Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Poziv na radionicu "Evaluacija u kulturi"

Zaklada "Kultura nova" objavila je poziv na sudjelovanje u radionici na temu evaluacije u kulturi.

Rok: 29. travnja 2019.

Prijave su zatvorene

JAVNI POZIV
na sudjelovanje u radionici "Evaluacija u kulturi"

Zaklada "Kultura nova" poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave na sudjelovanje u radionici "Evaluacija u kulturi". Radionica se organizira u okviru programa "Obrazovanje za upravljanje u kulturi", a održat će se u Zagrebu prema sljedećem rasporedu:

  • 1. sesija – 27. i 28. svibnja 2019.
  • 2. sesija – 21. i 22. studenog 2019.

Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv kandidati se obvezuju na sudjelovanje u objema sesijama radionice. U slučaju nepredviđenih okolnosti Zaklada zadržava pravo promjene termina održavanja sesija o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Na radionici se očekuje 24 sudionika. Jezik izvođenja radionice je engleski.

Svrha radionice

Svrha radionice je rad na izgradnji kapaciteta organizacija kroz stjecanje znanja i vještina u području evaluacije koje će sudionici moći primijeniti u svojim organizacijama i šire.

Polaznici radionice upoznat će se sa svrhom i različitim aspektima provođenja evaluacije u području kulture. Program će obuhvatiti ključna područja evaluacije u kulturi, indikatore i kriterije evaluacije u kulturi. Sudionici će se upoznati sa specifičnostima evaluacije u provođenju međunarodnih i suradničkih projekata, evaluacijom organizacijskih aspekata kao i evaluacijom u području razvoja publike.

Metodologija

Radionica će se održati u dva dijela, odnosno sesije. Tijekom prve sesije radionice koristit će se participativni i interaktivan pristup (kombinacija teorije i iskustvenoga učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba) te različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, simulacije te različite druge grupne i individualne tehnike i metode.

Druga sesija radionice bit će realizirana kroz mentorski rad tijekom kojeg će sudionici raditi na vlastitom slučaju/projektu.

Tijekom radionice poticat će se obostrana komunikacija između trenera i sudionika te razmjena iskustava i savjeta.

Voditelji radionice

Radionicu će voditi Pascale Bonniel-Chalier, stručnjakinja u području kulturnih politika i predavačica na više visokoškolskih studijskih programa u Francuskoj i drugim europskim zemljama; Jonathan Goodacre, konzultant u The Audience Agency iz Londona; i Yesim Tonga, istraživačica u LYNX Centru za interdisciplinarna istraživanja pri IMT School for Advanced Studies Lucca.

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv na sudjelovanje u radionici "Evaluacija u kulturi" mogu se prijaviti najviše po dva predstavnika jedne organizacije civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije) koja djeluje u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti uz uvjet da je organizacija registrirana u Republici Hrvatskoj i da prijavljeni kandidati imaju najmanje 3 godine iskustva u pisanju i provedbi projekata u kulturi, vođenju organizacije i projekata u kulturi i/ili drugim relevantnim poslovima u kulturnom menadžmentu.

Prilikom odabira sudionika prednost će imati prijavitelji koji su ranije uputili svoju prijavu.

U odabiru sudionika radionice također će se voditi računa o uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija.

U slučaju velikog interesa Zaklada se ne obavezuje primiti oba predstavnika jedne organizacije.  

Pokrivanje troškova

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a Zaklada će svim sudionicima koji nisu iz Zagreba pokriti putne troškove do i od Zagreba (put i smještaj u dvokrevetnim sobama). Prehrana nije uključena.

Putni troškovi bit će nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brodski prijevoz, vlak).

U slučaju da je sudionik u poreznom razdoblju 2019. godine ostvario od Zaklade "Kultura nova" primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak,  prilikom kupnje putnih karata treba zatražiti R-1 račun na Zakladu "Kultura nova" (Gajeva 2/6, Zagreb, OIB 36948235505). Računi za putne karte koji ne glase na Zakladu, kao niti putne karte  bez R-1 računa neće se priznavati.

Svi sudionici dužni su u roku od 8 dana od dana završetka radionice, na adresu sjedišta Zaklade (Gajeva 2/6, Zagreb) dostaviti ispunjen i potpisan Zahtjev za isplatu putnih troškova, ispunjen i potpisan putni nalog, njegov obračun i izvještaj s puta te priloge (putne karte, i prema potrebi R-1 račune). Troškovi puta će biti nadoknađeni sudionicima radionice nakon primitka navedene dokumentacije. Ako navedena dokumentacija ne bude poslana u propisanom roku i/ili ako predstavnik organizacije ne bude evidentiran na popisu sudionika, Zaklada zadržava pravo ne isplatiti troškove puta.

Ako predstavnik organizacije nije u mogućnosti sudjelovati u edukaciji ili neće koristiti smještaj koji mu je Zaklada "Kultura nova" osigurala dužan je o tome obavijestiti Zakladu najkasnije 3 radna dana prije početka edukacije. U suprotnom će Zaklada za troškove smještaja teretiti sudionika.

Prijava

Prijava na radionicu podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova": www.kulturanova.hr

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 29. travnja 2019. godine.

Objava rezultata

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama objaviti popis organizacija čiji su predstavnici odabrani za sudjelovanje na radionici, kao i popis organizacija koje nisu zadovoljile formalni uvjet i čiji predstavnici nisu odabrani.

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama također objaviti i rezervnu listu na kojoj će se nalaziti svi oni kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete ali koji zbog velikog interesa i popune kapaciteta nisu odabrani za sudjelovanje u radionici. U slučaju da netko od odabranih kandidata odustane od sudjelovanja u radionici, na radionicu će biti pozvani kandidati koji se nalaze prvi na rezervnoj listi, a koja će biti kreirana prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Zaklada će sve prijavitelje obavijestiti o rezultatima na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni najkasnije do 6. svibnja 2019. godine.

Napomena

Organizacije čiji sudionici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje na ovoj radionici neće moći sudjelovati na edukacijskim programima u organizaciji Zaklade "Kultura nova" te se njihove prijave neće razmatrati u iduće dvije godine računajući od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type