ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama, obrazložite kako se to partnerstvo/suradnja naslanjaju na opisani koncept i predložene aktivnosti." - Na ovo pitanje odgovaraju samo oni prijavitelji koji kulturno-umjetnički program provode u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

"20. Ako predloženi program provodite u partnerstvu s drugim organizacijama ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama, navedite ključne partnere/organizacije uključene u provedbu kulturno-umjetničkog programa i kratko opišite njihov općeniti doprinos provedbi programa." - Na ovo pitanje odgovaraju samo oni prijavitelji koji kulturno-umjetnički program provode u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

Iako nam program nije primarno program partnerstva/platforme/mreže jer uključuje i samostalne aktivnosti i programe, ipak je dio aktivnosti unutar cijele godine fokusiran i na razvoj suradnji i aktivnosti su-organiziranih s drugim organizacijama. Znači samo jedan dio aktivnosti u okviru cijelog programa se provodi sa suradničkim organizacijama. Stoga pretpostavljamo da je u redu da ispunimo i ova dva pitanja.

Odgovor: U oba se navedena pitanja na partnerstvo misli kao odnos članica / partnerskih organizacija koje direktno i jednako sudjeluju u prijavljenom programu/projektu i (svim) njegovim aktivnostima te su u većini slučajeva i financijski uključene u proračun. Dakle, spomenute povremene suradnje tijekom provedbe programa koji obuhvaća primarno redovnu djelatnost vaše organizacije ne smatraju se nužno partnerstvom nego više samostalnim provođenjem programa. Međutim, Zaklada ne ulazi u specifičnosti sadržaja samih aktivnosti ili programa koji se prijavljuju stoga je na Vama da odlučite na koji način ćete postaviti program i na koji način će druge organizacije biti uključene.

24. Pitanje: Vezano za prijavu na Program podrške 2023 imamo pitanje vezano za tablicu izvoda iz evidencije o radnicima. Kada se spominje matični broj radnika pretpostavljamo da je riječ o matričnom broju iz matične knjige radnika. Mi imamo kod svakog radnika koji je kontinuirano zaposlen kod nas promjene satnice pa se mijenjao i upis u matičnu knjigu. Pitanje je treba li staviti zadnji matični broj (tekući upis sa zadnjom satnicom) ili prvi broj (otkad je zaposlenik/ca kontinuirano u organizaciji)?

Odgovor: Za matični broj radnika možete navesti zadnji iz evidencije odnosno ono što je za Zakladu bitno je ukupan broj osoba po ugovoru o radu koji su zaposlenici organizacije na dan objave javnih poziva, tj. 21. 6. 2023.

25. Pitanje: Pripremamo prijavu za treću kategoriju, međutim, htjeli bismo provjeriti možemo li možda u drugu. Naime, registrirani smo od 2017., znači 6 godina, imamo dvoje zaposlenih, program nam se održava cijelu godinu i već tri godine primamo potporu Zaklade; jedino što nemamo od uvjeta za drugu kategoriju je prosjek od 20,000 eura u tri godine. Ukupno smo u tri godine (2020., 2021. i 2022.) zaradili 34079 eura, što je onda prosjek od 11,359 eura u tri godine, ni blizu 20,000.

Odgovor: Na temelju podataka koje ste napisali ne biste zadovoljili formalni uvjet za drugu kategoriju. Vi možete aplicirati bilo koju kategoriju, međutim postoje formalni uvjeti na temelju kojih se prijava može isključiti iz cjelokupnog procesa ako nisu zadovoljeni.

26. Pitanje: Planiramo se prijaviti na Javni poziv na program podrške 2023. U 2024. planiramo preuzeti i nastaviti organizirati programe u prostoru od udruge koja je u njemu prije djelovala, a čije je djelovanje u tome prostoru više puta financirano od vaše strane kroz Javni poziv na program podrške. Naša udruga se nije do sada prijavljivala na ovaj Javni poziv, pa tako niti dobila sredstva. S obzirom na ovu situaciju, htjeli smo provjeriti u koju kategoriju bismo se mogli prijaviti, u treću ili četvrtu? Također, da li bismo se mogli prijaviti za Razvoj novih organizacija s obzirom da nastavljamo djelovanje u prostoru za koji je druga udruga prije dobivala sredstva?

Odgovor: S obzirom na to da se Vaše pitanje ne referira ni na kakve tehničke podatke, Zaklada nije u mogućnosti sugerirati u koju kategoriju bi se organizacija mogla prijaviti. Isto tako, na temelju činjenice da Vaša udruga nije koristila sredstva Zaklade (u kontekstu organizacijskog razvoja), ne bi trebalo biti formalne opreke da se prijavite u tom programskog području. Napominjemo da je na ove javne pozive ukupno moguće predati samo jednu prijavu.

27. Pitanje: Imam još par pitanja vezano za proračun. Kod pitanja „Navedite koje ste sve izvore financiranja (uključujući i Zakladu "Kultura nova")“ predvidjeli za provedbu navedenog programa, u kojem iznosu te koji je status prijave: kako i da li ovdje navodimo i izvore financiranja naših partnera?

Drugi primjer je razvoj nove autorske produkcije, gdje umjetnica prijavljuje na Ministarstvo kulture i medija umjetničko istraživanje za predstavu. Dakle i tu je pitanje da li pod izvore financiranja navodimo i sredstva koja će biti uložena u projekt, ali putem naših partnera, u ovom slučaju same umjetnice?

Zadnje, u proračunu pod „Troškovi naknada za rad po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i računi izdani od strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost“, s obzirom na to da postoji mogućnost plaćanja putem autorskog ugovora, u troškove ne bi trebao biti problem staviti i neke troškove umjetničkog programa (honorare umjetnicima za projekte), dok god oni ne predstavljaju većinu ukupnog troškovnika projekta. Da li sam u pravu?

Odgovor: Kod prva dva postavljena pitanja misli se ipak primarno na ono što organizacija prijavljuje i što je izravno vezano za program koji prijavljujete Zakladi za provedbu i (su)financiranje. Što se umjetničkih honorara tiče, oni su dozvoljeni u navedenom poglavlju te nema formalno propisanih limita. Zaklada je u e-prijavnici definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traže podršku od Zaklade. Bitno je da je proračun razuman i povezan s prijavljenim programom.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type