Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Vrste podrški

Vrste podrški: kratkoročna, jednogodišnja i višegodišnja
Zaklada bespovratna sredstva dodjeljuje putem kratkoročnih, jednogodišnjih i višegodišnjih podrški, a koje su definirane propisanim razdobljem provedbe aktivnosti.

Kratkoročna podrška
Kratkoročna podrška odnosi se na podršku projektima čija realizacija ne mora trajati dvanaest (12) mjeseci, a dodjeljuje se u Programskim područjima 2 i 3 te u Programskom području 7, kategoriji a.

Jednogodišnja podrška
Jednogodišnja podrška odnosi se na podršku programima/projektima čija realizacija traje kontinuirano tijekom cijele 2020. godine, od siječnja do prosinca. Dodjeljuje se u Programskom području 1, kategorijama a1, a2, b1 i b2, Programskom području 4, kategorijama a i b, Programskom području 5, Programskom području 6 i Programskom području 7, kategoriji b.

Prijavitelji koji prijave podnose u programskim područjima, odnosno kategorijama, u okviru kojih se dodjeljuje i višegodišnja podrška – Programsko područje 1, kategorije a2 i b2, Programsko područje 4, kategorije a i b, Programsko područje 5 – a žele podnijeti prijavu za jednogodišnju podršku, prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju jednogodišnju podršku. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ove javne pozive, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili.

U programskim područjima i kategorijama u kojima se ne dodjeljuje višegodišnja podrška – Programsko područje 1, kategorije a1 i b1, Programsko područje 6 i Programsko područje 7, kategorija b svi prijavitelji automatski podnose prijavu za jednogodišnju podršku.

Višegodišnja podrška
Višegodišnja podrška dodjeljuje se u Programskom području 1, kategorijama a2 i b2, Programskom području 4, kategorijama a i b te Programskom području 5, a odnosi se na podršku za realizaciju programa/projekata u 2021., 2022. i 2023. godini.

Podnošenje prijave za višegodišnju podršku
Prilikom ispunjavanja e-prijavnice prijavitelji koji u gore navedenim programskim područjima i kategorijama žele podnijeti prijavu za višegodišnju podršku izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju višegodišnju podršku.

Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ove javne pozive, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava, za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar iste kategorije su isti tako da svi prijavitelji kojima ne bude odobrena višegodišnja podrška imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema postotku ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Napominjemo da prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice u plan aktivnosti i proračun unose podatke samo za prvu godinu provedbe programa/projekta, odnosno za provedbu programa/projekata tijekom 2021. godine. Za sve programe/projekte kojima bude odobrena višegodišnja podrška planove aktivnosti i specifikaciju proračuna za 2022. i 2023. godinu organizacije će dostavljati u studenom prethodne godine.

Odluka o pružanju višegodišnje podrške
Udio financiranja višegodišnjih programa/projekata u ukupnom proračunu pojedinog programskog područja utvrđen je odlukom Upravnog odbora

Nakon procjene kvalitete prijava najbolje ocijenjene prijave u Programskom području 1, kategorijama a2 i b2, Programskom području 4, kategorijama a i b te Programskom području 5, a koje su podnesene za ostvarivanje višegodišnje podrške, u skladu s proračunom definiranim Odlukom o udjelu financiranja višegodišnjih programa/projekata u ukupnom proračunu za navedena programska područja predlažu se za dodjelu višegodišnje podrške. Na temelju toga prijedloga Stručna služba Zaklade vrši provjeru organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija predloženih za dodjelu višegodišnjih podrški te Upravnom odboru na razmatranje dostavlja Izvještaj o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacije.

Odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok do tri (3) godine donosi Upravni odbor. Odluka se donosi na temelju procjene kvalitete prijava i Izvještaja Stručne službe Zaklade o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija koje su predložene za dodjelu višegodišnje podrške. Višegodišnja podrška ugovara se na godišnjoj razini na temelju odluke Upravnog odbora.

Upravni odbor odluku o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške donosi na način opisan u članku 16. stavcima 11. i 12. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Postotak traženog iznosa podrške za program/projekt koji je organizacija ostvarila u prvoj godini na temelju ukupnog postotka bodova ostvarenog prilikom procjene kvalitete prijava temelj je za definiranje najvišeg iznosa koji organizacija može zatražiti u svakoj sljedećoj godini korištenja višegodišnje podrške. U skladu s tim organizacija može zatražiti najviši iznos podrške definirane za tu godinu u onom postotku koji joj je odobren u prvoj godini višegodišnje podrške.

Tijekom prve dvije godine korištenja višegodišnje podrške organizacija ne može podnositi prijave na nove javne pozive na predlaganje programa i projekata u tom programskom području. U zadnjoj godini korištenja višegodišnje podrške organizacija može u tom programskom području podnijeti prijavu za jednogodišnju ili višegodišnju podršku za provođenje programa/projekta.

 

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type