Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Poziv na sudjelovanje

Zaklada je objavila Javni poziv za pokrivanje troškova sudjelovanja predstavnika OCD-a na IN SITU Ljetnoj školi.

Rok: 24. lipnja 2024.

Na temelju Odluke Upravnog odbora donesene 5. lipnja 2024. Zaklada "Kultura nova" objavljuje

JAVNI POZIV
na sudjelovanje u programu Ljetne škole "Place-based creative solutions for cultivating caring and sustainable communities"

Zaklada "Kultura nova" poziva predstavnike organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje djeluju i registrirane su u sredinama s manje od 50.000 stanovnika u Republici Hrvatskoj da dostave svoje prijave na sudjelovanje u programu Ljetne škole "Place-based creative solutions for cultivating caring and sustainable communities" uz pokrivanje troškova sudjelovanja. Ljetna škola održat će se od 20. do 24. rujna 2024. godine na otoku Zlarinu.

Ljetna škola je dio projekta "IN SITU: Place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas".

Na Ljetnoj školi je predviđeno sudjelovanje do 25 sudionika. Zaklada "Kultura nova" će osigurati besplatno sudjelovanje po jednog (1) predstavnika iz najviše pet (5) organizacija koje su registrirane i djeluju u sredinama s manje od 50.000 stanovnika u Republici Hrvatskoj.

Radni jezik Ljetne škole je engleski.

Svrha Ljetne škole

Ljetna škola "Place-based creative solutions for cultivating caring and sustainable communities" prethodi prvoj međunarodnoj konferenciji projekta IN SITU pod nazivom "Horizons of Sustainability: The Power of Creative Innovation for Transformation of Rural and Non-Urban Futures" koja će se održati od 25. do 27. rujna 2024. u Šibeniku. Konferencija i Ljetna škola istraživat će transformativnu moć inovativnih pristupa kulturnog i kreativnog sektora u stvaranju pravednijih i održivijih zajednica izvan urbanih centara.

Ciljajući na stvaranje dvosmjernih odnosa s okruženjem u kojem se odvija – otokom Zlarinom – program Ljetne škole osmišljen je na način da otvara pitanja ključna za održivost manjih sredina: izgradnja i angažman zajednice, turizam i njegova prilagodba potrebama lokalnih zajednica te skrb kao organizacijsko načelo koje povezuje sve elemente potrebne za rast i dobrobit zajednice.

Sveprisutnost održivosti u suvremenom diskursu rezultat je složenog globalnog okruženja obilježenog višestrukim krizama. Ona obuhvaća klimu, energiju, financije, hranu, zdravstvo, obrazovanje i mnoge druge domene. Ljetna škola stoga pristupa održivosti iz perspektive inovacija koje kreativni i kulturni akteri nude svojim zajednicama, dizajnirajući rješenja za njih i s njima, s ciljem zamišljanja boljih budućnosti. Inovacije koje proizlaze iz lokalnog okruženja posebno su značajne u manjim i udaljenim sredinama, gdje učinkovito odgovaraju na lokalne izazove i poboljšavaju kvalitetu života, vitalnost i ukupnu održivost zajednica i teritorija.

Manje, udaljene, ruralne i neurbane zajednice posebno su ranjive u vremenima krize zbog ograničenih resursa i suočavanja s izazovima depopulacije. Stoga je jedan od ključnih aspekata djelovanja kulturnih i kreativnih aktera definiranje njihove posvećenosti skrbi – za djecu, starije, zajednička dobra, dijeljenje resursa itd. Skrb dobiva na važnosti u raspravama o održivosti, a neki teoretičari i zagovornici predlažu ju kao organizacijsko načelo za društvo i ekonomiju. Tijekom posljednjeg desetljeća, skrb je postala sve relevantnija u političkom diskursu, prelazeći s tradicionalnih obiteljskih odnosa na širu perspektivu usmjerenu na preoblikovanje i revitalizaciju zajednica.

Kako bi se dublje istražilo lokalno okruženje, program Ljetne škole također se bavi temom turizma, gorućim pitanjem ne samo u hrvatskom kontekstu, gdje čini oko 20 % nacionalnog BDP-a te ima snažan utjecaj na ekološko i društveno okruženje. U lokalnom kontekstu, iako predstavlja glavnu ekonomsku snagu, on je neprimjereno razvijen, oslanjajući se na prirodne resurse i pokazuje mnoge nedostatke u svojoj neotpornosti na brojne vanjske elemente i krize. Iz tog razloga, važno je uzeti u obzir nove trendove i uvide u mogućnosti preoblikovanja ove dominantne grane gospodarstva na temelju strategija održivosti i skrbi, koje koriste lokalnim zajednicama i brinu se za zaštitu okoliša.

Kultura, kao prostor dijaloga i stvaranja, ima središnju ulogu u podržavanju prijelaza na "društvo skrbi". Fokus na odnose brige prema održivosti i razvoju zajednice, ekološkoj svijesti i utjecaju turizma na njih predstavlja sveobuhvatan pristup koji može pomoći u oblikovanju odgovarajućih rješenja za skrb o malim, izoliranim područjima.

Cilj Ljetne škole je dvojak. Prvi je pružiti prostor za razmjenu znanja i iskustava među sudionicima, učenje od zajednice i razumijevanje mehanizama kako gore spomenuti trendovi utječu na takva mala, izolirana mjesta. Drugi cilj je predložiti rješenja i odgovore koji bi se mogli primijeniti na planove razvoja i održivosti tih zajednica.

