Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Programska područja

PP1: RAZVOJNA PODRŠKA ZA ORGANIZACIJE

Programsko područje 1 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn
a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn
b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn
b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn 

Vrste podrški
U okviru ovog programskog područja Zaklada će dodjeljivati:

 • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2015. godini
 • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2015., 2016. i 2017. godini.

U kategorijama a1 i b1 moguće je ostvariti samo jednogodišnju podršku.
U kategorijama a2 i b2 moguće je ostvariti jednogodišnju ili višegodišnju podršku. Prijavitelji se prilikom prijavljivanja odlučuju za jednogodišnju ili višegodišnju podršku. Svi prijavitelji kojima ne bude odobrena višegodišnja podrška imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema broju bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške.

Formalni uvjeti

 • Prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zatvaranja ovog Javnog poziva
 • Aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015.
 • Prijavitelj mora osigurati sredstva iz drugih izvora za provedbu programskih aktivnosti
 • Traženi iznos mora se uskladiti s iznosima propisanim u kategoriji (a1, a2, b1 ili b2) u kojoj se prijavljuje
 • Prijavitelj u ovom programskom području može uputiti samo jednu prijavu.

PP2: OSMIŠLJAVANJE I PRIPREMA NOVIH PROJEKATA/PROGRAMA

Programsko područje 2 ostvaruje se putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa u 3 sljedeće kategorije: 

a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Dva ciklusa javnih poziva za kategorije b i c
Ovaj javni poziv za kategorije b i c odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti u razdoblju od 1.1.2015. do 30.6.2015., a završiti u razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015.
U okviru ovog programskog područja za kategorije b i c za aktivnosti čija provedba započinje i završava u drugoj polovici godine (od 1.7.2015. do 31.12.2015.) bit će raspisan novi javni poziv početkom 2015. godine. Organizacije kojima bude dodijeljena podrška u kategorijama b i/ili c u okviru ovog javnog poziva neće imati pravo na podnošenje prijave u drugom ciklusu javnog poziva u onoj kategoriji u kojoj im je odobrena podrška.

Formalni uvjeti

 • Prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj
 • Provedba aktivnosti za kategoriju a mora započeti i završiti bilo kad u 2015. godini
 • Provedba aktivnosti za kategorije b i c mora započeti u razdoblju od 1.1.2015. do 30.6.2015., a završiti u razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015.
 • Traženi iznos mora se uskladiti s iznosom propisanim u kategoriji (a, b, c) u kojoj se prijavljuje
 • Prijavitelj u ovom programskom području može uputiti najviše tri prijave, po jednu u svakoj od triju kategorija

PP3: RAZVOJ SURADNIČKIH PLATFORMI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Programsko područje 3 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom u jednoj od dviju sljedećih kategorija: 

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Formalni uvjeti 

 • Koordinator platforme može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva
 • Članica platforme može biti isključivo udruga ili umjetnička organizacija koja aktivno djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti ili udruga iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva ili ustanova u području kulture pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme, a sve članice moraju biti registrirane u Republici Hrvatskoj
 • U programsku platformu mora biti uključeno najmanje 7 organizacija (koordinator i 6 članica) iz najmanje 3 regije, koje provode aktivnosti također u najmanje 3 regije
 • U zagovaračku platformu mora biti uključeno najmanje 5 organizacija (koordinator i 4 članice)
 • Aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015.
 • Traženi iznos mora se uskladiti s iznosom propisanim u kategoriji (a, b) u kojoj se prijavljuje
 • U ovom programskom području jedna organizacija može kao koordinator uputiti samo jednu prijavu, dok kao članica može sudjelovati u neograničenom broju prijava
 • Organizacija koja koordinira platformu, a koju Zaklada već podržava u ovom programskom području ne može dostaviti prijavu na ovaj Javni poziv, ali kao članica može sudjelovati u neograničenom broju prijava u okviru ovog Javnog poziva

PP4: RAZVOJ SURADNIČKIH PLATFORMI U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Programsko područje 4 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se razvija suradnja kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe, koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. 

Formalni uvjeti 

 • Koordinator platforme može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva
 • Članica platforme može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, registrirana u Republici Hrvatskoj te organizacije civilnog društva (nevladine i neprofitne organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u zemljama Jugoistočne Europe
 • Aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2015. do 31. 12. 2015. 
 • U platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije (koordinator i 3 članice) iz najmanje 4 zemlje Jugoistočne Europe, koje provode aktivnosti također u najmanje 4 zemlje
 • Jedna organizacija kao koordinator u ovom programskom području može uputiti samo jednu prijavu, dok kao članica može sudjelovati u neograničenom broju prijava
 • Platforma mora imati osigurana sredstva iz drugih izvora za pokrivanje troškova nastalih u provedbi aktivnosti izvan Hrvatske, a koji nisu navedeni u prihvatljivim troškovima za ovo programsko područje
 • Organizacija koja koordinira platformu, a koju Zaklada već podržava u ovom programskom području ne može dostaviti prijavu na ovaj Javni poziv, ali kao članica može sudjelovati u neograničenom broju prijava u okviru ovog Javnog poziva
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type