Ivica Petrinić znanstveni je novak pri Odjelu za Ekonomiju i turizam dr. Mijo Mirković Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Radi na znanstveno-istraživačkom projektu MZOS-a Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre te kao asistent sudjeluje u nastavi kolegija Ekonomska sociologija, ICT i društvo, Sociologija turizma i Komuniciranje u organizaciji. Duže od desetljeća sudjeluje u vođenju regionalne udruge za zaštitu okoliša Zelena Istra, kao savjetnik sudjelovao je u radu Savjeta za informatizaciju Grada Pule i Savjeta za razvoj civilnog društva Istarske Županije, a od 2010. sudjeluje u radu međunarodne asocijacije Major Cities of Europe IT User’s Group. Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa predstavljaju društvene implikacije informacijske i komunikacijske tehnologije, ekonomska sociologija, sociologija rada i organizacije te urbana sociologija. Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje pohađa doktorski studij.