Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Poziv na edukaciju "Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja"

Zaklada "Kultura nova" objavila je poziv na sudjelovanje u obrazovnom programu na temu tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanja.

Rok: 18. studenog 2018.

Prijave su zatvorene

Na temelju Odluke Upravnog odbora donesene 23. listopada 2018. godine Zaklada “Kultura nova” objavljuje

JAVNI POZIV
na sudjelovanje u obrazovnom programu "Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja"

Zaklada “Kultura nova” poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave na sudjelovanje u obrazovnom programu "Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja" koji će obuhvatiti ciklus predavanja i radionica. Zaklada ovu edukaciju provodi u sklopu svog programa "Obrazovanje u kulturnom menadžmentu", a organizira ju u partnerstvu s društvom Rijeka 2020 i Pogonom -  Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade.

Program se sastoji od 4 modula koji će se održavati u Rijeci i Zagrebu prema sljedećem rasporedu:

  • 1. modul – Uvod u tehničku produkciju događanja i sigurnosni aspekti: 18. i 19. prosinca 2018., Rijeka
  • 2. modul – Postavljanje izložbi i scenografija: 28. i 29. siječnja 2019., Rijeka
  • 3. modul – Elektroinstalacije, osnove rigginga i scenska rasvjeta: 28. i 29. ožujka 2019., Zagreb
  • 4. modul – Spajanje jednostavnih sustava ozvučenja i jednostavnih video sustava: 14. i 15. svibnja 2019., Zagreb.

Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv kandidati se obvezuju na sudjelovanje u sva četiri modula obrazovnog programa. U slučaju nepredviđenih okolnosti Zaklada zadržava pravo promjene termina održavanja modula o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Iznimno u tom slučaju sudionicima će se opravdati izostanak ukoliko neće biti u mogućnosti sudjelovati u novom terminu.

Zaklada će omogućiti sudjelovanje 20 sudionika u ovom obrazovnom programu.

Svrha obrazovnog programa

Svrha obrazovnog programa je rad na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva kroz stjecanje znanja i vještina koje će sudionici moći primijeniti u širokom rasponu poslova tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanja (predstava, izložbi, performansa, instalacija, radionica, koncerata i dr.).

Polaznici obrazovnog programa će usvojiti znanja i vještine u području tehničke produkcije događanja koja uključuju sljedeće teme: tehnički rider, sigurnost, postavljanje izložbi i scenografija, kreativni doprinos i DIY pristup, energetska distribucija, osnove rigginga i postavljanje truss konstrukcija, osnove scenske rasvjete, spajanje jednostavnih sustava ozvučenja te osnove video sustava.

Metodologija

Obrazovni program će se održati u četiri dijela, odnosno modula. Tijekom edukacije koristi se participativni i interaktivni pristup (kombinacija teorije i iskustvenoga učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba) te različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, praktične primjere te različite druge grupne i individualne tehnike i metode. Edukacija konstantno pruža okruženje za obostranu komunikaciju između voditelja i sudionika te razmjenu iskustava i savjeta.

Voditelji obrazovnog programa

Edukacijski program će voditi Nenad Barić, dugogodišnji voditelj realizacije programa u zagrebačkom Pogonu - Jedinstvo, koji ima višegodišnje iskustvo u radu s organizacijama civilnog društva u kulturi i direktan uvid u potrebe tehničke realizacije raznih vrsta programa. U izvođenju programa sudjelovat će stručnjaci za različite aspekte produkcije kulturnih i umjetničkih događanja (Zoran Badurina, Nenad Barić, Ivan Bauk, Igor Lušić, Robert Martinović i Marko Matošić).

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv prijavu mogu uputiti predstavnici organizacija civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije) koje djeluju u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. Svaka organizacija može prijaviti najviše dva predstavnika uz uvjet da je organizacija registrirana u Republici Hrvatskoj i da prijavljeni kandidati obavljaju ili će obavljati poslove tehničke produkcije u organizaciji.

Broj mjesta na edukaciji koje omogućava Zaklada je ograničen (20 sudionika) te se prijave koje zadovolje formalne uvjete odobravaju prema redoslijedu njihovog zaprimanja do popune mjesta.

U odabiru sudionika također će se voditi računa o uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

U slučaju da broj prijavljenih bude veći od broja slobodnih mjesta, Zaklada se ne obavezuje primiti oba predstavnika jedne organizacije.  

Pokrivanje troškova

Sudjelovanje u obrazovnom programu je besplatno, a Zaklada će svim sudionicima pokriti putne troškove do i od Zagreba i/ili Rijeke (put i smještaj u dvokrevetnim sobama). Prehrana nije uključena.

Putni troškovi bit će nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brodski prijevoz, vlak). Sudionici prilikom kupnje putnih karata trebaju zatražiti R-1 račun na Zakladu "Kultura nova" (Frankopanska 5/2, Zagreb, OIB 36948235505). Računi za putne karte koji ne glase na Zakladu neće se priznavati. Svi sudionici dužni su u roku od 8 dana od dana završetka svakog modula, na adresu sjedišta Zaklade (Frankopanska 5/2, Zagreb) dostaviti ispunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev za isplatu putnih troškova, putni nalog, njegov obračun i izvještaj s puta te priloge (putne karte i R-1 račune). Troškovi puta će biti nadoknađeni sudionicima nakon svakog modula po primitku navedene dokumentacije. Ako navedena dokumentacija ne bude poslana u propisanom roku i/ili ako predstavnik organizacije ne bude evidentiran na popisu sudionika, Zaklada zadržava pravo ne isplatiti troškove puta.

Ako predstavnik organizacije nije u mogućnosti sudjelovati u obrazovnom programu ili neće koristiti smještaj koji mu je Zaklada osigurala, dužan je najkasnije 3 radna dana prije početka svakog modula o tome obavijestiti Zakladu. U suprotnom će Zaklada za troškove smještaja teretiti organizaciju.

Prijava

Prijava na ovaj obrazovni program podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova": www.kulturanova.hr  

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 18. studenoga 2018.

Objava rezultata

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama objaviti popis organizacija čiji su predstavnici odabrani za sudjelovanje u obrazovnom programu, kao i popis onih organizacija čiji predstavnici nisu odabrani.

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama također objaviti i rezervnu listu na kojoj će se nalaziti svi oni kandidati koji zadovoljavaju uvjete ali koji zbog velikog interesa nisu odabrani za sudjelovanje u ovom obrazovnom programu. U slučaju da netko od odabranih kandidata odustane od sudjelovanja, na edukaciju će biti pozvani kandidati koji se nalaze prvi na rezervnoj listi, a koja će biti kreirana prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Zaklada će sve prijavitelje obavijestiti o rezultatima na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni najkasnije do petka 23. studenoga 2018. godine.

Napomena

Organizacije čiji sudionici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje na bilo kojem modulu obrazovnog programa neće moći uputiti prijavu na obrazovne programe u organizaciji Zaklade "Kultura nova" u iduće dvije godine računajući od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.

Kandidati iz grada Rijeke i Primorsko-goranske županije koji djeluju izvan civilnog sektora u suvremenoj kulturi i umjetnosti (npr. djelatnici kulturnih ustanova, predstavnici neformalnih građanskih inicijativa i svi drugi pravni subjekti u kulturi) svoju prijavu mogu uputiti isključivo na Poziv društva Rijeka 2020.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type