Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP6: Podrška za razvoj publike

Zaklada "Kultura nova" je u Programskom području 6 od 2017. do 2020. raspisivala Javne pozive na predlaganje programa i projekata za Podršku za razvoj publike, u okviru kojih je sveukupno podržan 31 program/projekt.

Pristup kulturi i dostupnost kulture danas predstavljaju vrlo aktualne teme u diskursu kulturne politike u Europi, ali i šire. Pitanje sudjelovanja građana ima dugu tradiciju u području kulture i umjetnosti u različitim geopolitičkim okruženjima, "pravo na kulturu" dio je Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948.), a sudjelovanje građana neodvojivo je od koncepata demokratizacije kulture i kulturne demokracije. Unatoč tome mnogi podaci ukazuju na elitističku viziju kulture i isključenost velikog broja stanovništva iz sudjelovanja u kulturi zbog niza fizičkih, psiholoških, ekonomskih i društvenih prepreka. Kao jedan od odgovora kulturne politike europskih zemalja na ove izazove, kao i na ubrzani informacijski i tehnološki razvoj te promjene u ekonomskom i društvenom okruženju, pronađen je u konceptu razvoja publike, a ovaj trend potvrđuje i studija o razvoju publike koju je naručila Europska komisija za potrebe kreiranja budućih javnih poziva u okviru programa Kreativna Europa* u kojoj je razvoj publike shvaćen kao strateški pristup organizacije u izgradnji i produbljivanju odnosa s postojećom publikom te proširenju i povećanju publike, a koji ne može uspjeti ako razvoj publike nije dio vizije i misije organizacije.

U skladu s navedenim Zaklada "Kultura nova" vidi razvoj publike kao dugoročan, strateški i dinamičan proces koji zahvaća cjelokupnu organizaciju i obuhvaća aktivnosti kojima se unapređuju i produbljuju odnosi s postojećom publikom te razvijaju pristupi prema novoj publici. Da bi organizacije mogle razviti takvu strategiju dugoročnog razvoja i uključivanja publike koja se temelji na razumijevanju i razlikovanju različitih profila ne samo postojeće već i potencijalne publike, Zaklada je pokrenula programsko područje putem kojega se organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti daje podrška za razvoj publike kao sveobuhvatne aktivnosti organizacije koja zahtijeva specifične kompetencije i organizacijsku predanost i koja razvoj publike smješta u središte djelovanja organizacije.

S obzirom na navedeno program/projekt razvoja publike mora biti usmjeren na razvoj publike za cjelokupno programsko djelovanje organizacije, a aktivnosti razvoja publike moraju predstavljati dodanu vrijednost redovnim programskim/projektnim aktivnostima organizacije da bi prijava u ovom programskom području bila prihvatljiva. Ako organizacija u ovom programskom području prijavi program/projekt razvoja publike koji je usmjeren samo prema razvoju publike za specifičan kulturni i umjetnički program/projekt organizacije ili ako se program/projekt razvoja publike odnosi na razvoj publike za kulturu i umjetnost općenito, pri čemu je razvoj publike zapravo osnovna djelatnost organizacije, prijava neće biti prihvatljiva. Dakle, podrška se daje organizacijama koje prijave program/projekt strateškog razvoja publike za sve umjetničke i kulturne programe koje organizacija realizira tijekom godine.

*Alessandro Bollo, Cristina Da Milano, Alessandra Gariboldi, Chris Torch (2017.) Study on Audience Development – How to place audiences at the centre of cultural organisations, Brussels: European Commission. Dostupno ovdje.

Prihvatljive su aktivnosti poput razvoja raznolikih i u drugim organizacijama/područjima primjenjivih pristupa, metoda i alata aktivnog uključivanja i sudjelovanja publike u planiranju, programiranju, upravljanju, stvaranju, produkciji, prezentaciji i/ili evaluaciji kulturnih i umjetničkih aktivnosti; aktivnosti prikupljanja, dijeljenja i primjene podataka o trenutnoj i potencijalnoj publici; uspostavljanje intersektorske suradnje u svrhu razvoja publike; razvoj digitalnih tehnologija u svrhu razvoja publike; aktivnosti provedbe programa namijenjenih specifičnoj publici, aktivnosti provedbe programa na mjestima neuobičajenima za djelovanje organizacije; aktivnosti usmjerene na restrukturiranje organizacije radi smještanja razvoja publike u središte organizacijskog djelovanja i sl.

U ovom Programskom području mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja javnog pozivana koji podnose prijavu. Program/projekt se mora provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci.

Posebni ciljevi

 • doprinijeti strateškoj usmjerenosti organizacija prema postavljanju razvoja publike kao dugoročnog, strateškog i dinamičnog procesa u središte organizacije
 • doprinositi jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju organizacija za razvoj publike
 • osigurati produbljivanje odnosa s postojećom publikom te povećanje i/ili proširenje publike i njenu raznolikost
 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti usmjerenih prema razvoju publike

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

 • troškovi naknada za rad voditelja programa/projekta razvoja publike te suradnika angažiranih u programu/projektu razvoja publike
 • putni troškovi (put, smještaj, viza, dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog) voditelja programa/projekta razvoja publike te suradnika angažiranih u programu/projektu razvoja publike
 • troškovi promocije
 • troškovi dizajna i tiska
 • troškovi edukacije vezane za razvoj publike (materijali, treneri, kotizacije i sl.)
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi i sl. za razvoj publike
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti
 • troškovi dokumentiranja
 • troškovi nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • iznimno, administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl.) u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 5 % (nužni za provođenje projekta, a koji se odnose na prethodno navedene prihvatljive troškove)
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type