Emina Višnić ima bogato iskustvo u neprofitnom kulturnom menadžmentu, umrežavanju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te u zagovaranju i izgradnji kapaciteta neprofitnog sektora. Ravnateljica je Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, hibridne kulturne institucije utemeljene na civilno-javnom partnerstvu koja funkcionira kao otvoreni lokalni centar za razvoj nezavisne suvremene umjetnosti i kulture, kao i za uključivanje mladih u kulturni i društveni život. Potpredsjednica je Izvršnog odbora europske zagovaračke mreže Culture Action Europe (Bruxelles). Suradnica je na Summer International Fellowship Programu pri DeVos Institute of Arts Management at the Kennedy Center (Washington, DC). Povremeno radi kao trenerica i govori / piše o temama s područja kulturnih politika. Završila je studij hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti.

Emina Višnić je predsjednica Upravnog odbora.