Marin Lukanović, filmolog, redatelj, oblikovatelj videa i producent iz Rijeke, dvadesetak je godina aktivan u radu s mladim kreativcima u neformalnoj i formalnoj edukaciji. Jedan je od osnivača udruge Filmaktiv iz Rijeke čiji je bio dugogodišnji voditelj, a također je jedan od pokretača Saveza udruga Molekula. Član je više radnih skupina kroz koje aktivno sudjeluje u kreiranju lokalnih i nacionalnih kulturnih politika. Stručni je suradnik za umjetničke studije Sveučilišta u Rijeci, suradnik je institucionalnih i vaninstitucionalnih kazališta u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji (Ulysses Theatre, HNK Ivana pl. Zajca, HNK Zagreb, HNK Osijek, Kazalište Marina Držića, SNG Maribor, Madlenianum Zemun, SNP Novi Sad, Trafik Rijeka…). U Italiji i Hrvatskoj radi na dugometražnim igranim i dokumentarnim filmovima kao suradnik i autor, a kratkim filmom Standardna priča 9 2005. godine osvaja nagradu na Pulskom filmskom festivalu. Producirao je više dokumentarnih i jedan animirani film. Diplomirao je filmologiju na Sveučilištu u Bologni.

Marin Lukanović je zamjenik predsjednice Upravnog odbora.