Metodologija

Struktura programa nudi sveobuhvatan pristup stjecanju znanja i vještina uz njihovu istovremenu primjenu u konkretnoj situaciji te osmišljavanje inovativnih i kreativnih rješenja zadanog problema. Svojom strukturom, program pruža uvid u teme kroz dijaloški format s međunarodnim stručnjacima iz svakog tematskog sklopa nakon čega slijede radionice koje vode treneri i lokalni akteri koji će sudionike upoznati s različitim relevantnim vještinama te ih voditi kroz proces dizajniranja rješenja za predložene izazove.

Edukacija se sastoji od razgovornih susreta, radioničkih formata, inspirativnih šetnji otokom u svrhu upoznavanja s okolinom i prirodom te kulturnom i društvenom baštinom mjesta, kao i upoznavanja s lokalnim primjerima praksi.

Predavači i voditelji radionica

Program vode međunarodni stručnjaci u području kulturnih i kreativnih industrija, turizma, razvoja ruralnih i neurbanih sredina, ekološke održivosti, razvoja zajednice te skrbi. Predavači i voditelji radionica su: Sylvia Aman (Inforelais, Austrija), Patrick Brouder (Thompson Rivers University, Kanada), Nancy Duxbury (Centre for Social Studies, Portugal), Martina Fraioli (European Network of Cultural Centres, Belgija), Katarina Gregov (Hrvatski centar koralja Zlarin, Hrvatska), Avrile Joffe (University of the Witwatersrand, Južnoafrička Republika), Ivana Kordić (Udruga Tatavaka, Hrvatska), Antonija Letinić (Zaklada "Kultura nova", Hrvatska), Paola di Nunzio (Centre for Social Studies, Portugal) te Mark Rainey (University of Galway, Irska).

Tko se može prijaviti?

Na ovaj Javni poziv na sudjelovanje u programu Ljetne škole mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (udruge ili umjetničke organizacije) koje djeluju u području suvremene kulture i umjetnosti uz uvjet da je organizacija registrirana i djeluje u sredini s manje od 50.000 stanovnika u Republici Hrvatskoj.

Rang lista će se formirati na način da prednost imaju organizacije koje su ranije uputile svoju prijavu.

U odabiru predstavnika organizacija koji će sudjelovati na Ljetnoj školi također će se voditi računa o uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti.

Pokrivanje troškova

Zaklada će sudionicima odabranima putem ovog Javnog poziva pokriti putne troškove do i sa Zlarina te smještaj u dvokrevetnim sobama. Troškovi prijevoza bit će nadoknađeni u punom iznosu za javni prijevoz najnižih tarifa (autobus, brodski prijevoz, vlak).

Zaklada će također pokriti trošak kotizacije koja uključuje materijale, osvježenje u pauzama, ručkove i večeru dobrodošlice.

U slučaju da je sudionik u poreznom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvario od Zaklade "Kultura nova" primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, prilikom kupnje putnih karata treba zatražiti R-1 račun na Zakladu "Kultura nova" (Gajeva 2/6, Zagreb, OIB 36948235505). Računi za putne karte koji ne glase na Zakladu neće se priznavati.

Svi sudionici dužni su u roku od 8 dana od dana završetka Ljetne škole na adresu sjedišta Zaklade (Gajeva 2/6, Zagreb) dostaviti ispunjen i potpisan Zahtjev za isplatu putnih troškova, ispunjen i potpisan putni nalog, njegov obračun i izvještaj s puta te priloge (putne karte, i prema potrebi R-1 račune). Troškovi puta sudionicima će biti nadoknađeni nakon primitka navedene dokumentacije. Ako navedena dokumentacija ne bude poslana u propisanom roku i/ili ako predstavnik organizacije ne bude evidentiran na popisu sudionika, Zaklada zadržava pravo ne isplatiti troškove puta.

Ako predstavnik organizacije nije u mogućnosti sudjelovati na Ljetnoj školi ili neće koristiti smještaj koji mu je Zaklada "Kultura nova" osigurala, dužan je o tome obavijestiti Zakladu najkasnije 5 radnih dana prije početka programa. U suprotnom će Zaklada za troškove smještaja teretiti organizaciju.

Prijava

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova".

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje prijava je 24. lipnja 2024.

Objava rezultata
Zaklada će na službenim mrežnim stranicama objaviti popis organizacija odabranih za sudjelovanje na Ljetnoj školi, kao i popis organizacija koje nisu odabrane zbog nezadovoljavanja formalnih uvjeta ili ispunjenja kapaciteta.

Zaklada će na službenim mrežnim stranicama također objaviti i rezervnu listu na kojoj će se nalaziti sve one organizacije koje zadovoljavaju formalni uvjet, ali koje zbog interesa i popune kapaciteta nisu odabrane za sudjelovanje na Ljetnoj školi. U slučaju da neka od odabranih organizacija odustane od sudjelovanja na Ljetnoj školi, na Ljetnu školu će biti pozvana organizacija koja se nalazi prva na rezervnoj listi.

Zaklada će sve prijavitelje obavijestiti o rezultatima na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni najkasnije do 15. srpnja 2024.

Napomena

Organizacije čiji sudionici bez opravdanog razloga otkažu svoje sudjelovanje na Ljetnoj školi neće moći uputiti prijavu na edukacijske programe u organizaciji Zaklade "Kultura nova" u iduće dvije godine računajući od dana raspisivanja ovog Javnog poziva.


Klasa: 713-01/24-01/02
Ur. broj: 1000-24-01
Zagreb, 5. lipnja 2024.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type