Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Poziv na radionicu "Provedba i upravljanje projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda"

Zaklada "Kultura nova" objavila je poziv na sudjelovanje u radionici na temu provedbe i upravljanja projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda.

Rok: 18. studenog 2018.

Prijave su zatvorene

Na temelju Odluke Upravnog odbora donesene 23. listopada 2018. godine Zaklada “Kultura nova” objavljuje

JAVNI POZIV
na sudjelovanje u radionici "Provedba i upravljanje projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda"

Zaklada "Kultura nova" poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave na sudjelovanje u trodnevnoj radionici "Provedba i upravljanje projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda". Radionica se organizira u okviru programa "Obrazovanje u kulturnom menadžmentu", a održat će se u Zagrebu od 3. do 5. prosinca 2018. Na radionici se očekuje 20 sudionika.

Svrha radionice

Svrha edukacijskog programa je rad na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti kroz stjecanje znanja o provedbi i upravljanju projektima financiranima iz Europskog socijalnog fonda.

Polaznici radionice će se upoznati s obvezama u provedbi projekta, steći znanja i vještine potrebne za planiranje i izradu plana provedbe, upravljanje projektnim timom, financijsko upravljanje projektom, izvještavanje i evaluaciju projekta te će biti upoznati i s drugim specifičnostima Europskog socijalnog fonda. Polaznici će se također upoznati s procedurama provedbe javne nabave u kontekstu Europskog socijalnog fonda.

Znanja i vještine stečeni na ovoj radionici mogu biti primjenjivi i u provedbi i upravljanju projektima podržanim iz drugih programa EU.

Metodologija

Tijekom radionica koristi se participativan i interaktivan pristup (kombinacija teorije i iskustvenoga učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba) te različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, različite praktične primjere i simulacije, rad na slučaju te različite druge grupne i individualne tehnike i metode. Radionica konstantno pruža okruženje za obostranu komunikaciju između trenera i sudionika te razmjenu iskustava i savjeta.

Voditelji radionice

Radionicu će provesti stručni tim iz tvrtke WYG savjetovanje d.o.o., koji ima višegodišnje iskustvo obrazovanja o EU programima, politikama i upravljanju projektnim ciklusom, kao i pisanja projekata u skladu s EU natječajima za bespovratna sredstva, pružanja stručne pomoći korisnicima EU projekata u provođenju projekata, nadzora i evaluacije projekata te pripreme studija, projektne dokumentacije, ishođenja dozvola i vođenja stručnog nadzora i savjetovanja u tehničkim projektima.

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv na sudjelovanje u radionici "Provedba i upravljanje projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda" mogu se prijaviti najviše po dva predstavnika jedne organizacije civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije) koja djeluje u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti uz uvjet da je organizacija registrirana u Republici Hrvatskoj te su joj u 2017. ili 2018. godini odobrena sredstva za financiranje projekta iz Europskog socijalnog fonda.

Broj mjesta na radionici je ograničen (20 sudionika) te se prijave koje zadovolje formalne uvjete odobravaju prema redoslijedu njihovog zaprimanja do popune mjesta.

U odabiru sudionika radionice također će se voditi računa o uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

U slučaju da broj prijavljenih bude veći od broja slobodnih mjesta, Zaklada se ne obavezuje primiti oba predstavnika jedne organizacije.

Zaklada zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u e-prijavnici.

Pokrivanje troškova

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a Zaklada će svim sudionicima koji nisu iz Zagreba pokriti putne troškove do i od Zagreba (put i smještaj u dvokrevetnim sobama). Prehrana nije uključena.

Putni troškovi bit će nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brodski prijevoz, vlak). Sudionici prilikom kupnje putnih karata trebaju zatražiti R-1 račun na Zakladu "Kultura nova" (Frankopanska 5/2, Zagreb, OIB 36948235505). Računi za putne karte koji ne glase na Zakladu neće se priznavati. Svi sudionici dužni su u roku od 8 dana od dana završetka radionice, na adresu sjedišta Zaklade (Frankopanska 5/2, Zagreb) dostaviti ispunjen, potpisan i ovjeren Zahtjev za isplatu putnih troškova, putni nalog, njegov obračun i izvještaj s puta te priloge (putne karte i R-1 račune). Troškovi puta će biti nadoknađeni sudionicima radionice nakon primitka navedene dokumentacije. Ako navedena dokumentacija ne bude poslana u propisanom roku i/ili ako predstavnik organizacije ne bude evidentiran na popisu sudionika, Zaklada zadržava pravo ne isplatiti troškove puta.

Ako predstavnik organizacije nije u mogućnosti sudjelovati u edukaciji ili neće koristiti smještaj koji mu je Zaklada osigurala, dužan je najkasnije 3 radna dana prije početka edukacije o tome obavijestiti Zakladu. U suprotnom će Zaklada za troškove smještaja teretiti organizaciju.

Prijava

Prijava na radionicu podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova": www.kulturanova.hr

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 18. studenoga 2018. godine.

Objava rezultata

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama objaviti popis organizacija čiji su predstavnici odabrani za sudjelovanje na radionici, kao i popis organizacija koje nisu zadovoljile formalne uvjete i čiji predstavnici nisu odabrani.

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama također objaviti i rezervnu listu na kojoj će se nalaziti svi oni kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete ali koji zbog velikog interesa i popune kapaciteta nisu odabrani za sudjelovanje u radionici. U slučaju da netko od odabranih kandidata odustane od sudjelovanja u radionici, na radionicu će biti pozvani kandidati koji se nalaze prvi na rezervnoj listi, a koja će biti kreirana prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Zaklada će sve prijavitelje obavijestiti o rezultatima na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni najkasnije do petka, 23. studenoga 2018. godine.

Napomena

Organizacije čiji sudionici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje na radionici neće moći uputiti prijavu na edukacijske programe u organizaciji Zaklade "Kultura nova" u iduće dvije godine računajući od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type