Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Natječaj za zapošljavanje voditelja/ice ureda Zaklade

Zaklada "Kultura nova" objavila je 18. siječnja 2024. Javni natječaj za zapošljavanje voditelja/ice ureda Zaklade.

Na temelju članaka 15., 16. i 17. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", Zaklada raspisuje

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE VODITELJA/ICE UREDA ZAKLADE U ODJELU ZA OPĆE I EKONOMSKE POSLOVE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme; zamjena za porodiljni dopust

Uvjeti za radno mjesto voditelja/ice ureda Zaklade u Odjelu za opće i ekonomske poslove:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, društvenog ili humanističkoga smjera
 • tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (uredsko poslovanje, dokumentiranje i arhiviranje gradiva, administracija, organizacija sastanka i skupova, priprema materijala, vođenje zapisnika i bilješki, itd.)
 • dobro poznavanje administrativnih i stručnih poslova u vezi s administrativnim i upravno-pravnim poslovima
 • dobro poznavanje poslova obrade, zaštite i upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom
 • dobro razumijevanje poslovnog planiranja i upravljanja
 • poznavanje djelovanja organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poznavanje odgovarajućih propisa vezanih za poslovanje zaklada i organizacija civilnog društva u RH
 • komunikacijske i koordinacijske vještine
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • dobro poznavanje rada na računalu.

Prednost pri zapošljavanju imaju osobe koje imaju položen stručni ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

Kandidati, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na javni natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na javni natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na službenim mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijava putem elektroničke pošte mora sadržavati sljedeće priloge:

 • vlastoručno potpisano motivacijsko pismo u .pdf formatu
 • vlastoručno potpisani životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, telefon, mobitel, e-adresa) u .pdf formatu
 • preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja u .pdf formatu
 • elektronički zapis o radnopravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva, odnosno statusa osobe koja se prvi put zapošljava u .pdf formatu
 • e-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) u .pdf formatu
 • preslika vlastoručno potpisanog Informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka čiji se obrazac može preuzeti i ispisati za potpisivanje ovdje u .pdf formatu
 • preslike dokaza o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko kandidat ostvaruje takva prava u .pdf formatu.

Odabrani kandidati, a koji ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja, mogu biti pozvani na testiranja i/ili razgovor radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Za kandidata koji bude pozvan na testiranja i/ili razgovor, a ne odazove se pozivima i ne pristupi testiranjima i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Javni natječaj za zapošljavanje voditelja/ice ureda Zaklade u Odjelu za opće i ekonomske poslove otvoren je 15 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova", što znači da je rok za prijavu 2. veljače 2024. godine.

Prijave se dostavljaju putem elektroničke pošte na službenu elektroničku adresu Zaklade za primanje pismena info@kulturanova.hr, s naznakom: "Prijava kandidata za radno mjesto voditelja/ice ureda Zaklade u Odjelu za opće i ekonomske poslove".

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i izračun plaće radnog mjesta koje se privremeno popunjava ovim Javnim natječajem naveden je ovdje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru ili odluke o zaključenju Javnog natječaja bez izbora kandidata.

Klasa: 223-02/24-01/01

Ur.broj: 1000-24-02

Zaklada "Kultura nova"

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type