Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Poziv na radionicu "Upravljanje projektnim ciklusom u strukturnim fondovima EU"

Zaklada "Kultura nova" objavila je poziv na sudjelovanje u radionici na temu upravljanja projektnim ciklusom u strukturnim fondovima EU.

Rok: 01. listopada 2015.

Prijave su zatvorene

Na temelju Odluke Upravnog odbora donesene 16. rujna 2015. godine Zaklada “Kultura nova” objavljuje


JAVNI POZIV
na sudjelovanje u radionici

"Upravljanje projektnim ciklusom u strukturnim fondovima EU"

Pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave na sudjelovanje u petodnevnoj radionici "Upravljanje projektnim ciklusom u strukturnim fondovima EU".

U okviru programa "Obrazovanje u kulturnom menadžmentu" Zaklada organizira u Zagrebu dvije istovjetne radionice na temu upravljanja projektnim ciklusom za dvije grupe sudionika u dva različita termina:
1. radionica - od 19. do 23. listopada 2015. godine
2. radionica - od 23. do 27. studenoga 2015. godine

Svrha radionice

Svrha edukacijskog programa je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti kroz stjecanje znanja o upravljanju projektnim ciklusom u EU strukturnim fondovima s naglaskom na Europski socijalni fond. Primjenom stečenih znanja organizacije će moći diverzificirati svoje izvore financiranja. U sklopu edukacije sudionicima će biti pružena znanja i vještine pripreme i provođenja projekata financiranih kroz strukturne fondove EU što uključuje fazu analize (dionika, problema, ciljeva i strategija), razvoj logičke matrice, izradu detaljnih aktivnosti projekta, proračun projekta, formulaciju projekta, izradu vremenskog plana projekta, provedbu projekta - planiranje i upravljanje, vidljivost, izvještavanje, monitoring i evaluaciju.

Metodologija

Tijekom radionica koristi se participativan i interaktivan pristup (kombinacija teorije i iskustvenoga učenja prilagođenog principima učenja odraslih osoba) te različite tehnike i metode koje uključuju: kvalitetna, kratka i jasna izlaganja, različite simulacije, rad na slučaju te različite druge grupne i individualne tehnike i metode. Radionica konstantno pruža okruženje za obostranu komunikaciju između trenera i sudionika te razmjenu iskustava i savjeta.

Voditelji radionice

Radionice će provesti stručni tim iz tvrtke WYG savjetovanje d.o.o., koji ima višegodišnje iskustvo obrazovanja o EU programima, politikama i upravljanju projektnim ciklusom, kao i pisanja projekata u skladu s EU natječajima za bespovratna sredstva, pružanja stručne pomoći korisnicima EU projekata u provođenju projekata, nadzora i evaluacije projekata te pripreme studija, projektne dokumentacije, ishođenja dozvola i vođenja stručnog nadzora i savjetovanja u tehničkim projektima.

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv na sudjelovanje u radionici "Upravljanje projektnim ciklusom u strukturnim fondovima EU" mogu se prijaviti najviše po dva predstavnika jedne organizacije civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije) koja djeluje u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti uz uvjet da:  

  • je registrirana u Republici Hrvatskoj i da aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana objave ovog Javnog poziva
  • ima najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku prijave na ovaj Javni poziv
  • ima najmanje 200.000 kn prihoda u 2014. godini

Broj mjesta na radionici je ograničen (20 sudionika za svaku radionicu) te se prijave koje zadovolje formalne uvjete odobravaju prema redoslijedu njihovog zaprimanja do popune mjesta.

U slučaju velikog interesa Zaklada se ne obavezuje primiti oba predstavnika jedne organizacije.  

Zaklada zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u e-prijavnici.

Pokrivanje troškova

Sudjelovanje u edukacijskom programu je besplatno, a Zaklada će svim sudionicima koji putuju na edukaciju u Zagreb pokriti putne troškove (put i smještaj u dvokrevetnim sobama – najviše 5 noćenja).

Putni troškovi bit će nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brodski prijevoz, vlak) te za automobil u iznosu cijene jedne karte za javni prijevoz najniže tarife za istu destinaciju, odnosno u punom iznosu ako u istom automobilu putuju još najmanje dva sudionika edukacijskog programa. Svi sudionici dužni su u roku od 8 dana od dana završetka edukacije, na adresu sjedišta Zaklade (Frankopanska 5/2, Zagreb) dostaviti ispunjen, potpisan i ovjeren putni nalog, obračun putnih troškova, izvještaj s puta te priloge (karte za prijevoz/račune za prijevoz). Troškovi puta će biti nadoknađeni nakon primitka navedene dokumentacije. Ako navedena dokumentacija ne bude poslana u propisanom roku i/ili ako osoba ne bude evidentirana na popisu sudionika, Zaklada zadržava pravo ne isplatiti troškove puta.

Ako predstavnik organizacije nije u mogućnosti sudjelovati u edukaciji, dužan je najkasnije 3 radna dana prije početka edukacije o tome obavijestiti Zakladu. U suprotnom će Zaklada za troškove smještaja teretiti organizaciju.

Prijava

Prilikom prijave svaki sudionik treba navesti prioritetni termin radionice. U slučaju velikog broja prijava za isti termin radionice, Zaklada može sudionike prebaciti u drugi predviđeni termin.

Prijava na radionicu podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova".

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 1. listopada 2015. godine.

Objava rezultata

Na mrežnim stranicama Zaklade bit će objavljeni:

  • popis odabranih organizacija
  • popis organizacija koje su zadovoljile formalne uvjete, ali nisu odabrane zbog popune kapaciteta
  • popis organizacija koje nisu zadovoljile formalne uvjete

Nakon objave rezultata u slučaju odustajanja pojedinih sudionika slobodno mjesto može biti popunjeno predstavnicima s popisa organizacija koje su zadovoljile formalne uvjete, ali nisu odabrane zbog popune kapaciteta.

Zaklada će sve prijavitelje obavijestiti o rezultatima na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni najkasnije do srijede, 7. listopada 2015. godine.

Napomena

Organizacije čiji sudionici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje na radionici neće moći uputiti prijavu na edukacijske programe u organizaciji Zaklade "Kultura nova" u iduće dvije godine računajući od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type